Mimické svalstvo

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Mimické svalstvo tvoří drobné svaly rozložené hlavně při otvorech obličeje. Jedním koncem jsou přichyceny ke kostem obličejové části lebky a druhým končí v kůži. Název mimické dostaly proto, že svými stahy mění výraz obličeje - mění mimiku. Jsou také významnou částí mluvidel a působí jako svěrači a rozvěrači. Mimické svaly jsou inervovány sedmým hlavovým, lícním nervem.

Svaly v oblasti očních víček[editovat | editovat zdroj]

musculus frontalis

Sval čelní (musculus frontalis)[editovat | editovat zdroj]

Hlavními funkcemi čelního svalu jsou svrašťování čela, zdvihání obočí a zvedání horních víček. Při zdvihání obočí dochází k tvorbě vrásek na čele.

musculus orbicularis oculi

Kruhový sval oční (musculus orbicularis oculi)[editovat | editovat zdroj]

Sval začíná při vnitřním koutku očním a obkružuje oční štěrbinu. Při stahu dochází k zúžení a uzavření oční štěrbiny. Funkcemi kruhového svalu očního je sevření a mrkání víček.

Sval štíhlý nosní (musculus procerus)[editovat | editovat zdroj]

Táhne se od hřbetu nosu přes kořen ke kůži čelní krajiny. Působí na příčnou rýhu na kořeni nosu.

Svrašťovač obočí (musculus corrugator supercilii)[editovat | editovat zdroj]

Začíná u kořene nosního a pokračuje ke svalu čelnímu a kruhovému očnímu. Vytváří svislé rýhy nad kořenem nosu.

Svaly v oblasti nosu[editovat | editovat zdroj]

musculus nasalis

Sval nosní (musculus nasalis)[editovat | editovat zdroj]

Funkcemi svalu nosního je zužování a rozšiřování nozder.

Svaly ústní štěrbiny[editovat | editovat zdroj]

musculus orbicularis oris

Kruhový sval ústní (musculus orbicularis oris)[editovat | editovat zdroj]

Obkružuje štěrbinu ústní a spoluurčuje její tvar. Má funkci pohybů rtů, jako jsou svírání či špulení rtů a dále také přitlačuje rty k zubům nebo zajišťuje pohyb nosních křídel. Do jeho laterálních okrajů se upínají svaly, které zvedají horní ret a táhnou okraj úst laterálně např. velký a malý lícní sval – musculus zygomaticus major et minor – př. sval smací (musculus risorius), zdvihač horního rtu (musculus levator labii superior) a další. Dále svaly, které stahují kaudálně dolní ret a koutek – např. sval stahovač dolního rtu (musculus depressor labii inferior), sval stahovač koutku ústního (musculus depressor anguli oris, stahovač dolního rtu – musculus depressor labiiinferioris…)

Svaly klenby lebeční[editovat | editovat zdroj]

Sval klenby lební (musculus epicranius)[editovat | editovat zdroj]

Upíná se do vazivové přilby. Zepředu se do něj upíná sval čelní (musculus frontalis), zezadu sval týlní (musculus occipitalis). Soubor vytváří napětí kůže klenby lebeční.

Svaly ušního boltce[editovat | editovat zdroj]

U člověka jsou svaly ušního boltce rudimentální. Někteří lidé mají tyto svaly více vyvinuty a mají možnost pohybovat ušním boltcem.

  • musculus auricularis anterior: Táhne boltec vpřed a nahoru.
  • musculus auricularis superior: Zdvihá boltec.
  • musculus auricularis posterior: Táhne boltec vzad.
musculus buccinator

Svaly tváře[editovat | editovat zdroj]

Sval trubačský (musculus buccinator)[editovat | editovat zdroj]

Trubačský sval je čtyřhlavý sval, který tvoří hlubokou vrstvu mimických svalů. Sval začíná na maxille, vazivovém pruhu mezi křídlovým výběžkem a vnitřní stranou dolní čelisti a na mandibule, upíná se do vnějšího okraje kruhového svalu ústního. Sval brání uskřinutí tváře při kousání, přitlačuje tváře k dásním, umožňuje foukání, při žvýkání posouvá potravu mezi stoličky, při otevřených ústech vytlačuje vzduch z dutiny ústní.

Svaly brady[editovat | editovat zdroj]

musculus mentalis

Sval bradový (musculus mentalis)[editovat | editovat zdroj]

Začíná na mandibule, od okrajů kořenů zevních řezáků a upíná se na kůži rtu. Jeho funkcí je vtahování kůže mezi bradou a rty. Je-li sval rozepjat více kraniálně, tak se dolní předsíň dutiny ústní (vestibulum oris) stává mělkou a tahem sliznice dolního rtu dochází k odchlipování dásně od krčků řezáků, což podporuje vznik paradontózy.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]