Základní bilanční rovnice

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Základní bilanční rovnice představuje základní princip v podvojném účetnictví. Základní bilanční rovnice je rovnice, v níž se aktiva podniku rovnají jeho pasivům.

Při dodržení podvojného účetního zápisu musí být účetní případy účtovány tak, aby se v každém okamžiku majetek podniku (aktiva) rovnal součtu jeho závazků a vlastního kapitálu (pasivum); to znamená, aby byla splněna bilanční rovnice.

Matematicky lze základní bilanční rovnici vyjádřit následovně:

  • aktiva = pasiva
  • aktiva − pasiva = 0
  • pasiva = vlastní kapitál + závazky
  • vlastní kapitál = aktiva − závazky

Poslední rovnice je přitom v podstatě definicí vlastního kapitálu.