Litispendence

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Překážka litispendence (lis pendens, čekající spor) v procesním právu brání zahájení dalšího řízení před soudem, pokud o téže věci (dané identickým předmětem řízení a identickými účastníky řízení) již jiné řízení u soudu probíhá.[1]

Tentýž předmět řízení je dán tehdy, jestliže stejný nárok nebo stav vymezený žalobním petitem vyplývá ze stejných skutkových tvrzení, jimiž byl uplatněn.[2] Shodnost účastníků je dána pokud se jedná o shodné fyzické, právnické osoby nebo organizační složky státu, totéž platí pro jejich právní nástupce (dědice, nástupnické právnické osoby vzniklé např. fúzí).[3]

Tato překážka pro dané řízení vznikne ke dni jeho zahájení, což je den, kdy návrh na zahájení řízení došel k soudu, nebo kdy bylo vydáno rozhodnutí o zahájení řízení, které lze zahájit i bez návrhu.[4][5] Jde o neodstranitelnou překážku řízení, takže pokud soud zjistí, že o dané věci již jiné řízení zahájeno dříve bylo, nové řízení i bez návrhu zastaví.[6]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. § 83 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“)
  2. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 1999, sp. zn. 25 Cdo 1751/98.
  3. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2001, sp. zn. 20 Cdo 2481/99.
  4. § 82 odst. 1 o. s. ř.
  5. § 13 odst. 2 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „z. ř. s.“)
  6. § 104 odst. 1 o. s. ř. a § 1 odst. 2 z. ř. s.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]