Wikipedista:Tomhys

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Šablona:About Šablona:IPstack 1) V čem se liší TKIP (WPA), který je součástí IEEE 802.11 od protokolu WEP? IEEE 802.11 je novější. Používá delších inicializačních vektory. Střídá klíče šifrování. ||2) Které konfigurační parametry obvykle předává skupinám protokol DHCP? Maska podsítě adresy místního DNS serveru implicitní ||3) Stanice Ethernetu: Vyšle jim signál a zašle chybu Počká náhodnou dobu a opakuje ||4) K čemu slouží protokol Address Resolution Protocol? Ke zjištění linkové adresy podle IP adresy. ||5) Co představuje číslo v označení 100BASE-TX Přenosová rychlost ||6) Fyzická vrstva OSI určuje: Kabeláž, používané frekvence ||7) Která z následujících tvrzení jsou pravdivá pro POP? Jednoduchý Stahuje el. dopisy ze schránky na počítačích ||8) Jaké informace používá NAV? Délky standardních mezer mezi rámci Údaje z hlaviček přenesených rámců ||9) Mezi klientem www a serverem www zabezpečuje komunikaci protokol: http||11) Co se stane, když hlavička TTL v hl. IP datagramu získá hodnotu 0? Odesílateli pošle chybovou zprávu z ICMP. Datagram se zahodí. ||

12) Který z následujících standardů bezdrátových sítí má největší přenosovou rychlost? 802.11n (100 Mb/s) ||13) Který z následujících výroků platí pro ethernetový switch? Odděluje kolizní domény, regeneruje signál, rámec si uloží a následně odvysílá rámce a posílá cíleně jen adresátovi. ||14) Fyzická vrstva OMI RM? Vlastní přenos prostředků ||15) Jaký typ směrování používá největší počet zařízení připojených k internetu? Statické ||16) Maximální počet bajtů nesených elektronickým rámcem? 1500 ||17) Relační vrstva OSI definuje? Prostředky pro řízení dialogu přátelské ukončení spojení ||18) Který protokol transportní vrstvy využívá protokol SMTP pro přenos elektronických dopisů? TCP ||19) Která bezlicenční pásma využívají bezdrátové sítě standardu IEEE 802.11? 5,6 Ghz a 2,4 GHz ||20) Které z výroků platí pro hub? Regeneruje signál, stimuluje sběrnici ||22) Které z tvrzení je pravdivé pro IMAP? Vzdáleně pracuje s dopisy a spravuje schránky na serveru ||24) Maximální přenosová rychlost standardu IEEE 802.11g v MB/s. 54Mb/s ||25) Které z výroků jsou pravdivé pro pomocný DNS server? Není autoritativní, slouží ke zmenšení objemu DNS provozu ||26) Zjistěte tvar reverzního DNS, který hledá jméno k IP adrese 213.29.7.37. – 16tkový tvar adresy včetně nul se obrátí, číslice se stávají doménou ||27) K čemu slouží TCP plovoucí okénko? Nemusí se čekat na potvrzení ||28) Které z následujících výroků jsou pravdivé pro směrovací protokol Open Shortest Path First (OSPF)? a. informace o změnách v síti se šíří roztékáním b. směrovače si udržují aktuální mapu sítě e. síť je rozdělena na oblasti ||29) Vlastnosti IP? bez spojení, bez záruky ||

30) Lokální DNS server v doméně tul.cz byl dotázán na IP adresu k doménovému jménu www.uniwie.ac.at. Na který DNS server se obrátí? (Předpokládejte, že má prázdnou vyrovnávací paměť.) c. autoritativní server pro kořenovou doménu ||31) Jakou přenosovou rychlost má Fast Ethernet? Uveďte jen číslo (bez jednotek) v megabitech za sekundu. Odpověď: 100 ||32) Co přináší UDP navíc proti IP? c. rozlišení jednotlivých aplikací ||33) V čem se liší standardy IEEE 802.11a a 802.11b? b. maximální přenosová rychlost d. použitá frekvence e. způsob modulace ||

History[editovat | editovat zdroj]

Early research[editovat | editovat zdroj]

Diagram of the first internetworked connection
An SRI International Packet Radio Van, used for the first three-way internetworked transmission.

34) Co udělá TCP odesilatel, když vyprší časovač paketu aniž by přišlo jeho potvrzení. b. nastaví časovač na dvojnásobnou hodnotu e. odešle paket znovu ||35) Jaké vlastnosti mají ethernetové (MAC) adresy? a. jsou 6 bajtů dlouhé b. jsou celosvětové jednoznačné ||36) Linková (spojová) vrstva referenčního modelu OSI definuje a. pravidla pro přístup k médiu d. formát rámce e. MAC adresy ||37) Silný autentizační protokol, který omezí datový provoz stanice a povolí jej až po úspěšné autentizaci uživatele (zpravidla u RADIUS serveru), se nazývá: c. 802.1X ||38) Které z následujících výroků jsou pravdivé pro primární DNS server? a. je autoritativní d. je prvotním zdrojem informací pro danou doménu ||39) Co je cílem fragmentace v IP? a. překlenout rozdíly v maximálních velikostech rámců (MTU) ||40) Co je cílem RTS/CTS výměny při bezdrátovém přenosu dat? Vyberte alespoň jednu odpověď. d. informovat o vysílání všechny stanice, které by s ním mohly kolidovat ||41) Pravdivé výroky pro caching only DNS? – není autoritativní, slouží ke zmenšení objemu pro danou doménu ||42) Rychlost IEEE 802.11b – 11 Mb/s ||43) Do které skupiny patří flooding – Dynamické izolované ||44) Co plní access point Ap? – vysílá beacon frame zajištuje bunky pri vstupu prochází ji veskery datovy provoz v bunce ||

45)Pravdivé tvrzení pro DNS – ukládá do vyrovnávací paměti, vyřeší dotaz, pošle tazateli, a. vyhledá k IP adrese jméno, vyhledá ke jménu IP adresu ||46)Kolik paketů využívá TCP – 3 ||47) jaké adresy jsou korektní URL? – http://www.tul.cz/ mailto: Pavel.Satrapa@tul.cz ||48) NAV jaké stanice využívá? – údaje z hlaviček rámců délky standardních mezer mezi rámci ||49) Aplikační vrstva OSI definice: protokol pro elektronickou poštu komunikační protokoly síťové služby ||50) TCP umožňuje příjemci třídit, umožňuje plynulé vysílání ||51) DNS serverní doména alespoň jeden ||52) Co převzal FAST ETHERNET od ETHERNETU? formát rámce algoritmus CSA/CD ||53) O HTTP platí: Bezstavový TCP ||54) OSDF síť do oblastí roztékání ||55) Kolik bitů má IP - respektive IPv4 adresa? - 32 ||56) Které hodnoty bere TCP v úvahu při výpočtu délky časovače - čekací doby na potvrzení? Průměrnou dobu odezvy RTT - průměrný rozptyl odezvy MD ||57) Které vrstvě referenčního mod OSI odpovídá IP? - sítové ||58) Co udělá TCP odesilatel, když vyprší časovač paketu aniž by přišlo jeho potvrzení. b. nastaví časovač na dvojnásobnou hodnotu e. odešle paket znovu ||59) Relační vrstva OSI definuje? Prostředky pro řízení dialogu, a přátelské ukončení spojení ||60) K čemu slouží protokol Address Resolution Protocol Ke zjištění linkové adresy podle IP adresy ||61) Maximální počet bajtů nesených elektronickým rámcem? odpověd: 1500 ||62) Co přináší UDP navíc proti IP? c. rozlišení jednotlivých aplikací ||63) Jaké problémy řešil Classless Internet Domain Routing (CIDR)? c. příliš velké směrovací tabulky v páteři Internetu e. příliš rychlé čerpání IP adres ||

64) Kolik sekundárních DNS serverů musí mít doména? a. alespoň jeden ||65) Jaké informace jsou obsaženy v základní směrovací tabulce, kterou najdete v každém zařízení připojeném k Internetu (tedy nikoli v tabulce směrovacího protokolu)? b. identifikace cíle (prefix) první krok cesty k cíli (next hop) ||66) Které z následujících výroků jsou pravdivé pro sekundární DNS server? c. slouží jako záloha pro případ výpadku d. je autoritativní ||67) Transportní vrstva referenčního modelu OSI definuje b. nejčastěji spolehlivý kanál zachovávající pořadí c. mechanismus pro rozlišení jednotlivých aplikací e. přizpůsobení vlastností přenosu dat potřebám aplikace ||68) Jaký je význam čísla 16 v prefixu 147.230.0.0/16 ? d. počet významných bitů od začátku adresy ||69) Které z následujících výroků jsou pravdivé pro DNS server, který řeší dotaz rekurzivně. b. odpověď si uloží do vyrovnávací paměti d. vyřeší dotaz a pošle tazateli odpověď ||70) Kolik paketů si mezi sebou vymění obě strany při navazování TCP spojení? d. 3 ||71) Jakým způsobem se připojuje nezávilá bunka Adhoc. stanice komunikují přímo ||72) Co potřebujete k připojení full duplex. vícevodičový kabel(UTP, optické vlákno) ||73) Vyber jaké máme MIME typy. image,text,audio,video, multipart ||74) Jaký protokol používá pro komunikaci MTA. smtp ||75) Fyzická vrstva OMI-RM. Vlastní přenos prostředků ||76) Autoritativní server pro doménu uniwie.ac.at - žádný ||77) TCL hlavička – přijde 0 -> napíše chybovou hlášku, zahodí se ||78) Proč musí být kolizní okénko menší než doba vysílání nejkratšího rámce? c. aby nedocházelo k nezjištěným kolizím ||79) Které z následujících zkratek označují dynamické distribuované směrovací protokoly? B. OSPF e. BGP f. RIP ||

80) Které z následujících výroků jsou pravdivé pro NAT? a. počítače v lokální síti za NATem nejsou z Internetu adresovatelné c. přepisuje IP adresy v datagramech Správná odpověď d. poněkud zvyšuje bezpečnost lokální sítě ||81) K čemu slouží protokol ARP? ke zjištění linkové adresy podle IP adresy ||82) Autoritativní DNS server pro doménu at byl dotázán lokálním DNS serverem z domény tul.cz na IP adresu k doménovému jménu www.uniwie.ac.at. Který DNS server bude osloven jako další při řešení tohoto dotazu? autoritativní server pro doménu ac.at ||83) Které z následujících topologií se používají (nebo používaly) v Ethernetu? Strom, sběrnice, hvězda ||84) Která z následujících kritérií musí být splněna, aby počítač mohl v Ethernetu komplikovat plně duplexně (full duplex)? b. musí být připojen dvoubodovým médiem (UTP, optické vlákno) e. musí být připojen k přepínači (switch) ||

1) Které z následujících vlastností má protokol UDP? Je nespojovaný, rozlišuje aplikace pomocí portů || 2) Ve kterých vrstvách se shoduje referenční model OSI s internetovou architekturou TCP/IP? Síťová, transportní || 3) Jaké údaje využívá TCP při stanovení hodnoty časovače potvrzování? Průměrnou dobu odezvy (RTT), průměrnou odchylku (rozptyl) doby odezvy || 4) Kolik DNS serverů se musí oslovit v případě zadání DNS dotazu na doménu www.wikipedie.org? 3 || 5) Jaké vlastnosti má protokol IMAP? Je složitější než POP, vzdáleně ovládá schránku s elektronickou poštou, umožňuje přístup ke schránce z více počítačů || 6) Jaké údaje tazatel obvykle získá protokolem DHCP? Svou IP adresu, implicitní cestu (default route), adresu místního DNS serveru || 7) Kolik paketů si vymění partneři při navazování TCP spojení? 3 || 8) Jaké vlastnosti má IPv4 adresa? Je celosvětově jednoznačná (alespoň teoreticky, ignorujme existenci NAT), přiděluje se šíťovému rozhraní, obsahuje adresu sítě, podsítě a počítače (rozhraní) || 9) Umožňuje základní definice http protokolu identifikovat klienta a uchovávat informace o něm? Nepravda || 10) Které z následujících variant představuje korektní URL? http://www.tul.cz/, mailto:info@cesnet.cz ||

Specification[editovat | editovat zdroj]

11) Které z následujících výroků jsou pravdivé pro MIME? Umožňuje posílat elektronické dopisy s přílohami, definuje hlavičky Content-Type a Content-Transfer-Encoding || 12) Je protokol TFTP funkčně bohatší než protokol FTP? nepravda || 13) Jaké jednotky informace se číslují a potvrzují v TCP? bajty || 14) Jaké vlastní má DNS server primární pro určitou doménu? Je pro tuto doménu autoritativní, vznikají na něm data pro tuto doménu, existuje pro tuto doménu právě jeden || 15) Které z následujících možností představují typy DNS záznamu? A, MX || 16) Jaké jsou výhody protokolu UDP? Má minimální režii, je vhodný pro aplikace preferující co nejrychlejší doručování dat || 17) Označte sítě, které fungují na principu P2P? DirectConnect, BitTorrent, Kazaa || 18) Následující varianty představují cíle v položkách směrovací tabulky. Která položka bude použita pro datadiagram s cílovou adresou 102.15.3.81? 102.15.3.0/24 || 19) Jaké vlastnosti má IP NAT ? mění adresu odesílatele a/nebo příjemce v IP datagramech, umožňuje připojit koncovou síť s neveřejnými IP adresami k internetu, částečně zlepšuje zabezpečení připojené sítě || Kolik bajtů měří ethernetová (MAC) adresa? Uveďte jen číslo bez jednotky.

6 || Jaké služby zajišťuje DNSSEC? ověřuje platnost DNS záznamů, ověřuje neexistenci DNS záznamů || Co platí o položce Time To Live (TTL) v IP datadiagramu? každý směrovač, jimž datagram projde, ji zmenší alespoň o 1, slouží jako ochrana proti směrovacím cyklům, při vynulování směrovač daný datagram zahodí || Jak reaguje TCP, když neobdrží včas potvrzení paketu? odešle pakety znovu, zdvojnásobí časovač pro čekání na potvrzení, až dorazí potvrzení, nepoužije je pro úpravu hodnoty časovače potvrzení || Které z následujícíh variant představují korektní URL? [1], http://www.tul.cz/ ||

Early Implementation[editovat | editovat zdroj]

In 1975, a two-network TCP/IP communications test was performed between Stanford and University College London (UCL). In November, 1977, a three-network TCP/IP test was conducted between sites in the US, the UK, and Norway. Several other TCP/IP prototypes were developed at multiple research centers between 1978 and 1983. The migration of the ARPANET to TCP/IP was officially completed on flag day January 1, 1983, when the new protocols were permanently activated.[1]

Adoption[editovat | editovat zdroj]

Se kterou technologií je spojena zkratka GBIC? gigabitový Ethernet || Každá doména v DNS musí mít: právě jeden primární server, alespoň jeden sekundární server || Které z následujících položek obsahují korektní IP adresy? 152.97.1.32, 10.0.0.1 || Jaké jsou typické vlastnosti sběrnicové topologie? nelze zabránit odposlechu přenášených dat, byla původní topologií Ethernetu, přerušení kabelu síť rozdělí, nebo dokonce zcela nefunkční ||

Které z následujících výroků platí pro směrovací rozhodnutí IP? vybere ve směrovací tabulce položku s nejdelším prefixem vyhovujícím cílové adrese || Uveďte číslo vrstvy v modelu OSI, na které pracuje router? 3 || Co znamená zkratka MAC ve spojové vrstvě? Medium Access Control || Kolik bitů měří identifikátor TCP nebo UDP portu? UveĎte jen číslo. 16 || Jaké vlastnosti má ethernetový přepínač (switch)? příchozí rámec si uloží a následně jej nezávisle odvysílá (story and forward), odděluje kolizní domény Ethernetu, umožňuje plně duplexní provoz připojenách zařízení || Které z následujících výroků jsou pravdivé pro stanici, která jako první provedla polouzavření TCP spojení? nesmí už vysílat žádná vlastní data, potvrzuje pakety přicházející od protější stanice, ukončí spojení, až polouzavře i protější stanice || Jaké jsou důvody pro obrácené pořadí bajtů v reverzním DNS dotazu, který k dané IP adrese hledá jméno? umožňuje distribuovat správu poddomén držitelům příslušných částí adresního prostoru ||

Jak reaguje TCP, když neobdrží včas potvrzení paketu? odešle paket znovu, zdvojnásobí časovač pro čekání na potvrzení, až dorazí potvrzení, nepoužije je pro úpravu hodnoty časovače potvrzení. || Jaká je délka adresy protokolu IPv4 v bajtech (uveďte jen číslo bez jednotky) 4 || Autoritativní DNS server domény cuni.cz dostal dotaz na IP adresu pro www.mff.cuni.cz. Který bude další oslovený server při hledání odpovědi? autoritativní server domény mff.cuni.cz || Které z následujících možností představují typy DNS záznamů? A, MX || Jaké služby zajišťuje DNSSEC? ověřuje platnost DNS záznamů, ověřuje neexistenci DNS záznamů || Jaké vlastnosti má protokol IMAP vzdáleně ovládá schránku s elektronickou poštou, umožňuje přístup ke schránce z více počítačů, je složitější než POP ||

Které z následujících výroků jsou pravdivé pro MIME? umožňuje posílat elektronické dopisy s přílohami, definuje hlavičky Content-Type a Content-Transfer-Encoding || Co znamená zkratka MAC ve spojové vrstvě? Medium Access Control || Následující varianty představují cíle v položkách směrovací tabulky. Která položka bude použita pro datagram s cílovou adresou 102.71.4.19? 102.0.0.0/8 || Jaké byly hlavní přínosy zavedení CIDR? Snížilo tempo růstu globálních směrovacích tabulek || Jaké vlastnosti má DNS server primární pro určitou doménu? je pro tuto doménu autoritativní, vznikají na něm data pro tuto doménu, existuje pro tuto doménu právě jeden || Jak se jmenuje soubor generovaný serverem pro možnost identifikace klienta pro potřeby HTTP komunikace? Cookie || Kolik vrstev má referenční model OSI? Uveďte číslo 7 || Které topologie jsou nebo byly využívány v sítích Ethernet? sběrnicová, hvězdicová, stromová || Autoritativní DNS server domény cz dostal dotaz na IP adresu pro www.mff.cuni.cz. Který bude další oslovený server při hledání odpovědi? autoritativní server domény cuni.cz ||

Následující varianty představují cíle v položkách směrové tabulky. Která položka bude použita pro datagram s cílovou adresou 147.230.14.95? 0.0.0.0/0 || Následující varianty představují cíle v položkách směrovací tabulky. Která položka bude použita pro datagram s cílovou adresou 102.71.4.19? 102.0.0.0/8 || Jaké jsou vlastnosti protokolu v počítačové síti? definuje komunikaci partnerů ve stejné vrstvě, současné nejpoužívanější protokoly jsou nezávislé na výrobci, vytváří je IETF, IEEE a podobné organizace, společný protokol umožňuje interoperabilitu výrobků různých firem ||

Key architectural principles[editovat | editovat zdroj]

Two Internet hosts connected via two routers and the corresponding layers used at each hop. The application on each host executes read and write operations as if the processes were directly connected to each other by some kind of data pipe. Every other detail of the communication is hidden from each process. The underlying mechanisms that transmit data between the host computers are located in the lower protocol layers.
Encapsulation of application data descending through the layers described in RFC 1122

Je protokol TFTP funkčně bohatší než protokol FTP? Ne || Které z následujících výroků platí pro směrovací tabulku? popisuje jeden krok při směrování datagramu, obsahuje cílovou adresu určenou prefixem, použije se z ní položka s nejdelším prefixem vyhovujícím cílové adrese posuzovaného || Které z následujícíh výroků platí pro spojovou (linkovou) vrstvu? řídí přístup k médiu, definuje formát paketu (rámce) || Jaké údaje tazatel obvykle získá protokolem DHCP? svou IP adresu, implicitní cestu (default route), adresu místního DNS serveru || Jaké vlastnosti má protokol HTTP? je bezstavový, řídící informace přenáší v textové podobě, formát jeho zpráv byl inspirován elektronickými dopisy || Které z následujících možností označují MIME typy? image, multipart || Označte vlastnosti P2P sítí chybí centrální autorita kontrolující obsah, odolnost proti výpadkům, čím více účastníků, tím vyšší rychlost ||

Co je kolizní okénko v Ethernetu? časový interval, kdy může dojít ke kolizi || Jaké jsou vlastnosti síťové vrstvy referenčního modelu OSI? Jejím hlavním úkolem je směrování, odpovídá síťové vrstvě architektury TCP/IP || Jaká je doména 1. úrovně pro reverzní DNS dotazy (hledání jména na základě IP adresy)? arpa || Následující varianty představují cíle v položkách směrovací tabulky. Která položka bude použita pro datagram s cílovou adresou 102.15.3.74? 102.15.3.74/32 || Jakou zkratku má rozšíření e-mailové komunikace umožňující odeslání znaků s diakritikou a příloh? MIME || Jaké jsou typické vlastnosti sběrnicové topologie? nelze zabránit odposlechu přenášených dat, byla původní topologií Ethernetu, přerušení kabelu síť rozdělí, nebo dokonce zcela znefunkční || Jak se jmenuje protokol, kterým lze na základě IP(v4) adresy zjistit linkovou (MAC) adresu sousedního stroje? ARP || Které z následujících zkratek označují protokoly pro přenos elektronické pošty či přístup k ní? SMTP, IMAP ||

Kolik bajtů měří ethernetová MAC adresa? Uveďte jen číslo bez jednotky. 6 || Následující varianty představují cíle v podsložkách směrovací tabulky. Která polosložka bude použita pro dataprogram s cílovou adresou 102.15.61.4? 102.15.0.0/16 || Jaké jsou výhody protokolu UDP? Je vhodný pro aplikace preferující co nejrychlejší dat, Má minimální režii || Jaká je přenosová rychlost technologie Fast Ethernet v Mb/s 100 ||

Autoritativní kořenový DNS server dostal dotaz na IP adresu pro www.mff.cuni.cz Který bude další oslovený server při hledání odpovědi? autoritativní server domény cz || Který z následujících výroků jsou pravdivé pro MIME? Umožňuje elektronické dopisy s přílohami, definuje hlavičky Content-Type a Content-Transfer-Encoding || Které z následujících výroků jsou pravdivé pro Domain Name System Doménová jména jsou uspořádána hiearchicky, jedná se o distribuovaný systém, doménová jména josu uspořádána hiearchicky. || Autoritativní DNS server dostal dotaz na IP adresu pro www.mff.cuni.cz Který bude další oslovený server při hledání odpovědi? Autoritativní server domény cuni.cz ||

Application layer
Následující varianty představují cíle v podsložkách směrovací tabulky. Která polosložka bude použita pro dataprogram s cílovou adresou 147.230.14.95? 0.0.0.0/0 || Které z následujících možností označují MIME typy? Image, multipart || Označte síťe, které fungují na principu P2P Bittorrent, Kazaa, DirectConnect || Jaké jednotky informace se číslují a potvrzují v TCP ? bajty || Které z následujících adres patří do síťe 147.230.3.0/16 147.230.3.92 || Které z následujích položek obsahují korektní IP adresy? 152.97.1.32 ||
Transport layer
Jaké vlastnosti má protokol IMAP? Vzájemně ovládá schránku s elektronickou poštou, je složitější než POP, umožňuje přístup ke schránce z více počítačů || Označte vlastnost P2P sítí chybí centrální autorita kontrolující obsah, odolnost vůči výpadkům, čím více účastníků, tím vyšší rychlost. || Následující varianty představují cíle v podsložkách směrovací tabulky. Která polosložka bude použita pro dataprogram s cílovou adresou 102.15.3.81? 102.15.3.0/24 || Jakou zkratku má rozšíření e-maile komunikace umožňující odesílání znaků s diakritikou a příloh? MIME || Je protokol TFTP funkčně bohatší než protokol FTP? Nepravda ||
Internet layer
Které z následujících variant představují korektní URL? [2], http://www.tul.cz/ || Autoritativní DNS server domény cuni.cz dostal dotaz na IP adresu pro www.mff.cuni.cz . Který bude další oslovený server při hledání odpověďi. mff.cuni.cz || Jaké byly hlavní přínosy zavedení CIDR Snížilo tempo růstu globálních směrovacích tabulek, omezilo plýtvání adresami || Které z následujících vlastností jsou charakteristické pro LAN ? má omezený obsah(obvykle nanejvýš několik km), přenosové rychlosti bývají vysoké(od 10Mb/s) || Jaké údaje tazatel obvykle získá protokolem DHCP? svou IP adresu, implicitní cestu(default route), adresu místního DNS serveru || Ve kterých vrstvách se shoduje referenční model OSI s internetovou architekturou TCP/IP? Síťová, transparentní || Co platí o položce Time To Live(TTL) v IP dataprogramu? Každý směrovač, jímž datagram projde, ji zmenší alespoň o 1, slouží jako ochrana proti směrovacím cyklům, při vynulování smarovač daný datagram zahodí ||
Link layer
Jaké údaje využívá TCP při stanovení hodnoty časovače pro potvrzování? Průměrnou dobu odezvy RTT, průměrnou odchylku(rozptyl) doby odezvy || Jaké vlastnosti má ethernetový rozbočovač(hub) Svým chováním simuluje sběrnici, příchozí rámec přepošle do všech ostatních kabelů, všechny připojené počítače soutěží o médium algoritmem CSMA/CD, v současnosti se již neprodává || Jakou zkratku má rozlišení e-maile komunikace umožňující odesílání znaků s diakritikou a příloh MIMF || Kolik vrstev má referenční model OSI 7 || Které vlastnosti má ethernetový přepínač switch? příjem rámce a jeho vysílání mohou probíhat odděleně, oddeluje kolizní domény CSMA/CD. umožňuje plně duplexní přenosy dat || Jaké jednotky informace se číslují a potvrzují v TCP ? Bajty || Které z následujících zkratek označují protokoly pro přenos elektronické pošty či přístup k ní ? IMAP,SMTP ||

Lokální DNS server v síti TUL dostal dotaz na IP adresu pro www.mff.cuni.cz. Který bude další oslovený server při hledání odpověďi ? Autoritativní kořenový server || Jaké vlastnosti má infrastrukturní buňka v bezdrátové síti IEEE 802.11 ? Je řízena základovou stanicí(AP) Veškerý provoz prochází základovou stanicí (AP) || Které z následujících výroků platí pro RTS/CTS výměnu v bezdrátové síti? v RTS odesilatel ohlásí délků rámce, který bude vysílat hodnoty z RTS a CTS slouží ostatním stanicím k nastavení NAV || Autoritativní DNS server domény cuni.cz dostal dotaz na IP adresu pro www.mff.cuni.cz. Který bude další oslovený server při hledání odpovědi? Autoritativní server domény mff.cuni.cz || Které problémy jsou specifické pro sítě typu IEEE 802.11? rušení signálu, útlum signálu || Které z následujících vlastností má hvězdicová topologie? umožňuje oddělovat provoz pro jednotlivé koncové stanice || 1) V čem se liší TKIP (WPA), který je součástí IEEE 802.11 od protokolu WEP? IEEE 802.11 je novější. Používá delších inicializačních vektory. Střídá klíče šifrování. || 2) Které konfigurační parametry obvykle předává skupinám protokol DHCP? Maska podsítě adresy místního DNS serveru implicitní || 3) Stanice Ethernetu: Vyšle jim signál a zašle chybu Počká náhodnou dobu a opakuje || 4) K čemu slouží protokol AddressResolutionProtocol? Ke zjištění linkové adresy podle IP adresy. ||

5) Co představuje číslo v označení 100BASE-TX Přenosová rychlost || 6) Fyzická vrstva OSI určuje: Kabeláž, používané frekvence || 7) Která z následujících tvrzení jsou pravdivá pro POP? Jednoduchý Stahuje el. dopisy ze schránky na počítačích || 8) Jaké informace používá NAV? Délky standardních mezer mezi rámci Údaje z hlaviček přenesených rámců || 9) Mezi klientem www a serverem www zabezpečuje komunikaci protokol: http || 11) Co se stane, když hlavička TTL v hl. IP datagramu získá hodnotu 0? Odesílateli pošle chybovou zprávu z ICMP. Datagram se zahodí. || 12) Který z následujících standardů bezdrátových sítí má největší přenosovou rychlost? 802.11n (100 Mb/s) || 13) Který z následujících výroků platí pro ethernetovýswich? Odděluje kolizní domény, regeneruje signál, rámec si uloží a následně odvysílá rámce a posílá cíleně jen adresátovi. || 14) Fyzická vrstva OMI RM? Vlastní přenos prostředků || 15) Jaký typ směrování používá největší počet zařízení připojených k internetu? Statické || 16) Maximální počet bajtů nesených elektronickým rámcem? 1500 || 17) Relační vrstva OSI definuje? Prostředky pro řízení dialogu přátelské ukončení spojení || 18) Který protokol transportní vrstvy využívá protokol SMTP pro přenos elektronických dopisů? TCP || 19) Která bezlicenční pásma využívají bezdrátové sítě standardu IEEE 802.11? 5,6 Ghz a 2,4 GHz || 20) Které z výroků platí pro hub? Regeneruje signál, stimuluje sběrnici || 22) Které z tvrzení je pravdivé pro IMAP? Vzdáleně pracuje s dopisy a spravuje schránky na serveru || 24) Maximální přenosová rychlost standardu IEEE 802.11g v MB/s. 54Mb/s || 25) Které z výroků jsou pravdivé pro pomocný DNS server? Není autoritativní, slouží ke zmenšení objemu DNS provozu || 26) Zjistěte tvar reverzního DNS, který hledá jméno k IP adrese 213.29.7.37. – 16tkový tvar adresy včetně nul se obrátí, číslice se stávají doménou ||

27) K čemu slouží TCP plovoucí okénko? Nemusí se čekat na potvrzení || 28) Které z následujících výroků jsou pravdivé pro směrovací protokol Open ShortestPathFirst (OSPF)? a. informace o změnách v síti se šíří roztékáním b. směrovače si udržují aktuální mapu sítě e. síť je rozdělena na oblasti || 29) Vlastnosti IP? bez spojení, bez záruky || 30) Lokální DNS server v doméně tul.cz byl dotázán na IP adresu k doménovému jménu www.uniwie.ac.at. Na který DNS server se obrátí? (Předpokládejte, že má prázdnou vyrovnávací paměť.) c. autoritativní server pro kořenovou doménu ||

31) Jakou přenosovou rychlost má Fast Ethernet? Uveďte jen číslo (bez jednotek) v megabitech za sekundu. Odpověď: 100 || 32) Co přináší UDP navíc proti IP? c. rozlišení jednotlivých aplikací || 33) V čem se liší standardy IEEE 802.11a a 802.11b? b. maximální přenosová rychlost d. použitá frekvence e. způsob modulace || 34) Co udělá TCP odesilatel, když vyprší časovač paketu aniž by přišlo jeho potvrzení. b. nastaví časovač na dvojnásobnou hodnotu e. odešle paket znovu || 35) Jaké vlastnosti mají ethernetové (MAC) adresy? a. jsou 6 bajtů dlouhé b. jsou celosvětové jednoznačné || 36) Linková (spojová) vrstva referenčního modelu OSI definuje a. pravidla pro přístup k médiu d. formát rámce e. MAC adresy || 37) Silný autentizační protokol, který omezí datový provoz stanice a povolí jej až po úspěšné autentizaci uživatele (zpravidla u RADIUS serveru), se nazývá: c. 802.1X || 38) Které z následujících výroků jsou pravdivé pro primární DNS server? a. je autoritativní d. je prvotním zdrojem informací pro danou doménu ||

39) Co je cílem fragmentace v IP? a. překlenout rozdíly v maximálních velikostech rámců (MTU) || 40) Co je cílem RTS/CTS výměny při bezdrátovém přenosu dat? Vyberte alespoň jednu odpověď. d. informovat o vysílání všechny stanice, které by s ním mohly kolidovat || 41) Pravdivé výroky pro cachingonly DNS? – není autoritativní, slouží ke zmenšení objemu pro danou doménu || 42) Rychlost IEEE 802.11b – 11 Mb/s || 43) Do které skupiny patří flooding – Dynamické izolované || 44) Co plní access point Ap? – vysílá beaconframe zajištuje bunkypri vstupu prochází ji veskerydatovy provoz v bunce || 45)Pravdivé tvrzení pro DNS – ukládá do vyrovnávací paměti, vyřeší dotaz, pošle tazateli, a. vyhledá k IP adrese jméno, vyhledá ke jménu IP adresu || 46)Kolik paketů využívá TCP – 3 ||

47) jaké adresy jsou korektní URL? – http://www.tul.cz/ mailto: [||] 48) NAV jaké stanice využívá? – údaje z hlaviček rámců délky standardních mezer mezi rámci || 49) Aplikační vrstva OSI definice: protokol pro elektronickou poštu komunikační protokoly síťové služby || 50) TCP umožňuje příjemci třídit, umožňuje plynulé vysílání || 51) DNS serverní doména alespoň jeden || 52) Co převzal FAST ETHERNET od ETHERNETU? formát rámce algoritmus CSA/CD || 53) O HTTP platí: Bezstavový TCP || 54) OSDF síť do oblastí roztékání || 55) Kolik bitů má IP - respektive IPv4 adresa? - 32 || 56) Které hodnoty bere TCP v úvahu při výpočtu délky časovače - čekací doby na potvrzení? Průměrnou dobu odezvy RTT - průměrný rozptyl odezvy MD || 57) Které vrstvě referenčního mod OSI odpovídá IP? - sítové || 58) Co udělá TCP odesilatel, když vyprší časovač paketu aniž by přišlo jeho potvrzení. b. nastaví časovač na dvojnásobnou hodnotu e. odešle paket znovu || 59) Relační vrstva OSI definuje? Prostředky pro řízení dialogu, a přátelské ukončení spojení || 60) K čemu slouží protokol AddressResolutionProtocolKe zjištění linkové adresy podle IP adresy || 61) Maximální počet bajtů nesených elektronickým rámcem? odpověd: 1500 ||

62) Co přináší UDP navíc proti IP? c. rozlišení jednotlivých aplikací || 63) Jaké problémy řešil Classless Internet DomainRouting (CIDR)? c. příliš velké směrovací tabulky v páteři Internetu e. příliš rychlé čerpání IP adres || 64) Kolik sekundárních DNS serverů musí mít doména? a. alespoň jeden || 65) Jaké informace jsou obsaženy v základní směrovací tabulce, kterou najdete v každém zařízení připojeném k Internetu (tedy nikoli v tabulce směrovacího protokolu)? b. identifikace cíle (prefix) první krok cesty k cíli (next hop) || 66) Které z následujících výroků jsou pravdivé pro sekundární DNS server? c. slouží jako záloha pro případ výpadku d. je autoritativní || 67) Transportní vrstva referenčního modelu OSI definuje b. nejčastěji spolehlivý kanál zachovávající pořadí c. mechanismus pro rozlišení jednotlivých aplikací e. přizpůsobení vlastností přenosu dat potřebám aplikace || 68) Jaký je význam čísla 16 v prefixu 147.230.0.0/16 ? d. počet významných bitů od začátku adresy || 69) Které z následujících výroků jsou pravdivé pro DNS server, který řeší dotaz rekurzivně. b. odpověď si uloží do vyrovnávací paměti d. vyřeší dotaz a pošle tazateli odpověď || 70) Kolik paketů si mezi sebou vymění obě strany při navazování TCP spojení? d. 3 ||

71) Jakým způsobem se připojuje nezávilábunkaAdhoc. stanice komunikují přímo || 72) Co potřebujete k připojení full duplex. vícevodičový kabel(UTP, optické vlákno) || 73) Vyber jaké máme MIME typy. image,text,audio,video, multipart || 74) Jaký protokol používá pro komunikaci MTA. smtp || 75) Fyzická vrstva OMI-RM. Vlastní přenos prostředků || 76) Autoritativní server pro doménu uniwie.ac.at - žádný || 77) TCL hlavička – přijde 0 ->napíše chybovou hlášku, zahodí se || 78) Proč musí být kolizní okénko menší než doba vysílání nejkratšího rámce? c. aby nedocházelo k nezjištěným kolizím ||

79) Které z následujících zkratek označují dynamické distribuované směrovací protokoly? B. OSPF e. BGP f. RIP || 80)Které z následujících výroků jsou pravdivé pro NAT? a. počítače v lokální síti za NATem nejsou z Internetu adresovatelnéc. c. přepisuje IP adresy v datagramech Správná odpověď d. poněkud zvyšuje bezpečnost lokální sítě || 81) K čemu slouží protokol ARP? ke zjištění linkové adresy podle IP adresy || 82) Autoritativní DNS server pro doménu at byl dotázán lokálním DNS serverem z domény tul.cz na IP adresu k doménovému jménu www.uniwie.ac.at. Který DNS server bude osloven jako další při řešení tohoto dotazu?autoritativní server pro doménu ac.at ||

The following is a description of each layer in the TCP/IP networking model starting from the lowest level.

Link layer[editovat | editovat zdroj]

83) Které z následujících topologií se používají (nebo používaly) v Ethernetu?Strom, sběrnice, hvězda || 84) Která z následujících kritérií musí být splněna, aby počítač mohl v Ethernetu komplikovat plně duplexně (full duplex)?b. musí být připojen dvoubodovým médiem (UTP, optické vlákno) e. musí být připojen k přepínači (switch) ||

85)Co udělá TCP odesilatel, když vyprší časovač paketu aniž by přišlo jeho potvrzení. b. nastaví časovač na dvojnásobnou hodnotu c. odešle paket znovu || 86)Který z následujících protokolů pro bezdrátové sítě má nejvyšší maximální přenosovou rychlost? c. IEEE 802.11n || 87)Následující výčet představuje cíle v položkách směrovací tabulky. Podle této tabulky se má odeslat IP datagram směřující na adresu 10.20.30.17. Která položka směrovací tabulky se použije? b. 10.20.30.0/24 ||

87) Které z následujících výroků platí pro ethernetový hub (rozbočovač)? c. svým chváním simuluje sběrnici Správná odpověď e. regenuje signál Správná odpověď || 88) Jaké je MTU pro Ethernet? Uveďte jen samotné číslo, bez jednotky. Správná odpověď: 1500 || 89) Jakou přenosovou rychlost má Ethernet ve své původní podobě? Uveďte jen číslo (bez jednotek) v megabitech za sekundu. Odpověď: 10 ||

Internet layer[editovat | editovat zdroj]

The internet layer has the responsibility of sending packets across potentially multiple networks. Internetworking requires sending data from the source network to the destination network. This process is called routing.

The Internet Protocol performs two basic functions:

 • Host addressing and identification: This is accomplished with a hierarchical IP addressing system.
 • Packet routing: This is the basic task of sending packets of data (datagrams) from source to destination by forwarding them to the next network router closer to the final destination.

The internet layer is not only agnostic of data structures at the transport layer, but it also does not distinguish between operation of the various transport layer protocols. IP carries data for a variety of different upper layer protocols. These protocols are each identified by a unique protocol number: for example, Internet Control Message Protocol (ICMP) and Internet Group Management Protocol (IGMP) are protocols 1 and 2, respectively.

Some of the protocols carried by IP, such as ICMP which is used to transmit diagnostic information, and IGMP which is used to manage IP Multicast data, are layered on top of IP but perform internetworking functions. This illustrates the differences in the architecture of the TCP/IP stack of the Internet and the OSI model. The TCP/IP model's internet layer corresponds to layer three of the Open Systems Interconnection (OSI) model, where it is referred to as the network layer.

The internet layer provides an unreliable datagram transmission facility between hosts located on potentially different IP networks by forwarding the transport layer datagrams to an appropriate next-hop router for further relaying to its destination. With this functionality, the internet layer makes possible internetworking, the interworking of different IP networks, and it essentially establishes the Internet. The Internet Protocol is the principal component of the internet layer, and it defines two addressing systems to identify network hosts' computers, and to locate them on the network. The original address system of the ARPANET and its successor, the Internet, is Internet Protocol version 4 (IPv4). It uses a 32-bit IP address and is therefore capable of identifying approximately four billion hosts. This limitation was eliminated in 1998 by the standardization of Internet Protocol version 6 (IPv6) which uses 128-bit addresses. IPv6 production implementations emerged in approximately 2006.

Transport layer[editovat | editovat zdroj]

The transport layer establishes basic data channels that applications use for task-specific data exchange. The layer establishes host-to-host connectivity, meaning it provides end-to-end message transfer services that are independent of the structure of user data and the logistics of exchanging information for any particular specific purpose and independent of the underlying network. The protocols in this layer may provide error control, segmentation, flow control, congestion control, and application addressing (port numbers). End-to-end message transmission or connecting applications at the transport layer can be categorized as either connection-oriented, implemented in TCP, or connectionless, implemented in UDP.

For the purpose of providing process-specific transmission channels for applications, the layer establishes the concept of the network port. This is a numbered logical construct allocated specifically for each of the communication channels an application needs. For many types of services, these port numbers have been standardized so that client computers may address specific services of a server computer without the involvement of service announcements or directory services.

Because IP provides only a best effort delivery, some transport layer protocols offer reliability. However, IP can run over a reliable data link protocol such as the High-Level Data Link Control (HDLC).

For example, the TCP is a connection-oriented protocol that addresses numerous reliability issues in providing a reliable byte stream:

 • data arrives in-order
 • data has minimal error (i.e., correctness)
 • duplicate data is discarded
 • lost or discarded packets are resent
 • includes traffic congestion control

The newer Stream Control Transmission Protocol (SCTP) is also a reliable, connection-oriented transport mechanism. It is message-stream-oriented—not byte-stream-oriented like TCP—and provides multiple streams multiplexed over a single connection. It also provides multi-homing support, in which a connection end can be represented by multiple IP addresses (representing multiple physical interfaces), such that if one fails, the connection is not interrupted. It was developed initially for telephony applications (to transport SS7 over IP), but can also be used for other applications.

The User Datagram Protocol is a connectionless datagram protocol. Like IP, it is a best effort, "unreliable" protocol. Reliability is addressed through error detection using a weak checksum algorithm. UDP is typically used for applications such as streaming media (audio, video, Voice over IP etc.) where on-time arrival is more important than reliability, or for simple query/response applications like DNS lookups, where the overhead of setting up a reliable connection is disproportionately large. Real-time Transport Protocol (RTP) is a datagram protocol that is designed for real-time data such as streaming audio and video.

The applications at any given network address are distinguished by their TCP or UDP port. By convention certain well known ports are associated with specific applications.

The TCP/IP model's transport or host-to-host layer corresponds roughly to the fourth layer in the Open Systems Interconnection (OSI) model, also called the transport layer.

Application layer[editovat | editovat zdroj]

The application layer includes the protocols used by most applications for providing user services or exchanging application data over the network connections established by the lower level protocols. This may include some basic network support services such as protocols for routing and host configuration. Examples of application layer protocols include the Hypertext Transfer Protocol (HTTP), the File Transfer Protocol (FTP), the Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), and the Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).[2] Data coded according to application layer protocols are encapsulated into transport layer protocol units (such as TCP or UDP messages), which in turn use lower layer protocols to effect actual data transfer.

The TCP/IP model does not consider the specifics of formatting and presenting data, and does not define additional layers between the application and transport layers as in the OSI model (presentation and session layers). Such functions are the realm of libraries and application programming interfaces.

Application layer protocols generally treat the transport layer (and lower) protocols as black boxes which provide a stable network connection across which to communicate, although the applications are usually aware of key qualities of the transport layer connection such as the end point IP addresses and port numbers. Application layer protocols are often associated with particular client-server applications, and common services have well-known port numbers reserved by the Internet Assigned Numbers Authority (IANA). For example, the HyperText Transfer Protocol uses server port 80 and Telnet uses server port 23. Clients connecting to a service usually use ephemeral ports, i.e., port numbers assigned only for the duration of the transaction at random or from a specific range configured in the application.

The transport layer and lower-level layers are unconcerned with the specifics of application layer protocols. Routers and switches do not typically examine the encapsulated traffic, rather they just provide a conduit for it. However, some firewall and bandwidth throttling applications must interpret application data. An example is the Resource Reservation Protocol (RSVP). It is also sometimes necessary for network address translator (NAT) traversal to consider the application payload.

The application layer in the TCP/IP model is often compared as equivalent to a combination of the fifth (Session), sixth (Presentation), and the seventh (Application) layers of the Open Systems Interconnection (OSI) model.

Furthermore, the TCP/IP reference model distinguishes between user protocols and support protocols.[3] Support protocols provide services to a system. User protocols are used for actual user applications. For example, FTP is a user protocol and DNS is a support protocol.

Layer names and number of layers in the literature[editovat | editovat zdroj]

The following table shows various networking models. The number of layers varies between three and seven.

RFC 1122, Internet STD 3 (1989) Cisco Academy[4] Kurose,[5] Forouzan[6] Comer,[7] Kozierok[8] Stallings[9] Tanenbaum[10] Arpanet Reference Model (RFC 871) OSI model
Four layers Four layers Five layers Four+one layers Five layers Five layers Three layers Seven layers
"Internet model" "Internet model" "Five-layer Internet model" or "TCP/IP protocol suite" "TCP/IP 5-layer reference model" "TCP/IP model" "TCP/IP 5-layer reference model" "Arpanet reference model" OSI model
Application Application Application Application Application Application Application/Process Application
Presentation
Session
Transport Transport Transport Transport Host-to-host or transport Transport Host-to-host Transport
Internet Internetwork Network Internet Internet Internet Network
Link Network interface Data link Data link (Network interface) Network access Data link Network interface Data link
Physical (Hardware) Physical Physical Physical

Some of the networking models are from textbooks, which are secondary sources that may conflict with the intent of RFC 1122 and other IETF primary sources.[11]

Comparison of TCP/IP and OSI layering[editovat | editovat zdroj]

The three top layers in the OSI model, i.e. the application layer, the presentation layer and the session layer, are not distinguished separately in the TCP/IP model which only has an application layer above the transport layer. While some pure OSI protocol applications, such as X.400, also combined them, there is no requirement that a TCP/IP protocol stack must impose monolithic architecture above the transport layer. For example, the NFS application protocol runs over the eXternal Data Representation (XDR) presentation protocol, which, in turn, runs over a protocol called Remote Procedure Call (RPC). RPC provides reliable record transmission, so it can safely use the best-effort UDP transport.

Different authors have interpreted the TCP/IP model differently, and disagree whether the link layer, or the entire TCP/IP model, covers OSI layer 1 (physical layer) issues, or whether a hardware layer is assumed below the link layer.

Several authors have attempted to incorporate the OSI model's layers 1 and 2 into the TCP/IP model, since these are commonly referred to in modern standards (for example, by IEEE and ITU). This often results in a model with five layers, where the link layer or network access layer is split into the OSI model's layers 1 and 2.

The IETF protocol development effort is not concerned with strict layering. Some of its protocols may not fit cleanly into the OSI model, although RFCs sometimes refer to it and often use the old OSI layer numbers. The IETF has repeatedly statedŠablona:Citation needed that Internet protocol and architecture development is not intended to be OSI-compliant. RFC 3439, addressing Internet architecture, contains a section entitled: "Layering Considered Harmful".[11]

For example, the session and presentation layers of the OSI suite are considered to be included to the application layer of the TCP/IP suite. The functionality of the session layer can be found in protocols like HTTP and SMTP and is more evident in protocols like Telnet and the Session Initiation Protocol (SIP). Session layer functionality is also realized with the port numbering of the TCP and UDP protocols, which cover the transport layer in the TCP/IP suite. Functions of the presentation layer are realized in the TCP/IP applications with the MIME standard in data exchange.

Conflicts are apparent also in the original OSI model, ISO 7498, when not considering the annexes to this model, e.g., the ISO 7498/4 Management Framework, or the ISO 8648 Internal Organization of the Network layer (IONL). When the IONL and Management Framework documents are considered, the ICMP and IGMP are defined as layer management protocols for the network layer. In like manner, the IONL provides a structure for "subnetwork dependent convergence facilities" such as ARP and RARP.

IETF protocols can be encapsulated recursively, as demonstrated by tunneling protocols such as Generic Routing Encapsulation (GRE). GRE uses the same mechanism that OSI uses for tunneling at the network layer.

Implementations[editovat | editovat zdroj]

Šablona:Unreferenced section The Internet protocol suite does not presume any specific hardware or software environment. It only requires that hardware and a software layer exists that is capable of sending and receiving packets on a computer network. As a result, the suite has been implemented on essentially every computing platform. A minimal implementation of TCP/IP includes the following: Internet Protocol (IP), Address Resolution Protocol (ARP), Internet Control Message Protocol (ICMP), Transmission Control Protocol (TCP), User Datagram Protocol (UDP), and Internet Group Management Protocol (IGMP). In addition to IP, ICMP, TCP, UDP, Internet Protocol version 6 requires Neighbor Discovery Protocol (NDP), ICMPv6, and IGMPv6 and is often accompanied by an integrated IPSec security layer.

Application programmers are typically concerned only with interfaces in the application layer and often also in the transport layer, while the layers below are services provided by the TCP/IP stack in the operating system. Most IP implementations are accessible to programmers through sockets and APIs.

Unique implementations include Lightweight TCP/IP, an open source stack designed for embedded systems, and KA9Q NOS, a stack and associated protocols for amateur packet radio systems and personal computers connected via serial lines.

Microcontroller firmware in the network adapter typically handles link issues, supported by driver software in the operating system. Non-programmable analog and digital electronics are normally in charge of the physical components below the link layer, typically using an application-specific integrated circuit (ASIC) chipset for each network interface or other physical standard. High-performance routers are to a large extent based on fast non-programmable digital electronics, carrying out link level switching.

See also[editovat | editovat zdroj]

Šablona:Portal

Bibliography[editovat | editovat zdroj]

References[editovat | editovat zdroj]

 1. TCP/IP Internet Protocol [online]. [cit. 2017-12-31]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. TCP/IP Illustrated: the protocols, ISBN 0-201-63346-9, W. Richard Stevens, February 1994
 3. RFC 1122, Requirements for Internet Hosts – Communication Layers, 1.1.3 Internet Protocol Suite, 1989
 4. DYE, Mark; MCDONALD, Rick; RUFI, Antoon. Google Books. Network Fundamentals, CCNA Exploration Companion Guide [online]. Cisco Press, 29 October 2007 [cit. 2016-09-12]. Dostupné online. ISBN 9780132877435. (anglicky) 
 5. James F. Kurose, Keith W. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach, 2008 ISBN 0-321-49770-8
 6. FOROUZAN, Behrouz A.; FEGAN, Sophia Chung. Google Books. Data Communications and Networking [online]. McGraw-Hill Higher Education, 1 August 2003 [cit. 2016-09-12]. Dostupné online. ISBN 9780072923544. (anglicky) 
 7. COMER, Douglas. Google Books. Internetworking with TCP/IP: Principles, protocols, and architecture [online]. Prentice Hall, 1 January 2006 [cit. 2016-09-12]. Dostupné online. ISBN 0-13-187671-6. (anglicky) 
 8. KOZIEROK, Charles M. Google Books. The TCP/IP Guide: A Comprehensive, Illustrated Internet Protocols Reference [online]. No Starch Press, 1 January 2005 [cit. 2016-09-12]. Dostupné online. ISBN 9781593270476. (anglicky) 
 9. STALLINGS, William. Google Books. Data and Computer Communications [online]. Prentice Hall, 1 January 2007 [cit. 2016-09-12]. Dostupné online. ISBN 0-13-243310-9. (anglicky) 
 10. TANENBAUM, Andrew S. Google Books. Computer Networks [online]. Prentice Hall PTR, 1 January 2003 [cit. 2016-09-12]. Dostupné online. ISBN 0-13-066102-3. (anglicky) 
 11. a b R. Bush; D. MEYER. Some Internet Architectural Guidelines and Philosophy. [s.l.]: Internet Engineering Task Force, December 2002. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2012-02-29. (anglicky) 

External links[editovat | editovat zdroj]

Šablona:Wikiversity