Wikipedista:Puszczanin

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Puszczanin je polské slovo pocházející ze slova "puszcza" (pušča) a znamená člověka, který žije v pralese.

Související informace naleznete také na stránce Bělověžský prales.

Puszczanin (diskusepříspěvkypočítadločlánkyshrnutízablokovánívšechny projekty)

Poustevník

(wikt:pl:puszczanin)

cs>0 Tento uživatel má rád češtinu.
Mé základní názory na Wikipedii
Stát Wikipedie nemůže být ničím jiným než revoluční diktaturou proletariátu pomůckou pro výuku cizích jazyků.

Karl Marx, Kritika gothajského programu, A. „Svobodný základ státu.“

Učebnice dějin filozofie

Formátování wikitextu podle vzoru wikipedistky Ivannah.

Základní kurzy dějin filozofie[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete na stránkách Stručné dějiny filosofie a Přepis ruské cyrilice do latinky.
{{sfn|Makarov|s=}}
* {{Citace monografie
 | příjmení1 = Makarov
 | jméno1 = Alexej
 | odkaz na autora = Alexej Makarov
 | titul = Stručné dějiny filosofie
 | vydavatel = [[Mladá fronta]]
 | místo = [[Praha]]
 | rok = 1972
 | počet_stran = 226
 | překladatelé = [[Stanislav Kučera]]
 | ilustrátoři = Josef Týfa (autor obálky)
 | vydání = 1
 | edice = 
 | titul původní = Историко-философское введение к курсу марксистско-ленинской философии, Istoriko-filosofskoje vveděnije k kursu marksistsko-leninskoj filosofii
 | ref = Makarov
}}
{{sfn|Asmus|s=181}}
* {{Citace sborníku
 | příjmení1 = Asmus
 | jméno1 = Valentin
 | odkaz na autora = Valentin Asmus
 | příjmení_sestavitele1 = Jovčuk
 | jméno_sestavitele1 = M. T.
 | odkaz na sestavitele = Michail Iovčuk
 | příjmení sestavitele2 = Ojzerman
 | jméno sestavitele2 = T. I.
 | sestavitel2 = 
 | odkaz na sestavitele2 = Teodor Ojzerman
 | příjmení sestavitele3 = Ščipanov
 | jméno sestavitele3 = I. J.
 | sestavitel3 = 
 | odkaz na sestavitele3 = Ivan Ščipanov
 | titul = Filosofie v Anglii koncem XVII. století a v XVIII. století. 
 | sborník = Dějiny filosofie
 | odkaz na sborník = Stručné dějiny filosofie
 | vydavatel = Svoboda
 | odkaz na vydavatele = Svoboda (nakladatelství)
 | místo = [[Praha]]
 | rok_vydání = 1976
 | vydání = 2
 | typ vydání = přepracované
 | strany = 180–187
 | počet_stran = 
 | jazyk = cs
 | ref = Asmus
}}
{{sfn|Tretera, 2000|s=}}
* {{Citace monografie | příjmení = Tretera | jméno = Ivo | odkaz na autora = Ivo Tretera | titul = Nástin dějin evropského myšlení (Od Thaléta k Rousseauovi) | vydavatel = Paseka | odkaz na vydavatele = Nakladatelství Paseka | místo = [[Praha]]—[[Litomyšl]] | rok = 2000 | isbn = 80-7185-278-3 | počet stran = 374 | kapitola = „Giordano Bruno“ | strany =  251–255 | vydání = 3 | ref = Tretera, 2000 | poznámka = }}

„Šedivý kůň“[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete na stránce Dějiny filosofie (učebnice).
{{sfn|Dějiny filosofie, sv. I|s=}}
* {{Citace sborníku
 | sestavitel = [[Georgij Aleksandrov]], [[Bernard Bychovskij]], [[Pavel Judin]], [[Mark Mitin]] (red.)
 | sborník = Dějiny filosofie
 | odkaz na sborník = Dějiny filosofie (učebnice)
 | url = 
 | vydání = 1
 | typ vydání = autorizované
 | vydavatel = Svoboda
 | odkaz na vydavatele = Svoboda (nakladatelství)
 | místo = [[Praha]]
 | rok vydání = 1950
 | id = 
 | poznámka = (výrazně marxistický pohled)
 | svazek = I "Filosofie antické a feudální společnosti"
 | typ svazku = 
 | kapitola = 
 | typ kapitoly =
 | url kapitoly = 
 | strany = 
 | ref = Dějiny filosofie, sv. I
}}
{{sfn|Dějiny filosofie, sv. II|s=}}
* {{Citace monografie 
 | příjmení = Alexandrov
 | jméno = Georgij
 | autor = 
 | odkaz na autora = Georgij Alexandrov
 | příjmení2 = Bychovskij
 | jméno2 =Bernard
 | autor2 = 
 | odkaz na autora2 = Bernard Bychovskij
 | příjmení3 = Judin
 | jméno3 =Pavel
 | autor3 = 
 | odkaz na autora3 = Pavel Judin
 | spoluautoři = [[Mark Mitin]] (red.)
 | korporace = 
 | odkaz na korporaci = 
 | titul = Dějiny filosofie
 | odkaz na titul = Dějiny filosofie (učebnice)
 | překladatelé = : Hana Malínská a Jaroslav Vlček
 | sestavující korporace = 
 | odkaz na sestavující korporaci =
 | url = 
 | vydání = 1
 | typ vydání = autoris.
 | vydavatel = Svoboda
 | odkaz na vydavatele = Svoboda (nakladatelství)
 | místo = [[Praha]]
 | datum vydání = 
 | rok vydání = 1952
 | počet stran = 518, [4]
 | doi = 
 | id = 
 | poznámka = 
 | svazek = II "Filosofie XV.—XVIII. století"
 | typ svazku = 
 | kapitola = „Hobbes"
 | typ kapitoly =
 | url kapitoly = 
 | strany = 134–150
 | ref = Dějiny filosofie, sv. II
}}

Starověká filozofie[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete na stránkách Starověká filozofie a Antická řecká filozofie.

Středověká filozofie[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete na stránce Středověká filozofie.
{{sfn|Sokolov|s=}}

Kniha V. V. Sokolova Středověká filozofie přehledně seznámí čtenáře s učeními i s životními osudy významných představitelů středověkého myšlení od období pozdní antiky až po vrchol a rozklad scholastiky. Autor přitom sleduje a objasňuje nejen hlavní směry ve vývoji teologickofilozofické problematiky této doby, ale upozorňuje také na řadu zásadních otázek, které byly v jejich rámci řešeny a měly přes svou převážně teologickou formu důležité místo v celkovém vývoji filozofie.

Za postavami křesťanských teologů, náboženských teoretiků i fanatiků, postavami racionalisticky uvažujících církevních volnomyšlenkářů, ale i heretiků, „kacířů" a pohanů, za ortodoxními vyznavači islámu, stoupenci jeho nejrůznějších sekt a židovskými mysliteli zde autor ukazuje zřetelnou kontinuitu lidského úsilí o vědění, kterému nemohla zabránit ani nesmlouvavá, tvrdá a svazující nadvláda náboženské víry ve středověkém myšlení.

Středověká filozofie patří k řadě prací z dějin filozofie, vydávaných Nakladatelstvím Svoboda v ČK, z nichž dosud vyšly: V. F. Asmus: Antická filozofie a A. Ch. Gorfunkel: Renesanční filozofie. Řada bude pokračovat kolektivní prací sovětských autorů Formování novověké filozofie. — Databáze knih[1]  

* {{Citace monografie | příjmení = Sokolov | jméno = Vasilij Vasiljevič | odkaz na autora = Vasilij Sokolov | titul = Středověká filozofie | titul původní = Sredněvekovaja filosofija | vydavatel = Svoboda | odkaz na vydavatele = Svoboda (nakladatelství) | místo = [[Praha]] | rok = 1988 | počet stran = 488 | kapitola = „Mystický směr 12. století. Bernard z Clairvaux“ | strany = 194–199 | překladatelé = [[Vilém Herold]] a [[Václava Steindlová]] | ref = Sokolov}}

Renesanční filosofie[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete na stránce Renesanční filosofie.
{{sfn|Gorfunkel|s=257}}
* {{Citace monografie
 | příjmení1 = Gorfunkel
 | jméno1 = Alexandr Chaimovič
 | odkaz na autora = Alexandr Gorfunkel
 | titul = Renesanční filozofie
 | vydavatel = Svoboda
 | odkaz na vydavatele = Svoboda (nakladatelství) 
 | místo = [[Praha]]
 | rok = 1987
 | počet stran = 377
 | kapitola = „Senzualismus Agostina Doni“
 | strany = 254–257
 | jazyk = cs
 | překladatelé = : Otto Vochoč
 | vydání = 1
 | titul původní = Filosofija epochi vozroždenija
 | ref = Gorfunkel
}}
I přesto, že se jedná o knihu "sovětského odborníka" je v knize citací z Marxe a Engelse jen minimum. Autor se nesnaží za každou cenu "roubovat" len-marx na každý druhý citát toho či onoho renesančního filozofa, aby ukázal jejich třídní a politickou uvědomělost. Řekl bych, že je to celkem slušná přehledová práce, která vystihuje jednotlivé postavy renesanční filozofie skrze výtahy z děl a zároveň je celkem dobře srozumitelná. Autor píše pro laika, ale zároveň to není ryze schematická a zjednodušující práce. V některých aspektech bych řekl, že je to stále vhodná "učebnice" a dobrý úvod do renesanční filozofie.

—puml, Databáze knih[2]

Novověká filozofie[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete na stránce Novověká filozofie.
{{sfn|Formování novověké filozofie|s=}}
* {{Citace monografie | titul = Formování novověké filozofie | další = Vedoucí autorského kolektivu: [[Teodor Ojzerman|T. I. Ojzerman]] | vydavatel = Svoboda | odkaz na vydavatele = Svoboda (nakladatelství) | místo = Praha | rok = 1989 | počet stran = 731 | isbn = 80-205-0025-1 | poznámka = Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík | titul původní = Философия эпохи ранних буржуазных революций | ref = Formování novověké filozofie }}

Filozofie 19. století[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete na stránce Filozofie 19. století.
{{sfn|Melvil|s=}}

Kritická studie sovětských filozofů analyzuje hlavní směry buržoazní filozofie(sk) v posledním století. Pojednává o novokantovství, o charakteristických rysech pozitivismu konce 19. a začátku 20. století, o absolutním idealismu, pragmatismu, novopozitivismu, vzniku, ideově teoretických základech a filozofické podstatě existencialismu, fenomenologii, novotomismu aj.

* {{Citace sborníku
 | příjmení1 = Melvil
 | jméno1 = J. K.
 | odkaz na autora = Jurij Melvil
 | příjmení_sestavitele1 = Bogomolov
 | jméno_sestavitele1 = A. S.
 | odkaz na sestavitele = Alexej Sergejevič Bogomolov
 | příjmení sestavitele2 = Melvil
 | jméno sestavitele2 = J. K.
 | sestavitel2 = 
 | odkaz na sestavitele2 = 
 | příjmení sestavitele3 = Narskij
 | jméno sestavitele3 = I. S.
 | sestavitel3 = 
 | odkaz na sestavitele3 = Igor Narskij
 | titul = Pragmatismus
 | sborník = Současná buržoazní filozofie
 | vydavatel = Svoboda
 | odkaz na vydavatele = Svoboda (nakladatelství)
 | místo = [[Praha]]
 | rok_vydání = 1978
 | vydání = 1
 | strany = 206–278
 | počet_stran = 588
 | jazyk = cs
 | poznámka = 
 | ref = Melvil
}}

Filozofie 20. století[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete na stránce Filozofie 20. století.
{{sfn|Grigorjan|s=180}}
* {{Citace sborníku
 | příjmení1 = Grigorjan
 | jméno1 = Boris
 | odkaz na autora = Boris Grigorjan
 | příjmení_sestavitele1 = Mitrochin
 | jméno_sestavitele1 = L. N.
 | odkaz na sestavitele = Lev Nikolajevič Mitrochin
 | příjmení sestavitele2 = Ojzerman
 | jméno sestavitele2 = T. I.
 | sestavitel2 = 
 | odkaz na sestavitele2 = Teodor Ojzerman
 | příjmení sestavitele3 = Šeršenko
 | jméno sestavitele3 = L. N.
 | sestavitel3 = 
 | odkaz na sestavitele3 = 
 | titul = Filosofická antropologie
 | sborník = Buržoazní filozofie 20. století
 | vydavatel = Svoboda
 | odkaz na vydavatele = Svoboda (nakladatelství)
 | místo = [[Praha]]
 | rok_vydání = 1977
 | vydání = 1
 | strany = 177–197
 | počet_stran = 364
 | jazyk = cs
 | ref = Grigorjan
}}
Realismus v americké a evropské filozofii 20. století; Pragmatismus; Od pozitivismu k novopozitivismu; Strukturalismus; Klasická psychoanalýza a neofreudismus; Existencionalismus; Personalismus; Novoprotestantismus; Novotomismus - filozofie soudobého katolicismu.

Databáze knih[3]

{{sfn|Melvil|s=}}
* {{Citace monografie
 | příjmení = Melvil
 | jméno = J. K.
 | autor = 
 | odkaz na autora = Jurij Melvil
 | spoluautoři = 
 | korporace = 
 | odkaz na korporaci = 
 | titul = Cesty buržoazní filozofie 20. století
 | odkaz na titul = 
 | titul původní = Пути буржуазной философии ХХ века
 | url = 
 | dostupnost = 
 | editoři = 
 | redaktoři = 
 | překladatelé = : Zdeněk Kolář
 | ilustrátoři = 
 | další = 
 | vydání = 1
 | typ vydání = 
 | vydavatel = Svoboda
 | odkaz na vydavatele = Svoboda (nakladatelství)
 | místo = [[Praha]]
 | rok = 1987
 | měsíc = 
 | den = 
 | rok tisku = 
 | měsíc tisku = 
 | den tisku = 
 | rok copyrightu = 
 | počet svazků = 
 | počet stran = 267
 | přílohy = 
 | edice = 
 | subedice = 
 | svazek edice = 
 | kapitola = 
 | typ kapitoly = 
 | url kapitoly = 
 | strany = 
 | svazek = 
 | typ svazku = 
 | isbn = 
 | isbn2 = 
 | doi = 
 | id = 
 | poznámka = 
 | jazyk = cs
 | ref = Melvil
}}

Reference[editovat | editovat zdroj]