Berkeley sockets

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Berkeley sockets (nebo také BSD sockets) jsou v informatice název počítačové knihovny disponující API pro internetové sockety a Unix domain sockety, které jsou používány pro meziprocesovou komunikaci (IPC).

Historie[editovat | editovat zdroj]

BSD sockets se poprvé objevily v operačním systému Unix BSD verze 4.2, který byl uvolněn v roce 1983. Aktuálně je implementace BSD sockets dostupná v každém moderním operačním systému a jedná se tak o standard v rámci připojování k Internetu.

C a další programovací jazyky[editovat | editovat zdroj]

API BSD sosckets je psáno v jazyce C. Dostupné je i v dalších jazycích, nicméně i tyto implementace vycházejí většinou z implementace pro jazyk C.

Hlavičkové soubory[editovat | editovat zdroj]

Rozhraní Berkeley sockets je definováno v několika hlavičkových souborech. Jména a obsah souborů se může mírně lišit dle implementace, obecně jsou to ale tyto soubory:

<sys/socket.h>
Základní funkce a datové struktury BSD sockets.
<netinet/in.h>
Adresy AF INET a AF INET6 a k nim odpovídající protokoly PF_INET and PF_INET6. Používají se běžně na internetu a obsahují IP adresy a čísla portů TCP a UDP.
<sys/un.h>
Skupina adres PF_UNIX/PF_LOCAL. Používá se pro lokální komunikaci v rámci jednoho stroje.
<arpa/inet.h>
Funkce pro manipulaci s číselnými IP adresami.
<netdb.h>
Funkce pro překlad jmen protokolů a jmen hostů do jejich číselné podoby. Využívá k tomu lokální data i DNS.

Funkce socket API[editovat | editovat zdroj]

Příklad ustavení spojení s využitím BSD sockets.

Níže je uveden výpis funkcí, které nabízí API BSD sockets:

 • socket() vytváří nový socket daného typu, identifikovaný celým číslem, s alokovanými systémovými prostředky.
 • bind() je obvykle používán na straně serveru a typicky spojuje lokální port s IP adresou.
 • listen() se používá na straně serveru uvádí TCP socket do stavu listen.
 • connect() se používá na straně klienta a přiřazuje volný lokální port k socketu. V případě TCP socketu vytvoří nové TCP spojení.
 • accept() se používá na straně serveru. Potvrzuje příchozí požadavek na ustavení nového TCP spojení od vzdáleného klienta a vytváří nový socket.
 • send() a recv(), nebo write() a read(), nebo sendto() a recvfrom(), se používají pro odesílání a přijímání dat z/na vzdálený socket.
 • close() požádá systém o uvolnění prostředků, které měl socket alokované. V případě TCP je spojení přerušeno.
 • gethostbyname() a gethostbyaddr() se používají pro vzájemný překlad jmen hostů a adres. Podporováno je pouze IPv4.
 • select() je využíván k čekání, než bude socket nebo seznam socketů připraven.
 • poll() se používá ke kontrole stavu socketu ze skupiny socketů. Skupina může být kontrolována, zda je možné do některého socketu zapsat, číst z něj, nebo zda nenastala nějaká chyba.
 • getsockopt() umožňuje získat aktuální stav dané vlastnosti socketu.
 • setsockopt() umožňuje nastavit hodnotu dané vlastnosti socketu.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]