Rezonanční struktura

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Rezonanční struktura je vzorec jedné z hraničních struktur dané sloučeniny. Rezonanční struktury se používají pro sloučeniny, jejichž strukturu nelze spolehlivě vyjádřit jedním vzorcem. Jednotlivé rezonanční struktury mezi sebe neustále přecházejí (což se značí obousměrnou šipkou ↔).

Rezonanční hybrid je shrnutí rezonančních struktur do jednoho vzorce.

Rezonanční struktury ozonu, benzenu a propenového kationtu Rezonanční hybridy

Pravidla psaní rezonančních struktur[editovat | editovat zdroj]

  1. Ve strukturních vzorcích je nutné vyznačit vazby, nepárové elektrony, náboje a nejlépe i volné elektronové páry.
  2. Nelze měnit polohu atomů a jejich vazebné umístění (tzn. nelze přesouvat σ-vazby).
  3. Mohou se přemisťovat pouze π-elektrony, nepárové elektrony a volné elektronové páry.
  4. Součet všech π-elektronů, nespárovaných elektronů a volných elektronových párů musí být stejný. Také celkový náboj molekuly musí být stejný.
  5. Musí být dodrženo „oktetové pravidlo“: součet všech elektronů v „širokém“ okolí atomu musí být ≤8.
  6. Posouváme minimální možný počet elektronů na co nejmenší vzdálenosti. Větší posuny rozdělíme na kratší kroky. Změnu je vhodné vyznačit šipkou.
  7. Ekvivalenci rezonančních struktur značíme obousměrnou šipkou ↔.


Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]