Wikipedie:Zkušenosti nových wikipedistů/Strukturované editace/Přidávání obrázků

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
První verze strukturovaného přidávání obrázků na české Wikipedii

Přidávání obrázků je novým typem strukturovaných editací. Cílem tohoto projektu je zjednodušit přidávání obrázků do neilustrovaných článků na Wikipedii. Aby něco takového mohl nováček udělat, musí správně zvládnout velkou část kroků (od nalezení správného obrázku na Wikimedia Commons po vložení obrázku na správné místo do článku).

Tým Growth nadace Wikimedia proto vytvořil nástroj, který by přidávání obrázků zjednodušil. Podrobnější informace o vlastnostech první verze nástroje najdete v sekci Iterace 1 na této stránce. Původně byl nástroj k dispozici pouze na mobilních zařízeních – v lednu 2022 byl ale zpřístupněn i pro nováčky, kteří se registrovali na počítači.

Tento nástroj využívá algoritmus, který k neilustrovaným článkům navrhne vhodný obrázek z Wikimedia Commons. Uživatel by poté měl rozhodnout, zda má algoritmus pravdu, a pokud ano, nástroj by obrázek vložil do článku. Tím by se zvýšila proilustrovanost článků, a zároveň by se snížila náročnost jedné z nejčastějších činností, kvůli které si nováčci účet zakládají[pozn. 1].

Protože si je tým Growth vědom, že vytvoření takového nástroje klade vysoké nároky na přesnost a kvalitu, probíhala ohledně tohoto projektu na přelomu let 2020 a 2021 komunitní konzultace.

Více informací o tom, proč se tým Growth rozhodl pracovat na tomto projektu, naleznete na MediaWiki.org (česky).

Přidávání obrázků bylo nováčkům aktivováno (v rámci A/B testování) 29. listopadu 2021. Uložené editace je možné sledovat pomocí tohoto odkazu.

Algoritmus[editovat | editovat zdroj]

Algoritmus pro navrhování obrázků byl vytvořen ve spolupráci s výzkumným týmem nadace Wikimedia. Namísto technologie strojového vidění algoritmus agreguje data již dříve zadaná lidskými uživateli. Algoritmus zjednodušeně funguje následujícím způsobem:

 1. Pokud Wikidata položka k článku přiřazená má k sobě přiřazený obrázek (ve vlastnosti obrázek (P18)), použij ten.
 2. Pokud má Wikidata položka k článku přiřazená tvrzení o kategorii na Commons (ve vlastnosti kategorie na Commons (P373)), použij některý z obrázků z této kategorie.
 3. Podívej se na jiné jazykové verze tohoto článku. Použij obrázek, který je v některém z těchto článků umístěný na prominentním místě.

Algoritmus ignoruje obrázky, které jsou pravděpodobně použity jako součást navigační šablony, anebo jako ikonka (např. vlajka pro místo narození/úmrtí, apod.).

Podrobnější informace jsou k dispozici na MediaWiki.org (v češtině).

V červenci 2021 se tým Growth rozhodl pracovat na tvorbě první verze nové strukturované editace: přidávání obrázků (této první verzi budeme nadále říkat Iterace 1). Šlo o obtížné rozhodnutí, protože existuje mnoho nezodpovězených otázek a přidávání obrázků do článků nováčky spolu nese určitá rizika. Jelikož jsme ale předtím myšlenku ověřovali[pozn. 2] a díky komunitním konzultacím a testům algoritmů přišli na mnoho možných nástrah, rozhodli jsme se iteraci 1 vytvořit, a další poznatky získávat za pochodu.

Hypotézy[editovat | editovat zdroj]

Nejsme si jisti, zda tento projekt bude dobře fungovat. Proto jsme se rozhodli přidávání obrázků vytvořit postupně, přičemž první verze bude zaměřená na získávání dalších zkušeností. Proto jsme si připravili několik hypotéz, které bychom chtěli v rámci Iterace 1 ověřit:

 1. Popisky: uživatelé umí psát dostatečně kvalitní popisky. Toto je naše největší otevřená otázka. Obrázky vložené do článků na Wikipedii obecně mají mít vhodný popisek, ale zjistit, zda nováčci umí psát popisky v dostatečné kvalitě, se nám v rámci procesu ověřování nepodařilo.
 2. Úsudek nováčků: nováčci budou mít dostatečně správný úsudek, aby jejich editace byly komunitou přijaty.
 3. Zájem: uživatelé budou mít o nový typ strukturované editace zájem, uloží více než jednu editaci, a k editování se budou opakovaně vracet.
 4. Jazyky: neanglicky mluvící uživatelé budou schopni úkol dokončit. Toto je důležité, protože velká část metadat je v angličtině, přičemž pro správné rozhodnutí o přidání obrázku je často potřeba přečíst si název souboru a jeho popis či popisek.
 5. Paradigma: návrhové paradigma, které jsme použili pro přidávání odkazů, bude fungovat i pro obrázky.

Rozsah projektu[editovat | editovat zdroj]

Jelikož naším hlavním cílem při práci na Iteraci 1 je získávat další zkušenosti, rozhodli jsme se Iteraci 1 vytvořit v omezeném režimu, abychom se vyvarovali nutnosti řešit některé složitější problémy. To nám umožní rychle vytvořit použitelný produkt, který můžeme dodat nováčkům, a za využití telemetrie získávat užitečné zkušenosti. Toto je seznam nejdůležitějších omezení, která bychom rádi při tvorbě Iterace 1 dodrželi:

 1. Pouze mobilní zařízení: ačkoliv většina wikipedistů pro editaci Wikipedie používá desktopové zařízení, u nezanedbatelné části nováčků je tomu jinak. Tento fakt pro tým Growth zvětšuje význam mobilních zařízení. Abychom ušetřili čas tvorbou produktu pro více platform, rozhodli jsme se vytvořit Iteraci 1 pouze pro mobilní zařízení.
 2. Statické návrhy: abychom ušetřili čas, který bychom jinak strávili tvorbou API, pro Iteraci 1 použijeme statický set návrhů vygenerovaný algoritmem. I když takto vygenerované návrhy nebudou obsahovat nejnovější údaje a časem zastarají, jsme přesvědčeni, že pro účely Iterace 1 bude tento přístup dostatečný.
 3. Neilustrované články: Iteraci 1 omezíme pouze na články, které jsou úplně neilustrované. To nám umožní nezabývat se články, ve kterých sice nějaký obrázek je, ale mohlo by jich tam být více (případně měl by tam být jiný, kvalitnější). Tento přístup nám umožní vytvořit rozhraní, které bude pro nováčky srozumitelné a bude také přiměřeně jednoduché na implementaci.
 4. Žádné infoboxy: abychom se vyhnuli výzvám, které na nás čekají v souvislosti s infoboxy[pozn. 3], rozhodli jsme se v první verzi projektu vynechat všechny články, které mají infobox.
 5. Jediný obrázek: ačkoliv algoritmus umožňuje navrhnout více obrázků pro jeden článek, rozhodli jsme se uživatelům zatím nabízet pouze jeden obrázek, ten, u kterého si je algoritmus nejvíce jist. To nám umožní vytvořit jednodušší rozhraní.
 6. Pouze pilotní projekty: stejně jako u všech nových produktů vyvinutých týmem Growth nástroj nejdříve nasadíme na pilotních projektech (mezi které se řadí mj. česká Wikipedie).

Zajímá nás, zda tato omezení považují členové komunity za rozumně nastavená a zda existuje nějaké riziko, které jsme při přemýšlení o první verzi opomněli vzít v úvahu.

Grafický návrh[editovat | editovat zdroj]

Pro první verzi přidávání obrázků zvažujeme několik možných grafických návrhů. Pro každou z částí uživatelského rozhraní jsme připravili dvě alternativy. Nováčkům pravděpodobně uvolníme obě (v rámci A/B testování), abychom zjistili, která je úspěšnější. Oceníme také jakékoli názory členů komunit na tyto návrhy.

Kromě níže uvedených statických obrázků se také členové komunit mohou seznámit s Figma souborem návrhářky týmu Growth, kde je kromě návrhů samotných i naše inspirace a poznámky.

Je také možné si vyzkoušet interaktivní prototyp, a to pro oba dva koncepty. Prototypy jsou pouze v angličtině a španělštině, a byly původně vytvořeny za účelem uživatelského testování připravované funkcionality. Tým Growth silně doporučuje otevřít následující odkazy na mobilním zařízení[pozn. 4], pro které byly vytvořeny. Rozhraní na počítači nemusí fungovat očekávaným způsobem.

Seznam článků

Tyto návrhy se zabývají první částí procesu přidávání obrázků, kde si uživatel z nabízených článků vybere ten, na kterém by chtěl pracovat. Chceme, aby karta s článkem byla atraktivní, ale aby zároveň uživatele nemátla.

Nalodění

Tyto návrhy popisují to, co uživatelé vidí po otevření prvního článku. Cílem této části procesu je vysvětlit, o co jde, a jak dosáhnout úspěchu. Chceme, aby uživatelé rozuměli tomu, že přidávání obrázků je nutné brát seriózně. Poznámka: Konkrétní znění zatím nebylo natextováno -- v tuto chvíli přemýšlíme o tom, jak bychom uživateli zprávu měli předat.

Přidávání obrázků

Tyto návrhy se týkají té části procesu, kde uživatelé vidí navržený obrázek spolu s jeho metadaty načtenými z Commons, a rozhodne se, zda by do článku měl či neměl být přidán. Z uživatelského testování víme, že pro uživatele je důležité znát název souboru a jeho popis i popisek. To jim umožní správně se rozhodnout. Dostat všechny tyto informace na malou obrazovku mobilního zařízení je tou největší výzvou.

Popisek a zveřejnění

Tyto návrhy se týkají té části procesu, kdy se uživatel již rozhodl obrázek do článku přidat, a nyní k němu musí napsat popisek. Toto bude pravděpodobně pro nováčky tou nejsložitější částí celého procesu. Stále přemýšlíme o tom, jak nováčkům vysvětlit, jaké druhy popisků jsou vhodné.

Odmítnutí

Když uživatel odmítne návrh, chceme vědět, z jakého důvodu je přesvědčen, že návrh je nesprávný. To nám pomůže algoritmus vylepšit. Také jde o příležitost uživateli připomenout kritéria, podle kterých návrhy má vyhodnocovat.

 1. Uvítací dotazník jako jednu ze svých otázek obsahuje „Proč si zakládáte účet na Wikipedii?“, a jednou z nejčastějších odpovědí je „Abych k článkům přidal obrázky“.
 2. Podrobnosti o způsobu ověřování jsou k dispozici na MediaWiki.org. Ve stručnosti šlo o několikanásobné testování vyvinutého algoritmu následované uvolněním nového strukturovaného úkolu zaměřeného na přidávání obrázků v rámci aplikace pro Android ("Android MVP"), který ale neukládal žádné editace, a jeho deklarovaným účelem bylo pomoci ve vývoji algoritmu.
 3. Jak u "obyčejných" infoboxů (kde je třeba vědět, jak se jmenuje příslušný parametr, a v jakém formátu by obrázek měl být předán), tak u Wikidata infoboxů (kde je často vhodné obrázek vložit na Wikidata, ne přímo do Wikipedie).
 4. Alternativním způsobem je využití emulátoru mobilního zařízení na počítači. Otevření na reálném mobilním zařízení ale přinese ten nejlepší uživatelský zážitek.