Obvod (územní jednotka Prahy)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Městský obvod (Praha))
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Obvod je územní jednotka členění hlavního města Prahy podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu. Praha se v současné době může dělit na deset městských obvodů, nebo 22 správních obvodů.

Historie právní úpravy[editovat | editovat zdroj]

V původním znění zákon v § 2 stanovil, že Území hlavního města Prahy tvoří (v rámci státu) samostatnou územní jednotku a dělí se na deset obvodů. V § 15 odst. 3 pak stanovil, že vytvořit nebo zrušit obvod hlavního města Prahy přísluší vládě, jiné změny území obvodů přísluší provádět Národnímu výboru hlavního města Prahy.

V aktuálním znění zákon v § 2 stanoví, že území hlavního města Prahy tvoří v rámci státu samostatnou územní jednotku a dělí se na deset obvodů, jejíchž názvy zní obvod Praha 1 – 10. Zákon v nynějším znění zároveň určuje, že ministerstvo vnitra stanoví prováděcím právním předpisem území obvodů výčtem městských částí ke dni účinnosti zákona. Podle § 17 ministerstvo vnitra vede v hlavním městě Praze přehled městských obvodů.

Vývoj území obvodů[editovat | editovat zdroj]

V roce 1960 byla účinnost zákona o územním členění státu (11. dubna 1960) spojena s reformou územního členění Prahy, kdy novými 10 obvody bylo nahrazeno dosavadních 16 obvodů z roku 1949, značených rovněž arabskými čísly. Při rozšiřování území Prahy v letech 1960 (11. července), 1968, 1970 a 1974 byly nově připojované části a území připojovány k dosavadním okrajovým obvodům, tj. vnitřní obvody Praha 1, 2, 3 a 7 se již nezvětšily. Části připojené v letech 1968 a 1974 si zachovaly vlastní místní národní výbory, které byly podřízeny příslušným obvodním národním výborům, zatímco starší části obvodů podléhaly přímo obvodním národním výborům.

Vznik městských částí v rámci obvodů[editovat | editovat zdroj]

Zákonem č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, byly v Praze vytvořeny k 23. listopadu 1990 místní části jako jednotky samosprávy. Městskými částmi se stala jednak území, kde dosud působil místní národní výbor, a jednak území, kde dosud působil obvodní národní výbor, avšak s výjimkou území uvedených v předchozím bodu, a dále městské části nově vytvořené podle tohoto zákona (takovou se stala pouze městská část Praha-Troja, která na dolní části území Troji vznikla 1. ledna 1992 a tím byla vyčleněna z městské části Praha 7).

Podle § 22 byly místní národní výbory transformovány na místní úřady a místní zastupitelstva s místní radou a obvodní národní výbory na obvodní úřady a obvodní zastupitelstva s obvodní radou, přičemž v nově zřizovaných městských částech se měly zřizovat místní úřad a zastupitelstvo. Městské části druhého typu tedy byly tvořeny původními jádry městských obvodů dle stavu před rokem 1968 a dostaly názvy těchto obvodů, zatímco městské části prvního a třetího typu měly názvy odvozené z návzvu sídelní čtvrti. Z hlediska samosprávy si byly všechny městské části rovny, z hlediska přenesené působnosti měly obvodní úřady některé působnosti i pro území místních úřadů v daném obvodu. Postupem času však byla na několik místních úřadů, pod které spadaly velké sídlištní celky, přenesená obdobná úroveň působností, jakou dosud měly obvodní úřady.

K 18. listopadu 1994 bylo pět dosavadních „malých“ městských částí přejmenováno na Prahu 11 až Prahu 15, v rámci vytvoření správních obvodů rozšířené přenesené působnosti od 1. ledna 1995. Současně došlo k některým změnám jejich vymezení, například Hostivař byla z městské části Praha 10 přeřazena do městské části Praha 15. Zatímco v případě městských částí zákon garantoval skladebnost vůči členění do městských obvodů, správní obvody rozšířené působnosti ve dvou případech hranice městských obvodů přesahují, a to v případě městské části Praha 17 (původně Praha-Řepy), která spadá do obvodu Praha 6, ale vykonává některé působnosti i pro městskou části Praha-Zličín v městském obvodu Praha 5, a dále v případě městské části Praha 11 (Jižní Město), která spadá do obvodu Praha 4, ale vykonává některé působnosti pro městskou část Praha-Křeslice v městském obvodu Praha 10.

Nový zákon o hl. m. Praze, č. 131/2000 Sb., přejmenoval místní a obvodní úřady, rady a zastupitelstva na úřady, rady a zastupitelstva městské části. Území a názvy městských částí a vymezení jejich působnosti stanovilo město Praha v obecně závazné vyhlášce č. 55/2000 Sb. HMP, přijaté zastupitelstvem města, nazvané Statut hlavního města Prahy a účinné od 1. července 2001.


Související články[editovat | editovat zdroj]