Shromáždění hlav států Africké unie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Shromáždění hlav států Africké unie je nejvyšším orgánem Africké unie. Sdružuje hlavy států a vlád členských zemí a schází se jednou ročně. Usnesení se přijímají aspoň dvoutřetinovou většinu hlasů.

Shromáždění má 9 základních úkolů:

  1. Stanovuje základní směry politiky Africké unie (AU)
  2. Po zvážení zpráv a doporučení ostatních orgánů AU rozhoduje o její činnosti
  3. Rozhoduje o žádostech o členství v AU
  4. Ustavuje orgány AU
  5. Monitoruje implementaci politik a rozhodnutí AU a zajišťuje jejich dodržování členskými státy
  6. Stanovuje rozpočet AU
  7. Řídí Exekutivní radu v případech konfliktů, válek a jiných krizí a při obnovování míru
  8. Dosazuje a odvolává soudce Soudního dvora
  9. Dosazuje předsedu Komise AU, její komisaře, jejich zástupce a stanovuje, jak dlouho budou ve funkci a jaké úkoly budou plnit