Méšova stéla

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Méšova stéla (cca 9. stol. př. n. l.)

Méšova stéla je čedičová stéla popsaná moabským textem z 9. stol. př. Kr. Popisuje vládu a úspěchy moabského krále Méši, zvláště v jeho bojích se sousedním Izraelem.

Objev a stav stély[editovat | editovat zdroj]

Stélu objevil 19. srpna 1868 německý misionář F. A. Klein na území dnešního Jordánska (starověkého Moábu). Tehdy ještě nevěděl, o jaký jazyk nebo text se jedná. Následně o stélu projevilo zájem několik států, což vedlo k tomu, že arabští beduíni ji mj. za účelem vyššího zisku rozbili na více menších kusů. To, co se z ní podařilo zachránit, jsou:

 • dvě velké části;
 • více malých částí a zlomků;
 • několik částečných opisů;
 • narychlo a nekvalitně pořízený otisk (byl pořízen za ostré střelby a při útěku z místa).

Dnes jsou dochované části spojené s rekonstruovanými a uloženy v Louvru.

Obsah stély[editovat | editovat zdroj]

Text stély ze starohebrejského do odpovídajícího, avšak dnes srozumitelnějšího přepisu kvadrátního hebrejského písma a přepis do latinky:

Text stély
Hebrejské kvadrátní písmo Přepis do latinky
1. אנכ.משע.בנ.כמש[מלכ].מלכ.מאב.הד 1. ʾnk.mšʿ.bn.kmš[mlk].mlk.mʾb.hd
2. יבני | אבי.מלכ.על.מאב.שלשנ.שת.ואנכ.מלכ 2. ybny | ʾby.mlk.ʾl.mʾb.šlšn.št.wʾnk.mlk
3. תי.אחר.אבי | ואעש.הבמת.זאת.לכמש.בקרחה | במ[ש]ע.[מ] 3. ty.ʾḥr.ʾby | waʾʿś.hbmt.zʾt.lkmš.bqrḥh | bm[š]ʿ.[m]
4. שע.כי.השעני.מכל.המלכנ.וכי.הראני.בכל.שנאי | עמר 4. šʿ.ky.hšʿny.mkl.hmlkn.wky.hrʾny.bkl.śnʾy | ʿmr
5. י.מלכ.ישראל.ויענו.את.מאב.ימנ.רבנ.כי.יאנפ.כמש.באר 5. y.mlk.yśrʾl.wyʿnw.ʾt.mʾb.ymn.rbn.ky.yʾnp.kmš.bʾr
6. צה | ויחלפה.בנה.ויאמר.גמ.הא.אענו.את.מאב | בימי.אמר.כ[דבר.] 6. ch | wyḥlph.bnh.wyʾmr.gm.hʾ.ʾʿnw.ʾt.mʾb | bymy.ʾmr.k[dbr.]
7. וארא.בה.ובבתה | וישראל.אבד.אבד.עלמ.וירש.עמרי.את.כל.א[ר] 7. wʾrʾ.bh.wbbth | wyśrʾl.ʾbd.ʾbd.ʿlm.wyrš.ʿmry.ʾt.kl.ʾ[r]
8. צ.מהדבא | וישב.בה.ימה.וחצי.ימי.בנה.ארבענ.שת.ויש 8. c.mhdbʾ | wyšb.bh.jmh.wḥcy.ymy.bnh.ʾrbʿn.št.wyś
9. בה.כמש.בימי | ואבנ.את.בעלמענ.ואעש.בה.האשוח.ואבנ[.] 9. bh.kmš.bymy | wʾbn.ʾt.bʿlmʿn.wʾʿś.bh.hʾšwḥ.wʾbn[.]
10. את.קריתנ | ואש.גד.ישב.בארצ.עטרת.מעלמ.ויבנ.לה.מלכ.י 10. ʾt.qrytn | wʾš.gd.yšb.bʾrc.ʿṭrt.mʿlm.wybn.lh.mlk.y
11. שראל.את.עטרת | ואלתחמ.בקר.ואחזה | ואהרג.את.כל.העמ.[מ] 11. śrʾl.ʾt.ʿṭrt | wʾltḥm.bqr.wʾḥzh | wʾhrg.ʾt.kl.hʿm.[m]
12. הקר.רית.לכמש.ולמאב | ואשב.משמ.את.אראל.דודה.ואס 12. hqr.ryt.lkmš.wlmʾb | wʾšb.mšm.ʾt.ʾrʾl.dwdh.wʾs
13. חבה.לפני.כמש.בקרית | ואשב.בה.את.אש.שרנ.ואת.א[ש] 13. ḥbh.lpny.kmš.bqryt | wʾšb.bh.ʾt.ʾš.šrn.wʾt.ʾ[š.]
14. מחרת | ויאמר.לי.כמש.לכ.אחז.את.נבה.על.ישראל | וא 14. mḥrt | wyʾmr.ly.kmš.lk.ʾḥz.ʾt.nbh.ʿl.yśrʾl | wʾ
15. הלכ.הללה.ואלתחמ.בה.מבקע.השחרת.עד.הצהרמ | ואח 15. hlk.hllh.wʾltḥm.bh.mbqʿ.hšḥrt.ʿd.hchrm | wʾḥ
16. זה.ואהרג.כל[מ].שבעת.אלפנ.גברנ.ו[גר]נ | וגברת.וגר 16. zh.wʾhrg.kl[m].šbʿt.ʾlpn.gbrn.w[gr]n | wgbrt.wgr
17. ת.ורחמת | כי.לעשתר.כמש.החרמתה | ואקח.משמ.א[ת.כ] 17. t.wrḥmt | ky.lʿštr.kmš.hḥrmth | wʾqḥ.mšm.ʾ[t.k]
18. לי.יהוה.ואסחב.המ.לפני.כמש | ומלכ.ישראל.בנה.את 18. ly.yhwh.wʾsḥb.hm.lpny.kmš | wmlk.yśrʾl.bnh.ʾt
19. יהצ.וישב.בה.בהלתחמה.בי | ויגרשה.כמש.מפני | ו 19. yhc.wyšb.bh.bhltḥmh.by | wygršh.kmš.mpny | w
20. אקח.ממאב.מאתנ.אש.כל.רשה | ואשאה.ביהצ.ואחזה. 20. ʾqḥ.mmʾb.mʾtn.ʾš.kl.ršh | wʾśʾh.byhc.wʾḥzh.
21. לספת.על.דיבנ | אנכ.בנתי.קרחה.חמת.היערנ.וחמת 21. lspt.ʿl.dybn | ʾnk.bnty.qrḥh.ḥmt.hyʿrn.wḥmt
22. העפל | ואנכ.בנתי.שעריה.ואנכ.בנתי.מגדלתה | וא 22. hʿpl | wʾnk.bnty.šʿryh.wʾnk.bnty.mgdlth | wʾ
23. נכ.בנתי.בת.מלכ.ואנכ.עשתי.כלאי.האשו[ח.למ]ינ.בקרב[.] 23. nk.bnty.bt.mlk.wʾnk.ʿśty.klʾy.hʾšw[ḥ.lm]yn.bqrb[.]
24. הקר | ובר.אנ.בקרב.הקר.בקרחה.ואמר.לכל.העמ.עשו.ל 24. hqr | wbr.ʾn.bqrb.hqr.bqrḥh.wʾmr.lkl.hʿm.ʿśw.l
25. כמ.אש.בר.בביתה | ואנכ.כרתי.המכרתת.לקרחה.באסר 25. km.ʾš.br.bbyth | wʾnk.krty.hmkrtt.lqrḥh.bʾsr
26. [י].ישראל | אנכ.בנתי.ערער.ואנכ.עשתי.המסלת.בארננ. 26. [y].yśrʾl | ʾnk.bnty.ʿrʿr.wʾnk.ʿśty.hmslt.bʾrnn.
27. אנכ.בנתי.בת.במת.כי.הרס.הא | אנכ.בנתי.בצר.כי.עינ. 27. ʾnk.bnty.bt.bmt.ky.hrs.hʾ | ʾnk.bnty.bcr.ky.ʿyn.
28. [.. | וא]ש.דיבנ.חמשנ.כי.כל.דיבנ.משמעת | ואנכ.מלכ 28. [.. | wʾ]š.dybn.ḥmšn.ky.kl.dybn.mšmʿt | wʾnk.mlk
29. ת[י.על.]מאת.בקרנ.אשר.יספתי.על.הארצ | ואנכ.בנת 29. t[y.ʿl.]mʾt.bqrn.ʾšr.yspty.ʿl.hʾrc | wʾnk.bnt
30. י[.בת.מה]ד[ב]א.ובת.דבלתנ | ובת.בעלמענ.ואשא.שמ.את.[נקד] 30. y.[bt.mh]d[b]ʾ.wbt.dbltn | wbt.bʿlmʿn.wʾśʾ.šm.ʾt.[nqd]
31. ------------צאנ.הארצ | וחורננ.ישב.בה.ב[ית.ד]וד[.ו]א[מר.] 31. ----------------cʾn.hʾrc | wḥwrnn.yšb.bh.b[yt.d]wd[.w]ʾ[mr.]
32. ----------[.ו]אמר.לי.כמש.רד.הלתחמ.בחורננ | וארד.ו[אלת] 32. -------------[.w]ʾmr.ly.kmš.rd.hltḥm.bḥwrnn | wʾrd.w[ʾlt]
33. [חמ.בקר.ויש]בה.כמש.בימי.ועל[.דה].משמ.עש[ר...] 33. [ḥm.bqr.wyš]bh.kmš.bymy.wʿl[.dh].mšm.ʿś[r...]
34. -------------------------------שת.שדק | ואנ[כ...] 34. --------------------------------------------şt.şdq | wʾn[k...]
------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------

Níže uvedený český překlad textu nemusí nutně v detailech odpovídat rekonstrukci textu, jak je uveden výše[1]

 1. Já jsem Méša, syn Kemoš[jatův], král Dai-
 2. bonský. Můj otec kraloval nad Moábem třicet let a já jsem kra-
 3. loval po svém otci. Učinil jsem tuto stélu místo pro Kemoše v Qarchohu, sté[lu]
 4. [sp]ásy, protože mne osvobodil od všech útoků a protože mi dal pohlížet na mé nepřátele. Omrí
 5. byl králem Izraele a utiskoval Moáb po mnoho dní, protože Kemoš se hněval na svou zemi.
 6. Jeho syn nastoupil po něm a také on řekl: "Budu utiskovat Moáb". V mých dnech řekl toto.
 7. Ale já jsem shlédl na něj a na jeho dům. A Izrael zcela a navždy zahynul. Omrí se zmocnil ce[lé ze-]
 8. mě Mehadaba. Sídlil v ní za svých dnů a polovinu dní jeho syna (synů?), čtyřicet let, ale
 9. Kemoš ji vrátil za mých dnů. Postavil jsem Ba'alma'on a učinil jsem v něm nádrž. A postavil [jsem]
 10. Qirjatén. A Gadovci sídlili v zemi 'Atarotu od věčnosti, a král
 11. Izraele postavil 'Atarot pro sebe. Ale bojoval jsme proti městu a vzal jsem je a zabil jsem všechen li[d]
 12. města, zadostiučinění pro Kemoše a pro Moáb. Přinesl jsem odtud zpět zápalný oltář a jeho DWD a
 13. [při]táhl jsem ho před Kemoše do Qirjatu. Usadil jsem v ní Šaronity a
 14. Macharity. A Kemoš mi řekl: "Jdi, vezmi Nebo od Izraele". Tak jsem
 15. šel v noci a bojoval jsem proti němu od ranního rozbřesku do poledne.
 16. Dobyl jsem je a zabil jsem všechny, sedm tisíc (domorodých) mužů i cizinců, (domorodých) žen i
 17. cizinek a konkubín, neboť jsem je zasvětil pro 'Aštar-Kemoše. Vzal jsem odtud [nádo-]
 18. by YHWH a přitáhl jsem je před Kemoše. Král Izraele postavil
 19. Jahac a obsadil jej, když bojoval proti mně. Ale Kemoš jej přede mnou zahnal. Vzal
 20. jsem z Moábu dvě stě mužů, jeho celou jednotku. Vyvedl jsem ji proti Jahacu a doby jej
 21. a připojil k Daibonu. Postavil jsem Qarchoh, zdi parků a zdi
 22. akropole. Postavil jsem jeho brány a postavil jsem jeho věže. Po-
 23. stavil jsem palác a udělal jsem zdi nádrže [pro vo]du uvni[tř]
 24. města. Uvnitř města v Qarchohu nebyla cisterna, tak jsem řekl všemu lidu: "Učiňte
 25. si sami každý cisternu ve svém domě". Kopal jsem příkopy pro Qarchoh s izraelskými za-
 26. jatci. Postavil jsem 'Aro'er a učinil jsem silnici v Arnonu [a]
 27. postavil jsem Bet Bamot, protože bylo v ruinách,
 28. s padesáti Daibonity, protože celý Daibon byl poslušný. Vládl jse[m]
 29. [nad] stem ve městech, která jsem pipojil k zemi. Postavil jsem
 30. [Mehada]bu, Bet Diblatén a Bet Ba'alma'on a vzal jsem tam
 31. [...] C'N země. Chavronén, síádlil v něm B[...]WQ[...]'[...]
 32. [... a] Kemoš mi řekl: Jdi dolů, bojuj proti Chavronénu." Tak jsem sestoupil [...]
 33. [... a ] Kemoš jej [navrá]til za mých dnů a 'L[...]DH odtud 'Š[...]
 34. [...]ŠT ŠDQ a j[á ...]

Význam stély[editovat | editovat zdroj]

Méšova stéla je jediný dochovaný souvislý text v moabštině. Tento jazyk je kromě této stély doložen již jen na několika pečetích a zlomku textu z Keraku. Proto veškeré znalosti tohoto jazyka se čerpají odtud.

Stéla je výjimečným i svým přínosem k porozumění dějinám Kenaánu a Sýrie v době železné. Hlavním pramenem pro dějiny Kenaánu v 1. polovině 1. tisíciletí př. Kr. zůstává Starý zákon, tedy spisy pocházející z prostředí izraelského a především judského království. Méšova stéla je důležitým mimobiblickým dokumentem, který pomáhá ilustrovat tyto dějiny z úhlu pohledu jiného, Izraeli nepřátelského národa.

S textem Méšovy stély, která hovoří o dlouhodobém střetu mezi Izraelem a Moábem, bývá srovnáván především starozákonní text z 2. Král 3, který také hovoří o střetu mezi izraelským králem Jóramem a moábským králem Méšou. Biblický text však hovoří o jednom jediném tažení a jediné rozhodující bitvě, po níž bojiště opanovali Izraelci. Ti se nakonec dostali až k samému Méšovu sídlu. To však nedobyli, neboť Méša obětoval na svých hradbách syna (text neříká, čí to byl přesně syn) a Izraelci se v důsledku toho stáhli. Méšova stéle oproti tomu hovoří o dlouhodobém válečném konfliktu, na jehož začátku byl Moáb izraelským vazalem a na konci svobodnou zemí. Sladění obou textů je téměř nemožné, je však důležité mít na paměti silné ideologické zabarvení obou verzí téhož válečného konfliktu.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Překlad je převzat z článku Mackerle - Kučerová, "Co mají společného Méšova stéla a 2 Král 3?", Studia theologica 46 (4/2011), s. 11-13. Tento článek obsahuje i další hlavní možné rekonstrukce porušených míst.