Očkování taveniny

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Pod pojmem očkování taveniny se rozumí přidávání pevných látek stejného nebo podobného chemického složení do taveniny. Tyto očkovací přísady jsou zpravidla jemnozrnné. Cílem je podpořit nebo vytvořit krystalizační zárodky v tavenině a tím ovlivnit její krystalizaci.

Očkování tvárné litiny[editovat | editovat zdroj]

Počet a kvalita krystalizačních zárodků je vedle metalurgické kvality, chemického složení a licí teploty jedním z nejdůležitějších faktorů při výrobě tvárné litiny. Po modifikaci hořčíkem je počet a kvalita krystalizačních zárodků nedostačující. Kvalita odlitků je proto závislá na správně provedeném očkování taveniny.

Cílem očkování je vytvoření krystalizačních zárodků pro grafitické vyloučení uhlíku a aktivování tzv. substrátů v tavenině. K dosažení tohoto cíle je nutné, aby tavenina obsahovala určitá malá množství kyslíku, síry, hliníku a křemíku. Ty musí být přítomny jako aktivní prvky, t.j. musí být schopny vzájemné reakce. To není možné, pokud jsou přítomny v chemicky vázaném stavu nebo koagulované jako struska.

Stopové nebo také subverzivní prvky, které nepříznivě ovlivňují nebo dokonce znemožňují vytvoření kuličkového grafitu (olovo, arsen, antimon, titan, síra a další) jsou očkováním neutralizovány nebo je jejich vliv redukován. K tomuto účelu obsahují očkovadla kovy ze skupiny vzácných nebo alkalických zemin jako baryum, cer, stroncium, yttrium, atd. Nosnou slitinou očkovadel je zpravidla ferosilicium. Na trhu jsou nabízena mnohá očkovadla na bázi ferosilicia buď ve formě slitin nebo směsí velmi jemných frakcí různých slitin.

Odeznívání očkovacího efektu[editovat | editovat zdroj]

Očkováním vzniklé krystalizační zárodky jsou jen poměrně krátce aktivní. Krystalizační zárodky se jednak rozpouštějí působením difuze v tavenině nebo reagují s kyslíkem a sírou a koagulují jako nekovové vměstky – struska. Tento efekt je nazýván odeznění. Proto je také očkování prováděno krátce před odléváním taveniny. Očkovadla jsou přidávána do licí pánve, do licího proudu nebo umístěna ve formě.