Asociativní pole

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Asociativní pole (slangově hash podle nejčastější implementace, v některých jazycích slovník, dictionary, anglicky též map) je datová struktura složená z dvojic klíč-hodnota. Klíčem v asociativním poli bývá často textový řetězec, ale klíčem může být i číslo nebo naopak složená datová struktura. Normální pole lze považovat za speciální případ asociativního pole, u něhož klíče tvoří souvislý interval celých čísel. Některé programovací jazyky dovolují použít kombinaci sekvenčního indexování (jako u klasického pole) a asociativního indexování pole.

Význam asociativního pole spočívá v jednodušším zápisu programu, při kterém odpadají konstrukce pro vyhledávání prvku v poli.

Implementace[editovat | editovat zdroj]

Protože klíč nelze přímo použít jako číslo nebo index prvku v poli, je zapotřebí prvek podle klíče vyhledat. Nejpoužívanější metodou je mechanismus zvaný hašovací funkce (anglicky též hash function). Některé implementace používají vyhledávací stromy.

Příklad[editovat | editovat zdroj]

Jazyk Perl[editovat | editovat zdroj]

%foo = (a=>"1", b=>"10", c=>"100");
print $foo{c}, $foo{b}, $foo{a};

vypíše 100101

Jazyk PHP[editovat | editovat zdroj]

$foo = ["a"=>"1", "b"=>"10", "c"=>"100"];
echo $foo["c"].$foo["b"].$foo["a"];

vypíše 100101

Jazyk JavaScript[editovat | editovat zdroj]

foo = { a:"1", b:"10", c:"100" };
alert( foo["c"]+foo["b"]+foo["a"] );

vypíše 100101

Jazyk Python[editovat | editovat zdroj]

foo = {"a":1, "b":2, 5:"b"}
print(foo["a"], foo["b"], foo[5])

vypíše 1 2 b

Jazyk C++ s knihovnou Qt[editovat | editovat zdroj]

Pole je s určením typů (v příkladu je klíčem datový typ Qstring, hodnotou integer), v Qt je k dispozici i QMultiHash.

QHash<QString, int> hash;
hash["a"] = 1;
hash["b"] = 3;
hash["c"] = 7;
out<<hash["a"]<<hash["b"]<<hash["c"];

vypíše: 137

Programovací jazyky[editovat | editovat zdroj]

Známé programovací jazyky, které mají asociativní pole implementováno jako abstraktní datový typ:

Některé programovací jazyky, které nemají přímo implementovanou podporu asociativního pole, ale obsahují implementaci tohoto typu pomocí sady funkcí nebo metod třídy v knihovnách:

  • C++STL, třída map
  • C++knihovna Qt
  • Java – The Collections Framework, třídy implementující rozhraní Map (HashMap, TreeMap, …)

Související články[editovat | editovat zdroj]