Zcizení věci

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Možná hledáte: odcizení věci.

Zcizení věci jako občanskoprávní termín znamená pozbytí vlastnického práva k věci, zejména při převodu tohoto práva ze zcizitele na nabyvatele.

V platném českém občanském zákoníku není termín zcizení přímo definován, avšak je použit v několika ustanoveních, v desítkách speciálních zákonů a dalších předpisů. Častá je například formulace typu „jiné formy zcizení než prodej“.

Formy zcizení věci[editovat | editovat zdroj]

Smluvní[editovat | editovat zdroj]

Mocenské[editovat | editovat zdroj]

Mocenské formy zcizení věci mohou proběhnout přímo zákonem, nebo rozhodnutím na základě zákona:

Někdy bývá za formu zcizení považováno i opuštění věci, ačkoliv věc se tímto aktem původně nestávala věcí cizí, ale věcí ničí. V současném českém právu má však opuštění věci podobné následky jako propadnutí věci. Vzdání se vlastnického podílu má v různých právních systémech různou povahu, zpravidla blízkou opuštění věci, v římském právu však mělo za následek zvětšení podílu zbývajících spoluvlastníků.

Odlišné instituty[editovat | editovat zdroj]

Zcizením není akt, jímž nedochází ke změně vlastníka, například vypůjčení, pronájem, ztráta, svěření do správy, dání do zástavy, zadržení věci atd. Obvykle se za formu zcizení nepovažuje okupace věci, tedy přivlastnění si věci, která dosud nebyla ničí (české právo tyto pojmy nezná, římské právo je obsahovalo).

Někdy se termín zcizení používá jako synonymum pro krádež, ačkoli správný termín je odcizení. Krádeží se totiž nemění vlastník věci, ale pouze její držitel.