Wikipedista:Křžut/Knihy/Diskrétní matematika

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je kniha, uživatelsky vytvořená kolekce článků, která může být uložena, vytištěna či objednána jako výtisk.
Knihy nejsou součástí encyklopedického obsahu.

Diskrétní matematika[editovat | editovat zdroj]

Barvení grafu
Bellman-Fordův algoritmus
Bezškálová síť
Binomická věta
Bipartitní graf
Borůvkův algoritmus
Brownův kód
Catalanova čísla
Cesta (graf)
Cormackovo hašování
Diamantový princip
Dijkstrův algoritmus
Dinicův algoritmus
Diskrétní graf
Diskrétní matematika
Duální graf
Dělení grafu
Edmonds-Karpův algoritmus
Erdősovo číslo
Eulerovský graf
Eulerovský tah
Faktoriál
Floyd-Warshallův algoritmus
Fordova-Fulkersonova věta
Fordův-Fulkersonův algoritmus
Ganttův diagram
Genus (matematika)
Goldbergův algoritmus
Graf (teorie grafů)
Grayův kód
Hallova věta
Hamiltonovský graf
Hašovací funkce
Hašovací tabulka
Heawoodův graf
Hrana (graf)
Hranová kapacita
Izomorfismus
Jarníkův algoritmus
Jezdcova procházka
Kirchhoffovy zákony
Klika (teorie grafů)
Kombinace
Kombinatorika
Kombinační číslo
Kostra grafu
Kritická cesta
Kruskalův algoritmus
Kružnice (graf)
Latinský čtverec
Liniový graf
List (graf)
Minimax (algoritmus)
Motzkinovo číslo
Nezávislá množina
Náhodný graf
Orientovaný graf
Pascalův trojúhelník
Pentomino
Permutace
Petersenův graf
Pickův vzorec
Podgraf
Problém obchodního cestujícího
Problém čtyř barev
Problém čínského listonoše
Prohledávání do hloubky
Prohledávání do šířky
Párování grafu
Regulární graf
Rovinný graf
Schodový graf
Schwenkova věta
Sedm mostů města Královce
Silně souvislá komponenta
Skóre grafu
Souvislý graf
Stacionární množina
Strom (graf)
Stupeň vrcholu
Svícový graf
Teorie grafů
Teorie her
Teorie složitosti
Teorie vyčíslitelnosti
Teorie čísel
Tok v síti
Transponovaný graf
Variace (kombinatorika)
Vrcholová kapacita
Znaménko permutace
Úplný graf