Řád práva zemského

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Řád práva zemského (latinsky Ordo iudicii terrae) je česká právní kniha z 2. poloviny 14. století, která popisuje hlavně procesní právo, jak se užívalo na zemském soudu, ale dotýká se i práva majetkového a trestního.

Nejedná se o zákonodárné dílo, nýbrž spíše o příručku šlechtického práva určenou pro soudní praxi. Zachovala se v české a latinské verzi, které se od sebe obsahově liší. Starší latinská verze obsahem připomíná neschválený zákoník Majestas Carolina, možná souvisí s jeho přípravou[1] a byla sepsána pod vlivem názorů Karla IV.[2] Mladší česká verze vychází z verze latinské, místy ji ale doplňuje o parafrázi reforem Karla IV. Oproti verzi latinské vykazuje větší respekt k obyčejovému právu.[2]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Ottův slovník naučný, sv. 6, str. 456n.
  2. a b ADAMOVÁ, Karolina, SOUKUP, Ladislav. Prameny k dějinám práva v českých zemích. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2004. ISBN 80-86898-04-0. Str. 56

Edice[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • ADAMOVÁ, Karolina, SOUKUP, Ladislav. Prameny k dějinám práva v českých zemích. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2004. ISBN 80-86898-04-0
  • MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha : Linde Praha, a.s., 1999. ISBN 80-7201-167-7
  • Ottův slovník naučný, heslo Čechy – dějiny právní – dějiny pramenů – doba střední. Sv. 6, str. 456
  • VESELÝ, Jiří. Majestas Carolina a Ordo iudicii terrae. SVPS 48 (1948), s. 18–32