Gramatický význam

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Gramatický význam

Gramatický význam je protikladem lexikálního významu. Jednotlivé tvary lexému mají stejný lexikální význam, ale liší se významem gramatickým. Např. tvary pes x psi mají různý gramatický význam - slovo pes je singulár a slovo psi plurál, ale lexikální význam mají stejný, oba označují psovitou šelmu.

V užití těchto významů se jednotlivé jazyky liší. Zatímco některé se vyjadřují s pomocí gramatických prostředků, jiné ve stejné situaci použijí prostředky lexikální.

Kromě lexikálního a gramatického významu existuje také slovotvorný význam.

Funkce jazyka[editovat | editovat zdroj]

Podle Viléma Mathesia vzniká věta spojením dvou aktů - pojmenovávacího a usouvztažňovacího.

  • Pojmenovávací akt
Přiřazuje pojmu jazykový význam.
  • Usouvztažňovací akt
Uvádí pojmenování do syntaktických vztahů podle mluvnických pravidel daného jazyka.

Funkce jazyka podle Mathesia nesouvisejí se sociolingvisticko-pragmalingvistickou teorií funkce komunikace.

Gramatický význam vstupuje do věty aktem usouvztažňovacím a lexikální význam aktem pojmenovávacím. Mezi těmito akty ale neexistuje jasná hranice. Např. ve větě „Udělat domovní prohlídku“ můžeme slovo „domovní“ zaměnit jinými slovy jako „důkladnou“, „rychlou“ apod. Ve skutečnosti byla pojmenovávací jednotka „prohlídka“ rozvita pojmenovávací jednotkou „domov“. Podobu přídavného jména „domovní“ získala proto, že není ničím rozvita. Pokud by byla lexikální jednotka „domov“ něčím rozvíjena, pak by ztratila podobu přídavného jména a vystupovala by jako podstatné jméno, např. „Udělat prohlídku celého domu“ nebo „Udělat prohlídku domu v sousedním městě“. Toto je důkaz toho, že gramatický a lexikální význam se mohou kontextově střídat.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Encyklopedický slovník češtiny, Praha: Nakladatelství lidové noviny, 2002, s. 600, ISBN 80-7106-484-X.
  • MATHESIUS, Vilém. On linguistic characterology with illustration from modern English. In: Actes du Premier congres international de linguiste a la Haye du 10-15 avril 1928. 1942, s. 10-100.
  • ČECHOVÁ, Marie, a kol. Čeština - řeč a jazyk, Praha: ISV Nakladatelství, 2000, s.77, ISBN 80-85866-57-9

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]