Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Zdravotní průkaz, neoficiálně nazývaný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství či potravinářský průkaz, je doklad, který byl vydáván podle ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví. Jeho novelou byl s platností od 1.7.2023 zrušen.[1][2]

Právní základ[editovat | editovat zdroj]

První a třetí strana průkazu

Průkaz podle § 19 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, potřebovala ke své činnosti fyzická osoba, které přímo vykonávala činnosti epidemiologicky závažné. Takovými činnostmi podle zákona jsou provozování stravovacích služeb, výroba potravin, jejich uvádění do oběhu, výroba kosmetických přípravků, provozování úpraven vod a vodovodů, provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže. Zdravotní průkaz musely mít fyzické osoby, které při pracovních činnostech ve stravovacích službách, při výrobě potravin nebo při uvádění potravin do oběhu přicházejí do přímého styku s potravinami, pokrmy, zařízením, náčiním nebo plochami, které jsou ve styku s potravinami nebo pokrmy, fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech v úpravnách vod a při provozování vodovodů do přímého styku s vodou a fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech v ostatních jmenovaných činnostech do přímého styku s kosmetickými přípravky, jejich ingrediencemi nebo tělem spotřebitele. Zatímco zdravotního průkazu tyto osoby již mít nemusí, povinnost mít znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví stále trvá.

Vydání[editovat | editovat zdroj]

Zdravotní průkaz před zahájením těchto činností vydával registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Fyzická osoba vykonávající činnosti epidemiologicky závažné je povinna podrobit se lékařským prohlídkám a vyšetřením v případě, že je postižena průjmovým, hnisavým nebo horečnatým onemocněním nebo jiným infekčním onemocněním anebo je-li podezřelá z nákazy, vyskytuje-li se na pracovišti, v její domácnosti nebo v místě pobytu průjmové onemocnění nebo nařídí-li vyšetření rozhodnutím orgán ochrany veřejného zdraví.

Hygienické požadavky na stravovací služby a zásady osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných stanovila prováděcí vyhláška 107/2001 Sb., poté nahrazená vyhláškou č. 137/2004 Sb., která byla novelizována vyhláškou č. 602/2006 Sb. Pracovník na průkazu svým podpisem potvrzoval, že správné zásady zná a že zná následky jejich porušení. Do roku 2001 požadavky stanovilo několik směrnic Ministerstva zdravotnictví ČSR - hlavního hygienika ČSR.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. In: Sbírka zákonů. 2000. Dostupné online. § 19. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
  2. Zrušení potravinářských průkazů od 1.7.2023 [online]. Agentura STUDENT s.r.o., 2023-06-26 [cit. 2023-11-06]. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]