Přeskočit na obsah

Má vlast (Čína)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Má vlast (čínsky 我的祖国; pinyin: Wǒde zǔguó; český přepis: Wo-te cu-kuo) je známá čínská píseň. Poprvé zazněla v černobílém válečném filmu Šang-kan-ling (上甘岭) z roku 1956, který zachycuje 24 dní dlouhé obklíčení čínských jednotek v bitvě o horu Šang-kan-ling roku 1952 během korejské války. Autorem hudby je Liou Čch’ (刘炽), slova napsal Čchiao Jü (喬羽). Původní interpretkou byla Kuo Lan-jing (郭兰英), novější verzi pak mj. nazpívala Chan Chung (韩红).

Skladba Má vlast se záhy po svém vzniku stala klasickou revoluční písní Komunistické strany Číny.

Původní text písně[editovat | editovat zdroj]

Čínština
Hanyu pinyin
Český přepis
一条大河波浪宽
风吹稻花香两岸
我家就在岸上住
听惯了艄公的号子
看惯了船上的白帆
这是美丽的祖国
是我生长的地方
在这片辽阔的土地上
到处都有明媚的风光
姑娘好像花儿一样
小伙儿心胸多宽广
为了开辟新天地
唤醒了沉睡的高山
让那河流改变了模样
这是英雄的祖国
是我生长的地方
在这片古老的土地上
到处都有青春的力量
好山好水好地方
条条大路都宽畅
朋友来了有好酒
若是那豺狼来了
迎接它的有猎枪
这是强大的祖国
是我生长的地方
在这片温暖的土地上
到处都有和平的阳光
Yī tiáo Dàhé bōlàng kuān
fēng chuī dào huāxiāng liǎng'àn
wǒjiā jiù zài ànshang zhù
tīngguàn liǎo shāogōng de hàozi
kànguàn liǎo chuánshàng de báifān
Zhè shì měilì de zǔguó
shì wǒ shēngzhǎng de dìfāng
zài zhè piàn liáokuò de tǔdìshang
dàochù dōu yǒu míngmèi de fēngguāng
Gūniáng hǎoxiàng huār yīyàng
xiǎohuǒr xīnxiōng duō kuānguǎng
wèiliao kāipì xīn tiāndì
huànxǐng liǎo chénshuì de gāoshān
ràng nà héliú gǎibiàn liǎo móyàng
Zhè shì yīngxióng de zǔguó
shì wǒ shēngzhǎng de dìfāng
zài zhè piàn gǔlǎo de tǔdìshang
dàochù dōu yǒu qīngchūn de lìliang
Hǎo shān hǎo shuǐ hǎo dìfāng
tiáotiáo dàlù dōu kuānchàng
péngyou lái liǎo yǒu hǎo jiǔ
ruòshì nà cháiláng lái liǎo
yíngjiē tā de yǒu lièqiāng
Zhè shì qiángdà de zǔguó
shì wǒ shēngzhǎng de dìfāng
zài zhè piàn wēnnuǎn de tǔdìshang
dàochù dōu yǒu hépíng de yángguāng
I tchiao Ta-che po-lang kchuan
feng čchuej tao chua-siang liang-an
wo-ťia ťiou caj an-šang ču
tching-kuan liao šao-kung te chao-c'
kchan-kuan liao čchuan-šang te paj-fan
Če š' mej-li te cu-kuo
š' wo šeng-čang te ti-fang
caj če pchien liao-kchuo te tchu-ti-šang
tao-čchu tou jou ming-mej te feng-kuang
Ku-niang chao-siang chua-er i-jang
siao-chuo-er sin-siung tuo kchuan-kuang
wej-liao kchaj-pchi sin tchien-ti
chuan-sing liao čchen-šuej te kao-šan
žang na che-liou kaj-pien liao mo-jang
Če š' jing-siung te cu-kuo
š' wo šeng-čang te ti-fang
caj če pchien ku-lao te tchu-ti-šang
tao-čchu tou jou čching-čchun te li-liang
chao šan chao šuej chao ti-fang
tchiao-tchiao ta-lu tou kchuan-čchang
pcheng-jou laj liao jou chao ťiou
žuo-š' na čchaj-lang laj liao
jing-ťie tcha te jou lie-čchiang
če ši čchiang-ta te cu-kuo
š' wo šeng-čang te ti-fang
caj če pchien wen-nuan te tchu-ti-šang
tao-čchu tou jou che-pching te jang-kuang

Odkazy[editovat | editovat zdroj]