Diskuse:Spam

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Věrohodné zdroje a relevance informací[editovat zdroj]

V sekci Ross Hedvicek je uvedeno:

Jedním z nejznámějších šiřitelů nekomerčních spamů v České republice je Ross Hedvíček, který ve svých mailech prosazuje americkou republikánskou vládní stranu a ostře kritizuje polistopadové poměry v Česku včetně samotných Čechů (mimo sebe): „Cesko patri ven z NATO, za zeleznou oponu a Cesi zpatky za ostnaty drat. Je to zver“ 1.

Domnívám se, že uvedený citát do hesla nepatří z následujících důvodů:

  • uvedený zdroj [1] je anonymní snůškou výroků, které jsou bez doložení přisuzovány Hedvíčkovi. Domnivám se, že onu stránku nelze ani zdaleka označit za věrohodný zdroj
  • uvedený citát nepřináší žádnou hodnotu encyklopedickému heslu o spamu. Chápu, že byl použit pro ilustraci páně Hedvíčkovo osobnosti, vzhledem ke kontroverznosti dotyčného mi přijde korektnější zkratkovité ilustrace vynechat. Uvedený citát je dle mých zkušeností extrémem i v rámci Hedvíčkovo tvorby.

Proto dle mého názoru daný citát nepatří do hesla o Spamu, navíc použitý zdroj nepatří do Wikipedie vůbec.

--Koles 12:33, 30. 10. 2006 (UTC)

Naprosto souhlasím. Bohužel ani současné zkrácené znění hesla neřeší Kolesovu námitku. Níže uvedené informace o zákonu 480/2004 Sb. zcela zřetelně informují, že za spam dlužno považovat pouze komerční zprávy s nabídkou zboží, což p. Hedvíček, pokud vím, nikdy nečinil! Vyjádření politického charakteru, byť podávané ostře, nejsou komercí. Každý má právo na politický názor a jeho prezentaci (a odkudkoli!), navíc u p. Hedvíčka je nesporné, že jej nepoužívá k získání voličů - ani z tohoto pohledu nelze hovořit o zisku. Odstavec o Rossu Hedvíčkovi vůbec nepatří do hesla o spamu, je nepřijatelné, aby po pěti letech platnosti zákona bylo heslo Wikipedie v rozporu se zákonnou normou. Ponechaný text "ve svých mailech prosazuje americkou republikánskou vládní stranu a ostře kritizuje polistopadové poměry v Česku včetně samotných Čechů (mimo sebe)" předjímá negativní ideologický postoj, je tendenční a subjektivní, v neideologické encyklopii naprosto nepřijatelný, jiní mohou stejným způsobem psát o demokratech. Výrok degraduje republikánskou stranu (navíc termín vládní je dobově podmíněný a dnes neodpovídá skutečnosti), byť se tváří zdánlivě objektivně; v daných souvislostech jde o výrok ideologický. Ostrých kritik polistopadových poměrů v Česku jsou plná média a tento důvod nemůže být podkladem pro zařazení právě p. Hedvíčka mezi spammery. Kritika není spam!
Ani první věta - Spam nemusí být někým chápán pouze jako sdělení komerční povahy - subjektivitu výroku neřeší.
V této souvislosti by bylo spíše možné považovat za spam hromadné zprávy, podporující vstup do EU, neboť odesílatelem byl politický subjekt, sledující politický zisk. Přesto jediný závěr, který možno považovat za relevantní, je odstavec o Janu Šináglovi.
Vzhledem k tomu, že v diskusi o podstatě spamu a jeho definici je Ross Hedvíček nepřehlédnutelnou osobou, nelze ho však v hesle nezmínit. Možné to je ovšem pouze bez jakýchkoli osobních či ideologických předpojatostí. Navrhuji toto znění: Relevantní diskuse o podstatě spamu umožnil svými kontroverzními politicky zaměřenými hromadnými e-maily český exulant Ross Hedvíček, žíjící v USA. Podle současné právní normy a obecného chápání spamu nemůže být považován za spammera. V tomto duchu je možno heslo jakkoliv rozšiřovat, pak by ovšem patřilo spíše do samostatného hesla o R. Hedvíčkovi, nikoliv o spamu.

Bosour 8. 5. 2009, 11:47 (UTC)