Z80 PIO

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Rozložení pinů obvodu Z80 PIO

Z80 PIO (Z80 Parallel Input/Output) je integrovaný obvod z rodiny procesoru Z80. Jedná se obvod poskytující dvě paralelní osmibitové brány (obvykle označované jako brána A a brána B). Díky tomu umožňuje plně využívat možnosti přerušovacího systému procesoru Z80. Podobný obvod v rodině procesoru Intel je obvod Intel 8255. Obvod je použit v interfacu pro připojení AMX mouse k ZX Spectru.[1] Je také základem českého interfacu Mirek.

Režimy paralelních bran[editovat | editovat zdroj]

Brány mohou pracovat v následujících režimech:

  • režim vstupu,
  • režim výstupu,
  • obousměrný režim (v obousměrném režimu může pracovat pouze brána A),
  • bitový režim

V režimu vstupu, jakmile je obvod připraven k příjmu dat, je aktivován signál RDY. Poté obvod čeká na aktivaci signálu /STB. Jakmile je tento aktivován, načte data přítomná na vstupu a přečtení dat potvrdí deaktivací signálu RDY. Podle nastavení obvodu se přijetí dat může aktivovat přerušení.

V režimu výstupu je po zápisu dat na výstup aktivován signál RDY. Po té obvod čeká na potvrzení přečtení dat signálem /STB. Podle nastavení obvodu se po přijetí potvrzení o přečtení dat může aktivovat přerušení.

Obousměrný režim je kombinací vstupního a výstupního režimu. V tomto režimu může pracovat pouze brána A, protože k potvrzování přítomnosti výstupních dat jsou použity signály /STB a RDY brány A (/ASTB a ARDY) a k potvrzování přijetí vstupních dat jsou používány signály /STB a RDY brány B (/BSTB a BRDY). Pokud brána A pracuje v obousměrném režimu, brána B musí pracovat v bitovém režimu.

V bitovém režimu nejsou používány signály /STB a RDY. V tomto režimu je možné nastavit, které bity příslušné brány budou vstupní a které výstupní. Také je možné nastavit podmínku, při jejíž splnění bude aktivováno přerušení.

Konfigurace obvodu[editovat | editovat zdroj]

Konfigurace obvodu probíhá pomocí konfigurační brány, každá brána má svojí konfigurační bránu.

Nastavení režimu[editovat | editovat zdroj]

Nastavení režimu brány
bit 7 6 5 4 3 2 1 0
režim brány     1 1 1 1

Režim brány může být 00 - výstupní režim, 01 - vstupní režim, 10 - obousměrný režim, 11 - bitový režim. Je-li nastaven bitový režim, je nutné na konfigurační bránu poslat ještě druhý byte, jehož bity určí, který bit brány bude vstupní a který výstupní (0 - výstupní, 1 - vstupní).

Nastavení přerušení[editovat | editovat zdroj]

K povolení či zakázání přerušení lze použít zjednodušené nebo úplné nastavení. Zjednodušené nastavení pouze povoluje či zakazuje generování přerušení. Úplným nastavením se navíc nastavuje podmínka generování přerušení v bitovém režimu.

Zjednodušené nastavení přerušení
bit 7 6 5 4 3 2 1 0
povolení přerušení       0 0 1 1
Úplné nastavení přerušení
bit 7 6 5 4 3 2 1 0
povolení přerušení AND/OR 1/0 maska 0 1 1 1

Generování přerušení může být buď zakázáno (0) nebo povoleno (1). Příznakem AND/OR je nastavováno za v bitovém režimu pro generování přerušení je nutné, aby byly aktivní všechny bity brány (1) nebo zda postačuje aktivita alespoň jednoho bitu brány (0). Příznak 1/0 nastavuje, zda je bit brány aktivní v log. 1 nebo v log. 0. Pokud pro generování přerušení mají být použity pouze některé bity, je nutné nastavit na log. 1 příznak maska. Po té je očekáván ještě jeden byte, jehož bity určí, které bity brány budou generovat přerušení (0 - generuje přerušení, 1 - negeneruje přerušení).

Než je povoleno přerušení, je nutné nastavit vektor přerušení, který bude odesílán procesoru.

Vektor přerušení
bit 7 6 5 4 3 2 1 0
vektor přerušení 0

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Amiga Mouse, Atari Mouse, AMX Mouse, AY Mouse na velesoft.speccy.cz

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]