Wikipedista:Mrakusan/Knihy/PKI1

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je kniha, uživatelsky vytvořená kolekce článků, která může být uložena, vytištěna či objednána jako výtisk.
Knihy nejsou součástí encyklopedického obsahu.

Protokol BB84
Bit
Prvočíslo
Faktorizace
Diskrétní logaritmus
Eliptická křivka
Entropie
Sůl (kryptografie)
Key derivation function
Elektronický podpis
Hašovací funkce
Message authentication code
Asymetrická kryptografie
Advanced Encryption Standard
Data Encryption Standard
GOST
International Data Encryption Algorithm
Triple DES
Twofish
RC4
Steganografie
Substituční šifra
Caesarova šifra
Symetrická kryptografie
Šifrování dat
RSA
Phil Zimmermann
Kvantová kryptografie
OTFE
Pretty Good Privacy
PKI
Útok postranním kanálem
Knihovna (programování)
Protokol (informatika)
Internet Protocol
Transmission Control Protocol
Domain Name System
Simple Mail Transfer Protocol
Referenční model ISO/OSI
Request for Comments
Prostý text
Spustitelný soubor
Executable and Linkable Format
EXE
Skriptovací jazyk
Skript
Průběžná integrace
GNU
Fragmentace (informatika)
Applet
API
ABI
RAM
Elektronická paměť
ROM
EPROM
EEPROM
Flash paměť
Čipová karta
Elektrický kontakt
Přenosová rychlost
RFID
Čipová totalita
VeriChip
Near Field Communication
DLL
64bitový
32bitový
Virtuální privátní síť
Virtualizace
Virtualizace na úrovni operačního systému
Mobilní virtualizace
Virtuální stroj
Virtuální paměť
LM hash
PROM
SASL
Secure Sockets Layer
FTPS
OpenSSL
Šifrování SGC
HTTPS
Tenký klient
Síť důvěry
Setkání s podepisováním klíčů
Digitální certifikát
X.509
CAcert
Certifikační autorita
Secure Hash Algorithm
Message-Digest algorithm
Adware
Botnet
Dialer
Grayware
I Love You
Internetový robot
Keylogger
Logická bomba
Malware
Morrisův červ
Pharming
Pop-up
Počítačový virus
Počítačový červ
RealPlayer
Rootkit
Slowloris
Spyware
Trojský kůň (program)
Zadní vrátka
Debugger
GNU Debugger
Framework
Grafické uživatelské rozhraní
KDE 1
KDE 2
KDE 3
KISS
Nefunkční požadavky softwarové architektury
Orchestrace (informatika)
PCMEF
Plugin
POGE
Princip jedné odpovědnosti
Pás karet
Překryvný modul
Příkazový řádek
Representational State Transfer
Rich Internet application
Subsumpční architektura
Událostmi řízená architektura
Vícevrstvá architektura
Vývojová platforma
WIMP
Proprietární software
Svobodný software
WTFPL
Komerční software
Balíčkovací systém
Softwarový balíček (instalace)
Diffie-Hellman protokol s využitím eliptických křivek
Diffieho-Hellmanova výměna klíčů
Protokol digitálního podpisu s využitím eliptických křivek
Revokační seznam
Podepisování klíčů
PKCS
Kryptografie nad eliptickými křivkami
ElGamal
DNSSEC
Digital Signature Algorithm
Certifikát podepsaný sám sebou
Generátor pseudonáhodných čísel
Blum Blum Shub
Lehmerův generátor pseudonáhodných čísel
Lineární kongruentní generátor
Random seed
RANDU
Kryptografická hašovací funkce
Kolize (informatika)
Md5sum
Tiger (hash)
SHA-3
Eratosthenovo síto
Fermatův test prvočíselnosti
Millerův-Rabinův test prvočíselnosti
Pseudoprvočíslo
Bloková šifra
CCMP
Feistelova šifra
Atbaš
Homofonní šifra
Jednoduchá sloupcová transpozice
Monoalfabetická šifra
Playfairova šifra
ROT13
Transpoziční šifra
Vernamova šifra
Vigenèrova šifra
Zrcadlové písmo
Šifrovací mřížka
Proudová šifra
HMAC
Shamirovo sdílení tajemství
Certifikát
Alice a Bob
Challenge-response
Duhová tabulka
Délka klíče
Důvěryhodná třetí strana
Enigma
Heslo
Historie kryptografie
Hodnověrné popření
Hybridní šifrování
Jednosměrná funkce
Kerckhoffsův princip
Klíč (kryptografie)
Klíčenka
Konference CECC09
Kryptoanalýza
Kryptografie
Kryptovirologie
Křížová šifra
Nepodmíněná bezpečnost
Náhodná sekvence
Otevřený text
Popíratelné šifrování
Povinné vydávání klíčů
Problém batohu
S/MIME
Secure Copy
Security through obscurity
Server Name Indication
Shadow (soubor)
SSH file transfer protocol
Temporal Key Integrity Protocol
TMOU
Transport Layer Security
Johannes Trithemius
Trusted Platform Module
Vojničův rukopis
Wi-Fi Protected Access
Zbytkový kód
Zipfův zákon
Šifrovací hra
Man in the middle
Narozeninový útok
Slovníkový útok
Útok hrubou silou
Arbitrovaný protokol
Jednosměrná funkce se zadními vrátky
Wired Equivalent Privacy