Žádost o přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Žádost o přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení byla mimořádným opravným prostředkem ve správním řízení. Zrušena byla s účinností nového správního řádu k 1. lednu 2006 a víceméně byla nahrazena řízením přezkumným.

Pravomocné rozhodnutí mohl na jejím základě, nebo i z vlastní iniciativy, přezkoumat orgán, který byl nejblíže nadřízený orgánu, jež dané rozhodnutí vydal. V případě ústředního orgánu státní správy jeho vedoucí. Napadané rozhodnutí pak zrušil nebo i jen změnil, pokud shledal, že bylo vydáno v rozporu s právním předpisem, nejpozději k tomu však mohlo dojít do tří let od nabytí právní moci. Proti rozhodnutí o zrušení či změně bylo přípustné odvolání, případně rozklad.[1]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. § 65–68 zákona č. 71/1967 Sb., správní řád