Pohrdání soudem

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Pohrdání soudem je trestný čin, kterého se dopustí ten, kdo při soudním jednání závažně ruší, chová se k soudu urážlivě nebo jej znevažuje anebo jednání zmaří, případně i mimo jednání bez dostatečné omluvy neuposlechne příkaz nebo výzvu soudu. Aby takové jednání bylo trestné je ale třeba, aby tak učinil opakovaně, což je ovšem možné i při jen jednom jednání soudu.[1] Potrestán pak může být trestem odnětí svobody až na dva roky nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.[2] Účelem zakotvení tohoto trestného činu v právním řádu je ochrana nezávislosti, vážnosti a autority soudu, stejně jako zájem na důstojném a včasném projednání věci.[3]

Jestliže by se závadné jednání naopak neopakovalo nebo nebylo dostatečně závažné, aby odůvodnilo trestní stíhání,[4] může soud využít pouze napomenutí, vykázání z jednací síně nebo pořádkovou pokutu.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 6. března 2003, sp. zn. 9 To 21/2003
  2. § 336 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „TrZ“)
  3. Pavel Šámal: Trestní zákoník. Komentář. C.H.Beck, 2009, ISBN 978-80-7400-109-3, str. 2906
  4. § 12 odst. 2 TrZ

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]