Wordprocessing

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Wordprocessing, neboli profesionální zpracování textu, je činnost, při které se použitím počítače vytvoří, edituje a tiskne dokument. K wordprocessingu potřebujete počítač, speciální program (textový editor) a někdy tiskárnu. Textový editor umožňuje vytvořit dokument, uchovávat ho v elektronické podobě na disku, zobrazit jej na obrazovce, upravovat a případně jej i tisknout.

Soutěž[editovat | editovat zdroj]

Wordprocessing je také jednou ze soutěžních disciplín zpracování informací. Mezi ostatní disciplíny patří opis textu, korektura textu, záznam textu (grafický těsnopis, strojový těsnopis, speech recognition, audiotranscription, real-time competition, diktát C-B-A), vícejazyčný těsnopis a protokolování.

V disciplíně wordprocessingu je závodník (soutěžící) povinen prokázat schopnosti perfektního ovládání textového editoru (při soutěžích se nejčastěji používá textový editor MS Word) - tj. formátování a předepsaných oprav a úprav. V této disciplíně je požadována nejvyšší míra počítačové gramotnosti.

První soutěž ve wordprocessingu uspořádala Georgette Sante se svými kolegy v roce 1990. V září 2006 se G. Sante, členka Intersteno Jury, stala koordinátorem mistrovství ve wordprocessingu.

Popis soutěže[editovat | editovat zdroj]

Soutěžící musí využít funkcí svého textového editoru a přetvořit jemu dané textové soubory takovým způsobem, aby v co nejkratším čase správně provedl všechny úkoly, které mu ukládá vytištěné zadání. Zadání (úlohy k provedení) a textové soubory obdrží soutěžící těsně před zahájením soutěže. Soutěž je zpravidla rozdělena do tří částí – A, B, C. Část A obsahuje nenaformátovaný text, kterému je třeba přiřadit formát podle zadání. V části B je úkol z hromadné korespondence. Části C je úkolem přetvořit již naformátovaný text tak, aby se nezměnili ostatní nastavené atributy. Soutěžící má před začátkem zahájení soutěže možnost si vytištěné zadání pročíst (na toto čtení je předem vyhrazená doba - většinou 5-10 minut).

Možné úlohy[editovat | editovat zdroj]

 • výběr velikosti papíru
 • nastavení okrajů (levý, pravý, horní, dolní)
 • nastavení a přizpůsobení tabulátorů
 • výměna oddílů a odstavců
 • nastavení a změna řádkování a mezer mezi odstavci
 • tučné písmo, podtržení a kurzíva
 • použití různého písmo ve stejném dokumentu (druh, velikost, barva, styl)
 • zarovnání a slučování/oddělování odstavců
 • použití poznámek pod čarou, záhlaví/zápatí, číslování stran
 • používání sloupců, tabulek
 • používání rámování a barevného pozadí
 • používání formulářů
 • spojení dokumentů
 • vytvoření obsahu
 • vybírání a třídění textových částí
 • automatické číslování na různých úrovní (úprava textu)
 • použití ilustrací v dokumentu (ve formátu GIF nebo JPEG)
 • vložení a zarovnání obrázků
 • vytvoření štítků (část B)
 • použití maker za účelem zautomatizování úloh, které se opakují

Věkové kategorie[editovat | editovat zdroj]

Rozlišují se tři věkové kategorie.

Senioři (praktici) – soutěžící, kteří dosáhli (nebo dosáhnou) v roce soutěže věku 21 let (a vyššího).
Junioři – soutěžící, kteří dosáhli (nebo dosáhnou) v roce soutěže 17 let věku a zároveň jsou mladší 20 let včetně.
Žáci – soutěžící, kterým je (bude) v roce konání soutěže méně než 16 let včetně.

Mistrovství světa[editovat | editovat zdroj]

Jednou za dva roky se v rámci kongresu mezinárodní federace Intersteno (International Federation of Information Processing) pořádá mistrovství světa ve zpracování informací. Mezi disciplíny se řadí opis textu, korektura textu, záznam textu (grafický těsnopis, strojový těsnopis, speech recognition), vícejazyčný těsnopis, real-time competition a wordprocessing (od poloviny 90. let) a další.

Pravidla soutěže pro mistrovství světa[editovat | editovat zdroj]

Soutěž se skládá z profesionálního editování textu zahrnující části A, B a C. Na všechny tři části je celkem 75 minut. Jednotlivé části nejsou nijak odděleny. Před samotným startem soutěže je čas na pročtení zadání.

Soutěžící jsou úspěšní, pokud dosáhnou alespoň 50% z celkového počtu bodů.

Hodnocení[editovat | editovat zdroj]

Mezi všechny úlohy je rozděleno 100 bodů. Každá dobře provedená úloha je ohodnocena příslušným počtem bodů. Částečně dobře vykonaná úloha může přinést částečné body. Úlohy, které byly špatně, nebo nebyly vůbec provedené, nepřinášejí žádné body. Pravidla rozdělení bodů připravuje koordinátor soutěže.

Pořadí je určeno podle dosažených bodů popřípadě podle užitého času na vypracování.

Titul světového šampióna získává jen ten, kdo dosáhl z celkového počtu bodů minimálně: 80% (senioři), 75% (junioři), 70% (žáci).

Vítězové mistrovství světa[editovat | editovat zdroj]

 • Senioři (praktici)
  • Manuela Treindl, Německo, 92 % (Amsterdam 1995)
  • Peter Bruhn, Německo, 92 % (Lausanne 1998)
  • Stefanie Wiele, Německo, 95 % (Hannover 2001)
  • Peter Bruhn, Německo, 91 % (Řím 2003)
  • Petr Sekanina, Česká republika, 89 % (Vídeň 2005)
  • Petr Sekanina, Česká republika, 68 % (Praha 2007)
  • Stefanie Wiele, Německo, 96 % (Peking 2009)
  • Lukáš Adámek, Česká republika, 91 % (Paříž 2011)
  • Lukáš Adámek, Česká republika, 97,5 % (Gent 2013)
  • Petr Hais, Česká republika, 98 % (Budapešť 2015)
  • Bruno De Rooze, Belgie, 98 % (Berlín 2017)
  • Katrin Müller, Německo, 96 % (Cagliari 2019)
 • Junioři
  • Stefan Ernst, Německo, 59 % (Lausanne 1998)
  • Petr Hýl, Česká republika, 75 % (Hannover 2001)
  • Petr Sekanina, Česká republika, 82 % (Řím 2003)
  • Pavel Burda, Česká republika, 64 % (Vídeň 2005)
  • Lukáš Adámek, Gabriela Novotná, Česká republika, 53 % (Praha 2007)
  • Ondřej Kanta, Česká republika, 69 % (Peking 2009)
  • Michal Růžička, Česká republika, 76 % (Paříž 2011)
  • Bram Cabbeke, Belgie, 50,5 % (Gent 2013)
  • Patrik Žori, Slovenská republika, 66 % (Budapešť 2015)
  • Martina Ivanova, Česká republika, 81 % (Berlín 2017)
  • Jonáš Vala, Česká republika, 89,5 % (Cagliari 2019)
 • Žáci
  • Kevin Reitinger, Rakousko, 68 % (Řím 2003)
  • Michal Růžička, Česká republika, 55 % (Praha 2007)
  • Konstantin Schwalm, Německo, 59 % (Peking 2009)
  • Martina Ivanova, Česká republika, 52 % (Budapešť 2015)
  • Jonáš Vala, Česká republika, 88,5 % (Berlín 2017)

Národní soutěže[editovat | editovat zdroj]

Česká republika[editovat | editovat zdroj]

Ve wordprocessingu se v České republice soutěží v rámci republiky (od r. 2000) a také na středoškolské úrovni (od r. 2002).

Pravidla mistrovství České republiky[editovat | editovat zdroj]

Pravidla mistrovství České republiky jsou stejná jako pravidla pro světové mistrovství.

Pravidla středoškolského mistrovství ČR[editovat | editovat zdroj]

Soutěžící je na středoškolské mistrovství ČR nominován na základě dosaženého výsledku v krajském kole. Počet účastníků – nominovaných je omezen kapacitou pořádající školy. Soutěž je rozdělena do dvou částí, oddělených krátkou přestávkou. První část zahrnuje části A a B (nenaformátovaný text, úkol z hromadné korespondence). Druhá část obsahuje část C.

Soutěžící mají k dispozici na provedení všech úkolů v celostátním kole 90 minut a v krajských kolech celkem 60 minut. Tyto časy jsou vždy rozděleny mezi 1. a 2. část podle obtížnosti zadání. Navíc mají soutěžící před každou částí čas na pročtení zadání. Soutěžící, jenž skončí dříve, nahlásí své startovní číslo a dozor soutěže zaznamená jeho čas, který může rozhodnout o pořadí při shodě bodů.

Pokud by v průběhu soutěže došlo k technické závadě na počítači, zaznamená se čas, po který nemohl soutěžící pracovat a který mu bude nastaven.

Hodnocení[editovat | editovat zdroj]

Práce hodnotí soutěžní komise podle vyhodnocovací tabulky. Soutěžní práce se netisknou. Výsledky jsou seřazeny podle přidělených bodů, při jejich rovnosti podle dosaženého času.

Pro hodnocení prací je vždy předem připravena tabulka s rozepsanými úkoly a jejich bodovým ohodnocením. Za splněné úkoly hodnotící body přiznává, za nesplněné nikoli. Body za jednotlivé úkoly nelze dělit.

Vítězové[editovat | editovat zdroj]

Vítězové mistrovství České republiky[editovat | editovat zdroj]
 • Senioři (praktici)
  • Jaroslav Poláček (2000)
  • Petr Hýl (2001)
  • Martin Stříž (2003)
  • Václav Votruba (2004)
  • Petr Sekanina (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)
  • Petr Hais (2012)
  • Václav Votruba (2013)
  • Petr Hais (2014)
  • Petr Hais (2015)
  • Václav Votruba (2016)
  • Lucie Hejtmánková (2017)
  • Václav Votruba (2018)
  • Václav Votruba (2019)
 • Junioři
  • Petr Sekanina (2002, 2003)
  • Podzimková Martina (2004)
  • Pavel Burda (2005)
  • Gabriela Novotná (2006, 2007)
  • Ondřej Kanta (2008)
  • Michal Růžička (2009)
  • Martina Vilímková (2010)
  • Monika Chládková (2011)
  • Lucie Hejtmánková (2012)
  • Lucie Hejtmánková (2013)
  • Lucie Hejtmánková (2014)
  • Tomáš Vaňák (2015)
  • Ludmila Horáková (2016)
  • Martina Ivanova (2017)
  • Martina Ivanova (2018)
  • Martina Ivanova (2019)
 • Žáci
  • Martin Šimek (2004)
  • Filip Mikschik (2005)
  • V letech 2006–2007 žádný žák nesplnil limit potřebný k zařazení do výsledkové listiny
  • Martin Gráca (2008)
  • Luboš Beran (2009)
  • Marika Němcová (2010)
  • Anna Naumets (2011)
  • Karolína Foukalová (2012)
  • Martina Ivanova (2013)
  • Martina Ivanova (2014)
  • Martina Ivanova (2015)
  • Martina Ivanova (2016)
  • Jonáš Vala (2017)
  • Jonáš Vala (2018)
  • Tereza Spurná (2019)
Vítězové středoškolského mistrovství České republiky[editovat | editovat zdroj]
 • 2002 – Petr Sekanina, OA Brno-Pionýrská
 • 2003 – Ludmila Porcalová, MOA Rakovník
 • 2004 – Pavel Burda, SOŠ Net Office Orlová
 • 2005 – Pavel Burda, SOŠ Net Office Orlová
 • 2006 – Jan Paták, Gymnázium Sušice
 • 2007 – Gabriela Novotná, Gymnázium Sedlčany
 • 2008 – Tomáš Svoboda, OA Louny
 • 2009 – Anna Šoulová, OA Zlín
 • 2010 – Martina Vilímková, OA Hovorčovická Praha
 • 2011 – Michal Růžička, Gymnázium TGM Hustopeče
 • 2012 – Jitka Hodná, Gymnázium Sušice
 • 2013 – Samuel Balínek, OA Český Těšín
 • 2014 – Lucie Hejtmánková, OA Heroldovy sady
 • 2015 – Jan Bohunovský, SOŠ NETOFFICE Orlová
 • 2016 – Martina Růžičková, Evropská obchodní akademie Děčín
 • 2017 – Ladislav Ondris, OA Mohelnice
 • 2018 – Martina Ivanova, Slovanské gymnázium Olomouc
 • 2019 – Martina Ivanova, Slovanské gymnázium Olomouc

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Zadání wordprocessingu[editovat | editovat zdroj]

Zadání k této disciplíně vychází v České republice měsíčně během školního roku v časopisu Rozhledy.

Stránky zabývající se disciplínami zpracování informací[editovat | editovat zdroj]