Diskuse k Wikipedii:Konsenzus

Obsah stránky není podporován v jiných jazycích.
Přidat téma
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Tohle by chtělo pro potřeby Wikipedie poněkud upravit, věc není tak jednoduchá. Ale ve výsledku by bylo fajn mít to i jako doporučení. Konsensus je něco, co se tu každou chvíli omílá, a nikdo moc neví, jak to vypadá. --egg 01:19, 30. 10. 2006 (UTC)

Návrh doporučení se mi zamlouvá a podporuji ho. --Petr Adámek 15:15, 21. 3. 2008 (UTC)

Jako úvaha je to určitě podnětné. Má-li to být doporučení, bylo by to ještě na dlouhou diskusi: obšírných pravidel a doporučení bude čím dál více, ale jejich cena není ani tak v působivých formulacích, jak ve stručnosti, výstižnosti a vzájemné provázanosti. Překlad by to chtělo doladit, některé věty vypadají doslovně převedeny a v češtině nepřirozeně.

Určitě by to chtělo provázat s doporučením Wikipedie:Hlasování#O povaze konsensu, tedy domyslet, zda budeme „konsensus“ říkat i nějaké silnější většině, když ke skutečnému konsensu nedojde. --ŠJů 14:09, 22. 3. 2008 (UTC)

Pokud vidíte nepřirozenou větu, zkuste ji prosím opravit. Obávám se, že jako autor překladu v tomto trpím značnou slepotou. Stručnost a výstižnost by se mi také líbila, ale není to tak snadné. Konsenzus se definuje obtížně. S nutností provázání souhlasím, popřemýšlím nad tím. --Beren 15:08, 22. 3. 2008 (UTC)

Wikipedie:Hlasování[editovat zdroj]

@ŠJů: Tak jsem popřemýšlel a napadlo mě změnit příslušný odstavec (Wikipedie:Hlasování#O povaze konsensu) následovně:

Podrobněji: Wikipedie:Konsenzus
Obecně jsou rozhodnutí na Wikipedii dosahována hledáním konsenzu prostřednictvím diskuse a vyjednávání s cílem najít řešení uspokojující maximální množství wikipedistů. Je třeba probrat a snažit se vypořádat se všemi argumenty v diskusi vznesenými. Některé z nich mohou být silné a reprezentovat konsenzus dosažený v široké komunitě, i kdyby byly v daném okamžiku vzneseny jen jediným wikipedistou. Jiné názory, které podobnou oporu nemají, naproti tomu nemusí převážit, i kdyby je v aktuální diskusi zastávala většina zúčastněných.
Při srovnatelné váze argumentů lze za důkaz široké shody považovat názor dvoutřetinové většiny z počtu diskutujících. Pokud se jedná o závažnější rozhodování s následky trvalého charakteru, může být požadována ještě širší podpora až 75 % zúčastněných. Za ukazatel panující shody nelze považovat prostou většinu.
Hlasování je pouhou pomůckou při vyhodnocování, zda bylo dosaženo konsenzu. Výjimkou však mohou být všeobecně uznávané specializované procesy s vlastními pravidly, jakými je například Hlasování o smazání.

Je to přijatelné? --Beren 00:35, 21. 4. 2008 (UTC)

Deskriptivní odstavec[editovat zdroj]

komunita se skládá z těch, kteří převážně souhlasí, dalších, kteří nesouhlasí, ale jen bez nepřátelství konstatují rozdílnost názorů, pak těch, kteří nesouhlasí, ale přikládají danému případu nízkou prioritu, těch, kteří zásadně nesouhlasí, ale připouštějí, že jde o úhel pohledu komunity a na základě toho jej respektují, dále z několika hlasitých a nesmiřitelných a dokonce i z takových, kteří fungují „mimo zákon“...

V textu vůbec není diferenciace těch, kteří s (domnělým či skutečným) konsensem souhlasí, ač je mnohdy dosti podstatné právě jejich složení. Také tam se jedná o dělení na ty, které to moc nezajímá a mechanicky souhlasí, na ty, kteří jsou slabě pro, ale porušení nepřikládají zvláštní váhu, na silné zastánce, kteří považují konkrétní konsensus za věc zásadního charakteru, a dokonce také ty, kteří jeho porušení považují za zásadní narušování fungování projektu a trestali by byť jen za jeho náznak. Zajímalo by mě, tedy zda existuje nějaký důvod, proč je věnována pozornost diferenciaci jen jedné ze skupin. --Dezidor 18:19, 21. 4. 2008 (UTC)

Jedná se o doslovně přeložený citát z mailing listu ilustrující chápání konsenzu. Diferenciace souhlasících patrně pro dané vysvětlení nebyla důležitá. --Beren 18:24, 21. 4. 2008 (UTC)
Takhle si mi to moc nezdá. Stačilo by zestručnit do podoby, že je podstatné, jak intenzivě lidé s danou věcí souhlasí či nesouhlasí a jakou váhu ji přikládají. --Dezidor 18:32, 22. 5. 2008 (UTC)
Jenže to není smysl toho citátu. Citát ilustruje větu "Konsenzus neznamená, že s výstupem každý souhlasí; znamená, že každý souhlasí, že se bude výstupem řídit." Proto si primárně všímá povahy těch nesouhlasících. --Beren 12:07, 23. 5. 2008 (UTC)

Velmi kvalitní doporučení[editovat zdroj]

Návrh jsem si vytiskl a sedl si k němu s červenou tužkou na připomínky. Vůbec jsem ji však nepotřeboval. Tenhle text by měl být nejen doporučením, ale snad přímo povinnou četbou. Nechápu jedinou věc: důvod, proč by hlasování o smazání mělo být výjimkou z tohoto pravidla. Naopak, mělo by se podle něj změnit. --egg 19. 7. 2008, 23:59 (UTC)

Návrh jsem sice nečetl s červenou tužkou, ale také se mi velmi líbí a podporuji jej. Akorát sem v něm narazil na větu "Je však rozdíl mezi v dobré víře projevovaným zájmem o rozumné nebo pravidel se týkající záležitosti a mezi rozkladnými pokusy protlačit individuální úhel pohledu", která jednak obsahuje spojení rozkladné pokusy které se mi silně nelíbí, ale hlavně jí vůbec nechápu. Egg mi říkal že znamená "Někdo myslí pokusy o změnu precedentu dobře, a někdo ne.", což mi přijde jako zbytečné malování čerta na zeď -- nemám pocit že naše komunita má problém s příliš naivním předpokládáním dobré vůle, spíš naopak.
Taky mi ta věta přijde zbytečně kryptická, a pokud ji přepíšeme do snadno pochopitelné podoby, tak bude zase dost paranoidní (podle mého názoru). Takže bych ji možná nejraději vyškrtl. --che 20. 7. 2008, 00:41 (UTC)
Máš pravdu, onen odstavec je jasnější bez té věty. Takže jsem ji odstranil. --Beren 20. 7. 2008, 12:05 (UTC)
@Egg: Souhlasím, že hlasování o smazání by se mělo přetvořit, aby lépe vyhovovalo konsenzuálnímu rozhodování. Nicméně zatím tomu tak není a toto doporučení by mělo být v souladu se současným stavem a nevytvářet disharmonie. Jakmile dojde k reformě procesu hlasování o smazání, jistě bude upraveno i toto doporučení. --Beren 21. 7. 2008, 00:59 (UTC)
Příklad hlasování o smazání jsme odstranil, nyní už neměl smysl. --Beren 1. 12. 2009, 19:15 (UTC)