Agnát

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Mužská linie)

Agnát (z latinského agnatus, doslova "ten, kdo se při-rodil") je právní a antropologický pojem pro mužského potomka v mužské (otcovské) linii. Muž je tedy v agnatickém vztahu či příbuzenství se svými mužskými předky v přímé linii, se svými syny, s jejich syny atd.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Pojem vznikl ze staré představy, podle níž prvotní společenskou skutečností není jednotlivec, nýbrž rod a jeho dědičný majetek. V archaických, zejména zemědělských společnostech bylo agnatické příbuzenství nutnou podmínkou pro dědictví – jména, domu, majetku i povinností. V patrilineárních společnostech se majetek i povinnosti, a to zejména povinnost uctívat předky a postarat se o pokračování rodu, dědily pouze v mužské (otcovské) linii, ale do této linie vstupovaly děti buď narozením, anebo také adopcí. Agnatické příbuzenství tedy není vztah pokrevní, nýbrž kulturní.

Toto uspořádání vstoupilo i do staršího římského práva, které rozlišuje mezi agnatickým a kognatickým (obecným) příbuzenstvím. V tradiční starověké rodině se dědila především otcovská pravomoc (patria potestas), kterou mohli vykonávat pouze muži, na níž však závisel osud rodu a zejména jeho zemřelých předků. Pokud by se rodová linie přerušila, zůstanou zemřelí bez obětí a ztratí tak svůj posmrtný život. V pozdější císařské době se tento rozdíl pozvolna stíral a dědit mohli i kognáti a s jistými omezeními i ženy. Význam agnatického příbuzenství se obnovil ve feudálních společnostech, kde velmi záleželo na jednoznačném určení dědice.

Protože v moderní společnosti význam dědictví klesl, nemá toto rozlišení velký význam ani v současném právu. Zachoval se v podobě rozšířeného zvyku, že děti přejímají příjmení svého otce. Dědictví přechází na osoby určené v závěti a na příbuzné v pořadí stanoveném zákonem.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • R. Benedictová: Vzorce kultury, Praha 2000
  • Fustel de Coulanges: Antická obec, Praha 1998
  • C. Lévi-Srauss: Les structures élémentaires de la parenté, Paris
  • R. F. Murphy: Úvod do sociální a kulturní antropologie, Praha 1999

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]