Wikipedie:Wikikonference/2012/anotace

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Jak přilákat nové editory na Wikipedii?[editovat | editovat zdroj]

Petr Brož - wikipedista, člen občanského sdružení Wikimedia Česká republika

Anotace

Duší každého projektu jsou jeho editoři a editorky. Bez nich by se Wikipedie nikdy nemohla stát nejvýznamnější internetovou encyklopedií. Čas od času se čtenář Wikipedie rozhodne stisknout tlačítko editovat a tím se stát wikipedistou. Nicméně proces to není častý a jak ukazují statistiky, v poslední době i méně častý. Z toho důvodu se mnoho lidí snaží pobídnout čtenáře, aby se do vylepšování Wikipedie sami zapojili. V rámci přednášky si představíme ve zkratce několik pokusů z české Wikipedie, jak se někteří naši kolegové snažili lidi zapojit (Wikipedie a sociální sítě, Studenti píší Wikipedii, Ceny za rozvoj české Wikipedie, Wiki miluje památky, reklama pro Chráněná území).

Seminární práce na Wikipedii[editovat | editovat zdroj]

Petr Novotný, Katedra biologie a environmentálních studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Anotace

Ve výuce systematické botaniky studentů prvního ročníku bakalářského programu je od roku 2009 zadávána seminární práce, založená na vytvoření či upravení wikihesla. Za uplynulé tři roky projektu editovali studenti zhruba 150 hesel. Pro naprostou většinu studentů se jedná o vůbec první seznámení s principy tvorby Wikipedie; úprava hesla pro ně tak znamená velký pokrok v poznávání řady interdisciplinárních témat a přikládám jí značný význam v přípravě budoucích učitelů biologie. Úroveň práce je definována řadou mnou navržených, konkrétních požadavků, na jejichž základě je práce hodnocena. Tyto požadavky, tvořící rámec pro hodnocení kvality práce a její klasifikaci, podléhají vývoji díky zpětné vazbě a sebereflexi.V příspěvku prezentuji použitý formální rámec práce, proces zadání, hodnocení a nejčastější problémy vyskytující se u takto založené seminární práce.

Jakou Wikipedii si přejí učitelé (informatiky) ZŠ a SŠ?[editovat | editovat zdroj]

Petr Naske, Jednota školských informatiků

Anotace

Stručně bude představen výsledek diskusí mezi učiteli v Jednotě školských informatiků a na portálu www.rvp.cz k tématu "Wikipedie a česká ZŠ/SŠ". Formou krátké diskuse pak proběhne sdílení zkušeností s používáním projektů Wikipedie přímo ve výuce. Dotazník mohou zájemci vyplnit na adrese goo (tecka) gl (lomeno) fjcG3

Den finanční gramotnosti (na Wikipedii)[editovat | editovat zdroj]

Viola Baštýřová, tisková mluvčí Partners a koordinátorka projektu Dne finanční gramotnosti

Anotace

Viola Baštýřová představí projekt Dne finanční gramotnosti, jeho aktivity směrem k široké veřejnosti i směrem ke státním institucím. Dále předá ceny výhercům soutěže Den finanční gramotnosti s Wikipedií, která se konala od 8. září do 8. listopadu 2012.

Creative Commons a fotografie[editovat | editovat zdroj]

Matěj Myška, Ústav práva a technologií, Právnická fakulta Masarykovy; Creative Commons Česká republika

Anotace

Příspěvek se nejprve zaměří na výklad obecných autorskoprávních otázek souvisejících s fotografií. Dále pak budou řešeny právní otázky související s používáním veřejných licencí ve fotografii. Pozornost bude věnována též problematice osiřelých děl a licencování metadat k fotografiím. Teoretický výklad bude doplněn praktickými příklady a analýzou relevantních soudních rozhodnutí.

Fotografování českého průmyslu[editovat | editovat zdroj]

Jan Groh, Wikimedia

Anotace

Přednáška o zkušenostech s dojednáváním i samotným focením v neveřejných prostorech, jako jsou továrny, protiatomový bunkr, spalovna či kolektor. Proč je takovéto focení oboustranně výhodné? Co může Wikipedie majitelům těchto objektů nabídnout a co můžou oni nabídnout nám? Zkušenosti z více než ročního běhu projektu prezentované na konkrétních případech.

Památkový Geografický informační systém (paGIS)[editovat | editovat zdroj]

Ing.arch. Zuzana Syrová a Ing.arch. Jiří Syrový, Národní památkový ústav - ústřední pracoviště

Anotace

Ve vystoupení objasníme výhody topologicky orientovaného objektového geografického systému při prostorové identifikaci a kartografické reprezentaci zájmů oboru památkové evidence. Ukážeme stávající vazby na integrovaný informační systém památkové péče: sbírku digitální a digitalizované dokumentace (MIS) a odborné knihovny a dokumentační fondy (Carmen). Naznačíme cíle začínajícího projektu Katalogu památek (KaPa).

Commons, nedoceněné úložiště digitálního obsahu[editovat | editovat zdroj]

Pavel Hrdlička a Petr Skůpa, Wikimedia ČR

Anotace

Záměrem prezentace je ve stručnosti představit nedoceněné úložiště svobodného digitálního obsahu Wikimedia Commons. Zmíníme jeden palčivý problém, které trápí některé uživatele.

QRpedia a využití QR kódů na památkách v Praze 10[editovat | editovat zdroj]

Ivana Cabrnochová (Praha 10) - přednese Petr Vilgus; Michal Reiter (předseda Wikimedia ČR)

Anotace

Městská část Praha 10 se rozhodla umístit na památkách informační tabulky s QR kódy odkazujícími na články na Wikipedii. K vyvěšení prvních 15 kusů došlo v září 2012, kdy byly památky bezplatně zpřístupněny v rámci Dnů evropského dědictví. V dalším roce bude následovat dalších 15 budov, později se systém rozšíří i na přírodní památky a další zajímavosti. První nasazení QRpedie v ČR inspirovalo několik dalších úřadů - mimo jiné České Budějovice a pražský magistrát, které také uvažují o využití tohoto systému.

Praha 10 je jedna z největších městských částí Prahy. Bydlí v ní okolo 115 000 obyvatel a pokud by byla samostatnou obcí, zařadila by se podle počtu rezidentů mezi největší česká města. Zahrnuje historickou čtvrť Vršovice, dále části Vinohrad, Strašnic, Malešic, Michle a Záběhlic. Městská část je mimo jiné řádným členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které o QRpedii rovněž projevilo zájem.

Průvodní slovo k soutěži Wiki miluje památky (WLM)[editovat | editovat zdroj]

Michal Reiter (předseda Wikimedia ČR), Jaroslav Zastoupil, Jan Loužek.

Anotace

V roce 2012 se Česká republika poprvé zúčastnila mezinárodní soutěže Wiki miluje památky (Wiki Loves Monuments). Dobrovolníci z občanského sdružení Wikimedia Česká republika ve spolupráci s mezinárodní komunitou připravovali soutěž v průběhu celého roku 2012. Na soutěži se kromě wikipedistů podílely i některé kulturní instituce, například Slezské muzeum v Opavě, ale také i Národní památkový ústav, který poskytl seznam potřebných objektů, které budou soutěžící dokumentovat.

Cílem soutěže bylo vyfotografovat co nejvíce z cca 40 000 kulturních památek, které se v České republice nacházejí - kostelů, domů, zámků, hradů, křížků, božích muk a dalších - nahrát je na úložiště Wikimedia Commons pod svobodnou licencí a poté využít pro encyklopedii Wikipedii. Soutěž slavila značný úspěch, neboť se do ní zapojilo na několik set dobrovolníků a pořízeno bylo přes patnáct tisíc fotografií. Účastníci byli nejen "turisté" z českých luhů a hájů, ale i zahraniční návštěvníci naší země.