Java Authentication and Authorization Service

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Java Authentication and Authorization Service (JAAS) představuje javovskou verzi standardního Pluggable Authentication Module (PAM) frameworku.[1]

Je využíván pro dvě činnosti:

 • Autentizace (Ověření pravosti) – ověření identity uživatele. Provádí se nejčastěji přijetím uživatelova jména a hesla. Ověření je bezpečné a důvěryhodné.
 • Autorizace – určení, zda ověřený uživatel má práva k přístupu k určité části systému

Základní popis[editovat | editovat zdroj]

JAAS je standardní součástí Javy od JavaTM 2 SDK, Standard Edition (J2SDK), v 1.4. Ve verzi 1.3 byla součástí volitelnou. Byl přidán z důvodu nízké flexibility u původního systému zabezpečení, zejména pro provozování serverových aplikací. Jako součást Java 2 security se zabývá poskytováním povolení a bezpečnostní kontrolou těchto povolení. Toto vše je prováděno mimo kód aplikace, takže není nutné původní aplikaci upravovat. Samotná aplikace si není vědoma, že je na ní prováděna autentizace a autorizace.

Obsah frameworku[1][editovat | editovat zdroj]

Základní třídy[editovat | editovat zdroj]

 • Subject – zastupuje zdroj požadavku (uživatele), může jím být jak osoba, tak služba. Po autentizaci je k němu připojeno až několik objektů Principal a Credential.
 • Principal – zastupuje identitu uživatele. Vždy se jedná jen o jednu identitu, ale Subject jich může obsahovat několik. Může jí být například zaměstnanecké číslo, rodné číslo, jméno… Dále zastupuje role uživatele v systému. Subject opět může mít více rolí.
 • Credential – Může jím být cokoliv, co dokáže prokázat identitu uživatele (jméno a heslo, otisk prstu…) Není součástí knihovny JAAS, neboť jakákoliv třída může být Credential. Měl by implementovat metody Refreshable a Destroyable. Credential může být veřejný nebo soukromý. Pod veřejným si lze představit jméno a pod soukromým heslo.

Třídy a Rozhraní autentifikace[editovat | editovat zdroj]

 • LoginContext – obsahuje základní metody pro autentizaci Subjectu
 • LoginModule – rozhraní pro přidání vlastní autentizační technologie
 • CallbackHandler – rozhraní pro komunikaci uživatele s LoginModule a naopak
 • Callback – rozhraní pro přenos různých autentizačních informací.

Třídy autorizace[editovat | editovat zdroj]

 • Policy – abstraktní třída reprezentující tzv. bezpečnostní politiku. Stanovuje povolení přidělená kódu spuštěného z určitého zdroje (URL) nebo určitou identitou (osobou) Principal.
 • AuthPermission – třída pro základní povolení v JAAS. Využívá předvolené názvy pro určitá povolení.
 • PrivateCredentialPermission – třída pro ochranu soukromých Credential.


Průběh autentifikace a autorizace[1][editovat | editovat zdroj]

Autentifikace[editovat | editovat zdroj]

 • Aplikace vytvoří instanci LoginContext
 • LoginContext pomocí dat z konfigurace načte všechny LoginModule přidružené k aplikaci
 • Aplikace zavolá login metodu na LoginContext
 • Login metoda zavolá všechny LoginModule. Ty se pokusí o autentifikaci subjektu. Pokud se to podaří, jsou objektu Subject přiřazeny relevantní Principal a Credential. Tímto je subjekt autentizovaný.
 • LoginContext předá status o autentizaci aplikaci
 • Při úspěšné autentizaci dostane aplikace objekt Subject od LoginContext

Autorizace[editovat | editovat zdroj]

 • Uživatel musí být autentizován
 • Subject, který je výsledkem autentizace, musí mít k sobě přiřazený kontext řízení přístupu (access control context)
 • Principal položky musí být konfigurovány v Policy


Příklady[editovat | editovat zdroj]

Jednoduchý příklad, kde se zjišťuje povolení k zápisu do souboru cheese.txt[2][editovat | editovat zdroj]

Aplikace:

package chp02;

 import java.io.File;
 import java.io.IOException;

 public class Chp02aMain {

  public static void main(String[] args) throws IOException {
   File file = new File("build/conf/cheese.txt");
   try {
    file.canWrite();
    System.out.println("Můžeme zapsat do cheese.txt");
   } catch (SecurityException e) {
    System.out.println("Nemůžeme zapsat do cheese.txt");
   }
 }
}
 • Aplikace si vytvoří objekt souboru cheese.txt
 • Zjistí, zda má povolení pro zápis do tohoto souboru
 • Podle nastavených práv pak zjistí, zda je schopen zápisu do souboru (pak je vyhozeno hlášení „Můžeme zapsat do cheese.txt“), nebo je vyhozena bezpečnostní výjimka a zahlášeno „Nemůžeme zapsat do cheese.txt“


Konfigurační soubor Policy:

grant
{
 permission java.io.FilePermission "build/conf/cheese.txt", "write";
};
 • Garantujeme povolení typu FilePermission na soubor "build/conf/cheese.txt" a to na zápis do tohoto souboru


Příklad logování do aplikace[3][editovat | editovat zdroj]

Aplikace:

CallbackHandler handler = new RanchCallbackHandler(userName, password); 

try {
  LoginContext loginContext = new LoginContext("RanchLogin", handler);
  // Přihlášení
  loginContext.login();
} catch (LoginException e) {
  // Chyba při přihlášení, nepodařilo se přihlásit
  e.printStackTrace();
}
 • Aplikace vytvoří instanci LoginContext
 • Provede se pokus o nalogování


Login konfigurační soubor:

RanchLogin {
  com.javaranch.auth.RanchLoginModule required;
};
 • Tento soubor určuje, který z LoginModule bude použit pro logování a jak (viz Login konfigurační soubor podrobněji).
 • Zde se nastavuje, že pro jméno "RanchLogin" je použito RanchLoginModule a je nutné, aby modul uživatele autentizoval
 • Nastavuje se pro JVM přes parametr: -Djava.security.auth.login.config="JAAS_CONFIG_FILENAME"
'''LoginModul "RanchLoginModule":'''
 public boolean login() throws LoginException {
  boolean returnValue = true;
 	if (callbackHandler == null){
    throw new LoginException("No callback handler supplied.");
  }
 
  Callback[] callbacks = new Callback[2];
  callbacks[0] = new NameCallback("Username");
  callbacks[1] = new PasswordCallback("Password", false);
 
  try {
    callbackHandler.handle(callbacks);
    String userName = ((NameCallback) callbacks[0]).getName();
    char [] passwordCharArray = ((PasswordCallback) 
     callbacks[1]).getPassword();
    String password = new String(passwordCharArray);
 //-->autentifikuje se pomocí jména a hesla, které musí být stejné     
    returnValue = userName.equals(password);
  } catch (IOException ioe) {
    ioe.printStackTrace();
    throw new LoginException("IOException occurred:
     "+ioex.getMessage());
  } catch (UnsupportedCallbackException ucbe) {
    ucbe.printStackTrace();
    throw new LoginException("UnsupportedCallbackException encountered:
     "+ucbe.getMessage());
  }
 
  System.out.println("Přihlášen");
  return returnValue;
 }
 • Pomocí Callbacků a CalbackHandleru se získá jméno a heslo
 • Porovná se, zda se jméno shoduje s heslem
 • Vrátí se návratová hodnota true nebo false podle porovnání jména a hesla


Konfigurační soubor Policy:

grant {
  permission java.util.PropertyPermission "user", "read";
  permission java.util.PropertyPermission "pass", "read";
  permission java.util.PropertyPermission
  "java.security.auth.login.config", "read";
  permission java.util.PropertyPermission "java.security.policy", "read";
  permission javax.security.auth.AuthPermission
  "createLoginContext.RanchLogin";
};
 • Nastavení práv pro možnost vytváření objektu LoginContext a přístup k atributům
 • Je nutné pouze při aktivním security manageru


Výsledky spuštění aplikace:

Stejné jméno a heslo

java -Duser=rahul
  -Dpass=rahul
  -Djava.security.auth.login.config=jaas.config
  -jar jaas-example.jar
 • Přihlášení proběhlo v pořádku


Různé jméno a heslo

java -Duser=rahul
  -Dpass=notrahul
  -Djava.security.auth.login.config=jaas.config
  -jar jaas-example.jar
 • Jméno a heslo nejsou stejné, proto se nepřihlásí


Stejné jméno a heslo + spuštěn security manager

java -Duser=rahul
  -Dpass=rahul
  -Djava.security.auth.login.config=jaas.config
  -Djava.security.manager
  -jar jaas-example.jar
 • Nejsou nastavena práva. Není tedy schopen provést operace pro přihlášení a nepřihlásí se


Stejné jméno a heslo + spuštěn security manager + nstavena práva

java -Duser=rahul
  -Dpass=rahul
  -Djava.security.auth.login.config=jaas.config
  -Djava.security.manager
  -Djava.security.policy=policy.config
  -jar jaas-example.jar
 • Přihlášení proběhlo v pořádku

Login konfigurační soubor podrobněji[3][editovat | editovat zdroj]

RanchLogin {
  com.javaranch.auth.FirstLoginModule
    requisite debug=true ;

  com.javaranch.auth.SecondLoginModule
    required debug=false email=admin@mydomain.com ;
};

Jak je vidět z příkladu pod jedním jménem (RanchLogin) může být více než jeden LoginModule. Obsahují také své vlastní parametry, které jsou pak v jednotlivých modulech přístupné (debug pro FirstLoginModule, debug a email pro SecondLoginModule). Poslední položkou je konfigurace jednotlivých modulů. Ty mohou být podle klíčových slov:

 • Required – Modul musí autentizovat uživatele. Pokud se tak nestane, stejně je předáno řízení dalšímu LoginModul
 • Requisite – Pokud se nepovede přihlášení, vrátí se okamžitě zpět do aplikace a další LoginModuly se nespouští
 • Sufficient – Pokud se tomuto modulu podaří přihlásit, autentizace se bere jako splněná a vrací se zpět do aplikace. Pokud ne, pokračuje se dalšími LoginModuly
 • Optional – Pokračuje vždy k dalšímu LoginModulu, nezávisle na výsledku autentizace


Zdroje[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c JAAS Reference Guide [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. COTÉ, Michael. JAAS in action ["PDF online"]. 2005-10-26. Dostupné online. (anglicky) 
 3. a b BHATTACHARJEE, Rahul. Authentication using JAAS [online]. Příprava vydání Ulf Dittmer. 4.2008 [cit. 2010-06-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-02-13. (anglicky)