Metoda dobrého startu

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Metoda dobrého startu sleduje rozvoj psychomotoriiky ve všech aspektech v součinnosti se sférou emocionálně motivační a sociální, přispívá k rozvoji řeči. Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce. Metoda je zpracována do 25 lekcí s dostatečným výběrem modelových situací, respektuje individualitu dítěte i možnosti učitele, poradenského pracovníka apod. Akceptuje aktuální odborné poznatky a reálnou situaci poraden, škol.

Proces - kroky MDS[editovat | editovat zdroj]

Každá z 25 lekcí má stejnou strukturu, řád, kroky

  • Zahájení
  • Posílení jazykových kompetencí a komunikativních dovedností (verbální i nonverbální)
  • Specifická cvičení (posílení rozvoje zrakové a sluchové percepce, pravolevé a prostorové orientace)
  • Pohybová cvičení
  • Píseň - pohyb (cvičení pohybově akustická)
  • Píseň - pohyb - grafický vzor (cvičení pohybově akusticko optická)
  • Závěr