Wikipedista:MONUDET

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Jan Sommer (zatím neúplné informace!!!)

Statistiky.

Témata[editovat | editovat zdroj]

Zaměstnání[editovat | editovat zdroj]

V památkové péči zaměstnán od roku 1991.

 • 1991-1992 Státní ústav památkové péče a ochrany přírody ve středočeském kraji. Dokumentace památek. Redakce časopisu Památky středních Čech.
 • 1992-? Státní ústav památkové péče (od r. 2003 Národní památkový ústav).

Odborná činnost[editovat | editovat zdroj]

Publikační činnost od roku 1984.

Projekty[editovat | editovat zdroj]

 • 1995-2005 Výzkum venkovských kostelů v Čechách.
 • 2005-2011 Operativní průzkum a dokumentace historických staveb.
 • MONUDET. MONUDAT.
 • 2011 CARARE.
 • 2013 Dějiny a teorie památkové péče.

Ediční činnost a spolautorství[editovat | editovat zdroj]

 • Jan SOMMER a kol.: Tři gotické kostely pod Hradem Lipnicí. Dolní Město, Loukov, Řečice, Vlastivědná knihovnička SPS, sv. 8, Společnost přátel starožitností v nakladatelství Unicornis, Praha 1999. ISBN 80-86204-01-4.
 • Jan ADÁMEK a kol.: Středověký kostel Panny Marie v Písku, Prácheňské nakladatelství, Písek 2001. ISBN 80-86566-00-5.
 • Jan SOMMER a kol.: Varvažov (okres Písek), kaple sv. Kateřiny. Poznatky o gotické podobě, Nakladatelství Jalna, Praha 2003. ISBN 80-86396-15-0.
 • Vladislav RAZÍM a kol.: Operativní průzkum a dokumentace historických staveb, Odborné a metodické publikace, svazek 31, Národní památkový ústav, Praha 2005. ISBN 80-86516-18-0. PDF.
Publikace on-line[editovat | editovat zdroj]
WEB[editovat | editovat zdroj]

Účast na konferencích a pedagogická činnost[editovat | editovat zdroj]

 • Konference Dějiny staveb.
 • Konference Sdružení pro stavebněhistorický průzkum.
 • Přednášky pro Společnost přátel starožitností.
 • Kroužek paní doc. Milady Radové-Štikové na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Členství[editovat | editovat zdroj]

Stavebně historické průzkumy[editovat | editovat zdroj]

(Výběr bude doplněn.)

 • Věž kostela sv. Jakuba Většího v České Kamenici (okres Česká Lípa).
 • Kostel sv. Jakuba v Čížové (okres Písek).
 • Kostel v Libínském Sedle (okres Prachatice).
 • Několik objektů v areálu kláštera v Milevsku (okres Písek).
 • Kaple sv. Kateřiny ve Varvažově (okres Písek).

Nástroje[editovat | editovat zdroj]

Flickr upload. Flinfo.

Šablony[editovat | editovat zdroj]

MonumNet https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ablona:MonumNet

Nápovědy[editovat | editovat zdroj]

SOS[editovat | editovat zdroj]

Návody atd.

IB[editovat | editovat zdroj]

Hospital Kuks
Hospital v Kuksu
Hospital v Kuksu
Účel stavby

původně hospital pro vysloužilé vojáky, nyní zpřístupněná památka

Základní informace
Slohbaroko
ArchitektGiovanni Battista Alliprandi
Výstavba1707–1720
StavitelFrantišek Antonín Špork
Současný majitelNárodní památkový ústav
Poloha
AdresaKuks, Kuks, ČeskoČesko Česko
Souřadnice
Benešov nad Ploučnicí
Benešov nad Ploučnicí
Benešov nad Ploučnicí, Česko
Další informace
Rejstříkové číslo památky19798/6-3580 (PkMISSezObrWD)
Webwww.hospital-kuks.cz
Logo Wikimedia Commons galerie na Commons

Památka NPÚ

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Lubomír SLAVÍČEK, Anděla HOROVÁ, Polana BREGANTOVÁ: Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů, Academia, Praha 2016, ISBN 978-80-200-2094-9, s. 1336-1338.

Seznam publikací (není úplně úplný, ale představu dává)[editovat | editovat zdroj]

1984

 • Dana STEHLÍKOVÁ, Jiří VARHANÍK, Jan SOMMER: Marginálie k umění doby posledních Přemyslovců, in: Umění, roč. 32, 1984, s. 23-37.
 • Jiří VARHANÍK, Jan SOMMER: Stavební vývoj kostela sv. Martina ve zdi na Starém Městě pražském do doby předhusitské, in: Archaeologia Pragensia 5, 1984, s. 147-157.

1985

 • Jan SOMMER: Severní předsíň kostela sv. Mikuláše ve Znojmě, in: Památky a příroda, roč. 10, 1985, s. 391-393.

1986

 • Jan SOMMER, Jiří VARHANÍK: Tři neznámé gotické opěrné systémy v Čechách, in: Umění, roč. 34, 1986, s. 558-560. https://www.academia.edu/24705329/
 • Jan SOMMER: Ke stavebnímu vývoji kostela ve Straškově, in: Památky a příroda, roč. 11, 1986, s. 214-215.
 • Jan SOMMER: Ke stavební podobě gotických kostelů s chórovou věží ve východní části středních Čech, in: Památky a příroda, roč. 11, 1986, s. 595-602. https://www.academia.edu/30504514/
 • Jan SOMMER: Ke stavebnímu vývoji kostela sv. Mikuláše v Horní Stropnici, in: Výběr z prací členů historického klubu při Jihočeském museu v Českých Budějovicích, roč. 23, 1986, s. 120-123.
 • Jan SOMMER: Ke středověké stavební podobě kostela v Bošilci, in: Výběr z prací členů historického klubu při Jihočeském museu v Českých Budějovicích, roč. 23, 1986, s. 201-203.

1987

 • Jan SOMMER: Chórová věž kostela sv. Jakuba v Ostrově nad Ohří, in: Památky a příroda, roč. 12, 1987, s. 26.
 • Jan SOMMER: Gotický kostel ve Vrbatově Kostelci u Skutče, in: Památky a příroda, roč. 12, 1987, s. 26-29.
 • Jan SOMMER: K původní podobě románské tribuny kostela v Krašově, in: Památky a příroda, roč. 12, 1987, s. 29.
 • Jan SOMMER: Věž kostela sv. Ducha ve Všerubech, in: Památky a příroda, roč. 12, 1987, s. 95. https://www.academia.edu/24075380/
 • Jan SOMMER: Ke gotické stavební podobě západní části kostela v Sedlci u Kutné Hory, in: Památky a příroda, roč. 12, 1987, s. 158.
 • Jan SOMMER: Gotická zvonice kostela ve Štěpánovicích, in: Památky a příroda, roč. 12, 1987, s. 158.
 • Jan SOMMER: Ke stavebnímu vývoji kostela sv. Mikuláše v Nedvědicích, o. Tábor, in: Památky a příroda, roč. 12, 1987, s. 280-281.
 • Jan SOMMER: Redukovaná dispozice středověkého kostela v Petrovicích (Praha 4), in: Památky a příroda, roč. 12, 1987, s. 474-476.
 • Jan SOMMER: Věž gotického kostela ve Zlivi (okr. Jičín), in: Památky a příroda, roč. 12, 1987, s. 598-601.
 • Jan SOMMER: Středověké kostely s koutovou věží v okolí Prahy, in: Acta polytechnica 13, I, 1, 1987, s. 116-124.
 • Jan SOMMER: Ke stavební historii kostela sv. Šimona a Judy ve Viticích, in: Památky středních Čech 2, 1987, s. 64-68. https://www.academia.edu/25240399/

1988

 • Jan SOMMER: Ke stavebním proměnám kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a kostela sv. Františka Serafínského na Starém Městě, in: Staletá Praha 18, 1988, s. 63-70.
 • Jan SOMMER: Ke stavebnímu vývoji gotického kostela v Morašicích u Litomyšle, in: Umění, roč. 36, 1988, s. 372-375.
 • Jan SOMMER: Ke stavebním proměnám gotického kostela v Pacově, in: Památky a příroda, roč. 13, 1988, s. 158-159.
 • Jan SOMMER: “Westwerk” kostela sv. Jakuba Většího v Kounicích (o. Nymburk), in: Památky a příroda, roč. 13, 1988, s. 465-468. academia.edu
 • Jan SOMMER: Vídeňská městská dráha a Otto Wagner, in: Architektura ČSR, roč. 47, 1988, č. 6, s. 6-7.
 • Jan SOMMER: Zmizelé stavby - kubistický pilíř u čp. 82/II v Praze, in: Československý architekt, roč. 88, 1988, č. 2, s. 2.
 • Jan SOMMER: Málo známá pražská kubistická památka (Realistické divadlo v Praze), in: Československý architekt, roč. 88, 1988, č. 4, s. 2.
 • Jan SOMMER: Kubistická vila Pavla Janáka v Jičíně, in: Československý architekt, roč. 88, 1988, č. 24, s. 2.
 • Jan SOMMER: Gotické kostely s obrannými zařízeními na českém venkově, in: Sborník Kruhu přátel Muzea hlavního města Prahy, 1, 1988, s. 195-200.
 • Jan SOMMER, Vladislav RAZÍM: Poznámky k historii kostela sv. Bartoloměje v Rakovníku, in: Památky středních Čech, 3, 1988, s. 53-59.
 • Jan SOMMER: Gotický kostel ve Smolnici, in: Sborník okresního archivu v Lounech, 2, 1988, s. 17-20.

1989

 • Jan SOMMER: Nové poznatky o románské stavební podobě kostela v Bukolu (okres Mělník), in: Památky a příroda, roč. 14, 1989, s. 19-21.
 • Jan SOMMER: Ke stavebním zvláštnostem středověkých kostelů s chórovou věží v okolí Chebu, in: Památky a příroda, roč. 14, 1989, s. 468-475. https://www.academia.edu/30502828/
 • Jan SOMMER: Nástin problematiky studia středověkých opevněných kostelů, in: Zprávy Kruhu přátel Muzea hlavního města Prahy, 2, 1989, s. 2-3.
 • Jan SOMMER: Věž kostela v Křížové, in: Památky a příroda, roč. 14, 1989, s. 605-607. https://www.academia.edu/24074764/

1990

 • Jan SOMMER: Grafická dokumentace jako důležitý prostředek poznání středověké architektury, in: Památky a příroda, roč. 15, 1990, s. 385-393.
 • Jan SOMMER: Vedlejší prostory vesnických kostelů, in: Zprávy Společnosti přátel starožitností při Muzeu hlavního města Prahy, 3, 1990, s. 8-9.
 • Jan SOMMER: Gotické kostelíky ve východní části Prahy, in: Staletá Praha, 20, 1990, s. 84-96.

1991

 • Jan SOMMER: Poznámky k jihočeské architektuře doby kolem roku 1300, in: Výběr z prací členů historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, roč. 28, 1991, s. 101-110.
 • Jan SOMMER: I naše současnost se stane historií, in: Architekt, roč. 37, 1991, s. 4.
 • Jan SOMMER: Zmizelé stavby (rekonstrukce historické budovy přádelny Tiba v Berouně), in: Architekt, roč. 37, 1991, č. 19, s. 2. JPG.
 • Jan SOMMER: Ke stavební podobě bočních prostor středověkých vesnických kostelů, in: Umění, roč. 39, 1991, s. 352-355.
 • Jan SOMMER: Loď kostela sv. Václava na Zderaze v Praze II, , in: Památky a příroda, roč. 16, 1991, s. 403-407. https://www.academia.edu/27456191/
 • Jan SOMMER: Kostelní hrad v Horním Slavkově, Castellologica Bohemica, 2, 1991, s. 177-187.
 • Jan SOMMER: Tři opevněné kostely na Chomutovsku, in: Sborník Společnosti přátel starožitností, 2, 1991, s. 201-206.

1992

 • Jan SOMMER: Patro nad sakristií kostela v Hrobech (o. Tábor), in: Zprávy památkové péče, roč, 52, 1992, č. 0, s. 31-35.
 • Jan SOMMER: Průzkum gotických kostelů v Budňanech a Mořině, in: Zprávy památkové péče, roč, 52, 1992, č. 1, s. 21-27.
 • Jan SOMMER: Plastické architektonické články z vídeňského dómu svatého Štěpána, in: Architekt, roč. 38, č. 5, s. 2.
 • Jan SOMMER: Strop lodi kostela v Havlíčkově Borové, in: Zprávy památkové péče, roč, 52, 1992, č. 3, s. 22-23.
 • Jan SOMMER: Zmizelé stavby (Krč - čp. 611), in: Architekt, roč. 38, 1992, č. 6, s. 2.
 • Jan SOMMER: Zmizelé stavby - Nenápadná proměna (výměna balustrády na rampě před Národním muzeem), in: Architekt, roč. 38, 1992, č. 7, s. 2.
 • Jan SOMMER: Věž rotundy v Libouni, in: Umění, roč. 40, 1992, s. 163-164.
 • Jan SOMMER: Památky v počítači, , in: Zprávy památkové péče, roč, 52, 1992, č. 5, s. 40 (zpráva o výstavě “Město v počítači”).
 • Jan SOMMER: Mizející památky (Masarykovo nádraží - “Těšnov II”?), in: Architekt, roč. 38, 1992, č. 12, s. 6.
 • Jan SOMMER: Vojtěch Kerhart (4. 7. 1892 - 31. 5. 1978), in: Architekt, roč. 38, 1992, č. 13, s. 2.
 • Jan SOMMER: Ke gotické stavební podobě kostela v Pakoměřicích, in: Památky středních Čech, roč. 5, 1992, č. 1, s. 35-37.
 • Jan SOMMER: Černovičky - nález gotického fragmentu ve zdi barokní márnice, in: Památky středních Čech, roč. 5, 1992, č. 1, s. 37.
 • Jan SOMMER: Ad Zmizelé stavby, in: Architekt, roč. 38, 1992, č. 16, s. 2.
 • Jan SOMMER: Zmizelé stavby (místo připomenutí 850 let od založení prvního cisterciáckého kláštera v Sedlci u Kutné Hory), in: Architekt, roč. 38, 1992, č. 19/20, s. 2.
 • Jan SOMMER: “Po staletí se plynule vyvíjející kolorit našich sídel byl vážně rozrušen...”, in: Zprávy památkové péče, roč, 52, 1992, č. 7, 4. strana obálky.
 • Jan SOMMER: Poznámky k výkladu stavebního vývoje několika středověkých kostelů v nejjižnějším cípu Čech - 1, in: Zprávy památkové péče, roč, 52, 1992, č. 8, s. 35-38.
 • Jan SOMMER: Poznámky k výkladu stavebního vývoje několika středověkých kostelů v nejjižnějším cípu Čech - 2, in: Zprávy památkové péče, roč, 52, 1992, č. 9, s. 18-21.
 • Jan SOMMER: Poznámky k výkladu stavebního vývoje několika středověkých kostelů v nejjižnějším cípu Čech - 3, in: Zprávy památkové péče, roč, 52, 1992, č. 10, s. 30-33.
 • Jan SOMMER: (Anketa “Rok 1992 v našich srdcích a myslích”), in: Architekt, roč. 38, 1992, č. 25-26, s. 16.
 • Jan SOMMER: Poznatky z průzkumu vnějších líců zdiva kostela v Jankově u Votic, in: Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 100, 1992, s. 169-175. https://www.academia.edu/24685332/
 • Jan SOMMER: Kostel sv. Barbory v Baníně, n: Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 100, 1992, č. 4, s. 233-239.

1993

 • Jan SOMMER: Poznámky k výkladu stavebního vývoje několika středověkých kostelů v nejjižnějším cípu Čech - 4, in: Zprávy památkové péče, roč, 53, 1993, č. 1, s. 27-28.
 • Jan SOMMER: Vývoj měst a památková ochrana (informace o kongresu Komory architektů Severního Porýní-Westfálska), in: Zprávy památkové péče, roč, 53, 1993, č. 1, s. 36.
 • Jan SOMMER: Rekonstrukce památek (rec. 0. čísla časopisu), in: Zprávy památkové péče, roč, 53, 1993, č. 1, s. 37.
 • Jan SOMMER: Průvodce - Industriální skanzen Čechy a Morava (rec.), in: Zprávy památkové péče, roč, 53, 1993, č. 1, s. 37.
 • Jan SOMMER: Theophil Freiherr von Hansen - 180 let od narození, in: Zprávy památkové péče, roč, 53, 1993, č. 1, s. 38.
 • Jan SOMMER: “Vzácné lidové stavby dosud mizí před našima očima...”, in: Zprávy památkové péče, roč, 53, 1993, č. 1, 4. strana obálky.
 • Jan SOMMER: Pozůstatky gotické budovy v sousedství bývalého cisterciáckého kostela v Sedlci u Kutné Hory, in: Památky středních Čech, roč. 7, 1993, č. 2, s. 50-55.
 • Jan SOMMER: Ke vztahu cisterciáckých kostelů v Hradišti nad Jizerou a v Lilienfeldu, in: Památky středních Čech, roč. 7, 1993, č. 2, s. 62-64.
 • Jan SOMMER: Technické památky v Hamburku (rec.), in: Zprávy památkové péče, roč, 53, 1993, č. 2, s. 76.
 • Jan SOMMER: Bestiae triumphantes aneb Jak přicházíme o kulturní dědictví (rec.), in: Zprávy památkové péče, roč, 53, 1993, č. 2, s. 78.
 • Jan SOMMER: Mizející staré Kladno, in: Zprávy památkové péče, roč, 53, 1993, č. 2, 4. strana obálky.
 • Jan SOMMER: K otázkám dokumentace památek v terénu, in: Ostrava 92 - urbanismus, architektura, sociální vztahy a technické památky ve Vítkovicích na přelomu 19. a 20. století (sborník přednášek - Celostátní seminář 9. - 11. září 1992), Památkový ústav v Ostravě, Ostrava 1993, s. 46-47.
 • Jan SOMMER: “Kvalitu našeho životního prostředí...”, in: Zprávy památkové péče, roč, 53, 1993, č. 3, 4. strana obálky.
 • Jan SOMMER: Hanba Tykvím, in: Architekt...
 • Jan SOMMER: K románské podobě kostela v Žabonosech, in: Zprávy památkové péče, roč, 53, 1993, s. 233-234.
 • Jan SOMMER: Ostrava 92, in: Zprávy památkové péče, roč, 53, 1993, s. 254 (rec.).
 • Jan SOMMER: Nová huť?, in: Zprávy památkové péče, roč, 53, 1993, s. 254-255.
 • Jan SOMMER: Historická památka a současná památková péče, in: Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 101, s. 55 (rec. M. Dvořák - Katechismus...).
 • Jan SOMMER: Hledání budoucnosti historických průmyslových staveb, in: Zprávy památkové péče, roč, 53, 1993, s. 331. https://www.scribd.com/doc/295017251/
 • Jan SOMMER: Deutshe Kunst und Denkmalpflege, in: Zprávy památkové péče, roč, 53, 1993, s. 331-332 (rec.). https://www.scribd.com/doc/295021783/
 • Jan SOMMER: Jahrbuch der Bayerischen Denkmalpflege, XLII, in: Zprávy památkové péče, roč, 53, 1993, s. 332. https://www.scribd.com/doc/295027380/
 • Jan SOMMER: Zprávy památkové péče - ohlédnutí za dvěma prvními ročníky a nové plány redakce, in: Rekonstrukce památek (Obnova památek, roč. 4), 1993, s. 87.
 • Jan SOMMER: Památkový ústav v Olomouci 1992, výroční zpráva, in: Zprávy památkové péče, roč, 53, 1993, s. 369 (rec.).
 • Jan SOMMER: K aktuálním problémům památkové péče, in: Zprávy památkové péče, roč, 53, 1993, s. 369 (rec.).

1994

 • Jan SOMMER: K datování věže kostela v Bílsku, in: Zprávy památkové péče, roč, 54, 1994, s. 31.
 • Jan SOMMER: Věž kostela v Prčici (K poznání úlohy kostela v obraze středověké vesnice), in: Zprávy památkové péče, roč, 54, 1994, s. 92-94.
 • Jan SOMMER: Brandenburgische Denkmalpflege, roč. 1 a 2, in: Zprávy památkové péče, roč, 54, 1994, s. 132 (rec.).
 • Jan SOMMER: Nález ze západní stěny depozitáře kostela sv. Gottharda v Českém Brodě, in: Průzkumy památek, roč. 1, 1994, č. 1, s. 118-119.
 • Jan SOMMER: Barokní průčelí kostela sv. Prokopa v Sázavě (okr. Kutná Hora), in: Průzkumy památek, roč. 1, 1994, č. 1, s. 120.
 • Jan SOMMER: Rekonstrukce Obecního domu v Praze, in: Zprávy památkové péče, roč, 54, 1994, č. 5, s. 176.
 • Jan SOMMER: Pozůstatky gotického krovu velkého paláce hradu Točník, in: Zprávy památkové péče, roč, 54, 1994, č. 6, s. 191-194.
 • Jan SOMMER: Kutná Hora - nejistá půda?, in: Zprávy památkové péče, roč, 54, 1994, s. 209.
 • Jan SOMMER: Stavebně-historický průzkum východní stěny vnější jižní boční lodi chrámu sv. P. Barbory v Kutné Hoře, in: Zprávy památkové péče, roč, 54, 1994, č. 7, s. 225-227.
 • Jan SOMMER: Ke zkoumání historických měst a jejich ochraně, in: Zprávy památkové péče, roč, 54, 1994, s. 245.
 • Jan SOMMER: Český Krumlov, kostel Božího Těla a Panny Marie, in: Zprávy památkové péče, roč, 54, 1994, č. 7, s. 247-248.
 • Jan SOMMER: Poznámky ke stavebnímu vývoji kostela v Ledcích, in: Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 102, 1994, č. 3, s. 174-180. https://www.academia.edu/24534390/
 • Jan SOMMER: Výzkum a ochrana venkovských kostelů, in: Dějiny a současnost, roč. 16, 1994, č. 5, s. 60.
 • Jan SOMMER: Inventáře, in: Zprávy památkové péče, roč, 54, 1994, s. 283 (rec.).
 • Jan SOMMER: Dřevěné předsíně - opomenutý detail středověkých venkovských kostelů, in: Hodnoty a funkce venkovských kostelů v urbanizované krajině (sborník). Kolokvium ICOMOS, Tábor 13. - 16. června 1994. s. 69-70.
 • Jan SOMMER: Pražské grémium - hotel Čtyři sezóny, in: Zprávy památkové péče, roč, 54, 1994, č. 10, s. 376 (ref.).
 • Jan SOMMER: Gotické průčelí domu čp. 634/I v Praze, in: Průzkumy památek, roč. 1, 1994, č. 2, s. 102-106.
 • Jan SOMMER: Nález gotických architektonických článků na hradě Točník, in: Castellologica bohemica, 4, 1994, s. 331-340.

1995

 • Jan SOMMER: Význam venkovských kostelů, in: Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 103, 1995, č. 1, s. 48 (ref.).
 • Jan SOMMER: Více než jen seznam zvonic, in: Zprávy památkové péče, roč, 55, 1995, č. 6, s. 214 (rec.).
 • Jan SOMMER: Kostel sv. Mikuláše v Drchlavě, in: Průzkumy památek, roč. 2, 1995, č. 1, s. 85-86.
 • Jan SOMMER: Zapomenuté obloučkové podřímsí románské baziliky v Tismicích, in: Památkové listy 3, 1995, s. 7.
 • Jan SOMMER: Praha město na chůdách, in: Památkové listy 3, 1995, s. 7-8.
 • Jan SOMMER: Románská památky nově, in: Památkové listy 3, 1995, s. 8.
 • Jan SOMMER: Kniha o románské architektuře v Bavorsku, in: Zprávy památkové péče, roč, 55, 1995, č. 10, s. 414 (rec.).
 • Jan SOMMER: Povrchový průzkum gotického kostela v Bratčicích, in: Průzkumy památek, roč. 2, 1995, č. 2, s. 98-101 https://www.academia.edu/24707280/

1996

 • Jan SOMMER: Vladimír Přibyl: Zlonice (rec.), in: PL 6, 1996, s. 3.
 • Jan SOMMER: Památkový ústav v Olomouci: Výroční zpráva 1994 (rec.), in: PL 6, 1996, s. 3.
 • Jan SOMMER: Staronový soupis (rec.), in: PL 7, 1996, s. 2.
 • Jan SOMMER: Gotická sanktusová věž kostela v Křtěnově, in: Zprávy památkové péče, 56, 1996, č. 1‑2, s. 17‑22; ISSN 1210-5538
 • Jan SOMMER: Pozdně gotické obranné patro kostela v Horní Stropnici, in: Výběr, časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 33, 1996, č. 1, s. 46.
 • Jan SOMMER: Pátráme po historické ikonografii kostelů - Výzkum venkovských kostelů v Čechách, in: Věstník Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 1996, č. 2, s. 5.
 • Jan SOMMER: Barevnost historických fasád (ref.), in: PL 8, 1996, s. 3.
 • Jan SOMMER: Památky středních Čech (rec.), in: PL 8, 1996, s. 5.
 • Jan SOMMER: Pozoruhodná monografie venkovského kostela (rec.), in: PL 8, 1996, s. 5.
 • Jan SOMMER: Studium stavebních památek jako základ jejich přiměřené ochrany (osobní stanovisko), in: PL 8, 1996, s. 7.
 • Jan SOMMER: Katedrála pod drobnohledem (rec.), in: ZPP, 56, 1996, č. 5‑6, s. 194‑195.
 • Jan SOMMER: Z periodik (rec.), in: PL 9, 1996, s. 3‑4.
 • Jan SOMMER: Výzkum venkovských kostelů v Čechách, in: Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích, 7, 1996, č. 1‑2, s. 12.
 • Jan SOMMER: Dva gotické paláce v areálu milevského kláštera, in: Památkové listy 10, 1996, s. 8‑10; ISSN 1210-5538.
 • Jan SOMMER: Věž kostela v Hněvkovicích, in: Zprávy památkové péče, 56, 1996, č. 9‑10, s. 282‑287; ISSN 1210-5538.
 • Jan SOMMER: Pozůstatky neznámé středověké stavby ve zdech kostela v Řečici u Humpolce, in: Sborník Společnosti přátel starožitností 4, 1996, s. 105‑110; ISBN 80-901258-4-0.
 • Jan SOMMER: Seminář v Kutné Hoře o historických fasádách, in: PL 11, 1996, s. 2.
 • Jan SOMMER: K průvodní podobě gotických kostelů v Řečici a Dolním Městě, in: Průzkumy památek, 3, 1996, č. 2.

1997

 • Jan SOMMER: K současnému stavu dendrochronologie, in: Památkové listy 12, 1997, s. 4‑5.

 • Jan SOMMER: Drobnost k činnosti stavitele Hanse Götzingera v jižních Čechách, in: Památkové listy 12, 1997, s. 9.

 • Jan ADÁMEK, Jan SOMMER: Kostel dominikánů v Písku, jeho gotické pozůstatky a barokní proměna, in: Průzkumy památek, 4, 1997, č. 1, s. 43‑61. https://www.academia.edu/10847644/

 • Jan SOMMER: Ke stavebnímu vývoji kostela sv. Gotharda ve Slaném, in: Slaný. České město ve středověku. Sborník příspěvků z kolokvia k 700. výročí královského města Slaného, Referát kultury Okresního úřadu Kladno, Kladno ‑ Slaný 1997, s. 14‑21. https://www.academia.edu/7857065/

 • Jan SOMMER: K charakteru pozdně gotických přestaveb jihočeských kostelů. Kostel Panny Marie v Rožmberku, in: Dobrš ´96. Sympózium o obnově Dobrše, problematice ochrany a údržby historických památek v regionu (Sborník), Sdružení pro obnovu Dobrše, Praha 1997, s. 33‑37.

 • Jan SOMMER: Renesanční proměna velké věže hradu Frýdlant, in: Zprávy památkové péče, 57, 1997, ISSN 1210‑5538, č. 4, s. 97‑104.

 • Jan SOMMER: Systém ozvučnicových nádob v klenbě presbyteria kostela v Kovářově, in: Muzejní a vlastivědná práce, 35, Časopis Společnosti přátel starožitností, 105, 1997, č. 3, s. 170-174.

 • Jan SOMMER: Průzkumy východní části klášterního kostela v Milevsku v letech 1996 a 1997, in: Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech (ISSN 1212-0596), 34, 1997, č. 4, s. 295-300.

1998

 • Jan SOMMER, Jan ADÁMEK: Raně středověký kostel v Čížové, in: Prácheňské muzeum v Písku. Zpráva o činnosti muzea za rok 1997, Písek 1998, s. 43-49.
 • Jan SOMMER: Autenticita kulisy, in: Zprávy památkové péče, 58, 1998, č. 2, 4. strana obálky.
 • Jan SOMMER: Několik technických poznámek k možnostem dendrochronologické datace stavebních památek, in: Zprávy památkové péče, 58, 1998, č. 4, příloha, s. XLI-XLIV.
 • Jan SOMMER: Průzkumy východní části klášterního kostela v Milevsku v letech 1996 a 1997, in: Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, roč. 34, 1997, č. 4, s. 295-300.
 • Jan SOMMER: Ke studiu středověkých kostelů v okolí Čelákovic, in: Středočeský vlastivědný sborník, Muzeum a současnost, řada společenskovědní, 16, 1998, s. 171-173.
 • Jan SOMMER: Otvory ve středověkých klenbách kostelů jako předmět výzkumu a ochrany?, in: Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 106, 1998, č. 2, s. 80-85.
 • Jan SOMMER: Dvě gotické stavební etapy presbyteria kostela v Sázavce, in: Časopis Společnosti přátel starožitsností, roč. 106, 1998, s. 3, s. 135-140.
 • Jan SOMMER: Kostel v Loukově nová okna nepotřeboval, in: Umění a řemesla, roč. 39, 1998, č. 4, s. 76.
 • Jan SOMMER: Katalog venkovských kostelů 13. století ve Slezsku, 1. díl, in: Zprávy památkové péče, 58, 1998, č. 10, s. 318.

1999

 • Jan ADÁMEK, Jiří FRÖHLICH, Jan SOMMER: Disiecta Membra ke stavbám gotického Písku, in: Prácheňské muzeum v Písku. Zpráva o činnosti za rok 1998, Písek 1999, s. 32 - 44.
 • Jan SOMMER a kol.: Tři gotické kostely pod hradem Lipnicí. Dolní Město, Loukov, Řečice, Vlastivědná knihovnička Společnosti přátel starožitností, svazek 8, Praha 1999, s. 5 - 6, 17 - 47, 70 - 75, 77 - 84.
 • Jan SOMMER: Těžká zkouška, in: Fórum architektury a stavitelství, roč. 7, 1999, č. 3 - 4, s. 67 - 69.
 • Jan SOMMER: Poznámky k typologii, konstrukci a provozu gotických venkovských kostelů v Čechách I, in: Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 107, 1999, č. 1; II, tamtéž, č. 2, s. 65 - 77.
 • Jan SOMMER: Etická kritéria stavebně-historického průzkumu, in: Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 107, 1999, č. 1, s. 40 - 42. https://www.academia.edu/24677630/
 • Jan SOMMER: Bestia triumphans 98, in: Zprávy památkové péče, roč. 59, 1999, č. 5, s. 178.
 • Jan SOMMER: Zrcadlení, in: Zprávy památkové péče, roč. 59, 1999, č. 5, 4. strana obálky.
 • Jan SOMMER: Středověké pozůstatky klášterního kostela v Želivě (Poznámky k jeho barokní proměně), in: Vlastivědný sborník Pelhřimovska, 10, 1999, s. 96 - 105.
 • Jan SOMMER: Šetrný sondážní průzkum stavební památky, in: Dějiny a současnost, roč. 21, 1999, č. 5, s. 59 - 60. (<a target="_blank" href="http://sweb.cz/jansommer/texty/clanky/sondazniSHP.htm">Pracovní verze textu pro informaci</a>.)
 • Jan SOMMER: Raně gotická profilace klenebních žeber v hlavní lodi a v presbyteriu městského farního kostela v Písku, in: Průzkumy památek, roč. 6, 1999, č. 1, s. 53 - 55.
 • Jan SOMMER: Malý pokus o přehled největších aktuálních změn zástavby v nejbližším okolí Václavského náměstí v Praze, in: Zprávy památkové péče, roč. 59, 1999, č. 9, 4. strana obálky.
 • Jan SOMMER: K základům autenticity památek, in: Zprávy památkové péče, roč. 59, 1999, č. 10, s. 329 - 330.
 • Jan SOMMER: K možnostem dokumentace forem architektonických článků historických staveb, in: Zprávy památkové péče, roč. 59, 1999, č. 10, s. 386 - 388.
 • Jan SOMMER: Pracovní konference v areálu kláštera v Milevsku, in: Památkové listy 17, 1999, s. 4 - 6.
 • Jan SOMMER: Poznámka k průzkumům milevského kláštera v roce 1999. Neznámý vstupní otvor v románském konventu, otázky původní podoby raně gotického presbyteria klášterního kostela, in: Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, roč. 36, 1999, č. 3, s. 176-182. academia.edu

2000

 • Jan SOMMER: <a target="_self" href="http://sweb.cz/sommerjan/texty/clanky/20001otuzilyjakozdenik.htm">Otužilý jako zedník?</a>, in: Architekt, roč. 46, 2000, č. 2, s. 104.
 • Jan SOMMER: Originální parazit, in: Zprávy památkové péče, roč. 60, 2000, č. 1, 4. strana obálky.
 • Jan SOMMER: Bašta ochrany památek prolomena?, in: Architekt, roč. 46, 2000, č. 3, s. 84.
 • Jan SOMMER: Ředitel má památky v... pozadí, in: Architekt, roč. 46, 2000, č. 4, s. 84.
 • Jan SOMMER: Pozůstatky dřevěné gotické okenní kružby v kapli sv. Kateřiny ve Varvažově na Písecku, in: Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 108, 2000, č. 1, s. 29-33.
 • Jan SOMMER: Nejznámější staropražské staveniště?, in: Zprávy památkové péče, roč. 60, 2000, č. 7, 4. strana obálky. [Opakovaně in: Dědictví Koruny české, 2000, č. 3/4, s. 16.]
 • Jan SOMMER: Nářek nad trudným osudem bývalé pražské c. k. celnice, in: Zprávy památkové péče, roč. 60, 2000, č. 8, 4. strana obálky.
 • Jan SOMMER: Čtyři opevněné kostely na Moravskotřebovsku, in: Castellologica Bohemica, 7, 2000, s. 225-240. academia.edu
 • Jan SOMMER: Poznámky ke gotické stavební podobě bývalé kaple sv. Kateřiny v Rožmberku nad Vltavou, in: Průzkumy památek, roč. 7, 2000, č. 2, s. 185-195.

2001

 • Jan SOMMER: Stará Praha na kolenou?, in: Zprávy památkové péče, roč. 61, 2001, č. 2, 4. strana obálky.
 • Jan ADÁMEK, Jan SOMMER: Neznámá renesanční stavební fáze kostela sv. Václava v Písku, in: Prácheňské muzeum v Písku. Zpráva o činnosti za rok 2000, Písek 2001, s. 31-37.
 • Jan SOMMER: K dispozičnímu řešení západní části jižního křídla románského konventu v Milevsku, in: Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, roč. 37, 2000, č. 3, s. 194-197.
 • Jan SOMMER, Karel KIBIC: Stopy gotické střešní konstrukce kostela v Lochách, in: Zprávy památkové péče, roč. 61, 2001, č. 5, s. 141-145.
 • Jan SOMMER: Je mnoho forem vztahu k historickým památkám, in: Zprávy památkové péče, roč. 61, 2001, č. 6, 4. strana obálky.
 • Jan SOMMER: František Gabriel - Jaroslav Panáček: Hrady okresu Česká Lípa, in: Archeologické rozhledy, roč. 53, 2001, č. 2, s. 415-416.
 • Jan ADÁMEK, Jan SOMMER: Středověký kostel sv. Jakuba Většího v Čížové u Písku ve světle průzkumů v letech 1997-2000, in: Průzkumy památek, roč. 8, 2001, č. 1, s. 89-103.
 • Jan SOMMER: Dobroslav Líbal - vůdčí osobnost památkové péče, in: Zprávy památkové péče, roč. 61, 2001, č. 7, s. 185.
 • Jiří SLAVÍK, Jan SOMMER: <a target="_self" href="http://sweb.cz/sommerjan/texty/clanky/mmcl080111zpp0107HK/index.htm">Nález gotických architektonických článků v Hradci Králové</a>, in: Zprávy památkové péče, roč. 61, 2001, č. 7, s. 195-201.
 • Jan SOMMER: <a target="_self" href="http://sweb.cz/sommerjan/texty/clanky/mmcl080103zpp0107pracov/index.htm">Kostel v Práčově - zapomenutý klenot lucemburské gotiky</a>, in: Zprávy památkové péče, roč. 61, 2001, č. 7, s. 204-212.
 • Jan SOMMER: Chránit nebo prezentovat?, in: Zprávy památkové péče, roč. 61, 2001, č. 7, 4. strana obálky.
 • Jan SOMMER: Pozná se skutečný úspěch památkové péče?, in: Zprávy památkové péče, roč. 61, 2001, č. 8, 4. strana obálky.
 • Jan ADÁMEK, Jan SOMMER, Zuzana VŠETEČKOVÁ: Středověký kostel Panny Marie v Písku, Prácheňské nakladatelství, Edice Arena Aurea, sv. 4, Písek 2001, 146 stran.
 • Jan SOMMER: Nová možnost grafické dokumentace trojrozměrných prvků architektury a dalších druhů památek, in: Zprávy památkové péče, roč. 61, 2001, č. 9, s. 286-290.
 • Jan SOMMER: Otázka geometrických nepřesností středověkých architektonických článků, in: Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 109, 2001, č. 3, s. 167-171.
 • Jan SOMMER: Pozůstatky zaniklého středověkého kostela v Seči u Blovic, in: Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 109, 2001, č. 4, s. 236-238.
 • Jan SOMMER: Poznámka k průzkumům a dokumentaci historických krovů, in: Dějiny staveb 2001, Plzeň 2001, s. 161-171.
 • Martin JEŽEK, Jan SOMMER: Bývalý kostel sv. Václava ve Vraclavi, in: Průzkumy památek, roč. 8, 2001, č. 2, s. 97-108.

2002

 • Jan SOMMER: Památkový zákon, in: Bulletin Klubu kultury Syndikátu novinářů ČR, roč. 11, 2002, č. 1/2, s. 8-9.
 • Jan SOMMER: Pozdně románský pilířek s kubickou hlavicí v muzeu v Písku (Z práce na katalogu sbírky Lapidária Prácheňského muzea v Písku), in: Prácheňské muzeum v Písku. Zpráva o činnosti za rok 2001, Písek 2002, s. 47-51.
 • Jan SOMMER: Věže kostela sv. Mikuláše v Chebu, in: Hláska. Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka. Zvláštní číslo věnované konferenci Dějiny staveb, Nečtiny 4. 4. - 7. 4. 2002, s. 9-10.
 • Jan SOMMER: Příspěvek ke způsobům publikování měřické dokumentace architektonických článků, in: Hláska. Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka. Zvláštní číslo věnované konferenci Dějiny staveb, Nečtiny 4. 4. - 7. 4. 2002, s. 11.
 • Jan SOMMER: Modelová rekonstrukce?, in: Zprávy památkové péče, roč. 62, 2002, č. 4, 4. strana obálky.
 • Jan SOMMER: Vítězství konzervačního přístupu na Švihově (První památkářská dílna), in: Zprávy památkové péče, roč. 62, 2002, č. 5, s. 145-146.
 • Jan SOMMER, Jan ADÁMEK, Zuzana VŠETEČKOVÁ: Kostel Panny Marie v Písku, in: Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 110, 2002, č. 2, s. 117-123.
 • Jan SOMMER: Dílčí poznatky o vzniku a stavebních úpravách zámku ve Veltrusích, in: Průzkumy památek, roč. 9, 2002, č. 1, s. 135-141.
 • Jan SOMMER: Dobroslav Líbal: Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek (rec.), in: Archeologické rozhledy, roč. 54, 2002, č. 2, s. 536-539.

2003

 • Jan SOMMER a kol., ed.: Varvažov (okres Písek), kaple sv. Kateřiny. Poznatky o gotické stavební podobě, MON.ARCH 1, Praha 2003. (ISBN 80-86396-15-0) Rec.: J. JIŘÍK in: Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 16, 2003, s. 255-256.
 • Jan SOMMER: Písek, kostel Nejsvětější Trojice. Dokumentace vnějších líců zdiva, MONUDET-1, Praha 2003. (ISBN 80-86396-09-6)
 • Jan SOMMER: Dekorativní a konstrukční prvky stavebních památek, katalogové listy vydané v roce 2002, MONUDET-2, Praha 2003. (ISBN 80-86396-11-8)
 • Jan SOMMER: Veveří, hrad. Architektonické články v bývalé kapli a v břitové věži, MONUDET-3, Praha 2003. (ISBN 80-86396-12-6)
 • Jan SOMMER: Poznámky ke gotickým architektonickým detailům z ostrovského kláštera, in: 1000 let kláštera na Ostrově (999-1999). Sborník příspěvků k jeho hmotné kultuře v raném a vrcholném středověku, Národní muzeum, Unicornis, Praha 2003, s. 55-68.
 • Jan SOMMER: Česká Kamenice, kostel sv. Jakuba Většího. Architektonické detaily lodi, MONUDET-4, Praha 2003. (ISBN 80-86396-13-4)
 • Jan SOMMER, Pavel ZAHRADNÍK: Pozdně gotická zvonice kostela sv. Jakuba Většího v České Kamenici a její osudy, in: Hláska. Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka. Zvláštní číslo věnované konferenci Dějiny staveb Nečtiny 10. 4. - 13. 4. 2003, s. 11.
 • Jan SOMMER: Pokus o edici dokumentace architektonických článků, in: Dějiny staveb 2002, Plzeň 2003, s. 150-158. ISBN 80-86596-18-4.
 • Jan SOMMER: Kniha o pražských románských domech anebo co dělá památky památkami (rec.), in: Zprávy památkové péče, roč. 63, 2003, č. 1, s. 52.
 • Jan SOMMER: Zdeněk Dragoun – Jiří Škabrada – Michal Tryml: Románské domy v Praze (rec.), in: Archeologické rozhledy, roč. 55, 2003, č. 1, s. 204-210.
 • Jan SOMMER: První souhrnné dílo o románské a raně gotické architektuře na území velké Prahy (rec.), in: Zprávy památkové péče, roč. 63, 2003, č. 3, s. 205-206.
 • Jan SOMMER, Martin JEŽEK: Kirche und Friedhof von Breunsdorf (rec.), in: Archeologické rozhledy, roč. 55, 2003, č. 3, s. 660-666.
 • Jan SOMMER: Drobnost ke gotické technice zdění kostela v Lidéřovicích, in: Časopis Společnosti přátel starožitoností, roč. 111, 2003, č. 4, s. 229-234. https://www.academia.edu/48902834/

2004

 • Jan SOMMER: Zderaz (Praha 2). Zaniklý klášter křížovníků Božího hrobu. Architektonické detaily (středověké architektonické články uložené v Lapidáriu Národního muzea), MONUDET-5, Praha 2004. (ISBN 80-86396-17-7)
 • Jan SOMMER: Počátky tribun ve venkovských románských kostelech. Pokus o diskusi na základě výpovědi hmotných pramenů, in: Hláska. Zvláštní číslo věnované konferenci Dějiny staveb. Nečtiny 2. 4. – 4. 4. 2004, s. 9.
 • Jan SOMMER: Soupis prvků jako součást elaborátu SHP. Efektivní nástroj analýzy stavební památky? , in: Hláska. Zvláštní číslo věnované konferenci Dějiny staveb. Nečtiny 2. 4. – 4. 4. 2004, s. 9-10.
 • Jan SOMMER: Kdo více zná, (jistě) méně ničí, in: Zprávy památkové péče, roč. 64, 2004, č. 3, s. 254-258. (Rec.: Jiří ŠKABRADA: Konstrukce historických staveb, Argo, Praha 2003.)
 • Jan SOMMER: Stavební vývoj, in: Kostel sv. Anny na Libínském Sedle, Město Prachatice, 2004, s. 8-14.

Přednášky:

 • <a target="_blank" href="http://sweb.cz/jansommer/texty/prednasky/041116prednaskashpbrno.htm">Otázky podrobného průzkumu a měřické dokumentace historických stavebních konstrukcí</a>, Odborně metodický den Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně na téma Stavebněhistorické průzkumy, 10.11.2004, přednáškový sál Moravského zemského muzea v Brně.

2005

 • Dagmar MICHOINOVÁ, Jan SOMMER: Konference Barevnost fasád – průzkum, dokumentace a obnova (ref.), in: Zprávy památkové péče, roč. 65, 2005, č. 1, s. 82-83.
 • Jan SOMMER: Kilián, Jan: Historické náhrobníky a epitafy Mělnicka (rec.), in: Časopis Společnosti přátel starožitoností, roč. 113, 2005, č. 1, s. 57-58.
 • Jan SOMMER: Zkoumání památek jako součást etiky památkové péče, in: Průzkumy památek, roč. 12, 2005, č. 1, s. 1-4.
 • Jan SOMMER: Konference Sdružení pro stavebněhistorický průzkum. Poděbrady 2005 (ref.), in: Průzkumy památek, roč. 12, 2005, č. 1, s. 131-138.
 • Jan SOMMER: Nové poznatky o stavebním vývoji kostela ve Vrbně u Mělníka, in: Archaeologia Historica 30/05, s. 413-424.
 • Jiří BLÁHA, Vít JESENSKÝ, Petr MACEK, Vladislav RAZÍM, Jan SOMMER, Jan VESELÝ: Operativní průzkum a dokumentace historických staveb, Národní památkový ústav, Odborné a metodické publikace, svazek 31, Praha 2005. (ISBN 80-86516-18-0)

Přednášky:

2006

 • Jan SOMMER: Památky na internetu (aktuality, komentáře, upozornění), in: Zprávy památkové péče, roč. 66, 2006, č. 5, s. 447-448.
 • Jan SOMMER: Památky na internetu (aktuality, komentáře, upozornění). 2. část, in: Zprávy památkové péče, roč. 66, 2006, č. 6, s. 523-524.
 • Jan SOMMER: Na okraj operativního průzkumu a dokumentace historických staveb v NPÚ – několik poznámek a příkladů, in: Průzkumy památek, roč. 13, 2006, s. 131-150.
 • Jan SOMMER: Dokumentace středověkých architektonických článků jako součást možného informačního systému o památkách, in: Jan JOHN, Miroslav KOVÁŘ (eds.): Opracování kamene. Sborník Muzea Středního Posázaví v Ratajích nad Sázavou a Archeologické společnosti při Katedře archeologie Západočeské univerzity v Plzni, 3, Plzeň 2006, s. 37-52. https://www.academia.edu/11304714/

2007

 • Jan SOMMER: Památky na internetu (aktuality, komentáře, upozornění). Seznamy památek, 1. díl, in: Zprávy památkové péče, roč. 67, 2007, č. 1, s. 81-82.
 • Jan SOMMER: Záboří nad Labem, kostel sv. Prokopa (hlavní poznatky z první etapy průzkumů kostela), in: Průzkumy památek, roč. 17, 2007, č. 1, s. 63-69.
 • Jan SOMMER: Ke stavebním dějinám, in: Vladimír PŘIBYL a kol: 1137-2007. Sv. Gothard ve Slaném v proměnách věků, Královské město Slaný, Slaný 2007, s. 19-23.

 

2018

Jan SOMMER: Ke stavebnímu vývoji kostela v Horním Záhoří – nález fragmentů ostění gotického portálu. In: Česká placka, 4.1.2018. On-line.

Rejstřík (vytváří se namátkově; díky za pochopení)[editovat | editovat zdroj]

Veltrusy (ME), zámek

Jan SOMMER: Dílčí poznatky o vzniku a stavebních úpravách zámku ve Veltrusích, in: Průzkumy památek, roč. 9, 2002, č. 1, s. 135-141. academia.edu

Flickr

Reference[editovat | editovat zdroj]