Zákupské slavnosti

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Hasiči na slavnostech 2012
Přehlídka velocipédů, slavnosti 2012

Zákupské slavnosti jsou svým rozsahem i tradicí nejdůležitější současnou kulturní a společenskou akcí města Zákupy. Jsou konány městem a jeho i dalšími společenskými organizacemi každoročně druhý víkend v září. Jejich součástí jsou vždy akce spojené s historií města, průvod, hudební vystoupení, jarmark. Rozsah i zaměření se rok od roku mění, stejně tak i místa, kde jsou jednotlivé dílčí akce konány. Rámcový program připravuje kulturní komise Zastupitelstva města.

Stručně k některým ročníkům[editovat | editovat zdroj]

Program jednotlivých ročníků je vždy bohatý, dále jsou uvedeny jen některé části oslav.

III. ročník 1999[editovat | editovat zdroj]

Uskutečnil se ve dnech 10. - 11. září 1999 na řadě míst města. Byl věnován 100. výročí císařských manévrů a významným výročím školství v Zákupech. Zahrály skupiny Septima, Trio z České Kamenice, dětské soubory, vystoupily mažoretky, zámek nabídl noční prohlídky, v zámeckém parku bylo vojenské ležení v historickém duchu, v kulturním domě byla odpoledne estráda pro děti a večer oficírská tancovačka, na zákupském koupališti byl lunapark a večer ohňostroj, v kostele koncert, ve škole Den otevřených dveří s výstavkou ke školství, na náměstí bylo slavnostní zahájení (přítomen i ministr Ing. Jaromír Císař a další VIP) i staročeský jarmark. Hlavním bodem byl průjezd kočáru s císařem s jeho doprovodem městem na zámek a k vojenskému ležení, přehlídka a manévry vojska. Účast byla odhadována na 2000 diváků.[1]

IV. ročník 2000[editovat | editovat zdroj]

Uskutečnil se ve dnech 7. - 9. července 2000 a byl v sobotu provázen deštěm. Program byl proto mírně zredukován. Zahájení bylo na náměstí s fanfárami a proslovem starosty v pátek, poté zde zahrála Septima, večer vystoupil dětský soubor Koťata v kostele a na koupališti odpálen ohňostroj. V sobotu byl jarmark, na zámku repríza svatby arcivévody Ferdinanda d'Este s hraběnkou Žofií Chotkovou a následnou hostinou, na nádraží přijel historický vlak. Neděle patřila hasičům, na náměstí a koupališti ukázky hašení, staré i nové techniky. Městem pak projeli podvakrát motoristé – veteráni. Celková účast za tři dny slavností byla odhadována na 3000 lidí.[2]

V. ročník 2001[editovat | editovat zdroj]

Pátý ročník byl ve dnech 7. - 9. září 2001 a věnován byl 460. výročí povýšení Zákup na město a 55. výročí založení baráčnické obce. Zahájení bylo v pátek na náměstí Svobody s fanfárami a proslovem starosty, poté zde vystoupila taneční skupina Sdružené obce baráčníků z Řepova, v kostele byl koncert souboru Ad Vocern, na koupališti k tanci hrála country skupina Větráci a byl k vidění ohňostroj. V sobotu pršelo. Na náměstí byl staročeský jarmark a různé atrakce, ze zámku dorazil okrojovaný průvod krále Ferdinanda I s doprovodem, vystoupil dětský sbor, pak déšť zábavu na náměstí zhatil, návštěvníci se přesunuli do kulturního domu na taneční zábavu. Na zámku zazněla historická hudba, vystoupili šermíři a zorganizovány noční prohlídky. V chladné neděli pokračovala zábava soutěžemi na náměstí, v kostele sloužena česko-německá mše, městem projeli motoveteráni. [3]

VI. ročník 2002[editovat | editovat zdroj]

Uskutečnil se ve dnech 13. - 15. září 2002. Páteční zahájení patřilo dvěma výstavkám v přízemí radnice a pak už zazněly fanfáry a projev starosty města Zdeňka Patočky. Pak vystoupily na náměstí mažoretky, na koupališti byl lunapark, ohňostroj a k taneční zábavě hrála skupina Fonofest. V sobotu bylo na náměstí středověké tržiště a atrakace, loutkové divadlo, sehrána scéna s útrpným právem, průvod obstaral DS Havlíček, projížďky kočárem stáj Jana Chýleho. Odpoledne byly vysvěceny dvě kapličky a večer patřil na třech místech města tanečním zábavám. V neděli byla slavnostně otevřena nová sportovní hala, městem projeli autoveteráni, ve školní jídelně byl podáván proslavený guláš.[4]

XI. ročník 2007[editovat | editovat zdroj]

Konáno ve dne 7. - 9. září. V pátek otevřena výstavka na radnici, na náměstí vystoupily mažoretky, zahrála česko-německá kapela a na koupališti byl ohňostroj. V sobotu byl v zámeckém parku hlavní program s jízdou historických kol, otevřením středověkého tržiště, tanečním vystoupením The Wings, šermířů a kejklířů, průjezdem družiny sv. Huberta, v poledne byl podáván v školní jídelně zdarma guláš. Odpoledne a večer několik divadelních představení a koncertů (Ventilky a Pumpičky, Septima, Kozlovka, Těžkej Pokondr). V neděle mše v kostele, koncert nevidomých na náměstí spojený s vysvěcením opraveného morového sloupu.

Průvod v roce 2011

XIII. ročník 2009[editovat | editovat zdroj]

Slavilo se ve dnech 11. - 13. září se zaměřením na různá výročí zákupského školství. V pátek se konala v kulturním domě školní akademie, na radnici setkání řady VIP s rautem a vystoupením cimbálové muziky Vonička, v kostele byl koncert vážné hudby. V sobotu byla hlavní část slavností na koupališti. Nejprve zahajovací projev starostky M. Hudakové, předání cen města jeho osobnostem, vystoupili zde žáci lesnické školy z Trutnova, fungovaly různé pouťové atrakce a stánky, vystoupili estrádní baviči Josef Alois Náhlovský a Josef Mladý, dětské a hudební soubory, večer zde zakončil ohňostroj. Ve škole a přilehlém sportovním areálu byla řada společenských a sportovních akcí, podobně i v Heldovce na náměstí. V neděli vystoupil na nádvoří zámku DS Havlíček. Slavnosti byly i kvůli pěknému počasí vydařené.[5]

XIV. ročník 2010[editovat | editovat zdroj]

Konáno 10. – 12. září, hlavní akcí byla oslava 160. výročí založení hasičského sboru v Zákupech. Slavnostního zahájení se na radnici zúčastnila řada VIP, hejtman, poslanci, senátoři, hosté ze zahraničí, zejména z různých hasičských sborů. Večer byl v kostele koncert klasické hudby. Sobotní oslavy patřily hasičům, byly položeny věnce k hrobu zakladateli hasičského sboru Ferdinandovi Leitenbergerovi, v areálu koupaliště byly k vidění i v provozu historické hasičské exponáty a desítky moderních hasičských vozidel. Večer zakončila velkolepá hasičská fontána z 80 stříkaček a následný ohňotroj. K tomu během dne vystupovalo několik hudebních skupin (Maxim Turbulenc, Ševcovská kapela, Septima) , v provozu bylo mnoho prodejních stánků a pouťových atrakcí. [6]

XV. ročník 2011[editovat | editovat zdroj]

V tradičním termínu 9. - 11. září 2001 se městské oslavy povedly i díky příznivému počasí. Byly věnovány 470 výročí povýšení Zákup na město. V pátek byl navečer koncert v kostele, v sobotu pochod od zámku v historickém oblečení přes náměstí na louku u kulturního domu, kde byla spousta pouťových atrakcí. Cestou se zastavil u podia na náměstí, kde zazněly zahajovací projevy starosty Ing Lípy a VIP. Na radnici vystavovali zahrádkáři, ve škole byl podáván tradiční guláš, na stadionu cvičili hasiči, na zámku organizovány večerní prohlídky, v KD sehráli divadelníci pohádku pro děti.[7]

XVI. ročník 2012[editovat | editovat zdroj]

Něměstí po seskoku parašutistů v roce 2012

Konáno 7. – 9. září, hlavní program byl v sobotu. Byly věnovány zejména připomenutí 65. výročí vzniku první výsadkové jednotky čs. armády. Slavnostní shromáždění za účasti mj. i veteránů bylo na náměstí, v sousedním Eduard Held muzeu byla otevřena související výstava. Doprovodnými akcemi byl páteční koncert v kostele, sobotní program byl hlavně na zákupském koupališti – pouťové atrakce, divadlo pro děti, estráda s vystoupením řady hudebních souborů, byly slavnostně předávány Ceny města Zákupy, večer zde byl ohňostroj. Již tradiční součástí bylo podávání guláše pro stovky příchozích ve školní jídelně.

XVII. ročník 2013[editovat | editovat zdroj]

Termín 13. – 15. září, slavnosti věnovány 90. výročí založení českého ochotnického divadla DS Havlíček. V pátek byl večerní koncert Českolipského dětského sboru, v sobotu otevřeny dvě výstavky na radnici, hlavní program byl v areálu Zákupského koupaliště, kam směřoval i průvod divadelníků od kulturního domu. Na koupališti bylo několik představení a koncertů různých žánrů (Brass Bombers, Olga Lounová, František a Vojtěch Nedvědovi), večer ohňostroj. Jako v předchozích letech byl velice příznivě přijat guláš pro město od firmy I.A.C. podávaný ve školní jídelně. V neděli pak program zakončila další dvě divadelní představení v kulturním domě.[8]

XVIII. ročník 2014[editovat | editovat zdroj]

Slavnostní zahájení 2014 před školou

Termín 12. – 14. září, slavnosti se konaly u příležitosti 50. výročí otevření nového školního areálu v Zákupech. V pátek byl na nádvoří zámku večerní koncert Českolipského dětského sboru a v sobotu oslavy pokračovaly v prostorách školy. Slavnostně a s několika projevy byla odhalena pamětní deska před školou, kde poté vystoupily i školní taneční a pěvecké soubory. Škola byla přístupna veřejnosti, v tělocvičnách i na hřišti proběhla řada soutěží, v poledne byl opět podáván firmou IAC sponzorovaný guláš pro veřejnost. Na zámku byla slavnostně zahájena výstava 1600 ks jiřin. Odpolední program byl v areálu koupaliště. Vystoupilo Duo Aramis, kapela Fleret z Vizovic, večer kapela Tři sestry Banditos. K tomu stánky, pouťové atrakce, ohňostroj. V neděli program narušil déšť a tak přednáška městského kronikáře Mgr. Šimka k historii zákupského školství byla přesunuta na radnici.[9]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. redakce. Zákupské slavnosti. Zákupský zpravodaj. Říjen 1999, roč. 13, s. 4–6. 
  2. Jiří Šimek. Zákupské slavnosti. Zákupský zpravodaj. Srpen 2000, roč. 14, s. 4. 
  3. Jiří Šimek. Zákupské slavnosti. Zákupský zpravodaj. Říjen 2001, roč. 15, s. 1. 
  4. Jiří Šimek. Zákupské slavnosti. Zákupský zpravodaj. Říjen 2002, roč. 16, s. 6. 
  5. Jiří Šimek. Zákupské slavnosti. Zákupský zpravodaj. Říjen 2009, roč. 23, s. 7. 
  6. J. Šimek. Kronika měsíce září. Zákupský zpravodaj. Říjen 2010, roč. 24, s. 10. 
  7. Jiří Šimek. Zákupské slavnosti. Zákupský zpravodaj. Říjen 2011, roč. 25, s. 7. 
  8. Jiří Šimek. Zákupské slavnosti. Zákupský zpravodaj. Říjen 2013, roč. 27, s. 7. 
  9. Iva Kreisingerová. Zákupské slavnosti. Zákupský zpravodaj. Říjen 2014, roč. 28, s. 22. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]