Základní škola Hostýnská

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Triko ZŠ Hostýnská

Základní škola Hostýnská v Praze 10 byla projektována podle návrhu ing. arch. Pešty. Škola se poprvé slavnostně otevřela v březnu roku 1968. Areál školy byl situován do klidného prostředí na rozhraní vilové čtvrti, rozrůstající se parkové zóny na území Strašnic a nově vzniklého sídliště Malešice.

Škola ZŠ Hostýnská - historická fotografie

Charakteristika školy[editovat | editovat zdroj]

Sportovní hala ZŠ Hostýnská

Školu v současnosti navštěvují nejen žáci z naší spádové oblasti (obvodu Prahy 10), ale také z dalších pražských a mimopražských lokalit. Škola je velmi dobře dostupná všemi prostředky MHD. Škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. Součástí školy je přípravná třída, školní družina, školní klub a školní jídelna. Moderní budova školy nabízí svým žákům prostorné a světlé třídy, několik odborných pracoven, cvičný byt s moderní kuchyní pro výuku přípravy pokrmů, široké chodby pro relaxaci. Školní družina je umístěna v přízemí školy a využívá pro svůj bohatý odpolední program sportovní a nově zrekonstruované dětské hřiště v areálu. V mnoha třídách jsou ve výuce využívány nové interaktivní tabule, vybavení školy se průběžně modernizuje. Škola je Centrem sportu AŠSK. Pro školu je charakteristická nadstandardní sportovní vybavenost – dvě moderně vybavené tělocvičny, fitcentrum s posilovnou a víceúčelové školní hřiště s umělým povrchem, který je od roku 2000 každou zimu zastřešován halou. Ve škole působí „Nadace dětského juniorského tenisu“ pod patronací Heleny Sukové. Komunitní centrum školy umožňuje nabídnout potenciál školy a vybavení široké veřejnosti.

Zaměstnanci školy[editovat | editovat zdroj]

Škole se daří profilovat stabilní, věkově různorodý pedagogický sbor. Ve škole také působí několik asistentů pedagogů, škola úzce spolupracuje se školním pedagogem a speciálním pedagogem. Dlouholetou, pro základní školy atypickou tradicí, je relativně vysoké procentuální zastoupení mužů v učitelském sboru. Pedagogický tým tvoří řada výrazných osobností, z nichž mnozí vynikají i v jiných profesních oblastech. K týmu naší školy dlouhodobě patří známí sportovci, horolezci a autoři knih. Někteří pedagogové publikují metodické materiály a knihy pro rodiče a děti či učebnicové materiály pro výuku cizích jazyků. Část pedagogů předává zkušenosti v pozici lektorů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, formou odborných či osvětových časopiseckých článků, organizuje semináře pro učitele, prezentuje veřejnosti své náměty na půdě významných vydavatelství, v Českém rozhlase apod.

Zaměření výuky[editovat | editovat zdroj]

Výuka ve škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Hostýnská „Škola v pohodě - škola pro život“. Výuka angličtiny začíná již v prvních třídách formou hravých pohybových a dramatických aktivit (metoda TPR), říkadel a písniček, výtvarných aktivit a oblíbených divadelních scének. Na druhém stupni nabízí vzdělávací program druhý cizí jazyk a znalosti angličtiny si žáci upevňují také v hodinách anglické konverzace. Nabídka volitelných i nepovinných předmětů je velmi široká, aktualizuje se podle zájmu žáků. Škola využívá grantových nabídek pro realizaci zájmových aktivit a mimoškolních akcí. Nadané děti v různých oborech se mohou vzdělávat podle individuálního studijního plánu. V nabídce zájmového vzdělávání školy je pro děti připravena pestrá řada sportovních, vzdělávacích (angličtina) a uměleckých kroužků (dramatický, novinářský, kreativní a animační dílna). Ve spolupráci s ostatními subjekty, které působí na škole, hlavně Školním klubem asociace školních sportovních klubů ČR (AŠSK ČR) a ČASPV nabízí škola sportovní aktivity v mnoha vyhledávaných kroužcích a oddílech – florbalu, aerobiku, karate, košíkové, kopané, sportovních her, plavání, rock and rollu. Široká nabídka kroužků se aktuálně obměňuje podle zájmu dětí.

Další aktivity[editovat | editovat zdroj]

Škola organizuje jedinečné sportovně-poznávací a cestovatelské akce pro žáky druhého stupně, které se vymykají běžným nabídkám v našem základním školství. Pro žáky 6. tříd jsou to například adaptační kurzy, které jsou velkým přínosem pro vytváření nových vztahů žáků s pedagogy při přechodu na druhý stupeň. Pro žáky 7. ročníků nabízí škola několikadenní přírodovědné exkurze (Jižní Čechy), dále pak jedinečné pobyty v krásném prostředí rakouských Alp spojené s vysokohorskou turistikou, základy horolezectví a první pomoci. Atraktivita programu a výjimečná krása přírody umožňují nabídnout dětem zážitky a zkušenosti, které v běžné výuce nemohou získat. Zájezdy zároveň žákům nabízí možnost uplatnění znalostí jazyků v praxi v cizojazyčném prostředí. V 8. ročníku pořádá škola oblíbené tradiční sedmidenní lyžařské kurzy a organizuje pravidelné zájezdy do zahraničí, které jsou zaměřeny na prohlubování a praktické využití jazykových znalostí. Ubytování je obvykle zajištěno v rodinách, kde mají žáci možnost nahlédnout do běžného života, vyzkoušet si cizí jazyk v praxi. Škola zorganizovala několik úspěšných jazykových zájezdů do Velké Británie. Pravidelné dvoutýdenní červnové výjezdy do zahraničí bývají pro žáky krásnou tečkou za devíti lety strávenými ve škole. V překrásném prostředí (obvykle to bývají cyklistické zájezdy na Korsiku nebo vodácké kurzy v Rakousku) se děti rozloučí se svými pedagogy, kolektivem třídy a školou. V atraktivitě a pestrosti nabídky sportovních, cestovatelských a poznávacích aktivit patří škola Hostýnská k naprostým výjimkám nejen v rámci pražského a českého školství, ale vyniká také v evropském měřítku.

Školní divadlo[editovat | editovat zdroj]

V roce 2010 vzniklo v suterénu školy školní divadlo. Jeho součástí je bohatě vybavená a pro žáky přitažlivá loutková scéna. Dramatický kroužek pod vedením zkušených pedagogů každoročně připravuje několik divadelních představení, které mají velký ohlas mezi žáky i rodiči. Areál divadla je doplněn pěknými kostýmy a kulisami. Divadelní prostory jsou využívány i pro jiné školní akce, mezi oblíbené patří recitační soutěž „Pražské poetické setkání“, autorská čtení, hudební vystoupení, prezentace znalostí a dovedností v cizím jazyce, divadelní festival atd. V období Vánoc tradičně navštěvují divadlo děti z okolních mateřských školek.

Mezinárodní spolupráce[editovat | editovat zdroj]

Škola se zapojila do mezinárodní spolupráce a od roku 2010 organizuje výměnné pobyty žáků s německou školou z hamburské školy - Stadteilschule Lohbrügge Hamburg. Projekt „Labe nás spojuje“ je atraktivní pro žáky naší i hamburské školy. Cílem výměny je prohlubování anglického jazyka v praxi, navázání nových kontaktů, poznání života v jiných zemích.

Vzdělanost a kulturní rozhled žáků je rozšiřován pravidelnými návštěvami divadel, muzeí, památek, různých kulturních institucí, účastí v řadě soutěží. Velmi oblíbené akce mezi dětmi i rodiči jsou již tradičně na prvním stupni „Pasování na čtenáře“, „Noc s Andersenem“, recitační soutěže, pravidelná divadelní představení ve škole i na různých divadelních přehlídkách, ukázky dovedností (recitace, zpěv, scénky) v cizích jazycích. Jedním z velmi úspěšných projektů komunitního centra školy je projekt s názvem „Utvoř si vlastní knihu“. V dnešní době, kdy děti velmi málo čtou, je takový projekt podnětný a potřebný. Děti mají možnost společně s rodiči či učiteli vytvořit své vlastní knihy. Komunitnímu centru a škole se podařilo navázat úspěšnou spolupráci s nakladatelstvím Albatros, úspěšný projekt žáků školy byl také prezentován v Českém rozhlase.

K tradičním červnovým akcím patří prezentace dovedností (taneční, pěvecká, divadelní, jazyková a sportovní představení) žáků školy v závěrečném důstojném rozloučení žáků, pedagogů a rodičů v prostoru před budovou školy s názvem „Schody“. Tato akce si získala velkou oblibu, navštěvuje ji se zájmem řada absolventů školy i široká veřejnost.

Škola je také zapojena do projektů: „Začít spolu, Rodiče vítáni, Nejlepší česká škola“.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]