Pohybné e

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Pohybné e nebo vkladné e[1] je nejčastější vzniková nebo zániková alternace v češtině. Historicky souvisí s vývojem jerů. V současné češtině se až na výjimky (švecševce) projevuje vkládáním hlásky e mezi dvě poslední souhlásky na konci slova (babkababek, domekdomku) pro usnadnění výslovnosti.

Příklady[editovat | editovat zdroj]

Vkladné e se systematicky objevuje při ohýbání substantiv, kdy se u slov, jejichž kmen končí souhláskovou skupinou, vkládá e ve tvarech, které mají prázdnou (nulovou) koncovku před poslední souhlásku kmene (psapsovi - pes; všivšíveš; domkudomek).

Řidčeji se stejná alternace objevuje i v jiných případech. Tyto alternace jsou považovány někdy za zánikové (čekatpočkat, nadechnoutnadchnout, četlčtla (knižní)), jindy za vznikové (službaslužebný, hraherna, hnátženu, žrátžeru), v některých případech není směr alternace jednoznačný (brátbere, mlítmele, zvátzove).[2]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda. 1. vyd. Praha: Pražská imaginace, 1994. 251 s. ISBN 80-7110-149-4. S. 92. 
  2. DOKULIL, Miloš; HORÁLEK, Karel; HŮRKOVÁ, Jiřina; KNAPPOVÁ, Miloslava; PETR, Jan, s autorským kolektivem. Mluvnice češtiny. 1. vyd. Svazek 1: Fonetika, Fonologie, Morfonologie a morfematika, Tvoření slov. Praha: Academia, 1986. 568 s., 4 strany příloh. S. 186–187.