Wikipedista:Petr Urbanec

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Jmenuji se Petr Urbanec a Wikipedii edituji občasně. Hnutí okolo Wikipedie mne ale ve všech ohledech fascinuje a pozitivně ovlivňuje.

Prohlášení[editovat | editovat zdroj]

Prohlašuji, že jsem od roku 1999 zaměstnán Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Byť za editování článků vztahujících se k univerzitě nejsem nijak placen, ani tato činnost není předmětem mé práce, považuji za vhodné dát najevo, že mne k této univerzitě váže jistý stupeň loajality.

Ocenění komunitou české Wikipedie[editovat | editovat zdroj]

Wikikytička za výrazné doplnění článku Evangeliář zábrdovický[editovat | editovat zdroj]

Dopis europoslancům k článkám 11 a 13 ze dne 20. 3. 2019[editovat | editovat zdroj]

Vážená paní poslankyně, Vážený pane poslanče,


zanedlouho bude Evropský parlament hlasovat o evropské směrnici o autorském právu.

Jsem přesvědčen, že tento krok povede k ubíjení kreativity a ochoty ke vzájemné otevřenosti a spolupráci. Lidem, kteří si chtějí v evropském prostoru připadat jako svobodní, to dle mého názoru k ničemu pozitivnímu neprospěje. Na jednu stranu národní i evropská legislativa vyzývá (a mnohdy i nutí) k používání otevřeného přístupu, otevřených databází. Na druhou stranu sahá k restriktivním nástrojům.

Vím, že v takovém názoru nejsem osamocen. Obdobný postoj zastává mnoho dalších lidí, včetně zástupců akademické sféry či neziskových organizací. Jejich vyjádření můžete nalézt například na tomto odkazu https://saveyourinternet.eu/statements/.

Jedním ze svobodných projektů, který může být takovým přístupem ohrožen, je mimo jiné Wikipedie. Je to projekt, který závisí na nepředstavitelné ochotě a nadšení stovek dobrovolníků a nadšenců, kteří tuto encyklopedii budují, udržují a chrání. Pracují pro projekt, jehož vizí je svět, ve kterém může každý člověk svobodně přistupovat k veškerým lidským znalostem.

Obávám se však, že tento projekt, stejně jako mnoho jiných, nebude moci být takový jako jej známe dnes. Wikipedie je z hlediska její tvorby z velké části závislá na dostupných sekundárních informačních zdrojích a možnosti je prostřednictvím internetu snadno vyhledávat. Článek 11 tak může výrazně snížit schopnost dobrovolných přispěvatelů vylepšovat Wikipedii, zejména při práci se zdroji specifickými pro Evropu. Vyjádření organizace Wikimedia Foundation můžete vidět na stránce https://wikimediafoundation.org/2019/02/28/we-do-not-support-the-eu-copyright-directive-in-its-current-form-heres-why-you-shouldnt-either/.

Ani odpovědnost poskytovatelů prosazovaná skrze článek 13 nevede k narovnání práv autorů. Nutně vede k automatizovaným filtrům, které jsou náchylné k chybám a falešně pozitivním nálezům. Navíc tak náročné (a tedy i finančně nákladné) technické požadavky budou schopni plnit jen ti největší. Toto může znatelně snížit rozmanitost online dostupného obsahu. Omezení rozmanitosti může vést nejen k omezení svobody slova, ale také ke snížení možností přístupu k lidským znalostem. Nevylejme tedy s vaničkou i pověstné dítě.

Na základě všech těchto důvodů vás žádám, abyste nepodpořil/-a články 11 a 13 Směrnice.

Odpovědi[editovat | editovat zdroj]

Cross green icon.svg Pavel Telička, 20.3.2019
Dobrý den,
Nebojte, nepodpořím.
PT
Cross green icon.svg Kateřina Konečná, 20.3.2019
Dobrý den,

Velice Vám děkuji za mail. S kolegou Maštálkou se tématu reformy autorského práva věnujeme od počátku a bez ohledu na to, zda-li jsme hlasovali na výboru nebo na plénu EP, vždy jsme hlasovali proti návrhu na nové znění čl. 11 a 13. Vzhledem k tomu jak se vyvinulo poslední vyjednávání, to určitě hodláme zopakovat i teď. Nemusíte se bát. Nicméně problém je, že ostatní poslanci z jiných politických stran to vidí odlišně. Uděláme s kolegou úplné maximum, abychom je přesvědčili, ale na rovinu Vám nemohu s čistým svědomím slíbit, že to tentokrát dopadne dobře.

Přeji hezký den,

Katka Konečná
OOjs UI icon ellipsis.svg Martina Dlabajová, 21. 3. 2019
Pěkný den z Bruselu,

předně bych Vám chtěla poděkovat, že dění kolem směrnice aktivně sledujete a toto téma Vám není lhostejné.

V navrženém textu směrnice, který byl dohodnut mezi členskými zeměmi a Evropským parlamentem stále spatřuji některé problematické body, a proto schvalování finální dohody nebude v žádném případě černobílé.  

Vývoj i nadále pečlivě sledujeme a pracujeme na vyváženém výsledku.

Se srdečným pozdravem

Martina Dlabajová
Cross green icon.svg Jan Zahradil (reagoval v zastoupení Anar Kučera), 21. 3. 2019
Vážený pane Urbanče,

Dovolte mi prosím nejdříve Vám, jménem pana poslance Evropského parlamentu Jana Zahradila, za Váš email ohledně nadcházejícího hlasování o směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Pan poslanec mne poprosil, abych Vám na tento email odpověděl.

Chápeme, že se jedná o složitou problematiku, která budí výrazné emoce na obou stranách debaty. Problematiku jsme sami dlouhodobě sledovali a snažili přispět k nalezení kompromisu, přijatelného pro všechny zúčastněné strany. S výsledkem nalezeného kompromisu mezi Evropskou komisí, zástupci členských států a Evropského parlamentu nicméně nejsme plně spokojeni. ODS se tedy rozhodla předložit a podpořit pozměňovací návrhy na nadcházejícím plenárním zasedání, které se pokusí řešit nejpalčivější problémy, především pak články 13 a 11 navrhované směrnice.

Současně pak musíme předznamenat, že pokud především článek 13 zůstane v navrhovaném konečném znění směrnice, budeme hlasovat proti návrhu směrnice jako celku.

S pozdravem,

Anar Kučera
Chief of staff to Jan Zahradil MEP
President of the Alliance of Conservatives and Reformists in Europe
OOjs UI icon check-destructive.svg Michaela Šojdrová, 25. 3. 2019
Vážený pane Urbanče,

děkuji za Vaši zprávu a zájem o dění na půdě Evropského parlamentu. Velmi mě tíží Vaše obavy ohledně projednávané směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Podobných podnětů od občanů jsem obdržela opravdu velké množství a z tohoto důvodu jsem sepsala stanovisko, ve kterém reaguji na hlavní obavy, které se mnou sdílíte, a vysvětluji důvody, proč směrnici v její aktuální podobě podporuji. Zároveň uvádím na pravou míru některé nepravdivé a zavádějící informace, které se v této souvislosti šíří společností. Stanovisko připojuji k této zprávě [1]. 

Doufám, že mnou poskytnuté informace rozptýlí Vaše obavy a zároveň pochopíte, proč novou úpravu považuji za potřebnou.

Se srdečným pozdravem

Michaela Šojdrová
OOjs UI icon ellipsis.svg Stanislav Polčák, 25. 3. 2019
Dobrý den!

V dílčím hlasování o pozměňovacím návrhu na vymazání sporného článku 13 ze směrnice budu hlasovat PRO tento POZMĚŇOVACÍ NÁVRH. Bude-li pozměňovací návrh přijat, dohoda z trialogu se zruší. Návrh se pak vrátí zpět do parlamentního výboru a začne proces druhého čtení. Ačkoliv jsem a stále budu zastáncem zásadní reformy autorského práva na internetu, souhlasím s tím, že článek 13 je v aktuálním znění nevhodný, a tento postup akceptuji.
Hezké pondělí!

Stanislav Polčák MEP
Cross green icon.svg Jaromír Štětina; 27. 3. 2019
Dobrý den,

k mé veliké lítosti byla včera Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu Evropským parlamentem přijata. Navzdory tomu, že v textu zůstaly problematické články známé jako čl. 13 a čl. 11. Pandořina skříňka, která by mohla v budoucnu vést k omezení svobody slova na internetu, zůstala otevřena.

S přátelskou úctou,

Jaromír Štětina