Specifická míra absorpce

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Měrný absorbovaný výkon (SAR, Specific Absorption Rate) je fyzikální veličina nejčastěji používaná k popisu absorpce výkonu živou tkání exponovanou elektromagnetickému poli. Je však možné se s ní setkat i v souvislosti s jinými druhy absorbovaného výkonu, kterými může být např. ultrazvuk. Explicitně je SAR je definován jako výkon absorbovaný v tkáni o jednotkové hmotnosti a má jednotku (W/kg).

Výpočet[editovat | editovat zdroj]

SAR pro elektromagnetické pole se vypočítá podle vztahu:

kde

je elektrická vodivost
je efektivní hodnota intensity elektrického pole
je hustota

Ve frekvenčním intervalu od 100 kHz do 10 GHz je SAR využíván k hodnocení expozice osob elektromagnetickému poli (typicky z mobilního telefonu, radiolokátoru, radiového vysílání nebo skeneru magnetické rezonance), tedy k hodnocení ohřevu tkáně jakožto jediného vědecky prokázaného zdravotního vlivu slabých elektromagnetických polí v tomto frekvenčním intervalu [1][2].

Hodnota SAR silně závisí na pozici v exponovaném objektu, na rozměrech objektu, na vzdálenosti od zdroje záření a také na samotných rozměrech zdroje záření a jeho výkonu. Pro účely hodnocení expozice je SAR průměrován přes celé tělo (celotělový SAR) nebo krychlový objem o hmotnosti 1g či 10g (lokální SAR). V případě lokálního SAR je pak expozice hodnocena podle nejvyšší dosažené hodnoty v celém zkoumaném objemu. SAR je dále průměrován přes časový interval o délce 6 minut (zohlednění termoregulace těla).

V České republice je expozice osob elektromagnetickému poli ve frekvenčním intervalu od 100 kHz do 10 GHz omezena (nařízení vlády č. 291/2015 Sb.[3]) hodnotou SAR rovnou 0.08 W/kg (celotělový) a 2 W/kg (lokální, 10g). Uvedené limity (nazývané nejvyšší přípustné hodnoty) převzala Česká republika stejně jako většina zemí Evropy (prakticky totožné limity zavedly i USA (1.6 W/kg)) od mezinárodní nezávislé expertní organizace ICNIRP [1] (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

Související články[editovat | editovat zdroj]

Elektrosmog

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b Archivovaná kopie. icnirp.org [online]. [cit. 2012-03-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-01-06. 
  2. Archivovaná kopie. www.szu.cz [online]. [cit. 2011-12-03]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2016-03-04. 
  3. INFO@AION.CZ, AION CS-. 291/2015 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-12-26]. Dostupné online.