Hyperjádro

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Hyperjádro je atomové jádro, které obsahuje kromě nukleonů nejméně jeden hyperon, a má tedy nenulovou podivnost. Objevili jej Marian Danysz a Jerzy Pniewski roku 1952. Nejsnadněji se studují hyperjádra obsahující Λ0, která žijí dostatečně dlouho, takže mají ostré energetické hladiny.

Hyperjádro se označuje spodním levým indexem se značkami hyperonu (Λ, Σ0, Ξ apod.), například  8
Λ
 Be).

Byla též připravena hyperjádra, obsahující hyperon Σ0,[pozn. 1] i hyperjádra s vícenásobnou podivností (např.  6
ΛΛ
 He nebo  10
ΛΛ
 Be[2] nebo  15
Ξ‾
 N[3]). V současné době je známo více než 30 hyperjader. V r. 2010 bylo připraveno první antihyperjádro ( 3
Λ
 H).[4]

Hyperjádra, konkrétně např. hypertriton  3
Λ
 H a jeho rozpadové vlastnosti, mohou pomoci vysvětlit strukturu neutronových hvězd a jejich vlastnosti, např. hmotnosti přesahující očekávaný rozsah.[5]

Vznik[editovat | editovat zdroj]

Hyperjádro může vzniknout změnou podivnosti jádra například při prostém zachycení hyperonu nebo při zachycení hyperonu či podivného mezonu a jeho interakci s jaderným nukleonem, případně rozpadem jiného hyperjádra.

Příklady zachycení kaonu:

K + 4He →  4
Λ
 He + π
K + 9Be →  9
Σ°
 Be + π

Příklad vzniku z jiného hyperjádra:

 10
ΛΛ
 Be →  8
Λ
 Be + p + π
 15
Ξ‾
 N →  10
Λ
 Be +  5
Λ
 He [3]

Rozpad[editovat | editovat zdroj]

Hyperjádra jsou nestabilní. Pro většinu připravených hyperjader obsahujících jeden hyperon Λ leží jejich střední doba života v intervalu mezi 10−11 s a 10−10 s. Rozpadají se slabou interakcí buďto mezonovým nebo bezmezonovým rozpadem.

Mezonový rozpad probíhá rozpadem hyperonu v jádře za vzniku π (Λ ⇒ p+π) nebo π0 (Λ ⇒ n+π0), který vyletuje z jádra. Uvolněná energie se pohybuje kolem 40 MeV.[6] U lehčích jader může dojít i k současnému uvolnění nukleonu nebo rozštěpení jádra (přičemž zbylé jádro má velkou vazebnou energii na nukleon).

Příklad mezonového rozpadu:

 3
Λ
 H → 3He + π
 8
Λ
 Be → 2 4He + p + π

Při bezmezonovém rozpadu dochází k interakci hyperonu s protonem (Λ+p ⇒ p+n) nebo neutronem (Λ+n ⇒ n+n). Bezmezonový rozpad se pozoruje zpravidla u těžkých jader. Energie uvolněná při bezmezonovém rozpadu je oproti mezonovým rozpadům zhruba o 140 MeV vyšší (tento rozdíl dobře odpovídá klidové energii pionu).[6]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. V r. 1980 na protonovém synchrotronu v CERNu se podařilo připravit hyperjádra  9
  Σ°
   Be záchytem kaonů K v jádrech 9Be.[1] Objev byl velkým překvapením, protože se do té doby na základě zjednodušených modelů jádra předpokládalo, že jiná než Λ-hyperjádra nemohou existovat, neboť jiné hyperony by se v jádře ihned silnou interakcí s nukleony rozpadly na Λ.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Bertini R. et al., Phys. Lett., 1980, svazek 90B, číslo 4, s. 375
 2. Recent Results and Directions in Hypernuclear and Kaon Physics
 3. a b SCHIRBER, Michael. Doubly Strange Nucleus Observed. S. 15. Physics [online]. American Physical Society, 2021-02-11 [cit. 2021-02-18]. Roč. 14, s. 15. Dostupné online. (anglicky) 
 4. From two-trillion-degree heat, researchers create new matter -- and new questions
 5. STEPHENS, Marric. How Tightly Bound Are Hypertritons?. Physics [online]. American Physical Society, 2023-09-05 [cit. 2023-09-13]. Roč. 16: s129. Dostupné online. (anglicky) 
 6. a b MUCHIN, Konstantin Nikiforovič. Eksperimentalnaja jadernaja fizika. Svazek 2.. Moskva: Energoatomizdat, 1983. Kapitola 38, s. 279–287. (rusky) 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]