RDF Schema

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

RDF Schema (Resource Description Framework Schema, zkracováno jako RDFS) je jednoduchý ontologický jazyk, vyvinutý pod dohledem konsorcia W3C (World Wide Web Consortium). RDF Schema je součástí rodiny specifikací RDF.

RDF popisuje zdroje pomocí vlastností a hodnot jejich vlastností. RDFS poskytuje mechanismus pro pojmenování a popis vlastností a tříd jimi popisovaných zdrojů. [1]RDF Schema tedy rozšiřuje jazyk RDF o možnost vytvářet si vlastní ontologie (tzv. RDF slovníky) pro popis zdrojů.[2]

První standard popisující jazyk RDF Schema, nazván "Resource Description Framework (RDF) Schema Specification", byl vydán v roce 1998. Aktuální verze "RDF Vocabulary Description Language 1.0: RDF Schema" byla vydána roku 2004.

RDFS třídy[editovat | editovat zdroj]

Zdroje mohou být rozděleny do skupin, které se v rámci RDFS terminologie označují jako třídy. Zdroje do třídy spadající jsou označovány jako instance třídy. V rámci RFDS jsou definovány tyto základní třídy [1]:

 • rdfs:Resource – Všechny zdroje v rámci RDF jsou automaticky členy této třídy.
 • rdfs:Class – Třída zdrojů, které jsou RDF třídami.
 • rdfs:Literal – Třída literálů v RDF dokumentech.
 • rdf:XMLLiteral – Třída literálů používající XML syntaxi.
 • rdfs:Datatype – Třída data typů informace o použitém.
 • rdf:Property – Třída vlastností.

Příklad popisu tříd[editovat | editovat zdroj]

Příkladem nám bude třída živočichů, do které spadají savci, hmyz a ryby. Členem třídy savci je pes, třídy hmyzu je komár a třídy ryb je kapr. Zápis pomocí syntaxe N-3 vypadá takto:

@prefix ex: <http://www.zivocichove.cz/zvirata#> .
.. @prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> . .. odkaz na slovník RDF
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>. .. odkaz na slovník RDFS

ex:Zivocichove rdf:type rdfs:Class .
ex:Hmyz rdf:type rdfs:Class .
ex:Ryby rdf:type rdfs:Class .
ex:Savci rdf:type rdfs:Class .

ex:Pes rdfs:subClassOf ex:Savci .
ex:Komár rdfs:subClassOf ex:Hmyz .
ex:Kapr rdfs:subClassOf ex:Ryby .

ex:Hmyz rdfs:subClassOf ex:Zivocichove .
ex:Ryby rdfs:subClassOf ex:Zivocichove .
ex:Savci rdfs:subClassOf ex:Zivocichove .


RDFS vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

K vytvoření specifického slovníku RDFS je také třeba definovat vlastnosti, kterých mohou nabývat výše zmíněné třídy. Základními vlastnostmi jsou[1]:

 • rdf:Property – Všechny vlastnosti v rámci RDF jsou automaticky členy této třídy.
 • rdf:Type – Určuje, že zdroj je instancí nějaké třídy (viz výše).
 • rdfs:Range Určuje třídu objektu v RDF trojici.
 • rdfs:Domain – Určuje třídu subjektu v RDF trojici.
 • rdfs:subClassOf – Vlastnost, která udává, že instance jedné třídy jsou instancemi i jiné. Používá se pro znázornění hierarchie mezi třídami.
 • rdfs:subPropertyOf – Všechny zdroje souvisící se stejnou vlastností souvisí také s jinou.
 • rdfs:Label – Vlastnost, které se používá pro označení zdroje srozumitelnou formou. Např. místo URI reference je použit název. Např. místo ISBN knihy je použit její název.
 • rdfs:Comment – Vlastnost používající se pro popis zdroje.

Příklad popisu vlastností[editovat | editovat zdroj]

Jednoduchý příklad popisu vlastností pomocí RDFS: @prefix ex: <http://www.zivocichove.cz/zvirata#> .

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>.

ex:Pták rdf:type rdfs:Class .
ex:Létat rdf:type rdf:Property .
ex:Létat rdfs:range ex:Person .

Tyto RDF trojice nám říkají, že pták je třidou, létat je vlastností a výroky používající vlastnost ex:létat mají instance třídy pták jako subjekt. Pokud by se element rdfs:range zaměnil za element rdfs:domain, pak by výroky měly instance třídy pták jako objekt. Tento i příklad popisu tříd lze vyjádřit i pomocí RDF grafu či XML(syntaxe zvaná RDF/XML) případně dalších.

Limity jazyka RDFS[editovat | editovat zdroj]

Jak již bylo zmíněno, RDFS je jednoduchý ontologický jazyk a jako takový má své nedostatky. Zde si uvedeme alespoň některé z přímo vyjmenovaných ve specifikacích RDF. První je neschopnost vyjádřit mohutnost množiny vlastností (tedy to, že určitá vlastnost může být zdroji přidělena pouze jednou). Další limitací je chybějící vyjádření toho, že dvě různé třídy (identifikovány odlišnou URI referencí) ve skutečnosti reprezentují stejnou třídu. [3] Tyto a další problémy řeší ontologické jazyky s větší vyjadřovací schopností. Příkladem může být rodina jazyků OWL (Web Ontology Language) či jazyk DAML+OIL (DARPA Agent Markup Language + Ontology Inference Layer), který je nástupcem jazyků DAML a OIL. Oba jazyky jsou kompatibilní jazyky postaveny na RDFS a jsou s ním kompatibilní [3].

Příklady reálných RDF slovníků[editovat | editovat zdroj]

Známými specifickými slovníky postavených na jazyce RDFS jsou DCMS (Dublin Core Metadata Element Set), FOAF (Friend Of A Friend) a vCARD. DCMS je slovník obsahující 15 vlastností použitelných pro popis zdrojů (jako tvůrce, datum, formát, jazyk atd). DCMS je pouze jeden z mnoha slovníků produkovaných DCMI. [4]

FOAF slouží k popisu lidí, jejich aktivit a vztahů k jiným lidem a objektům. Vytvořen byl v roce 2013 Danem Brickleym a Libby Millerem jako jedna z aktivit podporujících sémantický web. Definované vlastnosti jsou například jméno, přezdívka a e-mailová adresa[5].

vCARD je specifikace, vyvinutá komisí IETF (Internet Engineering Task Force), pro popis lidí a organizací, která v podstatě simuluje klasické vizitky [6].

Použitá literatura[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c W3C, 2004. RDF Vocabulary Description Language 1.0: RDF Schema: W3C Recommendation 10 February 2004 [online]. Editors Dan BRICKLEY, R.V. GUHA. © 2004 [cit. 2013-08-09].
 2. STAAB, Steffen, et al. An Extensible Approach for Modeling Ontologies in RDF(S). [online]. [cit. 2013-09-09]. Dostupné z: http://xml.coverpages.org/staab-ecdl-sstetal.pdf.
 3. a b W3C, 2004a. RDF Primer [online]. Editors Frank MANOLA, Eric MILLER. 2004-02-10 [cit. 2013-08-09]. Dostupný z: http://www.w3.org/TR/2004/REC-rdf-primer-20040210/.
 4. DUBLIN CORE METADATA INITIATIVE, 2012. Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1 [online]. Dublin: DCMI, 2012-06-14[cit. 2013-07-09]. Dostupný z: http://dublincore.org/documents/dces/
 5. BRICKLEY, Dan, 2000. FOAF project [online]. [2000] [cit. 2013-09-09]. Dostupné z: http://www.foaf-project.org/
 6. W3C, 2013. vCard Ontology : For describing People and Organisations [online]. Editor Renato IANNELLA. © 2013 [cit. 2011-01-03]. Dostupný z: http://www.w3.org/TR/vcard-rdf/.

Další zdroje[editovat | editovat zdroj]

 • MILLER, Eric J, 2001. An Introduction to the Resource Description Framework. Journal of Library Administration. 2001, roč. 34, 3/4, s. 245-254.
 • ALLEMANG, Dean. RDF Schema. Semantic Web for the Working Ontologist: Effective Modeling in RDFS and OWL. 2008, s. 91-122. ISBN 0123735564.
 • AMANN, Bernd, Michel SCHOLL a Irini FUNDULAKI. Integrating ontologies and thesauri for RDF schema creation and metadata querying. International Journal on Digital Libraries. 2000, roč. 3, č. 3, s. 221-236.
 • DUCHARME, Bob. RDF: The Resource Description Framework. Dr. Dobb's Journal [online]. 2005, vol. 30, č. 4, 38*41 [cit. 2013-09-08]. Dostupné z: http://search.proquest.com
 • HAN, Yan. A RDF-based digital library system. Library Hi Tech. 2006, roč. 24, č. 2, s. 234-240. DOI: 10.1108/07378830610669600. Plný text dostupný z databáze: http://search.ebscohost.com/
 • KENNEDY, Shirl. RDF. Computers in Libraries. 2004, roč. 24, č. 2, s. 27-27. Plný text dostupný z databáze: http://search.ebscohost.com/
 • MEDEIROS, Norm. XML and the resource description framework: the great Web hope.Online. 2000, roč. 24, č. 5, s. 37-40. . Plný text dostupný z databáze: http://search.ebscohost.com/
 • MILLER, Eric, Eric CHILDRESS a Erik JUL. Making progress: the Resource Description Framework (RDF). Journal of Internet Cataloging. 1999, roč. 1, č. 4, s. 53-58. Plný text dostupný z databáze: http://search.ebscohost.com/
 • MILLER, Eric. An introduction to the Resource Description Framework. Bulletin of the American Society for Information Science. 1998, roč. 25, č. 1, s. 15-19. Plný text dostupný z databáze: http://search.ebscohost.com/
 • NEEDLEMAN, Mark H. RDF: THE RESOURCE DESCRIPTION FRAMEWORK. Serials Review. 2001, roč. 27, č. 1, s. 58-61. Plný text dostupný z databáze: http://search.ebscohost.com/
 • SEADLE, Michael. Archiving in the networked world: resource description framework. Library Hi Tech. 2013, roč. 31, č. 1, s. 182-188. Plný text dostupný z databáze: http://search.ebscohost.com/