Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zdravotní průkaz, neoficiálně nazývaný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství či potravinářský průkaz, je doklad, který v České republice podle § 19 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, potřebuje ke své činnosti fyzická osoba, které přímo vykonává činnosti epidemiologicky závažné. Takovými činnostmi podle zákona jsou provozování stravovacích služeb, výroba potravin, jejich uvádění do oběhu, výroba kosmetických přípravků, provozování úpraven vod a vodovodů, provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže. Zdravotní průkaz musejí mít fyzické osoby, které při pracovních činnostech ve stravovacích službách, při výrobě potravin nebo při uvádění potravin do oběhu přicházejí do přímého styku s potravinami, pokrmy, zařízením, náčiním nebo plochami, které jsou ve styku s potravinami nebo pokrmy, fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech v úpravnách vod a při provozování vodovodů do přímého styku s vodou a fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech v ostatních jmenovaných činnostech do přímého styku s kosmetickými přípravky, jejich ingrediencemi nebo tělem spotřebitele. Kromě zdravotního průkazu musejí mít tyto osoby ještě znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví.

Zdravotní průkaz před zahájením těchto činností vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb. Zdravotní průkazy vydané přede dnem účinnosti tohoto zákona se podle § 107 považují za zdravotní průkazy vydané podle tohoto zákona. Lze jej vystavit na dobu určitou nebo neurčitou.[zdroj?] Cena za vyhotovení se pohybuje od 200 Kč.[zdroj?]

Fyzická osoba vykonávající činnosti epidemiologicky závažné je povinna podrobit se lékařským prohlídkám a vyšetřením v případě, že je postižena průjmovým, hnisavým nebo horečnatým onemocněním nebo jiným infekčním onemocněním anebo je-li podezřelá z nákazy, vyskytuje-li se na pracovišti, v její domácnosti nebo v místě pobytu průjmové onemocnění nebo nařídí-li vyšetření rozhodnutím orgán ochrany veřejného zdraví.

Hygienické požadavky na stravovací služby a zásady osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných stanovila prováděcí vyhláška 107/2001 Sb., poté nahrazená vyhláškou č. 137/2004 Sb., která byla novelizována vyhláškou č. 602/2006 Sb. Pracovník na průkazu svým podpisem potvrzuje, že správné zásady zná a že zná následky jejich porušení. Do roku 2001 požadavky stanovilo několik směrnic Ministerstva zdravotnictví ČSR - hlavního hygienika ČSR.

Zákon ani prováděcí předpis nestanoví podobu ani náležitosti průkazu a zákon k jejich stanovení nikoho nezmocňuje. Nakladatelství DITIS či nakladatelství SEVT dodávají tiskopisy nadepsané „Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství“. Rovněž zákon nestanoví, na jakou dobu se průkaz vydává.

Padělání nebo úmyslná neoprávněná změna zdravotního průkazu je podle zákona o ochraně veřejného zdraví přestupkem, pokud se ho dopustí fyzická osoba vykonávající činnost epidemiologicky závažnou, a za tento přestupek je stanovena pokuta do výše 10 000 Kč. Zaměstnavatel se dopustí přestupku, pokud nezajistí, aby práci ve stanoveném případě vykonával pouze zaměstnanec, který má platný zdravotní průkaz, a za tento přestupek lze uložit pokutu do 2 milionů Kč.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]