Imperfekce

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Ideální těleso (bez imperfekcí) a reálné těleso (s geometrickými a materiálovými imperfekcemi).[1]

Imperfekce je termín, který popisuje nedokonalost, chybu či odchylku od ideálního (perfektního) stavu.

Imperfekce v technických a fyzikálních disciplínách[editovat | editovat zdroj]

Imperfekce v technických a fyzikálních disciplínách jsou nejčastěji výrobní, montážní, měřící a technické odchylky výrobků a metod výroby či zpracování výsledků měření, záznamů nebo signálů.[2][3][4] Existují:

 • imperfekce geometrické - např. sloup není ideálně přímý, ale je mírně zakřiveny nebo délkový rozměr se může lišit.
 • imperfekce materiálové - např. materiál není homogenní, tj. má v různých místech jiné vlastnosti, vměstky atp.
 • imperfekce zkreslení zpracovaného měření či signálu - např. vadný nebo poškozený kabel či vnější šum, mohou razantně ovlivnit získaný signál elektromagentických veličin. Je vhodné pamatovat, že i měření může mít chyby.
 • imperfekce zatížení - ne vždy je přesně známá poloha, velikost a směr zatížení.
 • jiné

Některé imperfekce lze v některých technických úlohách ignorovat se zanedbatelnou chybou a případně pracovat s ideálním tělesem (získaným výsledkem, hodnotou) bez imperfekcí. V opačném případě je nutné vyhodnocovat variabilitu pomocí statistických a pravděpodobnostních přístupů. Jak procavat s imperfekcemi je uvedeno také v některých technických normách.[2][3]

V mechanice nebo ve fyzice platí, že ideální těleso je těleso bez imperfekcí.

Imperfekce v dalších disciplínách[editovat | editovat zdroj]

Termín imperfekce se vyskytuje také v estetice, umění a dalších vědách.[5][6]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. FRYDRÝŠEK, Karel; MADEJA, Roman; PLEVA, Leopold, et al. Biomechanika 2. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2021 (v tisku). 
 2. a b FRYDRÝŠEK, Karel. Pravděpodobnostní výpočty v mechanice 1. 1. vyd. Ostrava: Katedra pružnosti a pevnosti, Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. 149. s. ISBN 978-80-248-2314-0. 
 3. a b MAREK, Pavel; BROZZETTI, Jakub; GUŠTAR, Milan, et al. Probabilistic Assessment of Structures Using Monte Carlo Simulation Background, Exercises and Software. 2. vyd. Prague, Czech Republic: ITAM CAS Prague, 2003. 471 s. ISBN 80-86246-19-1. 
 4. MACHÁČEK, Josef. Stabilita ocelových stěn. people.fsv.cvut.cz. Dostupné online. 
 5. LINHARTOVÁ, Nikola. Estetika imperfekce: fenomén analogové fotografie v době digitálních médií. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy, Teorie interaktivních médií, 2015. Dostupné online. 
 6. The Power of Imperfection in Your Relationship | Psychology Today. www.psychologytoday.com [online]. [cit. 2021-11-18]. Dostupné online. (anglicky)