Ústava (Platón)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Platónova Ústava, Cambridge 1713

Dialog Ústava (řecky πολιτεία, latinsky De republica – odtud mezinárodně užívané označení Rep), napsaný kolem roku 370 př. n. l., je jedním z vrcholných Platónových děl a jedním z nejdůležitějších a nejslavnějších textů západní filosofie vůbec.

Ústava má formu velice rozsáhlého dialogu, ovšem nepřímého: Sókratés zde vypráví o rozhovoru, jehož se účastnili také Glaukón, Polemarchos, Thrasymachos, Adeimantos, Kefalos a Kleitofón. Má deset knih a hlavním tématem díla je spravedlnost na úrovni jedince i státu, kniha se však dotýká i mnoha dalších oblastí, včetně umění, výchovy, práva, vědy atd. V sedmé knize, věnované hlavně vědám a vzdělávání, je jeden z nejslavnějších Platónových textů, Mýtus o jeskyni (514a-518a). Spolu s jedním z posledních Platónových děl, Zákony, zakládá Ústava zvláštní žánr utopie, myšlenkového experimentu s možnostmi spravedlivého uspořádání lidských společností.

Na Ústavu nějak navazovali téměř všichni velcí filosofové, zejména političtí, ve 20. století tento směr ostře kritizoval Karl Popper. V knize Otevřená společnost a její nepřátelé považuje Platóna spolu s Hegelem za myšlenkové předchůdce moderních totalitních režimů. Jeho kritika ovšem nebere ohled na okolnosti vzniku Ústavy i Zákonů: Platón je psal pod dojmem občanských válek a definitivního rozpadu athénské demokracie, kdy se zdálo, že udržet lidskou společnost pohromadě je téměř nemožné. Popperova kritika možná zasahuje některé moderní Platónovy pokračovatele, ve vztahu k Ústavě je to však anachronismus.[zdroj?]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • PLATÓN. Ústava. Překlad František Novotný. 4. opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2005. 427 s. (Platónovy dialogy; sv. 18). ISBN 80-7298-142-0. 
  • PLATÓN. Ústava. Překlad Radislav Hošek. 1. vyd. Praha: Svoboda - Libertas, 1993. 524 s. (Antická knihovna; sv. 65). ISBN 80-205-0347-1. 
  • POPPER, Karl. Otevřená společnost a její nepřátelé I./II.. Překlad Miloš Calda. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1994. 2 svazky (356+388 s.). ISBN 80-85241-54-4. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]