Cenová elasticita poptávky

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Cenová elasticita poptávky je ekonomický pojem a vyjadřuje citlivost poptávaného množství určitého statku na jeho cenu. Jinými slovy vyjadřuje vztah mezi procentní změnou poptávaného množství statku a procentní změnou ceny poptávaného statku a vyjadřuje se jako poměr procentní změny množství poptávaného statku k procentní změně ceny.

Koeficient cenové elasticity poptávky[editovat | editovat zdroj]

Koeficient cenové elasticity poptávky (EDP) udává, o kolik procent se zvýší resp. sníží poptávané množství, když se cena sníží či zvýší o jedno procento. Pokud bychom chtěli být zcela přesní, koeficient elasticity je záporné číslo (změna množství a změna ceny má opačné znaménko). V praxi se pracuje s koeficientem v absolutní hodnotě.

Vzorec[editovat | editovat zdroj]

kde P je cena poptávaného zboží a Q je poptávané množství.

Elastická a neelastická poptávka[editovat | editovat zdroj]

Podle velikosti koeficientu cenové elasticity poptávky rozlišujeme elastickou a neelastickou poptávku, případně jednotkově elastickou.

Protože poptávané množství se pohybuje opačně než cena, je cenová elasticita poptávky vždy záporná. Výjimkou je pouze Giffenův paradox.

  • Neelastická poptávka - hodnota EDP>-1 nebo |EDP|<1. To znamená, že procentní změna ceny vyvolá menší procentní změnu poptávaného množství statku.
  • Elastická poptávka - hodnota EDP<-1 nebo |EDP|>1. Znamená, že procentní změna ceny vyvolá větší procentní změnu objemu poptávaného statku.
  • Jednotkově elastická poptávka - hodnota EDP=-1 nebo |EDP|=1. Znamená, že procentní změna ceny vyvolá stejnou procentní změnu objemu poptávaného statku.
  • Dokonale elastická poptávka - EDP = -
  • Dokonale neelastická poptávka - EDP = 0[1]

Křížová elasticita poptávky[editovat | editovat zdroj]

Křížová elasticita poptávky vyjadřuje změnu poptávky zboží A při změně ceny zboží B.

  • Kladná hodnota: substituční zboží (růst ceny substitučního statku B vyvolá růst poptávky po statku A, který se stává relativně levnějším)
  • Záporná hodnota: komplementární (doplňkové) zboží (růst ceny komplementárního zboží B je provázen snížením poptávky po statku A)

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]