Místní výměnný obchodní systém

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z LETS)
Skočit na: Navigace, Hledání

Místní výměnný obchodní systém (anglicky Local Exchange Trading System, LETS), místní systém výměnného obchodu, výměnný kruh nebo také svobodné měny je dobrovolné spojení fyzických a/nebo právnických osob s cílem vzájemného zúčtování výměny zboží a služeb bez použití zákonného platidla. Podobná definice uvádí, že je to organizovaný účtovací systém, který slouží k bezhotovostní výměně výkonů a výrobků mezi soukromými osobami, organizacemi a malými podniky na místní úrovni (zpravidla čásť města, město nebo region).

Svobodné měny známé pod názvem systémy LETS jsou zajišťovány organizacemi poskytujícími informační služby komunitám a zaznamenávajícími výměny zboží a služeb mezi svými členy pomocí vlastních kreditů. V Novém Jižním Walesu v Austrálii se zkratka interpretuje jako Local Energy Transfer Systems, tj. místní systém převodu energie.

Termín LETS vznikl v roce 1983 a jeho původcem byl Michael Linton, který po nějakou dobu vedl Comox Valley LETS v Courtenay v Britské Kolumbii. Systém, který vytvořil, byl míněn jako doplněk k národní měně spíše než její náhrada, ale některým se podařilo kreativním použitím LETS národní měnu zcela nahradit.

Sítě LETS vychází ze vzájemné důvěry zúčastněných a proto nevyžadují přímé výměny. Člen sítě tak může například získat kredit za péči o dítě, kterou poskytne člověku A a použít jej později na zaplacení tesaře (člověka B) ve stejné síti. Na rozdíl od jiných místních měn nemají LETS papírovou podobu, ale směna je centrálně zaznamenávána v systému, který je všem dostupný.

Jelikož se jedná o systém vzájemných plnění bez okamžitého protiplnění, vedoucí k vzájemným závazkům mezi členy komunity, nazývá se tento systém systémem vzájemných závazků.

Kritéria[editovat | editovat zdroj]

Systémy svobodné měny mají obvykle následujících pět základních kritérií:

  • ceny stanovené dle skutečné náročnosti
  • dohoda – realizovat obchod není povinné
  • otevřenost – informace o zůstatku na účtu je dostupná všem členům
  • ekvivalence – jednotka odpovídá národní měně
  • bezúročná

Nejvíce kontroverzním z těchto kritérií je ekvivalence. Podle průzkumu z roku 1996 toto kritérium splňuje pouze 13 % sítí LETS. Většina skupin zakládá vlastní způsob hodnocení, aby se zcela rozešly s hlavním ekonomickým proudem.

Jak fungují systémy svobodné měny[editovat | editovat zdroj]

  1. Místní lidé společně založí organizaci, aby mohli mezi sebou obchodovat, často platí malý členský příspěvek, aby pokryli náklady na správu.
  2. Členové udržují seznam nabídek a poptávek a podporují tak obchody.
  3. Členové, jejichž účet překročí určité hranice (aktiv nebo pasiv), jsou povinni přiblížit se nule nákupy nebo prodejem

Svobodná měna je zcela plnohodnotným peněžním nebo směnným systémem na rozdíl od přímého vyměňování (barteru). Členové mohou získat kredity od kteréhokoliv člena a také je u kohokoliv jiného použít. Podrobnosti každého systému vypracovávají jeho uživatelé a proto existuje mnoho variant tohoto systému.

Svobodná měna a daně[editovat | editovat zdroj]

Svobodná měna není způsobem, jak se vyhnout daním a jejím uživatelům se doporučuje, aby plnili veškeré své povinnosti vůči státu. Obecně platí, že k osobním a společenským aktivitám, koníčkům a volnočasovým aktivitám se neváže daňová povinnost. Tyto oblasti většinou pokrývají velkou většinu transakcí ve svobodné měně. Daňové povinnosti se uplatňují, když jsou jednotky LETS využity k platbám za profesionální služby.

České svobodné měny[editovat | editovat zdroj]

V České republice existuje více než 10 různých systémů svobodné měny, většinou vázaných na město/vesnici, ale zahrnující i široké okolí.

BuďSOB neboli Buď soběstačný! (jižní Čechy)[editovat | editovat zdroj]

Je prostor pro názorové setkávání lidí z jižních Čech, kteří si nemyslí, že současný svět se ubírá zrovna nejšťastnějším směrem a chtějí hledat fungující a smysluplné alternativy. Hlavním cílem je spojování lidi (tzv. „kulturně kreativních“) a posilování lokální soudržnosti a soběstačnosti (v oblasti potravin, služeb, energie...)

Historie BuďSOBu[editovat | editovat zdroj]

První vlna lokálního obchodování v jižních Čechách přišla roku 2000 a byla spojena s organizací ROSA. LET systém měl název Letokruh a měnu Žaludy, ale následně zanikl.

Po několikaleté pauze se roku 2013 z iniciativy několika lidí v Českých Budějovicích začalo utvářet nové uskupení BuďSOB, neboli Buď soběstačný!

Jak to funguje[editovat | editovat zdroj]

BuďSob je využíván nejen obyvateli Českých Budějovic, ale poskytuje prostor pro sdílení všem obyvatelům jihočeského kraje. Tím je umožněno propojení potřeb mezi městem a vesnicí.Členové BuďSOBu se scházejí každou 1.středu v měsíci v domě u Beránka v Českých Budějovicích a každý poslední pátek v měsíci v Kaplici. Dalším městem, kde jihočeský LETS kvete, je Písek. Virtuální měna v rámci BuďSOBu se nazývá Sob. Členové mají možnost získat členskou kartičku s QR kódem, díky které je možné platit v Sobech útratu ve 2 spřátelených podnicích v Českých Budějovicích. Všichni členové platí každoročně členský poplatek ve výši 200 Sobů. O chod celého systému se stará Bos, momentálně 3 Sobařovi průvodci a správce webu. O BuďSOBu byly natočeny tyto 2 dokumenty:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10805121298-gejzir/216562235000024/obsah/517136-budsob

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venkov/314294340070007-a-kdo-je-tady-flakac/

Aktivity BuďSOBu[editovat | editovat zdroj]

1. Provozování webových stránek BUDSOB.CZ, s cílem sdílet informace a zkušenosti.

2. Uvedení v život alternativní měny - místního systému výměnného obchodu (viz. záložka LETS), umožňující bez použití klasických peněz výměnu:

a.      produktů (např. domácí ovoce, zelenina, mléčné výrobky, pečivo, kosmetika, rostliny, ruční práce…)

b.      zkušeností (např. restaurování, včelařství, tanec, zpěv, pěstitelství, chov zvířat, konzervování bez konzervantů, vaření…)

c.     služeb (např. architektonické poradenství, IT služby, masáže, opravy elektrospotřebičů, opravy nábytku, EFT terapie, pronájem dílny, čajový obřad aj.)

d.      času (lidé si navzájem ve skupině věnují čas - např. práce na poli, tvoření rákosové střechy, stáčení medu, těžba dřeva, zpracování produktů, oprava maringotky aj.)

3. Pořádání akcí (besedy, open space – otevřený prostor, přednášky…) podporující myšlenku lokální soběstačnosti a poukazující na to, že každý má možnost měnit svět.

„Každý den stojíme před desítkami voleb: co kupujeme, co konzumujeme, čemu věnujeme svou pozornost, čemu věnujeme svůj čas… Tomu přitakáváme, to podporujeme, to živíme. Jsou naše rozhodnutí v souladu s naší představou, jak by měl svět vypadat? "

S kulturně kreativními lidmi, kteří tvoří prostor BuďSOBěstačný, se můžete osobně setkat na pravidelných setkání v Českých Budějovicích nebo i na jiných místech (viz aktuální články).

PraLETS (Praha)[editovat | editovat zdroj]

Pražský LETS byl založen roku 2015 a má okolo 200 členů. Ti na on-line platformě nabízí a poptávají své výrobky, věci a služby. Pomocí kreditu, který se nazývá Pražec, lze zde "vyměňovat" prakticky cokoliv o co je zájem a není v rozporu se zákonem a dobrýmí mravy. PraLETS se řídí pravidly, které členové sdílí on-line, a s kterými souhlasí při vstupu do systému. Registraci do PraLETS zajišťují tzv. "průvodci", dlouhodobí členové, kteří znají pravidla a provedou nováčka funkcemi systému. Členové se schází na nepravidelných setkáních a trzích, jednou ročně se svolává valná hromada všech členů, kteří si volí výkonný výbor. Ten se spolu s průvodci stará o chod systému, komunikaci mez členy, organizuje setkání a poskytuje poradenství. Z iniciativy členů PraLETS také vznikl LETSLET, pravidelné setkání zástupců českých svobodných měn a LETSystémů z celé České Republiky. Setkání je organizováno na podzim a na jaře, vždy pod patronací jednoho z místních systémů v jeho lokalitě.

LETS Jesenicko (Javorník)

Rozleť se (Brno)

RajČe (Český Ráj-Turnov)

Hynza (Lysá nad Labem)

TNE (Varnsdorf)

Jožin sobě (Valašsko)

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

česky
anglicky