Lesní hospodářské osnovy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Lesní hospodářské osnovy (LHO) jsou popsány v paragrafu 25 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). a ve vyhlášce Ministerstva zemědělství České republiky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.[1]

Osnovy popisují plochu, věk, zastoupení dřevin a zakmenění porostních skupin. Dále obsahují plán zásahů – zalesňování, prořezávky, probírky a mýtní těžby. Součástí osnov je i porostní mapa. LHO jsou důležité především pro drobné vlastníky lesa, přičemž drobným vlastníkem lesa se rozumí vlastník do 50 ha plochy lesa. Vlastníci větších lesních ploch pracují již s lesním hospodářským plánem (LHP).

Vlastník lesa a LHO[editovat | editovat zdroj]

Drobný vlastník lesa si může LHO bezplatně vyzvednout na odboru životního prostředí příslušné obce s rozšířenou působností. Důležitým aktem pro vlastníka je protokolární převzetí LHO. Tímto aktem se stávají LHO pro vlastníka závazné. Vlastník pak například musí nemusí žádat o těžbu ve svém lese jednotlivě a těží volně dřevo do celkové výše těžeb stanovené v LHO. Vlastník je při tom stále povinen dodržovat ustanovení zákona č. 289/1995 Sb.

Vytváření LHO[editovat | editovat zdroj]

Lesní hospodářské osnovy nechává vypracovat stát pro vlastníky lesa s výměrou do 50 ha, a to na desetileté období. Ministerstvo zemědělství stanovuje právním předpisem podrobnosti o zadávání, zpracovávání a součástech osnov, o jejich změnách, o způsobu odvození závazných ustanovení osnov a o způsobu převzetí osnovy vlastníkem lesa. Vlastník může zpracovávání nových LHO pro svůj les ovlivnit včasným zasláním svých hospodářských záměrů zpracovateli osnov prostřednictvím zadavatele (obce s rozšířenou působností), po převzetí hotových LHO státní správou lesů lze pak žádat o změny již pouze ze závažných a objektivních důvodů jako jsou například kalamity nebo změny majetkových poměrů.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Vyhláška č. 84/1996 Sb. [online]. AION CS, s.r.o. [cit. 2018-07-18]. Dostupné online.