Šablona:Infobox - raketový motor

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Tento kód se vkládá na začátek článku. Infobox je možno použít pro raketový motor na kapalné i tuhé pohonné látky. Vysvětlivky k jednotlivým položkám jsou dole v tabulce. Všechny položky jsou nepovinné.

{{Infobox - raketový motor
 | motor = 
 | obrázek = 
 | velikost obrázku = 
 | popisek = 
 | tovární značení = 
 | země = 
 | výrobce = 
 | účel = 
 | použit = 
 | status = 
 | předchůdce = 
 | nástupce = 
 | související vývoj = 
 | první zážeh = 
 | první let = 
 | poslední let = 
 | počet = 
 | varianty = 
 | tah vak = 
 | tah hlm = 
 | Isp vak = 
 | Isp hlm = 
 | tah ku hmotnosti = 
 | doba zážehu = 
 | druh pohonných látek = 
 | palivo = 
 | okysličovadlo = 
 | pomocná látka = 
 | poměr pal-ox = 
 | cyklus = 
 | uspořádání paliva = 
 | spotřeba = 
 | regulace tahu = 
 | chlazení = 
 | exp poměr = 
 | komor = 
 | tlak v komoře = 
 | teplota v komoře = 
 | zážehový systém = 
 | restart = 
 | směrování tahu = 
 | vstřikování = 
 | délka = 
 | šířka = 
 | průměr trysky = 
 | hmotnost = 
}}

Vysvětlivky[editovat zdroj]

motor Běžný název motoru
obrázek Obrázek motoru
popisek Popisek obrázku
velikost obrázku Velikost obrázku
tovární značení Specifické označení používané výrobcem
země Možno uvést více zemí.
výrobce Možno uvést více výrobců
účel Specifické využití motoru, např. hlavní motor, pomocný, manévrovací…
použit Místa, kde byl používán, např. názvy raket které poháněl
status Ve službě, vyřazen, ve vývoji, koncept…
předchůdce Starší motor, z něhož byl vyvinut, popř jej nahradil
nástupce Novější motor, který z něj byl vyvinut, nebo jej nahradil
související vývoj Výpis motorů, které využívají součásti tohoto motoru, nebo jsou z něj odvozeny
první zážeh Datum nebo rok prvního zážehu popř první statické testy
první let Datum nebo rok prvního samostatného vzletu
poslední let Datum nebo rok posledního letu
počet Počet použitých motorů
varianty Varianty motoru, např. RS-27A, RS-27B, RS-27C…
tah vak Tah ve vakuu, uvést jednotku, preferované jednotky: kN, MN, možno uvést i lbf, ale až na druhém místě v závorce
tah hlm Tah u hladiny moře, stejné jako předchozí
Isp vak Specifický impuls, jednotka: sekundy, možno i m/s a N·s/kg, pro lepší přehlednost uvést první údaj v sekundách
Isp hlm Specifický u hladiny moře, stejné jako předchozí
tah ku hmotnosti Poměr tahu a hmotnosti
doba zážehu Doba činnosti motoru
druh pohonných látek Kapalné, tuhé, plynné, hybridní, možno uvést počet složek u nestandardních paliv
palivo Látka, sloužící jako palivo, možno uvést více látek
okysličovadlo Látka s oxidačními účinky, např. kapalný kyslík, kyselina dusičná, peroxid vodíku…
pomocná látka Látka, která nemusí mít přímý podíl na spalovaní, ale prochází spalovací komorou. Nejedná se tedy o různé chladící nebo tlakové kapaliny a provozní plyny. Je to například pojivo v tuhých směsích. Účel látky je lepší uvést.
poměr pal-ox Hmotnostní poměr okysličovadla a paliva, např. LOX/RP-1: 2,25:1
cyklus Princip dodávky paliva do spalovací komory. Pouze u motorů na kapalné látky. např. Otevřený, uzavřený, přetlakový…
uspořádání paliva Popis geometrie palivové kompozice v tělese motoru. Pouze u motorů na pevné látky, nebo hybridní motory s tuhým palivem
spotřeba Spotřeba pohonných látek. Jednotky kg/s, angloamerické jednotky do závorky
regulace tahu Možno uvést rozpětí regulovatelnosti tahu, preferovanou jednotkou jsou procenta
chlazení Způsob chlazení spalovací komory a trysky. Např. regenerativní, tryska: radiační, komora:ablativní
exp poměr Poměř hrdla spalovací komory a výstupu trysky, možno uvést nastavitelný podle konstrukce trysky
komor Počet spalovacích komor, možno uvést konstrukci, ale nezacházet do detailu. např. RD-180 počet komor: 2, společné turbočerpadlo
tlak v komoře Tlak plynů ve spalovací komoře. Jednotky MPa, na druhém místě bar, popř. atm, psi a další angloamerické jednotky do závorky
teplota v komoře Teplota v komoře, možno uvést orientační údaj, podle teploty hoření použitého paliva. Např. N2O4 + UDMH ~2700 °C
zážehový systém Princip zažehnutí motoru. Např. samovznícení - hypergolické látky (již zmiňované N2O4 + UDMH) nebo elektrický zážehový systém…
restart Možnost zastavit a znovu spustit motor, možno uvést za jakých podmínek ale nezacházet do detailu, např.. H-1 restart: ano, omezeně
směrování tahu Systém směrování výstupních plynů pro získání řídícího momentu. Možno uvést způsob pohybu, zavěšení motoru a rozsah náklonu. Např. ±4° Elektromechanický
vstřikování Způsob vstřikování paliva, nebo typ vstřikovače. např. Trojitý směšovací vstřikovač
Rozměry Rozměry motoru v metrech

Bez popisu.

[Upravit strojový popis šablony]

Parametry šablony

Tato šablona upřednostňuje parametry formátované v bloku.

ParametrPopisTypStav
Nebyly uvedeny žádné parametry