Wikipedista:Twz

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Uživatel Twz 6. července 2021 zemřel. Stránka je proto trvale uzamčena.

MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.

Lékař a epidemiolog. Zabývá se výzkumem užívání nelegálních drog a souvisejících jevů. Pracuje jako supervizor vědy a výzkumu Centra adiktologie Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze a vede konzultantskou společnost ResAd, která se zabývá prací v oboru drogové epidemiologie, monitorováním drogové situace, vzdělávacími a konferenčními aktivitami pro OSN a Evropskou unii i pro soukromé subjekty.