Dálnice D2

From Wikipedie
Jump to: navigation, search
Tento článek pojednává o dálnici v Česku. O dálnici na Slovensku pojednává článek Dálnice D2 (Slovensko).
Dálnice D2
Trasa
logo české dálnice D2
logo mezinárodní evropské silnice E65
Základní údaje
Celková délka: 60,7 km
(dálnice je dokončena)
Kraje: Jihomoravský kraj
Nadmořská výška
Nejnižší: 157 m n.m. (59. km)
Nejvyšší: 197 m n.m. (0. km)
Vývoj
Schválení výstavby: 10. dubna 1963
Zahájení výstavby:
(na území dnešní ČR)
říjen 1974
Otevření prvního úseku:
(na území dnešní ČR)
4. říjen 1978
Dokončení:
(na území dnešní ČR)
8. listopadu 1980
Technické údaje postavené části
Počet křižovatek: 6
Počet odpočívadel: 12
Počet
čerpacích stanic:
6
Počet tunelů: 0
Kategorie: D 26,5/120
Intenzity dopravy
Maximum: 40 500 vozidel/24hod
(Brno-jih – Chrlice, 2007)
Střed: 20 800 vozidel/24hod
(Blučina – Hustopeče, 2007)
Minimum: 10 200 vozidel/24hod
(Břeclav – státní hranice Česko/Slovensko, 2007)
Křižovatky, mosty, tunely a odpočívky
 Zeichen 314.svg AB-Tank.svg AB-Rast.svg Zeichen 378.svg Horní Heršpice
AB-Kreuz-blau.svg 1 Brno-jih 1 E50 E462
 Zeichen 314.svg AB-Tank.svg AB-Rast.svg Zeichen 378.svg Dolní Heršpice
AB-AS-blau.svg 3 Chrlice 152
 Zeichen 314.svg Chrlice
AB-AS-blau.svg 11 Blučina 416
 Zeichen 314.svg AB-Tank.svg AB-Rast.svg Zeichen 378.svg Zeleňák
AB-AS-blau.svg 25 Hustopeče 425
 Zeichen 314.svg AB-Tank.svg AB-Rast.svg Zeichen 378.svg Starovičky
AB-AS-blau.svg 41 Podivín 422
 Zeichen 314.svg AB-Tank.svg AB-Rast.svg Zeichen 378.svg Ladná
AB-AS-blau.svg 48 Břeclav 55
 Zeichen 314.svg Lanžhot
AB-Brücke.svg řeka Morava (169 m)
BAB-Grenze.svg Státní hranice
Slovensko Slovensko

Hraniční přechod Břeclav - Kúty
D2

Dálnice D2 (tzv. Bratislavská dálnice) byla postavena jako spojnice Brna a Bratislavy. Dálnice začíná na jihu Brna v městské čtvrti Horní Heršpice a prochází pouze Jihomoravským krajem (okres Brno-město, okres Brno-venkov, okres Břeclav) až na státní hranici Česko/Slovensko, kde na kilometru 60,7 (hraniční most přes řeku Moravu) plynule přechází ve slovenskou dálnici D2.

Dálnice D2 je součástí IV. panevropského dopravního koridoru ve směru DrážďanyPrahaBrnoBratislavaBudapešťAradCraiovaSofiePlovdivIstanbul a evropské silnice E65.

Všechny 4 úseky české dálnice D2 byly postaveny v parametrech tehdejší dálniční kategorie D 26,5/120. Celkové náklady na výstavbu české části československé dálnice D2 v 70. letech byly 2 547 340 000 Kčs.[1]

Charakter[edit | edit source]

Dálnice D2 vede jednoduchým, nížinným a rovinatým nebo jen lehce zvlněným terénem (Dyjskosvratecký úval, Dolnomoravský úval). Vede přímo nebo má jen mírné, táhlé oblouky. Výjimkou je krátký úsek bezprostředně u Hustopečí, kde dálnice překonává okraj Ždánického lesa. D2 má poměrně málo nájezdů, jen 6 na celkových 61 km, z toho 2 nájezdy jsou hned na prvních 4 km dálnice. Má křižovatku s dálnicí D1, silnicií I. třídy č. 55 a silnicemi II. třídy č. 152, 416, 422 a odbočkou z 425. Doprovodnou komunikací dálnice D2 je silnice II/425 (bývalá státní silnice), která v úseku Velké Němčice - Břeclav vede bezprostředně podél D2. Největšími sídly při dálnici D2 jsou Brno, Břeclav a Hustopeče.

Historie[edit | edit source]

Úseky dálnice[edit | edit source]

úsek 021: Brno-jih – Blučina (-0,4. km – 11,7. km)[edit | edit source]

Dálnice D2 začíná na nejstarší a jediné křižovatce dvou dálnic v ČR – MÚK Brno-jih – kde se dálnice D2 kříží s dálnicí D1. Křižovatka je typu čtyřlístek. Hned za touto křižovatkou se u nákupní zóny Avion Shopping Park ve směru na Bratislavu nachází první odpočívka s čerpací stanicí OMV, s nájezdem z obou směrů. Ten slouží současně pro příjezd k vlastní nákupní zóně.

V letech cca 20102014[6] je plánováno tuto MÚK přebudovat na vyšší kapacitní propustnost přebudováním připojovacích a odpojovacích ramp. Bude se tak typově jednat o poloviční čtyřlístek.

Na 3. km se nachází MÚK Chrlice typu delta se silnicí II. třídy č. 152 (II/152), odkud se dá sjet k obchodní a zábavní zóně Olympia.

Na 4. km se nachází odpočívka Chrlice, která je ale bez jakéhokoli zázemí (WC, restaurace, čerpací stanice), jedná se tedy vlastně jen o parkoviště.

Na 11. km se nachází MÚK Blučina typu delta se silnicí II. třídy č. 416 (II/416). Za touto MÚK úsek 021 končí a volně přechází v úsek 022.

První úsek dálnice D2 je zároveň úsekem nejstarším, začal se budovat v říjnu 1974 a zprovozněn byl 4. října 1978. Byl vybudován v parametrech kategorie D 26,5/120 a měří 11,700 km. Náklady na stavbu v 70. letech byly 511,3 milionů Kčs.[1]

úsek 022: Blučina – Hustopeče (11,7. km – 25,38. km)[edit | edit source]

Dálnice D2 z mostu mimoúrovňové křižovatky u Blučiny, pohled směrem k Brnu

Úsek 022 Blučina – Hustopeče začíná za MÚK Blučina. Začal se budovat v červenci 1975 a zprovozněn byl společně s úsekem 021 Brno-jih – Blučina 4. října 1978, avšak bez MÚK Hustopeče, která byla zprovozněna až prosinci 1979. Do této doby byl řešeno zakončení D2 provizorním sjezdem.

Mezi 16. a 17. kilometrem se nachází oboustranná odpočívka Zeleňák s čerpacími stanicemi Agip Oil.

Na 18. km byla navržena MÚK Velké Němčice se silnicí II. třídy č. 381 (II/381), ale ke stavbě nakonec nedošlo.[1]

Na 25. km se nachází MÚK Hustopeče se silnicí II. třídy č. 425 (II/425), za kterou úsek 022 Blučina – Hustopeče končí a volně přechází v úsek 023 Hustopeče – Břeclav.

Úsek 022 Blučina – Hustopeče byl vybudován v parametrech kategorie D 26,5/120 a měří 13,680 km. Náklady na stavbu v 70. letech byly 498,7 milionů Kčs.[1]

úsek 023: Hustopeče – Břeclav (25,38. km – 48,5. km)[edit | edit source]

Úsek 023 Hustopeče – Břeclav začíná za MÚK Hustopeče. Začal se budovat v červnu 1976 a slavnostně byl zprovozněn společně s úsekem 024 Břeclav – státní hranice Česko/Slovensko 8. listopadu 1980.

Na 32. kilometru se nachází oboustranná odpočívka Starovičky s čerpací stanicí Benzina.

Na 34. kilometru byla navržena MÚK Velké Pavlovice se silnicí II. třídy č. 421 (II/421), ale ke stavbě nakonec nedošlo.[1]

Na 41. kilometru se nachází MÚK Podivín osmičkovitého typu se silnicí II. třídy č. 422 (II/422).

Na 44. kilometru se nachází oboustranná odpočívka Ladná s čerpacími stanicemi Shell. Jedná se o poslední čerpací stanici na dálnici D2 ve směru na Bratislavu, respektive první čerpací stanici ve směru na Brno.

Na 48. kilometru se nachází MÚK Břeclav osmičkovitého typu se silnicí I. třídy č. 55 (I/55). Vzhledem k tomu, že tato dvojpruhová silnice bude přestavěna na čtyřpruhovou rychlostní silnici R55, bude tato křižovatka v letech cca 2015–2018 přestavěna na čtyřlístkovou křižovatku dvou silnic dálničního typu. K dálnici D2 budou přistavěny 2 kolektory pro lepší sjíždění a najíždění na dálnici. Za MÚK Břeclav úsek 023 končí a volně přechází v poslední úsek 024.

Úsek 023 byl vybudován v parametrech kategorie D 26,5/120 a měří 23,120 km. Náklady na stavbu v 70. letech byly 790,7 milionů Kčs.[1]

úsek 024: Břeclav – řeka Morava (48,5. km – 60,7. km)[edit | edit source]

Úsek 024 Břeclav – státní hranice Česko/Slovensko začíná za MÚK Hustopeče. Začal se budovat v červnu 1976 a slavnostně byl zprovozněn společně s úsekem 024 Břeclav – státní hranice Česko/Slovensko 8. listopadu 1980.

Na 56. kilometru byl po rozdělení Československa (1. ledna 1993) vybudován velký areál hraničního přechodu Lanžhot s odstavnými parkovišti o rozloze více než 10 ha. Areál byl po vstupu Česka a Slovenska do Schengenského prostoru (21. prosinec 2007) zrušen. Dnes slouží bývalý areál hraničního přechodu Lanžhot jako odpočívka, resp. parkoviště.

Na 61. kilometru, jen asi 400 metrů od dnešní státní hranice Česko/Slovensko, byla navržena MÚK Břeclav-jih se silnicí II. třídy č. 425 (II/425). Ke stavbě nakonec nedošlo.[1]

Úsek 023 byl vybudován v parametrech kategorie D 26,5/120 a měří 23,120 km. Náklady na stavbu v 70. letech byly 746,64 milionů Kčs.[1]

„nej“ dálnice D2[edit | edit source]

 • Nejkratší česká dálnice – 60,7 km. Druhou nejkratší dálnicí je dálnice D8 – 92,2 km.
 • Nejmenší počet křižovatek – 6 křižovatek. Druhý nejmenší počet křižovatek bude mít dálnice D8 – 14 křižovatek.
 • Nejnižší nadmořská výška na české dálnici – 157 m n.m. na 59. kilometru poblíž mostu přes řeku Moravu. Druhé nejnižší místo na jiné české dálnici má dálnice D8 – na 36. kilometru dosahuje nadmořské výšky 160 m n.m.
 • První dokončená česká dálnice – poslední úsek byl zprovozněn již 8. listopadu 1980. Druhá dokončená česká dálnice je dálnice D5 – poslední úsek byl zprovozněn 6. října 2006.
 • Nejrychleji dokončená česká dálnice – od zahájení výstavby do zprovoznění posledního úseku uběhlo jen 6 let a 1 měsíc.
 • Nejmenší počet úseků, ve kterých byla otevírána – 3 úseky (4. říjen 1978, prosinec 1979 a 8. listopad 1980). Druhý nejmenší počet úseků bude mít dálnice D8 – 7 nebo 8 úseků.
 • Nejmenší počet krajů, kterými prochází – 1 kraj (Jihomoravský kraj). Druhým nejmenším počtem krajů prochází dálnice D8 – dvěma kraji (Středočeský a Ústecký kraj).
 • První česká dálnice, která měla hraniční přechod1. ledna 1993 (datum vzniku dotyčné státní hranice). Druhou českou dálnicí, která měla hraniční přechod byla dálnice D510.  listopadu 1997.
 • Jediná česká dálnice, kde musel být dodatečně vybudován hraniční přechod.
 • První křižovatka dvou silnic dálničního typu v Československu – Brno-jihdálnicí D1.
 • Jediná křižovatka dvou dálnic (komunikací kategorie dálnice) v Česku – Brno-jihdálnicí D1.
 • Nejrovinatější česká dálnice (nejmenší množství stoupání a klesání).
 • Nejlevnější česká dálnice – náklady na celou stavbu v 70. letech byly 2 547 340 000 Kčs.
 • Pravděpodobně i do budoucna jediná česká dálnice, která v kompletním stavu nemá a nebude mít žádný tunel.

Odkazy[edit | edit source]

Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa k tématu Dálnice D2 ve Wikimedia Commons


Reference[edit | edit source]

 1. a b c d e f g h http://www.dalnice-silnice.cz/D2.htm
 2. a b http://www.ceskedalnice.cz/odborne-info/historie-dalnic
 3. http://www.ceskedalnice.cz/image/historie/h02b.jpg
 4. http://www.dalnice-silnice.cz/prilohy.htm
 5. http://www.dalnice.com/historie/chrono/chronologie.htm
 6. a b http://www.ceskedalnice.cz/mapy/interaktivni/d1-brno-rozsireni/

Související články[edit | edit source]

Oficiální stránky[edit | edit source]

Stránky o dálnici D2[edit | edit source]

Dokumenty[edit | edit source]