Smrtelná dávka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Smrtelná dávka obecně označuje smrtící dávku látky nebo záření[1]. Smrtná dávka nebo letální dávka (latinsky dosis letalis; anglicky Lethal dose; zkratka: LD) je míra toxicity látky. Hodnota LD označuje dávku, jejíž podání způsobí určenou smrtnost na vzorku jedinců určeného druhu[2][3].

Při udávání smrtných dávek se užívá tohoto označení:

LDXy(z.)

kde:

  • X - označuje, kolik procent z testovaných zvířat po podání dávky následkem toho uhynulo,
  • y - označuje druh zvířat, na kterých byl test proveden,
  • z - označuje způsob podání látky: (inh.) - vdechnutí (inhalated), (inj.) - injekčně, (oral) podání ústně.

Např.: LD100myš(inj.) - označuje injekčně podanou dávku, při které uhynuly všechny myši z testované skupiny.

Pokud podrobné informace nejsou uvedeny, byl test pravděpodobně proveden na krysách s orálním způsobem podání.

Mnohdy se udává i nejmenší pozorovaná smrtná dávka, která má zkratku LDLo (z angl. lethal dose low), udávající, při jaké nejmenší dávce látky uhynul alespoň jeden jedinec z testované skupiny.

Hodnota LD se udává v jednotkách hmotnosti látky vztažené na jednotku hmotnosti těla zvířete - nejběžněji mg/kg. V případě plynných látek se užívá hodnoty LC (Lethal concentration - smrtná koncentrace)[2].

LD50[editovat | editovat zdroj]

LD50 nebo LD50 je v toxikologii označení pro dávku látky podané testovaným jedincům, která způsobí úhyn 50 % testovaných živočichů do 24 hodin od expozice. Udává se v mg/kg živé hmotnosti[4][5][6][7].

Např.: LD50 orálně, potkan: 400 mg/kg.

Střední smrtná dávka (latinsky dosis letalis media, LD50) nemusí být dostatečným parametrem, který charakterizuje toxicitu chemické látky. Důležitá je také jak rychle se zvyšuje toxicita s rostoucí dávkou. U některých látek vede již nepatrné zvýšení dávky k rychlému vzestupu smrtnosti, zatímco u jiných látek není závislost toxických účinků na dávce tak výrazná[1][2].

Pro sledování účinků látek v čase se používá také parametr střední účinná doba (latinsky tempus effectivum medium, ET50), který označuje časový úsek mezi podáním léčiva a nástupem účinku u 50 % pokusných objektů a střední smrtná doba (latinsky tempus letale medium, LT50), udávající časový interval mezi podáním látky a úhynem 50 % pokusných objektů[1].

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b c PROKEŠ, Jaroslav. Úvod do toxikologie [online]. Praha: 2005. [soudni.lf1.cuni.cz/Data/files/skripta2005.doc Dostupné online]. 
  2. a b c HORÁK, Josef; LINHART, Igor; KLUSOŇ, Petr. Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. Praha: VŠChT, 2004. Dostupné online. ISBN 80-7080-548-X. S. 52. 
  3. Hardman JG, Limbird LE, Gilman AG.(2001). Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 10, New York: McGraw-Hill. DOI:10.1036/0071422803. ISBN 0071354697. 
  4. Jan Šimůnek. Mykotoxiny: Slovník výrazů [online]. Dostupné online. 
  5. Cojeco.cz: LD50
  6. OSH Answers: What is a LD50 and LC50? (en)
  7. J. W. Trevan. The Error of Determination of Toxicity. Proceedings of the Royal Society of London. Series B, Containing Papers of a Biological Character. 1927-07-01, čís. 712, s. 483–514. 

Související články[editovat | editovat zdroj]