Wikipedista:Podzemnik/Osmidílná stezka k Nejlepšímu článku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Osmidílná stezka k Nejlepšímu článku


1. Vyberte si článek

 • Vyberte si takový článek, jehož předmět Vás skutečně zajímá a vylepšování vybraného článku bude pro Vás potěšení, ne otrava.
 • Preferujte méně kontroverzní témata, je často velmi obtížné dostat mezi NČ články s dlouhodobě umístěnými šablonami zpochybňující neutralitu či přesnost článku, nevybírejte si články o kontroverzních tématech.
 • Pokud chcete na článku pracovat sami, vyberte si takový článek, který nebyl dlouho editován a nezdá se tak, že by byl předmětem zájmu dalších wikipedistů. Pokud chcete pracovat s někým dalším (např. v rámci nějakého projektu), je velmi důležité se předem domluvit, jak bude spolupráce probíhat.
Zlatý puzzlik, cíl Nejlepších článkařů

2. Najděte zdroje a obrázky

 • Než začnete psát nebo přepisovat stávající článek, ujistěte se, že máte k dispozici alespoň základní zdroje, ze kterých budete moci čerpat. Obecně platí, že čím víc zdrojů, tím lépe, jeden zdroj není dostačující, dva jsou obvykle také málo. Opírejte se o prameny věrohodné a práce autorů, kteří jsou na dané téma odborníci. V drtivé většině případů jsou upřednostňovány a velmi doporučovány tištěné zdroje, které obvykle mají potenciál být spolehlivější. Pokud nemáte potřebné tištěné prameny doma, půjčte si je v knihovně, zkuste je najít přes Knihy Google nebo Vyhledávání Google, kde jsou většinou k dispozici alespoň částečné náhledy knih. V podobných vyhledávačích zkuste hledat pomocí klíčových slov, díky nimž můžete nalézt práce, které o Vašem tématu byly vydány. Dalšími nástroji pro vyhledávání zdrojů jsou např. Jednotná informační brána. Když budete potřebovat doplňující informace o nějaké knize, zkuste použít WorldCat nebo katalog Národní knihovny. Když pracujete s již nalezenými zdroji, často v nich naleznete odkazy na další prameny, proto i během psaní nepřestávejte vyhledávat další zdroje!
 • Důležitou součástí každého Nejlepšího článku by měly být obrázky. Jak podotkl Ioannes Pragensis: „[...] Nejlepší články [by] měly být vzorové, a k tomu patří i nějaký ten obraz.“[1] Problém však nastává u článků o počítačových hrách, filmech apod., kdy absence fair use v českém prostředí prakticky znemožňuje použití jakýchkoliv obrazových materiálů v těchto článcích. Nebojte se proto zkusit zažádat majitele práv o uvolnění nějakého obrázku skrze OTRS. Pokud se ani touto cestou nepodaří obrazový materiál získat, zastávám názor, že by to nemělo bránit postupu článku mezi Nejlepší. Tento problém zde ale ještě nebyl šířeji probírán, proto je otázkou, jak se k tomu postaví ostatní. Všechny obrázky v Nejlepším článku by měly mít vyřešenou licenci. Bližší informace o licenční politice Wikimedia Commons najdete zde.

3. Rozvrhněte si článek

 • Jakmile získáte dostatek zdrojů i dostatek informací na to, aby jste měli dostatečný přehled o tématu, o kterém bude Váš článek pojednávat, článek si rozvrhněte. Článek by neměl obsahovat zbytečně moc sekcí a podsekcí, zároveň by jeho struktura měla být logická a přehledná. Nedělte článek na malé sekce obsahující několik vět, zbytečně to článek rozsekává, natahuje to obsah a znepřehledňuje čtení.
 • Už několikrát se diskutovala otázka, jak by měl být Nejlepší článek dlouhý – neexistuje nějaká obecná zásada o délce článku. Článek Izrael by mohl mít s klidem 500kb, takový článek by však byl velmi nepřehledný, dlouho by se načítal a asi málokdo by jej dočetl do konce. Když cítíte potřebu o něčem napsat podrobně, učiňte tak raději v samostatném článku a na ten pak odkažte, např. pomocí šablony {{Hlavní článek}}. Na druhou stranu existují články jako England expects that every man will do his duty, které se zabývají natolik úzkým tématem, že může být vůbec problematické se o tématu nějak rozepsat. Důležitá proto není délka, ale to, zda článek obsahuje o tématu vše důležité. Pište tak, aby jste téma dostatečně obsáhli, ale nezabíhejte do zbytečných detailů, které se netýkají přímo Vašeho článku.
„Obecně platí, že čím víc zdrojů, tím lépe“ (wikipedista při psaní Nejlepšího článku)

4. Pište, doplňujte reference

 • Když máte alespoň přibližně rozvržený článek, máte k dispozici zdroje a čas, jste výborně připraveni na samotné psaní. Jedním ze základních kritérií na cestě k Nejlepšímu článku je seznam referencí. Obecně platí, že by se mělo citovat každé tvrzení, které není zjevné nebo všeobecně známé. Pokud si nejste jisti, zda se tvrzení dá považovat za všeobecně známé, raději tam tu referenci dejte, vyhnete se tak tomu, že Vám tam někdo vloží[zdroj⁠?]
 • Když připisujete do článku nový poznatek, přidejte referenci hned, můžete jinak zapomenout, odkud jste jej vlastně vzali.
 • Zvláštní důraz na reference je vyžadován u hodnotících tvrzení (ať už negativních či pozitivních) a doslovných citací autorů.
 • S referencemi to ale zase nepřehánějte, více jak dvě reference za sebou obvykle nejsou potřebné. Reference pokud možno co nejčastěji střídejte, aby nedošlo k tomu, že první dva odstavce budou z jednoho zdroje, další dva z druhého apod.

5. Vytvořte čtivý článek s obrázky

 • Při psaní je nutné především dodržet jedno z klíčových pravidel Wikipedie o nezaujatém úhlu pohledu. To může být zvláště těžké tam, kde existuje na nějakou skutečnost více pohledů. Nesnažte se protlačit svůj názor nebo svá hodnocení, informujte prostě o stavu věci.
 • Už při promýšlení koncepce článku mějte na paměti to, že Váš článek mohou číst jak odborníci na dané téma, tak laici. Snažte se proto svůj článek napsat tak, aby si z něj něco odnesly obě zmíněné skupiny čtenářů. Vyhýbejte se zbytečným duplicitám v článku, zachovejte encyklopedický styl, zároveň zkuste text oživit nějakými přirovnáním, zmínkami o konkrétních věcech, zajímavostmi apod.
 • Jakmile budete mít pocit, že článek je hotov, několikrát si ho ještě celý pročtěte, pokud možno s několikadenním odstupem. Opravujte gramatické chyby a upravujte stavby vět tak, aby na sebe přímo nebo volně navazovaly, aby každý odstavec nebyl každý pes jiná ves a aby tak článek působil uceleným dojmem. Zároveň dávejte pozor, aby se přeformulací věty nezměnil její smysl.
 • Jakmile dokončíte takovou úpravu textu, nastal čas doplnit obrázky. Neumisťujte je do článku dříve, Váš text se v průběhu psaní bude často měnit, můžete přeházet nějaké sekce apod., a zbytečně byste si přidělával(a) práci.
 • Výběr obrázků je velmi důležitý a tvoří důležitou součást článku. Vybírejte je proto pečlivě a nezapomeňte jim dodat dostatečný popis, který by měl obsahovat i stručné informace o původu díla (např. fotografie z roku 2007 nebo kresba tuší, W. S. Burroughs, 1956)
 • I když o zarovnávání obrázků napravo nebo nalevo nepanuje mezi wikipedisty shoda, bývá zvykem je zarovnávat střídavě vpravo i vlevo. Článek to oživí a podle mě i Packy „[...] působí lépe, když je sem tam nějaký obrázek vlevo“.[2]
 • Častým, hodně užitečným a zvláštním druhem obrázků jsou mapy. Mapy je třeba buď vytvořit úplně znova nebo je třeba přeložit už existující mapu. Tento úkol však není schopen vykonat každý, proto se v případě potřeby obraťte na kolegy, kteří se tím zabývají (např. Pernaka nebo Podzemnika). Pokud Vám nebudou schopni pomoci, mohli by Vás alespoň nasměrovat do míst, kde by bylo možné tento problém řešit.

6. Dejte článek k recenzi

Mladý wikipedista zklamaný neúspěšnou nominací promýšlí novou podobu článku
 • Jakmile si budete myslet, že Váš článek je hotov, dejte jej k recenzi. Tento krok není nezbytný a řada zkušenějších wikipedistů jej vynechává a dává článek rovnou do nominačního procesu. Doporučuji však článek k recenzi dát – získáte tak zpětnou vazbu, ostatní wikipedisté Vám sdělí případné nedostatky a Vy můžete na článku dále pracovat. S jejich připomínkami nemusíte souhlasit a není nutné, aby jste je zpracovali všechny.
 • Pokud je to Váš první Nejlepší článek, snažte se jej dostat nejdříve mezi Dobré články.
 • Když se na Váš článek snese hromada připomínek, nic si z toho nedělejte, řadu z nich často vyřešíte během pár minut; s některými se taky nemusíte ztotožňovat, uveďte proto v diskusi, proč jste to udělali tak a ne tak. Na první pohled se možná bude zdát, že recenzenti chtějí Váš článek shodit, ale opak je pravdou. Recenze se proto nebojte, stejně jako psaní Nejlepších článků.
 • Často se stává, že jakmile člověk čte pořád dokola ten samý text, jehož je autorem, přestává vidět své chyby. Recenze by Vám měla pomoci tyto nedostatky odhalit a odstranit. V žádosti o recenzi uveďte, aby recenzent opravoval formulace vět a drobné gramatické chyby hned (ne všichni to totiž dělají automaticky).
 • Do recenzního řízení i do následného nominačního procesu nezatahujte své osobní spory nebo věci nesouvisející. Zároveň se nenechte odradit těmi, kterým se něco neustále nebude líbit nebo budou mít nesmyslné požadavky.
 • Během recenze nikam nespěchejte, zároveň ji však nenechte odeznít a umřít. Když budete mít v době recenze čas, začněte vytvářet články, které souvisí s budoucím Nejlepším článkem. Není potřeba vytvořit všechny články, na které Váš článek odkazuje, ale bývá zvykem, že červené odkazy by se neměly vyskytovat v úvodu a klíčové pojmy, které úzce souvisí s Vaším článkem, by rovněž neměly zůstat červené.

7. Nominujte článek

 • Jakmile úspěšně vyřešíte recenzní řízení, nastal pravý čas na nominaci článku. Není vhodné nominovat článek v době, kdy jste časově zaneprázdněni a nebudete se moci věnovat případným dalším připomínkám.
 • Jakmile se v nominaci objeví nějaké námitky, se kterými nebudete souhlasit, vždy se vyjádřete. Když nebudete reagovat, může to někomu zavdat důvod později hlasovat proti.
 • Když se ani po dvou týdnech neobjeví žádná připomínka, nebojte se článek posunout do hlasování. Připomínky se totiž často objevují až v této závěrečné fázi. V případě potřeby lze (např. prostřednictvím nástěnky pověřenců) hlasování prodloužit, proto se nebojte, že by nominace skončila v době, kdy na článku pracujete a snažíte se vyhovět požadavkům hlasujících proti.

8. Dovršte nominační proces

 • Pokud nominace skončila úspěchem, můžete být spokojeni. Od jisté doby bývá zvykem, že se za NČ uděluje i nějaké vyznamenání, které symbolicky završí celý proces nominace. Takže poklidně vyčkávejte, než nominaci někdo uzavře (případně ji můžete uzavřít sami, pokud se jedná o jasný případ).
 • Nebojte se přidat nový NČ mezi nominované na hlavní stranu. Dříve nebo později by se tam měl objevit.
 • Pokud jste se nedočkali zařazení svého článku mezi Nejlepší, v žádném případě nezoufejte ani to nevzdávejte. Najděte příčinu, kvůli které wikipedisté hlasovali proti a pracujte na jejím odstranění. Zkuste si projet předchozí nominace nebo se zeptejte zkušenějších či věci znalých wikipedistů, jistě Vám rádi poradí.
 • Po dotáhnutí článku mezi Nejlepší máte plno nových zkušeností, už víte, co byste příště udělali lépe, taky víte, jak bylo pošetilé postupovat krok za krokem podle toho návodu, takže je nejpříhodnější čas pustit se do druhého NČ :-)

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Ioannes Pragensis, 12. května 2009. Dostupné online.
 2. Packa, 23. května 2009. Dostupné online.