Seznam vypravování Tisíce a jedné noci

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Kniha Tisíce a jedné noci se vyvíjela pozvolna během tisíciletí. Postupně vznikal rozsáhlý svod vypravování schválně podřízený, co do počtu nocí, svému titulu.[p 1] Dochované rukopisy i první kompletní tisky Tisíce a jedné noci se liší nejen počtem příběhů a načasováním nocí, ale liší se také názvy jednotlivých příběhů, pokud nejsou přímo vynechány.[p 2]

Následující srovnávací tabulka s díky navazuje na práci Felixe Tauera.[1] Tím je složitost Tisíce a jedné noci pouze nastíněna, zdaleka ne však vykreslena.

Seznam vypravování, pohádek a příběhů[editovat | editovat zdroj]

Tauerův překlad, 2. vydání (1958–1963) Tauerův překlad, 3. vydání (1973–1975) pořadí noci arabské tisky a překlady
Kniha tisíce a jedné noci — I (1958) Tisíc a jedna noc — díl první (1970)
1 Pohádka o králi Šahrijárovi a jeho bratru králi Šáhzamánovi Vypravování o králi Šahrijárovi a jeho bratru králi Šáh’amánovi K1 K2 E V S
G La B Li Sa
2   • Pohádka o býku a oslu a rolníkovi

    [Vypráví vezír, otec Šahrazády]

  • Vypravování o býku, oslu a rolníkovi K1 K2 E V S
G La B Li Sa
3 Pohádka o kupci a džinnovi Vypravování o kupci a džinnovi noc 1. K1 K2 E V S
G La B Li Sa
4   • Vypravování prvního starce   • Vypravování prvního starce noc 1. a 2. K1 K2 E V S
G La B Li Sa
5   • Vypravování druhého starce   • Vypravování druhého starce noc 2. K1 K2 E V S
G La B Li Sa
6   • Vypravování třetího starce   • Vypravování třetího starce noc 2. a 3. K1 E V S
La B Li Sa
7 Pohádka o rybáři a ‘ifrítovi Vypravování o rybáři a ‘ifrítovi noc 3. a 4. K1 K2 E V S
G La B Li Sa
8   • Pohádka o vezíru krále Júnána a příběhu mudrce Dúbána   • Vypravování o vezíru krále Júnána a příběhu mudrce Dúbána noc 4. a 5. K1 K2 E V S
G La B Li Sa
9   • • Pohádka o králi Sindibádovi   • • Vypravování o králi Sindibádovi noc 5. K2 E S
B Li Sa
10   • • Pohádka o lstivém vezírovi   • • Vypravování o lstivém vezírovi noc 5. až 7. K1 K2 E V S
G La B Li Sa
11   • Vypravování zakletého jinocha   • Vypravování zakletého jinocha noc 7. až 9. K1 K2 E V S
G La B Li Sa
12 Pohádka o nosiči a třech dívkách Vypravování o nosiči a třech mladicích noc 9. až 11. K1 K2 E V S
G La B Li Sa
13   • Vypravování prvního ḳalandara   • Vypravování prvního kalandara noc 11. a 12. K1 K2 E V S
G La B Li Sa
14   • Vypravování druhého ḳalandara   • Vypravování druhého kalandara noc 12. a 13. K1 K2 E V S
G La B Li Sa
15   • • Pohádka o závistníku a o tom, jemuž záviděl   • • Vypravování o závistníku a o tom, jemuž záviděl noc 13. a 14. K1 K2 V S
G La B Li Sa
16   • Vypravování třetího ḳalandara   • Vypravování třetího kalandara noc 14. až 17. K1 K2 E V S
G La B Li Sa
17   • Vypravování nejstarší dívky   • Vypravování první mladice noc 17. a 18. K1 K2 E V S
G La B Li Sa
18   • Vypravování vrátné   • Vypravování vrátné noc 18. a 19. K2 E V S
G La B Li Sa
19 Pohádka o zabité dívce Vypravování o třech jablkách noc 19. a 20. K1 K2 E V S
G La B Li Sa
20   • Pohádka o vezíru Šamsaddínovi a jeho bratru Núraddínovi   • Vypravování o vezíru Šamsaddínovi a jeho bratru vezíru Núraddínovi noc 20. až 24. K1 K2 E V S
.G La B Li Sa
21 Pohádka o krejčím a hrbáčovi a židovi a dozorci a křesťanu Vypravování o krejčím, hrbáči, židovi, dozorci a křesťanovi noc 24. a 25. K1 K2 E V S
G La B Li Sa
22   • Vypravování křesťanovo   • Vypravování křesťanovo noc 25. až 27. K1 K2 E V S
G La B Li Sa
23   • Vypravování dozorcovo   • Vypravování dozorcovo noc 27. a 28. K1 K2 E V S
G La B Li Sa
24   • Vypravování židovo   • Vypravování židovo noc 28. a 29. K1 K2 E V S
G La B Li Sa
25   • Vypravování krejčího   • Vypravování krejčího noc 29. až 31. K1 K2 E V S
G La B Li Sa
26   • • Vypravování holičovo   • • Vypravování holičovo noc 31. K1 K2 E V S
G La B Li Sa
27    • • • Příběh prvního bratra holičova    • • • Příběh prvního bratra holičova noc 31. K1 K2 E V S
G La B Li Sa
28    • • • Příběh druhého bratra holičova    • • • Příběh druhého bratra holičova noc 31. a 32. K1 K2 EV
G La B Li Sa
29    • • • Příběh třetího bratra holičova    • • • Příběh třetího bratra holičova noc 32. K1 K2 E V S
G La B Li Sa
30    • • • Příběh čtvrtého bratra holičova    • • • Příběh čtvrtého bratra holičova noc 32. K1 K2 E V S
G La B Li Sa
31    • • • Příběh pátého bratra holičova    • • • Příběh pátého bratra holičova noc 32. a 33. K1 K2 E V S
G La B Li Sa
32    • • • Příběh šestého bratra holičova    • • • Příběh šestého bratra holičova noc 33. a 34. K1 K2 E V S
G La B Li Sa
33 Pohádka o Núraddínovi ‘Alím a Anísaldžalíse Vypravování o Núraddínovi ‘Alím a Anísaldžalíse noc 34. až 38. K1 K2 E V S
G La B Li Sa
34 Pohádka o Ġánimovi a Ḳútalḳulúbě Vypravování o Ghánimovi a Kútalkulúbě noc 38. a 39. K2 E V S
G La B Li Sa
35   • Vypravování kleštěnce Buchaita   • Vypravování kleštěnce Buchaita noc 39. K2 E V
B Li Sa
36   • Vypravování kleštěnce Káfúra   • Vypravování kleštěnce Káfúra noc 39. až 45. K2 E V S
La B Li Sa
Kniha Tisíce a jedné noci — II (1958)
37 Vypravování o králi ‘Umaru ibn an-Nu‘mán a jeho dvou synech Šarrkánovi a Ḍau’almakánovi Vypravování o králi ‘Umaru ibn an-Nu‘mán a jeho dvou synech Šarrkánovi a Dau‘al-makánovi noc 45. až 107. K2 E S
B Li Sa
38   • Pohádka o Tádžalmulúkovi a paní Dunjá   • Vypravování o Tádžalmulúkovi a paní Dunjá noc 107. až 112. K2 E S
La B Li Sa
39   • • Příběh ‘Azíze a ‘Azízy   • • Příběh ’Azíze a ’Azízy noc 112. až 142. K2 E S
La B Li Sa
40   • Příběh poživače ḥašíše   • Příběh požívače hašíše noc 142. až 144. K2 E
B Li Sa
41   • Vypravování beduina Ḥammáda   • Vypravování beduína Hammáda noc 144. a 145. K2 E
B Li Sa
Kniha Tisíce a jedné noci — III (1959) Tisíc a jedna noc — díl druhý (1973)
42 Pohádka o zvířatech a člověku Vypravování o zvířatech a člověku noc 146. a 147. K2 E S
La B Li Sa
43 Pohádka o poustevníku a holubech Vypravování o poustevníku a holubech noc 147. a 148. K2 E S
B Li Sa
44 Pohádka o zbožném pastýři Vypravování o zbožném pastýři noc 148. K2 E S
B Li Sa
45 Pohádka o vodním ptáku a želvě Vypravování o vodním ptáku a želvě noc 148. K2 E S
B Li Sa
46 Pohádka o vlku a lišce Vypravování o vlku a lišce noc 148. a 149. K2 E S
La B Li Sa
47   • Pohádka o sokolu a koroptvi   • Vypravování o sokolu a koroptvi noc 149. a 150. K2 E S
La B Li Sa
48 Pohádka o myši a kolčavě Vypravování o myši a kolčavě noc 150. K2 E S
B Li Sa
49 Pohádka o havranu a kočce Vypravování o havranu a kočce noc 150. K2 E S
B Li Sa
50 Pohádka o lišce a havranu Vypravování o lišce a havranovi noc 150. K2 E S
B Li Sa
51   • Pohádka o bleše a myši   • Vypravování o bleše a myši noc 150. a 151. K2 E S
B Li Sa
52   • Pohádka o sokolu a dravých ptácích   • Vypravování o sokolu a dravých ptácích noc 151. a 152. K2 E S
B Li Sa
53   • Pohádka o vrabci a orlu   • Vypravování o vrabci a orlu noc 152. K2 E S
B Li Sa
54 Pohádka o ježku a doupnákovi Vypravování o ježku a doupnákovi noc 152. K2 E S
B Li Sa
55   • Pohádka o kupci a podvodnících   • Vypravování o kupci a podvodnících noc 152. K2 E S
B Li Sa
56 Pohádka o zloději s opicí Vypravování o zloději a opici noc 152. K2 E S
B Li Sa
57   • Pohádka o bláznivém tkalci   • Vypravování o bláznivém tkalci noc 152. K2 E S
B Li Sa
58 Pohádka o pávu a vrabci Vypravování o pávu a vrabci noc 152. K2 E S
B Li Sa
59 Pohádka o ‘Alím ibn Bakkár a Šamsannaháře Vypravování o ‘Alím ibn Bakkár a Šamsannaháře noc 153. až 169. K1 K2 E V
G La B Li Sa
60 Pohádka o Ḳamarazzamánovi a jeho manželkách Budúře a Ḥajátannufúse a jeho synech al-Amdžadovi a al-As‘adovi Vypravování o Kamarazzamánovi, jeho manželkách Budúře a Hajátannufúse a jeho synech al-Amdžadovi a al-As‘adovi noc 170. až 237. K2 E V S
G La B Li Sa
61   • Pohádka o Ni‘mov i a Nu‘mě   • Vypravování o Ni’movi a Nu’mě noc 237. až 249. K2 E V S
La B Li Sa
62 Pohádka o ‘Alá’addínovi Abu-š-šámát Vypravování o ‘Alá’addínovi Abu-š-šámát noc 249. až 269. K2 E V S
La B Li Sa
63 Vypravování o štědrosti Ḥátima aṭ-Ṭá’ího Vypravování o štědrosti Hátima at-Tá’ího noc 269. a 270. K2 E V S
La B Li Sa
64 Příběh Ma‘na ibn Zá’ida s třemi dívkami Příběh Ma‘na ibn Zá’ida s třemi dívkami noc 270. a 271. K2 E V S
La B Li Sa
65 Příběh Ma‘na ibn Zá’ida s mužem, který mu přinesl okurky Příběh Ma‘na ibn Zá’ida s mužem, který mu přinesl okurky noc 271. K2 E V S
B Li Sa
66 Vypravování o městě Labṭíṭu Vypravování o městě Labtítu noc 271. a 272. K2 E V S
B Li Sa
67 Příběh Hišáma ibn ‘Abdalmalik s kočovnickým chlapcem Příběh Hišáma ibn ‘Abdalmalik s kočovnickým chlapcem noc 272. K2 E V S
B Li Sa
68 Příběh Ibráhíma ibn al-Mahdí s al-Ma’múnem Příběh Ibráhíma ibn al-Mahdí s al-Ma’múnem noc 272. až 275. K2 E V S
La B Li Sa
69 Vypravování o Iramu Dhátal‘imád Vypravování o Iramu Dhátal‘imád noc 275. až 279. K2 E V S
La B Li Sa
70 Vypravování Isḥáḳa al-Mauṣilího o sňatku al-Ma’múna s Chadídžou, dcerou al-Ḥasana ibn Sahl Vypravování Isháka al-Mausilího o sňatku al-Ma’múna s Chadídžou, dcerou al-Hasana ibn Sahl noc 279. a 282. K1 K2 E V S
La B Li Sa
71 Příběh poklizeče jatek se ženou jednoho z velmožů Příběh poklizeče z jatek se ženou jednoho z velmožů noc 282. až 285. K2 E S
B Li Sa
72 Pohádka o chalífovi Hárúnu ar-Rašídovi a druhém chalífovi Vypravování o chalífovi Hárúnu ar-Rašídovi a druhém chalífovi noc 285. až 294. K2 E V S
La B Li Sa
Kniha Tisíce a jedné noci — IV (1959)
73 Příběh ‘Alího Peršana s drzým Kurdem Příběh ‘Alího Peršana s drzým Kurdem noc 294. až 296. K2 E S
B Li Sa
74 Příběh Hárúna ar-Rašída se soudcem Abú Júsufem ve věci otrokyně Příběh Hárúna ar-Rašída se soudcem Abú Júsufem ve věci otrokyně noc 296. a 297. K2 E V S
B Li Sa
75 Příběh Chálida ibn ‘Abdalláh al-Ḳasrího s jinochem, jenž dělal ze sebe zloděje Příběh Chálida ibn ‘Abdalláh al-Kasrího s jinochem, který dělal ze sebe zloděje noc 297. až 299. K2 E V S
La B Li Sa
76 Vypravování o šlechetnosti Dža‘fara Barmakovce k prodavači bobů Vypravování o šlechetnosti Dža‘fara Barmakovce k prodavači bobů noc 299. K2 E S
La B Li Sa
77 Pohádka o Abú Muḥammadu Lenochovi Vypravování o Abú Muhammadu Lenochovi noc 299. až 305. K2 E V S
La B Li Sa
78 Vypravování o šlechetnosti Jaḥji ibn Chálid k Manṣúrovi Vypravování o šlechetnosti Jahji ibn Chálid k Mansúrovi noc 305. a 306. K2 E S
La B Li Sa
79 Vypravování o šlechetnosti Jaḥji ibn Chálid k muži, který padělal jeho list Vypravování o šlechetnosti Jahji ibn Chálid k muži, který padělal jeho list noc 306. a 307. K2 E V S
La B Li Sa
80 Vypravování o al-Ma’múnovi a právníku, který odepřel píti víno Vypravování o al-Ma’múnovi a právníku, který odepřel pít víno noc 307. a 308. K2 E S
La B Li Sa
81 Pohádka o ‘Alím Šárovi a jeho otrokyni Zumurrudě Vypravování o ʻAlím Šárovi a jeho otrokyni Zumurrudě noc 308. až 327. K2 E V S
La B Li Sa
82 Příběh Džubaira ibn ‘Umair aš-Šaibáního s paní Budúrou Příběh Džubaira ibn ‘Umair aš-Šaibáního s paní Budúrou noc 327. až 334. K2 E V
La B Li Sa
83 Vypravování o jamanském muži a jeho šesti otrokyních Vypravování o jamanském muži a jeho šesti otrokyních noc 334. až 338. K2 E V
B Li Sa
84 Příběh Hárúna ar-Rašída s otrokyní a Abú Nuvásem Příběh Hárúna ar-Rašída s otrokyní a Abú Nuvásem noc 338. až 340. K2 E V
B Li Sa
85 Příběh zchudlého muže s psem jednoho boháče Příběh zchudlého muže se psem jednoho boháče noc 340. a 341. K2 E V S
La B Li Sa
86 Příběh vojáka s taškářem Příběh vojáka s taškářem noc 341. a 342. K2 E S
La B Li Sa
87 Příběh al-Malika an-Náṣira s třemi válími Příběh al-Malika an-Násira s třemi válími noc 342. a 343. K2 E V S
La B Li Sa
88   • Vypravování válího z Ḳáhiry   • Vyprávění válího z Káhiry noc 343. K2 E V S
La B Li Sa
89   • Vypravování válího z Bulaḳu   • Vyprávění válího z Bulaku noc 343. a 344. K2 E V S
La B Li Sa
90   • Vypravování válího ze Staré Ḳáhiry   • Vyprávění válího ze Staré Káhiry noc 344. K2 E V S
La B Li Sa
91 Příběh penězoměnce se zlodějem Příběh penězoměnce se zlodějem noc 344. a 345. K2 E V S
La B Li Sa
92 Příběh ‘Alá’addína, válího v Ḳúṣu, s lupičem Příběh ‘Alá’addína, válího v Kúsu, s lupičem noc 345. a 346. K2 E S
B Li Sa
93 Vypravování o sňatku Ibráhíma ibn al-Mahdí se sestrou jednoho kupce Vypravování o sňatku Ibráhíma ibn al-Mahdí se sestrou jednoho kupce noc 346. a 347. K2 E V S
La B Li Sa
94 Příběh ženy, jež dala almužnu prosebníku Příběh ženy, která dala almužnu prosebníku noc 347. a 348. K2 E V S
La B Li Sa
95 Příběh zbožného muže ze synů Isrá’ílových Příběh zbožného muže ze synů Isrá’ílových noc 348. a 349. K2 E S
La B Li Sa
96 Příběh Abú Ḥassána az-Zijádího s Churásáňanem a al-Ma’múnem Příběh Abú Hassána az-Zijádího s Churásáňanem a al Ma’múnem noc 349. až 351. K2 E S
La B Li Sa
97 Příběh muže, jemuž jeho přítel pomohl z tísně Příběh muže, kterému jeho přítel pomohl z tísně noc 351. K2 E V S
La B Li Sa
98 Příběh muže baġdádského, který měl ve svém domě poklad Příběh muže bagdádského, který měl ve svém domě poklad noc 351. a 352. K2 E V S
La B Li Sa
99 Příběh al-Mutavakkila s jeho otrokyní Maḥbúbou Příběh al-Mutavakkila s jeho otrokyní Mahbúbou noc 352. a 353. K2 E S
La B Li Sa
100 Příběh řezníka Vardána Příběh řezníka Vardána noc 353. až 355. K2 E S
B Li Sa
101 Příběh mladého řezníka s dcerou královskou a její opicí Příběh mladého řezníka s dcerou královskou a jejím opičákem noc 355. až 357. K2 E
B Li Sa
102 Pohádka o ebenovém koni Vypravování o ebenovém koni noc 357. až 371. K2 E V S
G La B Li Sa
103 Pohádka o Unsalvudžúdovi a al-Vardfilakmámě Vypravování o Unsalvudžúdovi a al-Vardfilakmámě noc 371. až 381. K2 E V S
La B Li Sa
104 Příběh Abú Nuváse s třemi chlapci a Hárúnem ar-Rašídem Příběh Abú Nuváse s třemi chlapci a Hárúnem ar-Rašídem noc 381. až 383. K2 E V
B Li Sa
105 Příběh zchudlého muže, který prodal svou otrokyni Příběh zchudlého muže, který prodal svou otrokyni noc 383. K2 E S
La B Li Sa
106 Příběh dvou milenců z kmene ‘Udhra Příběh dvou milenců z kmene ‘Udhra noc 383. a 384. K2 E V
La B Li Sa
107 Příběh Badraddína, vezíra jamanského, se šejchem, který se zamiloval do jeho bratra Příběh Badraddína, vezíra jamanského, se šejchem, který se zamiloval do jeho bratra noc 384. K2 E
B Li Sa
108 Příběh dvou milenců ve škole Příběh dvou milenců ve škole noc 384. a 385. K2 E
La B Li Sa
109 Příběh al-Mutalammise s jeho manželkou Umaimou Příběh al-Mutalammise s jeho manželkou Umaimou noc 385. K2 E V S
B Li Sa
110 Příběh Hárúna ar-Rašída s paní Zubaidou a Abú Nuvásem Příběh Hárúna ar-Rašída s paní Zubaidou a Abú Nuvásem noc 385. a 386. K2 E V
B Li Sa
111 Příběh Hárúna ar-Rašída s otrokyní a třemi básníky Příběh Hárúna ar-Rašída s otrokyní a třemi básníky noc 386. K2 E V
B Li Sa
112 Příběh ‘Á’iši, dcery Ṭalḥovy, s Muṣ‘abem ibn az-Zubair Příběh ‘Á’iši, dcery Talhovy, s Mus‘abem ibn az-Zubair noc 386. a 387. K2 E V
B Li Sa
113 Příběh Abu-l-Asvada se šilhavou otrokyní Příběh Abu-l-Asvada se šilhavou otrokyní noc 387. K2 E V
B Li Sa
114 Příběh Hárúna ar-Rašída se dvěma otrokyněmi, medínskou a kúfskou Příběh Hárúna ar-Rašída se dvěma otrokyněmi, medínskou a kúfskou noc 387. K2 E V
B Li Sa
115 Příběh Hárúna ar-Rašída s třemi otrokyněmi, mekskou, medínskou a ‘iráckou Příběh Hárúna ar-Rašída s třemi otrokyněmi, mekskou, medínskou a ‘iráckou noc 387. K2 E V
B Li Sa
116 Příběh manželky mlynářovy, jež zahynula pro poklad, o němž pověděla svému sousedovi Příběh manželky mlynářovy, která zahynula pro poklad, o němž pověděla svému sousedovi noc 387. a 388. K2 E S
La B Li Sa
117 Příběh omezence s taškářem, který mu ukradl osla Příběh omezence s taškářem, který mu ukradl osla noc 388. K2 E V S
La B Li Sa
118 Příběh Hárúna ar-Rašída s paní Zubaidou a soudcem Abú Júsufem Příběh Hárúna ar-Rašída s paní Zubaidou a soudcem Abú Júsufem noc 388. a 389. K2 EV
B Li Sa
119 Příběh al-Ḥákima-biamrilláh s jedním kupcem Příběh al-Hákima-biamrilláh s jedním kupcem noc 389. K2 E V S
La B Li Sa
120 Příběh krále Anúšarvána s vesnickou dívkou Příběh krále Anúšarvána s vesnickou dívkou noc 389. a 390. K2 E V S
La B Li Sa
121 Příběh manželky buchárského zlatníka s roznašečem vody Příběh manželky buchárského zlatníka s roznašečem vody noc 390. a 391. K2 E V
B Li Sa
122 Příběh Chusraua a Šíríny s rybářem Příběh Chusraua a Šíríny s rybářem noc 391. K2 E V S
La B Li Sa
123 Příběh Jaḥji ibn Chálid Barmakovce s cizím mužem Příběh Jahji ibn Chálid Barmakovce s cizím mužem noc 391. a 392. K2 E V S
La B Li Sa
124 Příběh al-Amína s al-Hádím ve věci otrokyně al-Badralkabíry Příběh al-Amína s Dža‘farem ibn Músá al-Hádím ve věci otrokyně al-Badralkabíry noc 392. K2 E V S
La B Li Sa
125 Příběh Sa‘ída ibn Sálim al-Báhilího s al-Faḍlem a Dža‘farem Barmakovci Příběh Sa‘ída ibn Sálim al-Báhilího s Barmakovci al-Fadlem a Dža‘farem noc 392. a 393. K2 E S
La B Li Sa
126 Příběh muže, jejž obelstila jeho manželka Příběh muže, kterého obelstila jeho manželka noc 393. a 394. K2 E V S
La B Li Sa
127 Příběh zbožné ženy ze synú Isrá’ílových, kterou dva starci křivě obvinili Příběh zbožné ženy ze synů Isrá’ílových, kterou dva starci křivě obvinili noc 394. K2 E V S
B Li Sa
128 Příběh Dža‘fara Barmakovce s beduinem Příběh Dža‘fara Barmakovce s beduínem noc 394. a 395. K2 E V S
B Li Sa
129 Příběh ‘Umara ibn al-Chaṭṭáb s beduinským jinochem Příběh ‘Umara ibn al-Chattáb s beduínským jinochem noc 395. až 397. K2 E V S
La B Li Sa
130 Vypravování o pyramidách Vypravování o pyramidách noc 397. a 398. K2 E V S
La B Li Sa
131 Příběh kupce se zlodějem Příběh kupce se zlodějem noc 398. a 399. K2 E V S
La B Li Sa
132 Příběh Hárúna ar-Rašída s Masrúrem a Ibn al-Ḳáribím Příběh Hárúna ar-Rašída s Masrúrem a Ibn al-Káribím noc 399. až 401. K2 E V S
La B Li Sa
133 Příběh zbožného syna chalífy Hárúna ar-Rašída Příběh zbožného syna chalífy Hárúna ar-Rašída noc 401. a 402. K2 E V S
La B Li Sa
134 Příběh faḳíha, jenž se zamiloval do neznámé ženy Příběh fakíha, který se zamiloval do neznámé ženy noc 402. a 403. K2 E V S
B Li Sa
135 Příběh pošetilého faḳíha noc 403. K2 E V
B Li Sa
136 Příběh faḳíha, který neuměl číst Příběh fakíha, který neuměl číst noc 403. a 404. K2 E V S
La B Li Sa
137 Příběh počestné ženy s králem Příběh počestné ženy s králem noc 404. K2 E
B Li Sa
138 Vypravování ‘Abdarraḥmána al-Maġribího o vejci ptáka Ruchcha Vypravování ‘Abdarrahmána al-Maghribího o vejci ptáka Ruchcha noc 404. a 405. K2 E S
La B Li Sa
139 Vypravování o sňatku ‘Adího ibn Zaid s Hindou, dcerou an-Nu‘mána ibn al-Mundhir Vypravování o sňatku ‘Adího ibn Zaid s Hindou, dcerou an-Nu‘mána ibn al-Mundhir noc 405. až 407. K2 E V S
B Li Sa
140 Příběh Di‘bila al-Chuzá‘ího s dívkou a Muslimem ibn al-Valíd Příběh Di‘bila al-Chuza‘ího s dívkou a muslimem ibn al-Valíd noc 407. K2 E V
B Li Sa
141 Příběh Isḥáḳa ibn Ibráhím al-Mauṣilího s pěvkyní Příběh Isháka ibn Ibráhím al-Mausilího s pěvkyní noc 407. až 409. K2 E V S
B Li Sa
142 Příběh tří milenců Příběh tří milenců noc 409. a 410. K2 E V
B Li Sa
143 Příběh dvou milenců z kmene Ṭaiji’ Příběh dvou milenců z kmene Taji’ noc 410. a 411. K2 E V
La B Li Sa
144 Vypravování al-Mubarradovo o šílenci v klášteře Hizḳilově Vyprávění al-Mubarradovo o šílenci v klášteře Hizkilově noc 411. a 412. K2 E V
La B Li Sa
145 Vypravování Abú Bakra Muḥammada al-Anbárího o mniších, kteří se stali muslimy Vyprávění Abú Bakra Muhammada al-Anbárího o mniších, kteří se stali muslimy noc 412. až 414. K2 E V
La B Li Sa
146 Příběh Abú ‘Ísy ibn ar-Rašíd s Ḳurratal‘ainou Příběh Abú ‘Ísy ibn ar-Rašíd s Kurratal‘ainou noc 414. až 418. K2 E V S
La B Li Sa
147 Příběh al-Amína s otrokyní jeho strýce Ibráhíma ibn al-Mahdí Příběh al-Amína s otrokyní jeho strýce Ibráhíma ibn al-Mahdí noc 418. a 419. K2 E V
B Li Sa
148 Vypravování o daru al-Faṭha ibn Cháḳán al-Mutavakkilovi Vypravování o daru al-Fatha ibn Chákán al-Mutavakkilovi noc 419. K2 E V
B Li Sa
149 Vypravování o disputaci o přednostech pohlaví Vypravování o disputaci o přednostech pohlaví noc 419. až 423. K2 E V
B Li Sa
150 Příběh Abú Suvaida se stařenou Příběh Abú Suvaida se stařenou noc 423. a 424. K2 E V
B Li Sa
151 Příběh ‘Alího ibn Muḥammad s Mu’nisou Příběh ‘Alího ibn Muhammad s Mu’nisou noc 424. K2 E V
B Li Sa
152 Vypravování o sporu dvou žen stran jejich milenců Vypravování o sporu dvou žen stran jejich milenců noc 424. K2 E V
B Li Sa
153 Pohádka o kupci ‘Alím Ḳáhirském Vypravování o kupci ‘Alím Káhirském noc 424. až 434. K2 E V S
La B Li Sa
154 Příběh poutníka se stařenou bydlící v poušti Příběh poutníka se stařenou bydlící v poušti noc 434. až 436. K2 E S
La B Li Sa
155 Vypravování o otrokyni Tavaddudě Vypravování o otrokyni Tavaddudě noc 436. až 462. K2 E S
B Li Sa
Kniha Tisíce a jedné noci — V (1960) Tisíc a jedna noc — díl třetí (1974)
156 Vypravování o andělu smrti, jak vzal ducha pyšného krále a zbožného muže Vypravování o andělu smrti, jak vzal ducha pyšného krále a zbožného muže noc 462. K2 E S
B Li Sa
157 Vypravování o andělu smrti a bohatém králi Vypravování o andělu smrti a bohatém králi noc 462. a 463. K2 E S
B Li Sa
158 Vypravování o andělu smrti a ukrutném králi ze synů Isrá’ílových Vypravování o andělu smrti a ukrutném králi ze synů Isrá’ílových noc 463. a 464. K2 E S
La B Li Sa
159 Vypravování o Iskandaru Dhulḳarnainovi, jak se sešel s odříkavým králem Vypravování o Iskandaru Dhulkarnainovi, jak se sešel s odříkavým králem noc 464. K2 E S
B Li Sa
160 Vypravování o spravedlivém králi Anúšarvánovi, jak zjistil blahobyt svého království Vypravování o spravedlivém králi Anúšarvánovi, jak zjistil blahobyt svého království noc 464. a 465. K2 E S
B Li Sa
161 Vypravování o jednom soudci ze synů Isrá’ílových a jeho cudné manželce Vypravování o jednom soudci ze synů Isrá’ílových a jeho cudné manželce noc 465. a 466. K2 E S
B Li Sa
162 Příběh poutnice, s níž se ztroskotala loď Příběh poutnice, s níž se ztroskotala loď noc 466. a 467. K2 E S
B Li Sa
163 Vypravování o zbožném černém otroku Vypravování o zbožném černém otroku noc 467. a 468. K2 E S
B Li Sa
164 Vypravování o zbožném muži ze synů Isrá’ílovych a jeho manželce Vypravování o zbožném muži ze synů Isrá’ílových a jeho manželce noc 468. až 470. K2 E S
La B Li Sa
165 Vypravování o vězni, jejž Bůh vyprostil z vězení Vypravování o vězni, jejž Bůh vyprostil z vězení noc 470. a 471. K2 E S
B Li Sa
166 Vypravování o kováři, jemuž neubližoval oheň Vypravování o kováři, jemuž neubližoval oheň noc 471. až 473. K2 E S
B Li Sa
167 Vypravování o zbožném muži ze synů Isrá’ílových a jeho mraku Vypravování o zbožném muži ze synů Isrá’ílových a jeho mraku noc 473. a 474. K2 E S
B Li Sa
168 Vypravování o zajatém muslimovi a křesťanské dívce Vypravování o zajatém muslimovi a křesťanské dívce noc 474. až 477. K1 E S
La B Li Sa
169 Příběh Ibráhíma al-Chauváṣa s křesťanskou dcerou královskou Příběh Ibráhíma al-Chauvása s křesťanskou dcerou královskou noc 477. a 478. K2 E S
B Li Sa
170 Vypravování o proroku, jemuž ukázal Bůh své spravedlivé řízení Vypravování o proroku, kterému Bůh ukázal své spravedlivé řízení noc 478. a 479. K2 E S
La B Li Sa
171 Vypravování o převozníku a světci Vypravování o převozníku a světci noc 479. K2 E S
B Li Sa
172 Vypravování o odměně zbožného muže ze synů Isrá’ílových, jenž zachoval přikázání svého otce Vypravování o odměně zbožného muže ze synů Isrá’ílových, který zachoval přikázání svého otce noc 479. až 481. K2 E S
B Li Sa
173 Vypravování o Abú Dža‘farovi Malomocném Vypravování o Abú Dža‘farovi Malomocném noc 481. a 482. K2 E S
B Li Sa
174 Pohádka o Ḥásibu Karímaddínovi a královně hadů Vypravování o Hásibu Karímaddínovi a královně hadů noc 482. až 486. K2 E S
B Li Sa
175   • Vypravování královny hadů o příbězích Bulúḳijových   • Vypravování královny hadů o příbězích Bulúkijových noc 486. až 499. K2 E S
B Li Sa
176   • • Vypravování Džánšáhovo   • • Vypravování Džánšáhovo noc 499. až 536. K2 E S
B Li Sa
177 Pohádka o Sindibádu Námořníkovi Vypravování o Sindibádu Námořním noc 536. až 538. K1 K2 E V S
G La B Li Sa
178   • Vypravování o cestě první   • Vypravování o cestě první noc 538. až 542. K1 K2 E V S
G La B Li Sa
179   • Vypravování o cestě druhé   • Vypravování o cestě druhé noc 542. až 546. K1 K2 E V S
G La B Li Sa
180   • Vypravování o cestě třetí   • Vypravování o cestě třetí noc 546. až 550. K1 K2 E V S
G La B Li Sa
181   • Vypravování o cestě čtvrté   • Vypravování o cestě čtvrté noc 550. až 556. K1 K2 E V S
G La B Li Sa
182   • Vypravování o cestě páté   • Vypravování o cestě páté noc 556. až 559. K1 K2 E V S
G La B Li Sa
183   • Vypravování o cestě šesté   • Vypravování o cestě šesté noc 559. až 563. K1 K2 E V S
G La B Li Sa
184   • Vypravování o cestě sedmé A   • Vypravování o cestě sedmé noc 563. až 566. K2 E V S
G La B Li Sa
185   • Vypravování o cestě sedmé B {Ø} K1
La B Li
186 Vypravování o lahvicích sulaimánských a Měděném městě Vypravování o lahvicích sulaimánských a o Měděném městě noc 566. až 578. K2 E V S
La B Li Sa
187 Vypravování o sedmi vezírech Vypravování o sedmi vezírech noc 578. K2 E V S
B Li Sa[p 3]
188   • Vypravování o králi a ženě jeho vezíra   • Vypravování o králi a ženě jeho vezíra noc 578. a 579. K2 E V S
B Li Sa
189   • Vypravování o kupci a jeho manželce a papouškovi   • Vypravování o kupci, jeho manželce a papouškovi noc 579. K1 K2 E V S
G B Li Sa[p 4]
190   • Vypravování o valcháři a jeho synu   • Vypravování o valcháři a jeho synu noc 579. a 580. K2 E V S
B Li Sa
191   • Vypravování o cudné ženě a lstivém muži   • Vypravování o cudné ženě a lstivém muži noc 580. K2 E V
B Li Sa
192   • Vypravování o šetrném kupci   • Vypravování o šetrném kupci noc 580. a 581. K2 E V S
B Li Sa
193   • Vypravování o ženě, jež ošálila svého manžela   • Vypravování o ženě, která ošálila svého manžela noc 581. K2 E V S
B Li Sa
194   • Vypravování o synu královském a ġúle   • Vypravování o synu královském a ghúle noc 581. a 582. K2 E V S
B Li Sa
195   • Vypravování o tom, co způsobila kapka medu   • Vypravování o tom, co způsobila kapka medu noc 582. K2 E V S
B Li Sa
196   • Vypravování o ženě, jež dala svému manželu přesívat zemi   • Vypravování o ženě, která dala svému manželu přesívat zem noc 582. K2 E V S
B Li Sa
197   • Vypravování o synu královském, který se stal ženou lstí vezíra svého otce   • Vypravování o synu královském, který se stal ženou lstí vezíra svého otce noc 582. až 584. K2 E V S
B Li Sa
198   • Vypravování o synu vezírském a ženě lazebníkově   • Vypravování o synu vezírském a ženě majitele lázní noc 584. K2 E V
B Li Sa
199   • Vypravování o ženě, jež chtěla podvésti svého manžela   • Vypravování o ženě, která chtěla podvést svého manžela noc 584. až 586. K2 E V
B Li Sa
200   • Vypravování o zlatníku, jenž se zamiloval do obrazu   • Vypravování o zlatníku, který se zamiloval do obrazu noc 586. a 587. K2 E V S
B Li Sa
201   • Vypravování o muži, jenž se nezasmál po zbytek svého života   • Vypravování o muži, který se nezasmál po zbytek svého života noc 587. až 591. K2 E V S
B Li Sa
202   • Vypravování o synu královském a manželce kupcově   • Vypravování o synu královském a manželce kupcově noc 591. a 592. K2 E V
B Li Sa
203   • Vypravování o služebníku, jenž předstíral znalost řeči ptactva   • Vypravování o služebníku, který předstíral znalost řeči ptactva noc 592. a 593. K2 E S
B Li Sa
204   • Vypravování o ženě, jež provedla lest s hodnostáři říšskými   • Vypravování o ženě, která provedla lest s hodnostáři říšskými noc 593. až 596. K2 E V S
B Li Sa
205   • Vypravování o třech pošetilých prosbách   • Vypravování o třech pošetilých prosbách noc 596. K2 E V
B Li Sa
206   • Vypravování o zmizelém náhrdelníku   • Vypravování o zmizelém náhrdelníku noc 596. a 597. K2 E V S
B Li Sa
207   • Vypravování o holubu a holubici   • Vypravování o holubu a holubici noc 597. K2 E S
B Li Sa
208   • Vypravování o Bahrámovi a ad-Datmě   • Vypravování o Bahrámovi a ad-Datmě noc 597. a 598. K2 E V S
B Li Sa
209   • Vypravování o stařeně a synu kupeckém   • Vypravování o stařeně a synu kupeckém noc 598. až 602. K2 E V
B Li Sa
210   • Vypravování o synu královském a ženě ‘ifrítově   • Vypravování o synu královském a ženě ‘ifrítově noc 602. a 603. K2 E V
B Li Sa
210a   • (sine titulo)   • Vypravování o kapce hadího jedu noc 603.
211   • Vypravování o kupci a taškářích   • Vypravování o kupci a taškářích noc 603. až 605. K2 E V S
B Li Sa
212   • Vypravování o prostopášném muži a tříletém hochu   • Vypravování o prostopášném muži a tříletém hochu noc 605. K2 E V S
B Li Sa
213   • Vypravování o ukradeném měšci   • Vypravování o ukradeném měšci noc 605. a 606. K2 E V S
B Li Sa
214   • Vypravování o lišce a lidech[p 5] V
B Li
215 Pohádka o Džaudarovi a jeho dvou bratřích Vypravování o Džaudarovi a jeho dvou bratřích noc 606. až 624. K2 E V S
La B Li Sa
Kniha Tisíce a jedné noci — VI (1960)
216 Pohádka o ‘Adžíbovi a Ġaríbovi Vypravování o ‘Adžíbovi a Gharíbovi noc 624. až 680. K2 E V S
B Li Sa
217 Vypravování o ‘Utbovi a Raiji Vypravování o ‘Utbovi a Raiji noc 680. a 681. K2 E S
La B Li Sa
218 Příběh Hindy, dcery an-Nu‘mánovy, s al-Ḥadždžádžem Příběh Hindy, dcery an-Nu‘mánovy, s al-Hadždžádžem noc 681. až 683. K2 E S
B Li Sa
219 Příběh Chuzaimy ibn Bišr s ‘Ikrimou al-Faijáḍem ar-Raba‘ím Příběh Chuzaimy ibn Bišr s ‘Ikrimou al-Faijádem ar-Raba‘ím noc 683. a 684. K2 E S
La B Li Sa
220 Příběh Júnusa al-Kátiba s al-Valídem ibn Sahl Příběh Júnusa al-Kátiba s al-Valídem ibn Jazíd noc 684. a 685. K2 E S
B Li Sa
221 Příběh Hárúna ar-Rašída s beduinskou dívkou Příběh Harúna ar-Rašída s beduínskou dívkou noc 685. a 686. K2 E V
B Li Sa
222 Příběh al-Aṣma‘ího s třemi dívkami Příběh al-Asma‘ího s třemi dívkami noc 686. a 687. K2 E
B Li Sa
223 Příběh Abú Isḥáḳa Ibráhíma al-Mauṣilího s Abú Murrou Příběh Abú Isháka Ibráhíma al-Mausilího s Abú Murrou noc 687. a 688. K2 E S
B Li Sa
224 Vypravování Džamíla ibn Ma‘mar o milencích z kmene ‘Udhra Vypravování Džamíla ibn Ma‘mar o milencích z kmene ‘Udhra noc 688. až 691. K2 E S
La B Li Sa
225 Příběh Mu‘ávije s kočovným Arabem a jeho manželkou Příběh Mu‘áviji s kočovným Arabem a jeho manželkou noc 691. až 693. K2 E S
B Li Sa
226 Vypravování o dvou milencích baṣerských Vypravování o dvou milencích baserských noc 693. až 695. K2 E S
B Li Sa
227 Příběh Isḥáḳa Ibn Ibráhím al-Mauṣilího s Iblísem Příběh Isháka ibn Ibráhím al-Mausilího s Iblísem noc 695. a 696. K2 E S
B Li Sa
228 Vypravování Ibráhíma Abú Isḥáḳa o dvou milencích medínských Vypravování Ibráhíma Abú Isháka o dvou milencích medínských noc 696. a 697. K2 E S
La B Li Sa
229 Příběh vezíra Abú ‘Ámira ibn Marván s al-Malikem an-Náṣirem Příběh vezíra Abú ‘Ámira ibn Marván s al-Malikem an-Násirem noc 697. a 698. K2 E S
B Li Sa
230 Pohádka o lstivé Dalíle Vypravování o lstivé Dalíle noc 698. až 708. K2 E V S
B Li Sa
231 Pohádka o ‘Alím az-Zaibaḳovi Ḳáhirském Vypravování o ‘Alím az-Zaibakovi Kahirském noc 708. až 719. K2 E V S
B Li Sa
232 Pohádka o Ardašírovi a Ḥajátannufúse Vypravování o Ardašírovi a Hajátannufúse noc 719. až 738. K2 E V
B Li Sa
233 Pohádka o Džullanáře a Badrbásimovi Vypravování o Džullanáře a Badrbásimovi noc 738. až 756. K2 E V S
G La B Li Sa
234 Vypravování o králi Muḥammadu ibn Sabá’ik a kupci Ḥasanovi Vypravování o králi Muhammadu ibn Sabá’ik a kupci Hasanovi noc 756. až 758. K2 E S
La B Li Sa
235   • Pohádka o Saifalmulúkovi a Badí‘ataldžamále   • Vypravování o Saifalmulúkovi a Badí‘ataldžamále noc 758. až 778. K2 E V S
La B Li Sa
Tisíc a jedna noc — díl čtvrtý (1974)
236 Pohádka o Ḥasanu Baṣerském Vypravování o Hasanu Baserském noc 778. až 831. K2 E V S
La B Li Sa
Kniha Tisíce a jedné noci — VII (1961)
237 Pohádka o rybáři Chalífovi Vypravování o rybáři Chalífovi noc 831. až 845. K2 E V S
La B Li Sa
238 Pohádka o Masrúrovi a Zainalmaváṣifě Vypravování o Masrúrovi a Zainalmavásifě noc 845. až 863. K2 E V
B Li Sa
239 Pohádka o Núraddínovi ‘Alím a Marjamě Pasířce Vypravování o Núraddínovi a Marjamě Pasířce noc 863. až 894. K2 E V S
B Li Sa
240 Vypravování sa‘ídského muže o jeho příběhu s franckou ženou Vypravování sa‘ídskeho muže o jeho příběhu s franckou ženou noc 894. až 896. K2 E V S
B Li Sa
241 Příběh mladého muže baġdádského a jeho otrokyně Příběh mladého muže bagdádského a jeho otrokyně noc 896. až 899. K2 E V S
La B Li Sa
242 Příběh Džalí‘áda a Šimáse Vypravování o Džalí‘ádu a Šimásovi noc 899. a 900. K2 E V S
B Li Sa
243   • Vypravování o kocouru a myši   • Vypravování o kocouru a myši noc 900. až 902. K2 E V S
B Li Sa
244   • Vypravování o asketovi, jemuž se rozlilo na hlavu máslo   • Vypravování o asketovi, jemuž se rozlilo máslo na hlavu noc 902. a 903. K2 E V S
B Li Sa
245   • Vypravování o rybách a raku   • Vypravování o rybách a raku noc 903. K2 E V S
B Li Sa
246   • Vypravování o havranu a hadu   • Vypravování o havranu a hadu noc 903. a 904. K2 E V S
B Li Sa
247   • Vypravování o divokém oslu a lišce   • Vypravování o divokém oslu a lišce noc 904. a 905. K2 E V S
B Li Sa
248   • Vypravování o putujícím synu královském a násilném králi   • Vypravování o putujícím synu královském a násilném králi noc 905. a 906. K2 E V S
B Li Sa
249   • Vypravování o havranu a sokolu   • Vypravování o havranu a sokolu noc 906. a 907. K2 E V S
B Li Sa
250   • Vypravování o kejklíři   • Vypravování o kejklíři noc 907. a 908. K2 E V S
B Li Sa
251   • Vypravování o pavouku a větru   • Vypravování o pavouku a větru noc 908. a 909. K2 E V S
B Li Sa
251a (sine titulo) Vypravování o potrestaných obyvatelích těsného domu noc 909.
252   • Vypravování o dvou králích, spravedlivém a nespravedlivém   • Vypravování o dvou králích, spravedlivém a nespravedlivém noc 909. a 910. K2 E V S
B Li Sa
253   • Vypravování o slepci a chromém   • Vypravování o slepci a chromém noc 910. až 911. K2 E V S
B Li Sa
253a (sine titulo)   • Vypravování o orlu a lovci noc 911.
253b (sine titulo)   • Vypravování o lovci a lvu noc 911. až 918.
254   • Vypravování o pošetilém rybáři   • Vypravování o pošetilém rybáři noc 918. K2 E V S
B Li Sa
255   • Vypravování o mladíku a zlodějích   • Vypravování o mladíku a zlodějích noc 918. a 919. K2 E V S
B Li Sa
255a (sine titulo)   • Vypravování o muži a velbloudici noc 919.
256   • Vypravování o muži, který uposlechl své manželky   • Vypravování o muži, který uposlechl své manželky noc 919. a 920. K2 E V
B Li Sa
257   • Vypravování o kupci a zlodějích   • Vypravování o kupci a zlodějích noc 920. a 921. K2 E V S
B Li Sa
258   • Vypravování o liškách a vlku   • Vypravování o liškách a vlku noc 921. K2 E V S
B Li Sa
259   • Vypravování o pastýři a zloději   • Vypravování o pastýři a zloději noc 922. až 924. K2 E V S
B Li Sa
260   • Vypravování o koroptvi a želvách   • Vypravování o koroptvi a želvách noc 924. až 930. K2 E V S
B Li Sa
261 Pohádka o barvíři Abú Ḳírovi a holiči Abu Ṣírovi Vypravování o barvíři Abú Kírovi a holiči Abú Sírovi noc 930. až 940. K2 E V S
La B Li Sa
262 Pohádka o ‘Abdalláhu Pozemském a ‘Abdalláhu Mořském Vypravování o ‘Abdalláhu Pozemském a ‘Abdalláhu Mořském noc 940. až 946. K2 E V S
La B Li S
263 Pohádka o chalífovi Hárúnu ar-Rašídovi a Abu-l-Ḥasanovi ‘Umánském Vypravování o chalífovi Hárúnu ar-Rašídovi a Abú-l-Hasanovi ‘Umánském noc 946. až 952. K2 E V S
B Li Sa
264 Pohádka o Ibráhímu a Džamíle Vypravování o Ibráhímu a Džamíle noc 952. až 959. K2 E S
Li B Li Sa
265 Pohádka o Abu-l-Ḥasanu Churásánském Vypravování o Abú-l-hasanu Churásánském noc 959. až 963. K2 E S
B Li Sa
Kniha Tisíce a jedné noci — VIII (1963)
266 Vypravování o Ḳamarazzamánovi a jeho milence Vypravování o Kamarazzamánovi a manželce klenotníkově noc 963. až 978. K2 E S
B Li Sa
267 Vypravování o ‘Abdalláhu ibn Fáḍil a jeho bratřích Vypravování o ‘Abdalláhu ibn Fádil a jeho bratřích noc 978. až 989. K2 E S
B Li Sa
268 Vypravování o příštipkáři Ma‘rúfovi Vypravování o příštipkáři Ma‘rúfovi noc 989. až 1000. K2 E S
La B Li Sa
269 (Dokončení Pohádky o králi Šahrijárovi a jeho bratru králi Šáhzamánovi.) noc 1001. K2 E V S
La B Li Sa
  „A nastala noc, jež po věky rovné neměla, a její barva bělostněji než tvář dne se zaskvěla . . .“
(Konec knihy Tisíce a jedné noci) (Skončeno s chválou Bohu a s jeho pomocí)
(Dodatky z jiných redakcí Tisíce a jedné noci)
(355) Vypravování o ‘Alá’addínovi a kouzelné lampě
(353) Vypravování o kováři Básimovi a jeho příběhu s Hárúnem ar-Rašídem
Tisíc a jedna noc — díl pátý (1975)[p 6]
270 Pohádka o Abu-l-Ḥasanu Čtverákovi Vypravování o Abu-l-Hasanu Rozpustovi (2) V S
G La B Li Sa
271   • Vypravování o povaleči a kuchaři   • Vypravování o povaleči a kuchaři (3) V S
B Li
272 Vypravování o ‘Umaru ibn ‘Abdal‘azíz a básnících V
B
273 Vypravování o al-Ḥadždžádžovi a třech nočních tulácích V
B
274 Vypravování o Hárúnu ar-Rašídovi a barmakovské ženě V
B
275 Vypravování o deseti vezírech V Sd
B H Sa
276   • Vypravování o kupci, jejž opustilo štěstí V Sd
B H Sa
277   • Vypravování o kupci, který hodil do moře své dva hochy V Sd
B H Sa
278   • Vypravování o Abú Ṣábirovi V Sd
B H Sa
279   • Vypravování o Bihzádovi V Sd
B H Sa
280   • Vypravování o králi Dádbínovi a jeho dvou vezírech V Sd
B H Sa
281   • Vypravování o Bachtzamánovi a Chudádánovi V Sd
B H Sa
282   • Vypravování o králi Bihkardovi V Sd
B H Sa
283   • Vypravování o Ílánšáhovi a Abú Tamámovi V Sd
B H Sa
284   • Vypravování o králi Ibráhímovi a jeho synu V Sd
B H Sa
285   • Vypravování o králi Sulaimánšáhovi a jeho dvou synech a neteři Šáhchátúně V Sd
B H Sa
286   • Vypravování o vězni, kterého zachránil Bůh V Sd
B H Sa
287 Příběh Dža‘fara ibn Jaḥjá Barmakovce s ‘Abdalmalikem ibn Ṣáliḥ V
B H
288 Vypravování o zahozeném prstenu V
B H
289 Vypravování o Dža‘faru ibn Jaḥjá Barmakovci a ‘Abbáse, sestře Hárúna ar-Rašída V
B H
290 Příběh Hárúna ar-Rašída s Ibn as-Sammákem V
B H
291 Vypravování o al-Ma’múnovi a Zubaidě V
B H
292 Vypravování o šťastném a nešťastném dnu V
B
293 Vypravování o Fírúzovi a jeho ženě V
B
294 Vypravování o králi Šáhbachtovi a vezíru ar-Rahvánovi Vypravování o králi Šáhbachtovi a vezíru ar-Rahvánovi (23) V
B H
295   • Vypravování o muži churásánském a jeho hochu a učiteli   • Vypravování o muži churásánském, jeho hochu a učiteli a o tom, co se těm dvěma zběhlo (24) V
B H
296   • Vypravování o drogistovi a zpěváku   • Vypravování o drogistovi a zpěváku (25) V
B H
297   • Vypravování o králi, který se vyznal v podstatě všech věcí   • Vypravování o králi, který se vyznal v drahokamech, a o jeho synu (26) V
B H
298   • Vypravování o zámožném muži, který provdal svou krásnou dceru za chudého starce   • Vypravování o zámožném muži, který provdal svou krásnou dceru za chudého šejcha (27) V
B H
299   • Vypravování o mudrci a jeho třech synech   • Vypravování o mudrci a jeho třech synech (28) V
B H
300   • Vypravování o synu královském, který se zamiloval do obrazu   • Vypravování o synu královském, který se zamiloval do obrazu (29) V
B H
301   • Vypravování o valcháři a jeho manželce a vojákovi   • Vypravování o valcháři, jeho manželce a vojákovi (30) V
B H
302   • Vypravování o kupci a stařeně   • Vypravování o kupci a stařeně (31) V
B H
303   • Vypravování o začarovaném stromu   • Vypravování o začarovaném stromu (32) V
B H
304   • Vypravování o výběrčím desátku   • Vypravování o králi a výběrčím desátku (33) V
B H
305   • • Vypravování o Dá’udovi a Sulaimánu   • • Vyprávění o Dá’udovi a Sulaimánu (34) V
B H
306   • Vypravování o ženě, která vyzrála na zloděje   • Vyprávění o ženě, která vyzrála na zloděje (35) V
B H
307   • Vypravování o ‘Ísovi   • Vypravování o ‘Ísovi (36) V
B H
308   • • Vypravování ‘Ísova učedníka   • • Příběh ‘Ísova učedníka (37) V
B H
309   • Vypravování o králi a jeho bratru   • Vypravování o králi a jeho bratru (38) V
B H
310   • Vypravování o muži, kterého zahubila jeho opatrnost   • Vypravování o muži, kterého zahubila jeho opatrnost (39) V
B H
311   • Vypravování o muži, který propůjčil svůj příbytek a pokrm někomu, jejž neznal   • Vypravování o muži, který propůjčil svůj příbytek a pokrm někomu, jejž neznal (40) V
B H
312   • Vypravování o napáleném zloději   • Vypravování o napáleném zloději (41) V
B H
313   • Vypravování o Chablaṣovi a milenci jeho manželky a učenci   • Vypravování o Chablasovi, o milenci jeho manželky a učenci (42) V
B H
314   • Vypravování o zbožné ženě, kterou obvinil bratr jejího manžela z necudnosti   • Vypravování o zbožné ženě, kterou obvinil bratr jejího manžela z necudnosti (43) V
B H
315   • Vypravování o nádenníku a dívce, jíž rozřízl břicho a utekl   • Vypravování o nádeníku a dívce, jíž rozřízl břicho a utekl (44) V
B H
316   • Vypravování o tkalci, který se stal lékařem na rozkaz své ženy   • Vypravování o tkalci, který dělal lékaře na přání své manželky (45) V
B H
317   • Vypravování o dvou mužích, podvodnících, kteří se navzájem napalovali   • Vypravování o dvou podvodnících, kteří se navzájem napalovali (46) V
B H
318   • Vypravování o příběhu podvodníků s penězoměncem a oslem   • Vypravování o příběhu podvodníků se směnárníkem a oslem (47) V
B H
319   • Vypravování o podvodníku a kupcích   • Vypravování o podvodníku a kupcích (48) V
B H
320   • • Vypravování o sokolu a kobylce   • • Vypravování o sokolu a kobylce (49) V
B H
321   • Vypravování o králi a ženě komořího   • Vypravování o králi a ženě komořího (50) V
B H
322   • • Vypravování o stařeně a ženě soukeníkově   • • Vypravování o stařeně a ženě pláteníkově (51) V
B H
323   • Vypravování o půvabné ženě u muže ošklivého vzhledu   • Vypravování o půvabné ženě u muže ošklivého vzhledu (52) V
B H
324   • Vypravování o králi, který ztratil svou manželku a dva syny   • Vypravování o králi, který ztratil svou manželku a své dva syny (53) V
B H
325   • Vypravování o Salímovi a Salmě   • Vypravování o Salímovi a Salmě (54) V
B H
326   • Vypravování o králi Indickém a jeho vezírovi   • Vypravování o králi indickém a jeho vezírovi (55) V
B H
327 Vypravování o al-Maliku aẓ-Ẓáhiru Ruknaddínu Baibarsovi se šestnácti důstojníky stráže Vypravování šestnácti důstojníků stráže (4) V
B H Li
328   • Vypravování prvního důstojníka stráže   • Vypravování prvního důstojníka stráže (5) V
B H Li
329   • Vypravování druhého důstojníka stráže   • Vypravování druhého důstojníka stráže (6) V
B H Li
330   • Vypravování třetího důstojníka stráže   • Vypravování třetího důstojníka stráže (7) V
B H Li
331   • Vypravování čtvrtého důstojníka stráže   • Vypravování čtvrtého důstojníka stráže (8) V
B H Li
332   • Vypravování pátého důstojníka stráže   • Vypravování pátého důstojníka stráže (9) V
B H Li
333   • Vypravování šestého důstojníka stráže   • Vypravování šestého důstojníka stráže (10) V
B H Li
334   • Vypravování sedmého důstojníka stráže   • Vypravování sedmého důstojníka stráže (11) V
B H Li
335   • Vypravování osmého důstojníka stráže   • Vypravování osmého důstojníka stráže (12) V
B H Li
336   • Vypravování devátého důstojníka stráže   • Vypravování devátého důstojníka stráže (13) V
B H Li
337   • Vypravování desátého důstojníka stráže   • Vypravování desátého důstojníka stráže (14) V
B H Li
338   • Vypravování jedenáctého důstojníka stráže   • Vypravování jedenáctého důstojníka stráže (15) V
B H Li
339   • Vypravování dvanáctého důstojníka stráže   • Vypravování dvanáctého důstojníka stráže (16) V
B H Li
340   • Vypravování třináctého důstojníka stráže   • Vypravování třináctého důstojníka stráže (17) V
B H Li
341   • Vypravování čtrnáctého důstojníka stráže   • Vypravování čtrnáctého důstojníka stráže (18) V
B H Li
342   • • Vypravování o prozrazeném zloději   • • Vypravování o prozrazeném pobertovi (19) V
B H Li
343   • • Vypravování o chytrém šejchu   • • Vypravování o chytrém šejchovi (20) V
B H Li
344   • Vypravování patnáctého důstojníka stráže   • Vypravování patnáctého důstojníka stráže (21) V
B H Li
345   • Vypravování šestnáctého důstojníka stráže   • Vypravování šestnáctého důstojníka stráže (22) V
B H Li
346 Vypravování o ‘Abdalláhu ibn Náfi‘ a králi Džumhúrovi a jeho hochu V
B H
347   • Pohádka o Hárúnu ar-Rašídovi a Tuḥfatalḳulúbě V
B H
348 Příběh Sídí Núraddína ‘Alího a Sittalmiláḥy Vypravování o Sídím Núraddínovi ‘Alím a jeho otrokyni[2] V
B H
349 Pohádka o al-‘Abbásovi, synu jamanského krále al-‘Azíza a Máriji, dceři krále baġdádského Inse ibn Ḳais V
BH
350 Vypravování o čtyřiceti milostnicích V
B H
351 Příběh milostnice al-Ḥákima-biamrilláh V
B H
352 Vypravování o převaze ženské lsti nad mužskou K1
B H Li
353 Příběh Hárúna ar-Rašída s kovářem Básimem Vypravování o kováři Básimovi a jeho příběhu s Hárúnem ar-Rašídem S[p 7]
354 Vypravování o mudrci Ḥaikárovi Sd
B H
355 Pohádka o ‘Alá’addínovi a kouzelné lampě Vypravování o ‘Alá’addínovi a kouzelné lampě *[p 8]
G B Li H Sa
356 Pohádka o Zainalaṣnámovi *[p 9]
G B H Li Sa
357 Pohádka o Súlovi a Šumúle *[p 10]
358 Pohádka o ‘Alím Babovi a čtyřiceti loupežnících Vypravování o ‘Alím Babovi a čtyřiceti loupežnících (1) *[p 11]
G B H Li Sa
359 Pohádka o lékaři a mladém kuchaři Vypravování o mudrci a mladém kuchaři[2] *[p 12]
B H Sa
360 Vypravování o sultánu Jamanském a jeho třech synech Vypravování o třech synech sultána Jamanskeho (56) {W}
Sc B (H)
361 Vypravování o třech ničemách a sultánu, který se vzdal kralování Vypravování o třech otrapách a o králi, který se vzdal kralování (57) {W}
Sc B (H)
362   • Vypravování sultána Muḥammada Ḳáhirského   • Vypravování Muhammada, sultána káhirského (58) {W}
Sc B (H)
363   • Příběh prvního blázna   • Vypravování prvního blázna (59) {W}
Sc B (H)
364   • Příběh druhého blázna   • Vypravování druhého blázna (60) {W}
Sc B (H)
365   • • Vypravování o mudrci a jeho žáku   • • Vypravování o učenci a jeho žáku (61) {W}
Sc B (H)
366   • • Příběh učitele se zlomeným hřbetem   • • Vypravování učitele se zlomeným hřbetem (62) {W}
Sc B (H)
367   • • Příběh učitele s rozříznutou tváří   • • Vypravování učitele s rozříznutou tváří (63) {W}
Sc B (H)
368   • • Příběh schromeného učitele   • • Vypravování zchromeného učitele (64) {W}
B (H)
369   • • Vypravování o ženě sultánově a jejích třech dcerách   • • Vypravování o manželce sultánově a jejích třech dcerách (65) {W}
Sc B (H)
370 Vypravování o soudci ṭarábuluském, který porodil dítě Vypravování o soudci, který porodil dítě[2] {W}
Sc B (H)
371 Vypravování o poživači ḥašíše a soudci a sultánovi Vypravování o poživači hašíše a soudci a sultánovi[2] {W}
Sc B (H)
372   • Příběh poživače ḥašíše s jeho ženou   • Příběh poživače hašíše s jeho manželkou[2] {W}
Sc B (H)
373   • Vypravování Abu-l-Ḳásimovo, jak se stal soudcem   • Vypravování Abu-l-Kásimovo, jak se stal soudcem[2] {W}
B (H)
374   • Příběh Abu-l-Ḳásima s jeho papučí   • Příběh Abu-l-Kásima s jeho papučí[2] {W}
B (H)
375   • Příběh poživače ḥašíše s Ḳútalḳulúbou   • Příběh poživače hašíše s Kútalkulúbou[2] {W}
Sc B (H)
376   • • Příběh Maḥmúda Peršana s drzým Kurdem {W}
Sc B
377   • • Vypravování o muži, který přinesl sultánovi zeleninu {W}
B
378    • • • Pohádka o čarovném ptáku {W}
Sc B (H)
379   • • Příběh muže, který přinesl sultánovi zeleninu, s otrokyní {W}
B
380    • • • Pohádka o sultánu Jamanském a jeho třech synech {W}
Sc B (H)
  • • Vypravování o třech otrapách (66)
381    • • • Příběh prvního pobudy    • • • Vypravování prvního otrapy (67) {W}
Sc B (H)
382    • • • Příběh druhého pobudy    • • • Vypravování druhého otrapy (68) {W}
B (H)
383    • • • Příběh třetího pobudy    • • • Vypravování třetího otrapy (69) {W}
B (H)
384    • • • Pohádka o sultánu Indickém a jeho synu Muḥammadovi {W}
Sc B (II)
385    • • • Pohádka o rybářovu synu {W}
Sc B (H)
386    • • • Vypravování třetího pobudy o jeho sestřence, kterou znásilnil opičák {W}
Sc B (H)
387 Vypravování o Abú Níjovi a Abú Níjatainovi Vypravování o Abú Níjovi a Abú Níjatainovi[2] {W}
Sc B (H)
388   • Příběh šejcha, kterému Iblís oholil bradu {W}
Ø
389   • Pohádka o synu krále Sindského a paní Fáṭimě   • Vypravování o synu krále Sindského a paní Fátimě[2] {W}
Sc B (H)
390 Pohádka o milencích syrských Vypravování o milencích syrských[2] {W}
Sc B (H)
391 Příběh al-Ḥadždžádže s mladým saijidem Vypravování o al-Hadždžádžovi a mladém Saijidovi (70) {W}
Sc B (H)
392   • Vypravování o chytré dceři vezírově   • Vypravování o chytré dceři vezírově (71) {W}
Ø
393   • Vypravování o králi Kájišovi, jeho bratru Ardašírovi a emíru ‘Urvovi   • Vypravování o králi Kájišovi, jeho bratru Ardašírovi a emíru ‘Urvovi (72) {W}
Ø
394   • Pohádka o dívce zakleté v gazelu   • Vypravování o dívce zakleté v gazelu (73) {W}
Ø[p 13]
395 Pohádka o Mázinovi {W}
Sc
396 Příběh Hárúna ar-Rašída s Mandžábem Vypravování o příběhu Hárúna ar-Rašída s Mandžábem (74) {W}
Sc B
397   • Vypravování Mandžábovo   • Vypravování Mandžábovo (74) {W}
Sc B
398   • Vypravování o učni holičově a dervíši   • Vypravování o dervíši a učni holičově[2] {W}
Sc B (H)
399   • Vypravování o manželce beduinově a jejím milenci   • Vypravování o manželce beduínově a jejím milenci (75) {W}
B (H)
400   • Vypravování o ženě a jejích dvou milencích   • Vypravování o ženě a jejích dvou milencích (76) {W}
Ø
401   • Vypravování o al-Haifá’ a princi Júsufovi {W}
Sc B
402   • Vypravování o třech synech krále Čínského   • Vypravování o třech synech krále Čínského[2] {W}
Sc B (H)
403   • Vypravování o napravené manželce   • Vypravování o napravené manželce (77) {W}
Ø
Vypravování o zbabělci, jejž jeho žena usvědčila ze lži (78)
404   • Vypravování o chlubivém manželu   • Vypravování o hlupákovi (79) {W}
Ø
405 Vypravování o ženě, která klamala svého muže s milenci {W}
Ø
406 Vypravování o ženě a třech mužích Vypravování o ženě a třech mužích (80) {W}
Ø
407 Vypravování o vezíru nevinně uvězněném Vypravování o vezíru neprávem uvězněném (81) {W}
Sc B (H)
408 Vypravování o ženě setníkově, jejím milenci a holiči Vypravování o manželce setníka, jejím milenci a holiči[2] {W}
B (H)
409 Vypravování o ženě, která napálila čtyři zamilované muže Vypravování o ženě, která napálila čtyři zamilované muže (82) {W}
Sc B (H)
410   • Vypravování o krejčím a manželce setníkově   • Vypravovaní o krejčím a manželce setníkově (83) {W}
Sc B (H)
411   • Vypravování o muži z Damašku a třech ženách ḳáhirských   • Vypravování o muži damašském a třech ženách káhirských (84) {W}
B (H)
412   • Vypravování o omezeném ḳá’immaḳámovi   • Vypravování o omezeném ká’immakámovi (85) {W}
B (H)
413   • Vypravování o hvězdopravci, který chtěl vyzkoušet svou manželku   • Vypravování o hvězdopravci, který chtěl vyzkoušet svou manželku (86) {W}
B (H)
414 Vypravování o dvorním šaškovi a čtyřech milencích jeho ženy Vypravování o dvorním šaškovi a čtyřech milencích jeho ženy (87) {W}
B (H)
415 Vypravování o válím a důstojníku a zlodějce Vypravování o zlodějce (88) {W}
B
416 Vypravování o Muḥsinovi a Músím Vypravování o Muhsinovi a Músím (89) {W}
B
417 Vypravování o šviháku Muḥammadu a dceři vojenského soudce Vypravování o šviháku Muhammadovi a dceři vojenského soudce[2] {W}
B (H)
418 Vypravování o rolníku a jeho ženě Vypravování o manželce rolníkově, která chtěla otrávit svého manžela (90) {W}
B (H)
419 Vypravování o dvou husách Vypravování o dvou husách (91) {W}
B
420 Vypravování o soudci poučeném svou manželkou Vypravování o soudci poučeném manželkou[2] {W}
Sc B (H)
421 Vypravování o dceři kupcově a synu krále ‘Iráckého {W}
Sc B (H)
422 Vypravování o Aḥmadu a ‘Alím {W}
Ø
423 Vypravování o rolníku a jeho smilné ženě Vypravování o ženě rolníkově, která podváděla manžela s pastýřem (93) {W}
Ø
424 Vypravování o pastorku a macechách Vypravování o pastorku a jeho macechách (94) {W}
B
425 Vypravování o dvou nechutech, damašském a ḳáhirském Vypravování o dvou darebách (92) {W}
B
426 Vypravování o Ḳáhiřanu, Damaščanu a oslu {W}
B
427 Příběh Músy a Ibráhíma Vypravování o Músovi a Ibráhímovi (95) {W}
Ø
428   • Vypravování o příbězích Berberů   • Vypravování o Berberech (96) {W}
Ø
429   • • Vypravování o dvou vezírech, Aḥmadu a Muḥammadu   • • Vypravování o dvou vezírech, Ahmadu a Muhammadu (97) {W}
Ø
430   • • Vypravování o králi al-Mahdím a klamaném manželu   • • Vypravování o klamaném manželovi (98) {W}
Ø
431 Příběh ženy s jejím zlodějským pastorkem Vypravování o zlodějském pastorkovi (99) {W}
Ø
432 Vypravování o baġdádském soudci a jeho ctnostné ženě Vypravování o ctnostné manželce bagdádského soudce (100) {W}
Sc
433   • Vypravování o kupeckém synu, který se stal králem   • Vypravování o kupeckém synu, který se stal králem (101) {W}
Sc
434   • Vypravování o Zunnáru ibn Zunnár a dceři krále ‘Iráckého   • Vypravování o Zunnáru ibn Zunnár a dceři ‘iráckeho krále (102) {W}
Ø
435 Vypravování o šejchu Nakkítovi Vypravování o šejchu Nakkítovi (103) {W}
Ø
437   • Vypravování o dceři vezíra krále Andaluského a ‘iráckém princi   • Vypravování o dceři vezíra krále andaluského a ‘iráckém synu královském (104) {W}
Ø
438   • Vypravování o sultánu Ṭailúnovi a štědrém rolníkovi   • Vypravování o sultánu Tailúnovi a štědrém rolníkovi (105) {W}
Ø
439   • Vypravování o věštci a jeho učedníku   • Vypravování o věštci a jeho učedníku (106) {W}
Ø
440   • Vypravování o dceři kupcově, kterou si vzal král Čínský   • Vypravování o dceři kupecké, s níž se oženil král čínský (107) {W}
Ø
441 Vypravování o soudci a zloději {R}
Viz Chauvin
442 Vypravování mladého kupce baġdádského {R}
Sc Viz Chauvin
443 Vypravování o ‘Ámirovi a Ġádirovi {R}
Ø
444 Pohádka o Ḥabíbovi a Durratalġauváse {R}
B (H)
445 Vypravování o létající židli {R}
Viz Chauvin
446 Vypravování o Šaddádovi a Sulaimánovi {R}
Ø
447 Vypravování o kohoutu a lišce {R}
B (H)
448 Vypravování o Ẓáhiru Damašském a jeho synu ‘Alím {R}
Viz Chauvin
449 Vypravování o Ḳamarazzamánovi a Šamse {R}
Ø
450 Vypravování o dvou manželích {R}
Viz Chauvin
451 Vypravování o zlaté holubici {R}
Ø
452 Příběh ‘Abbása a al-Manṣúra s nevinně uvězněným {R}
Ø
453 Vypravování o ‘Aṭṭáfovi {R}
B (H)
454 Vypravování o střelci z kuše {R}
B (H)
455 Vypravování o synu královském, který prodal své rodiče do otroctví {R}
B (H)
456 Pohádka o ‘Alím al-Džauharím {R}
Viz Challvin
457 Vypravování o al-Ma’múnovi a otrokyni {R}
(2)
458 Příběh al-Ma’múna s beduinkou z kmene Kiláb {R}
Ø
459 Pohádka o Chudádádovi a jeho bratřích {Ø}
G (B) (H) (Li)
460 Vypravování dcery krále Darjábárského {Ø}
G (B) (H) (Li)
461 Vypravování o dobrodružství Hárúna ar-Rašída {Ø}
G (B) (H) (Li)
462   • Vypravování Baba ‘Abdalláha {Ø}
G (B) (H) (Li)
463   • Vypravování Sídí Nu‘mána {Ø}
G (B) (li) (Li)
464   • Vypravování Ḥasana Provazníka {Ø}
G (B) (li) (Li)
465 Vypravování o ‘Alím Chavádžovi {Ø}
G (B) (H) (Li)
466 Pohádka o Aḥmadovi a Parí Bánú {Ø}
G (B) (li) (Li)
467 Pohádka o žárlivých sestrách {Ø}
G (B) (H) (Li)

Vysvětlivky[editovat | editovat zdroj]

Rámcovitost vypravování je vyznačena odsazením s puntíkem, vnoření příběhu do příběhu se vyskytuje nanejvýš trojnásobné.

V prvním sloupci jsou čísla navržená Tauerem v jeho „Seznamu vypravování“.[1] Ve čtvrtém sloupci je pořadí nocí. V posledním pátém sloupci jsou Tauerem uvedené nejdůležitější arabské tisky a dnes již starší překlady, jejichž přínos byl ve své době zcela nepominutelný a v mnoha ohledech stále trvá.

Zkratky arabských tisků[editovat | editovat zdroj]

 • K1 – první tisk kalkatský
 • K2 – Kalkatské vydání W. H. Macnaghtena, 1839–1842
 • E – egyptské tisky (Bulaḳ 1279 h. = 1862/3), Ḳáhira
 • V – Vratislavské vydání M. Habichta a H. L. Fleischera 1825–1843
 • S – Ṣalḥáního vydání bejrútské
 • {R} – texty, které jsou podle Chauvina (IV, 197–203) pouze v rukopisu[3]
 • {W} – oxfordský rukopis Wortley Montagua
 • {Ø} – chybí

Zkratky překladů[editovat | editovat zdroj]

 • G – Galland
 • La – Lane
 • Sc – Scott (jen 6. díl)
 • B – Burton
 • H – Henning (jen Nachtrag)
 • Li – Littman
 • Sa – Sal’je

Rukopisy[editovat | editovat zdroj]

 • Kitâb fîhi hadîth alf layla (Kniha vypravování tisíce nocí), fragment (9. století).
 • (syrský rukopis), Bibliothèque nationale de France, Paris (14.–15. století).
 • Wortley-Montague, Bodleian Library MSS Nr. 550ľ556, Oxford.

Edice[editovat | editovat zdroj]

 • Calcutta I (vydal Šaich Aḥmad ibn Muḥammad Šírvání al-Jamaní / Ahmad ibn Muhamad al-Shirwânî al-Yamanî), The Arabian Nights’ Entertainments in the original Arabic, Published under the patronage of the College of Fort William, by Shuekh Uhmud ibn Moohummud Sheerwanee ool Yumunee, Calcutta 1814–1818. (Pouze dva díly obsahující 200 nocí. Znovu vydáno ve čtyřech dílech v Bulaku 1862ľ1863.) [První Kalkatské vydání; zkratka K1 nebo C1.]
 • Bulaq I (vydal al-Šarkáví / Sheikh Abd al-Rahman al-Safti al-Sharqâwî), 2 svazky, Bûlâq (Cairo) 1835. (Reprint: Alif Laila wa-Laila. The Book of a Thousand and One Nights, 2 sv., Baghdad 1965.) [Bulacké vydání; zkratka B.]
 • Habicht, Maximilian – Fleischer, Heinrich Leberecht, Tausend und eine Nacht. Arabisch. Nach einer Handschrift aus Tunis, 12 sv., Breslau 1825–1843. [Vratislavské, Wrocławské nebo též Breslauské vydání; zkratka V nebo H.]
 • Macnaghten, William Hay, The Alif Laila, or Book of the Thousand Nights and One Night, Commonly Known as ‘The Arabian Nights’ Entertainments;’ Now, for the First Time, Published Complete in the Original Arabic, from an Egyptian Manuscript Brought to India by the Late Major Turner Macan, Editor of the Shah-Nameh, 4 sv., W. Thacker, Calcutta 1839–1842. (Znovu vydáno litograficky v Bombaji 1880.) [Druhé Kalkatské vydání; zkratka K2 nebo C2.]
 • Mahdi, Muhsin, The Thousand and One Nights (Alf Layla wa-Layla): From the Earliest Known Sources, Arabic Text edited with Introduction and Notes, sv. 1–3, E. J. Brill, Leiden 1984–1994. [Leydenské vydání; zkratka M.]

Překlady[editovat | editovat zdroj]

 • Bencheikh, Jamel Eddine – Miquel, André: Les Mille et Une Nuits, 3 sv., Gallimard, Paris 2005.
 • Burton, Richard: The Book of the Thousand Nights and a Night, A plain and literal translation by Richard F. Burton, London 1885–1886. [Zkratka B; podle druhého Kalkatského vydání. První nekastigovaný překlad.]
 • Galland, Antoine: Les Mille et Une Nuits: Contes arabes traduits par Galland, 12 sv. 1704–1817 (nové vyd. Gaston Picard, 2 sv., 1960; Garnier, Paris 1975). (Parafráze podle arabského rukopisu dodnes zčásti dochovaného v pařížské Bibliothèque nationale.) [Zkratka G.]
 • Henning, Max: Tausend und eine Nacht. Aus dem Arabischen übertragen von Max Henning, Leipzig 1897. [Zkratka H.]
 • Lane, E. W.: The Thousand and One Nights, commonly called The Arabian Nights‘ Entertainments, A new translation from the Arabic, London 1839. [Zkratka L; překlad podle Bulackého vydání.]
 • Littman, Enno: Die Erzählungen aus den Tausendundein Nächten. Nach dem arabischen Urtext der Calcuttaer Ausgabe vom Jahre 1839 übertragen von Enno Littmann. Leipzig 1928. [Zkratka Li.]
 • Lyons, Malcolm – Lyons, Ursula: The Arabian Nights: Tales of 1001 Nights, 3 sv., Penguin, Harmondsworth 2008. [Podle druhého Kalkatského vydání.]
 • Mardrus, Joseph-Charles: Le Livre des Mille Nuits et Une Nuit. Traduction littérale et complète du texte arabe, par le Dr. J. C. Mardrus, Paris 1906.
 • Payne, John: The Book of the Thousand Nights and One Night; now first completely done into English prose and verse, from the original Arabic by John Payne, 9 sv., Villon Society, London 1882–1884. [Podle druhého Kalkatského vydání.]
 • Sal’je, Michail Aleksandrovič: Тысяча и одна ночь, 8 sv., Academia, Moskva 1929–1939. [zkratka Sa]
 • Scott, Jonathan: Tales, Anecdotes and Letters, translated from the Arabic and Persian, Cadell and Davies, London 1800.
 • Scott, Jonathan: Tales Selected from the Manuscript copy of the 1001 Nights brought to Europe by Edward Wortley Montague, Esq., 6 sv., London 1811. [zkratka Sc]
 • Tauer, Felix: Kniha Tisíce a jedné noci I–VIII (Podle kalkatského vydání Macnaghtenova z let 1839–1842 se zřením k tisku bulackému z r. 1279 h. z arabštiny přeložil a závěrečnou studii napsal Felix Tauer), Nakladatelství Československé Akademie věd, Praha 1958–1963 (2. vydání).
 • Tauer, Felix: Z vyprávění Šahrazádiných, Světová knihovna, Odeon, Praha 1967. (Výbor z vydání Habichtova, dále z rukopisu Aja Sofja 3397 podle Wehrova vydání a do třetice z rukopisu Wortley Montaguova.)
 • Tauer, Felix: Erzählungen aus den Tausendundein Nächten. Zum ersten Male aus dem arabischen Urtext der Wortley Montague-Handschrift der Oxforder Bodleian Library übertragen und herausgegeben von Felix Tauer, Insel Verlag, Frankfurt am Main 1966.
 • Tauer, Felix: Tisíc a jedna noc 1–5 (podle egyptské redakce z druhé poloviny XVIII. století v úplném znění kalkatského vydání W. H. Macnaghtena z let 1839–1842, Vypravování o ʻAlá’ddínovi a kouzelné lampě podle edice H. Zotenberga a vypravování o Hárúnu ar-Rašídovi a kováři Básimovi podle bejrútského vydání A. Sálháního S. J.), Odeon, Praha 1973–1975 (3. vydání slohově přepracované).
 • Tauer, Felix: Neue Erzählungen aus den 1001 Nächten, 2 sv, 1982.
 • Weil, Gustav: Tausend und eine Nacht. Arabische Erzählungen. Zum Erstenmale aus dem arabischen Urtext übersetzt von Dr. Gustav Weil, 4 sv., Stuttgart – Pforzheim 1838–1841.

Dosavadní seznamy[editovat | editovat zdroj]

První podrobný seznam publikoval roku 1896 William Forsell Kirby[4] jako dodatek k anglickému překladu Richarda Francise Burtona.[5] Další přehled, tentokrát k francouzským překladům, pochází od Nikity Elisséeffa, který se podrobně věnoval tématům a motivům v arabských vyprávěních Tisíce a jedné noci.[6] Podrobně jsou všechny příběhy podchyceny a komentovány v tisícajednonoční encyklopedii z roku 2004.[7] V přehledné konkordanci překladů tam uvádějí celkem 551 textů.

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. K tomu Felix Tauer poznamenává: „Nejstarší záznamy nemají ani úplný počet nocí, poněvadž v Egyptě, ovládaném od poloviny XIII. století turecky hovořícími mamlúckými sultány, se pod vlivem aliterace turecké číslovky binbir (1001) mínil tímto číslem jen velký počet“ (Z vyprávění Šahrazádiných, 1967, s. 335).
 2. Felix Tauer k nadpisům doslova píše: „Větší volnost jsem si dovolil v nadpisech k jednotlivým příběhům, v nichž je ve všech rukopisech i edicích velká neshoda a které často vůbec chybějí.“ (Tisíc a jedna noc 5, 1975, s. 581)
 3. La má toto vypravování jen ve výtahu, některé součásti vůbec vynechává.
 4. K1 V \\ G La mají tuto historku místo čísla 9 (B ji přidává).
 5. Nevyskytuje se v uvedené posloupnosti ani ve 2. ani ve 3. vydání.
 6. Příběhy jsou v tomto dílu řazeny jinak než na seznamu z r. 1963, který pokládáme za určující, takže jejich pořadí udáváme v kulatých závorkách. A přidáváme i překlady z výboru z r. 1967.
 7. V S syrská verse. Arabský text a překlad obou versí, syrské a egyptské vydal Carlo de Landberg, Bâsim le Forgeron et Hârûn er-Rachîd, E. J. Brill, Leyde 1888.
 8. Arabský text vydal Hermann Zotenberg, Histoire d’‘Alâ’ al-Dîn ou la lampe merveilleuse, Imprimérie Nationale, Paris 1888.
 9. Arabský text vydala Florence Groff, Zein-el-Asnam, Conte des Mille et une Nuits, Paris 1889.
 10. Arabský text a překlad (začátek chybí) vydal Christian Friedrich Seybold, Geschichte von Sul und Schumul, unbekannte Erzählung aus Tausend und einer Nacht, M. Spirgatis, Leipzig 1902.
 11. Arabský text vydal Duncan Black Macdonald, „‘Ali Baba and the Forty Thieves’ in Arabic from a Bodleian Ms.“, in: The Journal of the Royal Asiatic Society of the Great Britain and Ireland, 1910, s. 327–386.
 12. Arabský text a překlad vydal Theodor Nöldeke, Das arabische Märchen vom Doctor und Garkoch, Berlin 1891.
 13. Tato tři vypravování jsou ve W vložena do pohádky o Unsalvudžúdovi a al-Vardfilakmámě (č. 103)

Citovaná literatura[editovat | editovat zdroj]

 1. a b Felix Tauer, „Seznam vypravování“, in: Kniha tisíce a jedné noci VIII, Praha 1963, s. 249–269.
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p Felix Tauer, Z vyprávění Šahrazádiných, Praha 1967.
 3. Chauvin, Victor, Bibliographie des ouvrages arabes ou relatifs aux arabes publiés dans l’Europe chrétienne de 1810 à 1885, 12 sv., 1892–1922, sv. 4–7 & 9, H. Vaillant-Carmanne, Liège – O. Harrassowitz, Leipzig 1900–1905.
 4. W. F. Kirby, „Contributions to the Bibliography of the Thousand and One Nights and Their Imitations“, in: Richard F. Burton, The Book of the Thousand Nights and a Night, sv. 10, 1886, s. 465–531.
 5. Richard F. Burton, A Plain and Literal Translation of the Arabian Nights’ Entertainments, now entituled The Book of the Thousand Nights and a Night, Kamashastra Society, Benares 1885–1886.
 6. Nikita Elisséeff, Thèmes et motifs des Mille et Une Nuits. Essai de classification, Beyrouth 1949.
 7. Ulrich Marzolph – Richard van Leeuwen (ed.), The Arabian Nights Encyclopedia, ABC-CLIO, Santa Barbara 2004.