Wikipedie:WikiProjekt Litovel/Literatura

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je seznam doporučených publikací na téma Litovel. Seznam není uzavřen a je možné ho doplňovat.

Obsah

Obecně[editovat | editovat zdroj]

Bibliografie o Litovli obecně
 • ŠIK, Lubomír. Litovel ve 20. století. Svazek I.-III.. Litovel: [s.n.], 2013. 736 s. 
  Autor nám dal k dispozici PDF soubor s textem knihy, zájemci se mohou obrátit na Jana Kameníčka.
 • ŠIK, Lubomír. Litovelské paměti. Litovel: Městský klub, 1994. 247 s. 
  • PAPAJÍK, David. Litovelské paměti. Střední Morava. 1996, roč. 2, čís. 3, s. 141–142. ISSN 80-85807-05-X.  (Recenze na knihu Lubomíra Šika.)
 • URVÁLEK, Radovan. Litovel a okolí. Olomouc: ing. Petr Baštan, 2006. 181 s. ISBN 80-903275-4-0. 
  • VIKTOŘÍK, Michael. Litovel a okolí. Střední Morava. 2006, roč. 12, čís. 23, s. 152. ISSN 1211-7889. ISBN 978-80-85807-00-4.  (Recenze na knihu Radovana Urválka.)
 • KOMÁREK, Petr; LINDUŠKA, Petr. Litovel : Hanácké Benátky. Olomouc: Agriprint, 2015. 159 s. ISBN 978-80-87091-61-6. 
 • ZLÁMALOVÁ, Aneta. Studie vývoje architektury v Litovli, Šternberku a Uničově v letech 1900–1970. Vlastivědný věstník moravský. 2016, roč. 68, čís. 4, s. 337–351. ISSN 0323-2581. 
 • FALTÝNEK, Karel. Předběžná zpráva o výsledcích archeologických dohledů prováděných v Litovli v letech 2010 a 2011 a tak trochu o smyslu archeologie vůbec. Zajímavosti z Litovelska: Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2011. 2012, s. 77–110. ISBN 978-80-260-2038-7. 
 • GRÉZL, Vojtěch. Malé ohlédnutí. Litovelské noviny. 2010-10-01, s. 4–5. Dostupné online. 
 • E. V. Znáte město Litovel?. Litovelské noviny. 2009-03-02, s. 4. Dostupné online. 
 • ŠIK, Lubomír. Morový sloup. Litovelské noviny. 2009-04-01, s. 5. Dostupné online.  (Reakce na článek z předch. čísla Znáte město Litovel?)
 • ŠLÉZAR, Pavel. Archeologické výzkumy na Starém městě a počátky města Litovle. Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2007. 2007, s. 24–38. ISBN 978-80-904088-0-7. 
 • ŠLÉZAR, Pavel; FALTÝNEK, Karel. Archeologické výzkumy sakrálních staveb v Litovli. Archaeologia historica. 2006, čís. 31, s. 303–302. 
 • ŠLÉZAR, Pavel. Archeologické výzkumy na Starém městě v Litovli. Monumentorum Moraviae Tutela. 2006, čís. 12, s. 63–72. 
 • ŠLÉZAR, Pavel. Předběžná zpráva o objevu „antiqua civitas“ na Starém městě v Litovli a několik poznámek k aspektům geneze města Litovle. Přehled výzkumů. 2005, čís. 46, s. 103–110. ISSN 0528-631X. 
 • FALTÝNEK, Karel; ŠLÉZAR, Pavel. Litovel (okr. Olomouc), centrum města. Přehled výzkumů. 2004, čís. 45, s. 204–207. ISSN 0528-631X. 
 • KAUEROVÁ, Vlasta; KOUDELA, Miroslav. Památky staré Litovle. Olomouc: Danal, 1998. 122 s. ISBN 80-85-973-44-8. 
  • GROLICH, Vratislav. [Památky staré Litovle]. Vlastivědný věstník moravský. 1999, roč. 51, čís. 2, s. 208. ISSN 0323-2581.  Recenze na knihu V. Kauerové a M. Koudely.)
  • ČERMÁK, Miloslav. [Památky staré Litovle]. Střední Morava. 1999, roč. 5, čís. 8, s. 162. ISSN 1211-7889.  Recenze na knihu V. Kauerové a M. Koudely.)
  • STUNA, Jan. Nové vlastivědné publikace popisují historii Olomouce a Litovle. Hanácký a středomoravský den. 1999-01-23, roč. 10, čís. 19, s. 10. ISSN 1212-3625.  Recenze na knihu V. Kauerové a M. Koudely.)
 • kolektiv autorů. Almanach Litovel. Litovel: Městský klub Litovel, 1996. 
 • LEDVINKA, Otakar. Úvodem. In: Litovel, Konice a okolí. Brno: Národohospodářská propagace Československa, 1938. S. 4.
 • ULRICH, R. Procházka. In: Litovel, Konice a okolí. Brno: Národohospodářská propagace Československa, 1938. S. 6–8.
 • ZLÁMAL, Vladislav. Pohled do minulosti královského města Litovle. In: Litovel, Konice a okolí. Brno: Národohospodářská propagace Československa, 1938. S. 8–12.
 • ŠROT, Alois. Hospodářské prameny města Litovle. In: Litovel, Konice a okolí. Brno: Národohospodářská propagace Československa, 1938. S. 23–27.
 • Bouzov a okolí, Litovel, jeskyně ve Mladči. Olomouc: R. Promberger, 1926. 19 s.  (Kandidát pro Wikizdroje?)
 • BEZDĚČKA, Josef. Jak vypadala Litovel před 300 lety. In: Almanach Litovel. [Litovel]: Městský klub Litovel, 1996. S. 173–177.
 • BEZDĚČKA, Josef. 650 let od vzniku trojměstí Olomouc, Uničov, Litovel. Střední Morava. 1996, roč. 2, čís. 2, s. 113–114. ISSN 1211-7889. 
 • BEZDĚČKA, Josef. Litovelsko v době předhusitské a husitské. Střední Morava. 1995, roč. 1, čís. 1, s. 8–16. ISSN 1211-7889. 
 • BEZDĚČKA, Josef. Čtyři sta let artykulů pro město Litovel. Vlastivědný věstník moravský. 1995, roč. 47, čís. 1, s. 46–19. ISSN 0323-2581. 
 • KOLLMANN, Vítězslav. Vzniká vědecká publikace o dějinách Litovle. Litovelské noviny. Roč. 2015, čís. 1, s. 7. Dostupné online. 
Bibliografie na téma ikonografie Litovle
 • KOLLMANN, Vítězslav. Litovel v proměnách staletí: Ikonografie Litovle do r. 1905. Litovel: MěstNV Litovel, 1987. 63 s., [48] s. obr. příl.. 
 • KOLLMANN, Vítězslav. Ideální veduty průmyslových a obchodních objektů Litovelska na firemních papírech. Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2007. 2007, s. 20–23. ISBN 978-80-904088-0-7. 
 • KOLLMANN, Vítězslav. Staré litovelské pohlednice. Zajímavosti z Litovelska: Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2009–2010. 2011, s. 54–57. ISBN 978-80-254-7255-2. 

Symbolika Litovle[editovat | editovat zdroj]

Bibliografie na téma znak Litovle
 • SPÁČIL, Vladimír, et al. Pečeti a znaky měst, městeček a obcí olomouckého okresu. Olomouc: Městský národní výbor, 1985. Kapitola Litovel, s. 132–134. 
Bibliografie na téma logo Litovle
 • hk. Město má nové logo a logotyp v barvě vody. Litovelské noviny. 2015-12-30, roč. 2016, čís. 1, s. 4. Dostupné online. 

Radnice[editovat | editovat zdroj]

Bibliografie na téma litovelská Radnice
 • hk. Opravená věž svítí bělostí a voní dřevem. Litovelské noviny. Roč. 2015, čís. 2, s. 1. Dostupné online. 
 • Z. F. Výstava Svatební den dříve a nyní končí v září. Litovelské noviny. 2010-09-01, s. 12. Dostupné online.  (O obřadní síni.)
 • FALTÝNEK, Karel; ŠLÉZAR, Pavel. Litovel (okr. Olomouc), nám. Přemysla Otakara č.p. 778. Přehled výzkumů. 2007, čís. 48, s. 480. ISSN 0528-631X. 
 • DEHNEROVÁ, Hana; FALTÝNEK, Karel; ŠLÉZAR, Pavel. Litovel (okr. Olomouc), nám. Přemysla Otakara čp. 778. Přehled výzkumů. 2005, čís. 46, s. 291. ISSN 0528-631X. 

Nečíz[editovat | editovat zdroj]

Bibliografie na téma Nečíz
 • AUGUSTINKOVÁ, Lucie; PACLOVÁ, Hana. Vodní dílo Nečíz v Litovli. Olomouc: Agriprint, 2013. 112 s. ISBN 978-80-87091-48-7. 
 • MÍČKOVÁ, Květoslava. Historie vodního díla Nečíz v Litovli. In: Olomoucký archivní sborník Olomouc. [s.l.]: [s.n.], 2014. ISBN 978-80-87632-19-2. S. 119–124.
 • red. A co čištění Nečízu?. Litovelské noviny. 2016-01-29, čís. 2, s. 2. Dostupné online. 
 • Výsledky archeologického průzkumu na náměstí. Litovelské noviny. 2015, čís. 4, s. 8. Dostupné online.  (včetně fotky odhaleného mostu).
 • URVÁLEK, Radovan. Nečíz, zaklenuté náměstím protékající rameno řeky Moravy. Zajímavosti z Litovelska: Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2011. 2012, s. 20–24. ISBN 978-80-260-2038-7. 
 • hk. O biologickém dohledu na řece. Litovelské noviny. Roč. 2015, čís. 1, s. 4. Dostupné online. 
 • red. Čistí se druhá část Nečízu. Litovelské noviny. Roč. 2015, čís. 1, s. 4. Dostupné online. 
 • bába Cholda. Zamyšlení (nejen) nad Nečízem. Litovelské noviny. 2011-08-01, s. 12. Dostupné online. 

Ulice a náměstí[editovat | editovat zdroj]

Bibliografie na téma litovelské ulice a náměstí obecně
 • KUBÍČKOVÁ, Ivana. Názvy litovelských ulic v minulosti a dnes. Olomouc: Danal, 2015. 173 s. ISBN 80-85973-98-7. 
  • hk. Vyšla kniha o litovelských ulicích. Litovelské noviny. 2015, čís. 9, s. 2. Dostupné online. 
 • ŠLÉZAR, Pavel; FALTÝNEK, Karel. Archeologické doklady pozůstatků komunikací a dopravních staveb v Litovli. In: Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu II.. Brno: [s.n.], 2014. S. 25–29.
Bibliografie na téma náměstí Přemysla Otakara
 • FALTÝNEK, Karel; ŠLÉZAR, Pavel; ZLÁMAL, T. Předběžné výsledky archeologického výzkumu na náměstí Přemysla Otakara v Litovli v roce 2014. In: Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci. Olomouc: [s.n.], 2015. S. 4–14.
 • KUBÍČKOVÁ, Ivana. Litovelské ulice: Náměstí Přemysla Otakara. Litovelské noviny. 2015-12-30, roč. 2016, čís. 1, s. 9. Dostupné online. 
 • Výsledky archeologického průzkumu na náměstí. Litovelské noviny. 2015, čís. 4, s. 8. Dostupné online. 
 • FALTÝNEK, Karel; ŠLÉZAR, Pavel; ZLÁMAL, T. Litovel (okr. Olomouc), náměstí Přemysla Otakara, parc. č. 1573/1. Přehled výzkumů. 2015, roč. 56, čís. 2, s. 272–274. ISSN 0528-631X. 
 • KOLLMANN, Vítězslav. Získá Město Litovel prostředky na revitalizaci náměstí?. Litovelské noviny. 2010-08-01, s. 14. Dostupné online. 
 • KOLLMANN, Vítězslav. Získá Město Litovel prostředky na revitalizaci náměstí?. Litovelské noviny. 2010-09-01, s. 13. Dostupné online.  (Pokr. z předchozího čísla.)
 • FALTÝNEK, Karel; ŠLÉZAR, Pavel. Litovel (okr. Olomouc), nám. Přemysla Otakara, Masarykova ul.. Přehled výzkumů. 2005, čís. 46, s. 290–291. ISSN 0528-631X. 
Bibliografie na téma náměstí Svobody
 • KUBÍČKOVÁ, Ivana. Litovelské ulice: Náměstí Svobody. Litovelské noviny. 2016-01-29, čís. 2, s. 9. Dostupné online. 
 • FALTÝNEK, Karel; ŠLÉZAR, Pavel. Litovel (okr. Olomouc), náměstí Svobody, parc. č. 6. Přehled výzkumů. 2013, roč. 54, čís. 2, s. 222–223. ISSN 0528-631X. 
 • ŠLÉZAR, Pavel. Litovel (okr. Olomouc), nám. Svobody. Přehled výzkumů. 2005, čís. 46, s. 289–290. ISSN 0528-631X. 
Bibliografie na téma Staroměstské náměstí
 • FALTÝNEK, Karel; ŠLÉZAR, Pavel. Litovel (okr. Olomouc), „Staré město“, ulice Uničovská, Loštická, Karla Sedláka, Žerotínova a Dukelská, Staroměstské nám.. Přehled výzkumů. 2015, roč. 56, čís. 2, s. 274–276. ISSN 0528-631X. 
 • FALTÝNEK, Karel; ŠLÉZAR, Pavel. Litovel (okr. Olomouc), Zahradní a Králova ulice, Staroměstské nám.. Přehled výzkumů. 2007, čís. 48, s. 379, 478–480. ISSN 0528-631X. 

Boskovicova[editovat | editovat zdroj]

 • FALTÝNEK, Karel; ŠLÉZAR, Pavel. Litovel (okr. Olomouc), Boskovicova ulice, parc. č. 1573/18, Dukelská ulice, parc. č. 518/2, Masarykova ulice čp. 764, parc. č. 210, Šafaříkova ulice, parc. č. 1573. Přehled výzkumů. 2009, čís. 50, s. 399–400. ISSN 0528-631X. 

Čihadlo[editovat | editovat zdroj]

Dukelská[editovat | editovat zdroj]

 • FALTÝNEK, Karel; ŠLÉZAR, Pavel. Litovel (okr. Olomouc), „Staré město“, ulice Uničovská, Loštická, Karla Sedláka, Žerotínova a Dukelská, Staroměstské nám.. Přehled výzkumů. 2015, roč. 56, čís. 2, s. 274–276. ISSN 0528-631X. 
 • FALTÝNEK, Karel; ŠLÉZAR, Pavel. Litovel (okr. Olomouc), Boskovicova ulice, parc. č. 1573/18, Dukelská ulice, parc. č. 518/2, Masarykova ulice čp. 764, parc. č. 210, Šafaříkova ulice, parc. č. 1573. Přehled výzkumů. 2009, čís. 50, s. 399–400. ISSN 0528-631X. 
 • ŠLÉZAR, Pavel. Litovel (okr. Olomouc), „Staré město“, Dukelská ul.. Přehled výzkumů. 2009, čís. 50, s. 400–401. ISSN 0528-631X. 

Husova[editovat | editovat zdroj]

 • RoN. Muzejní společnost Litovelska: Konalo se…. Litovelské noviny. 2008-02-01, s. 6. Dostupné online. 
 • ŠLÉZAR, Pavel. Litovel (okr. Olomouc), Husova ul., parc. č. 187. Přehled výzkumů. 2005, čís. 46, s. 288–289. ISSN 0528-631X. 

Jungmannova[editovat | editovat zdroj]

 • KUBÍČKOVÁ, Ivana. Litovelské ulice: Jungmannova. Litovelské noviny. Roč. 2015, čís. 1, s. 9. Dostupné online. 
 • FALTÝNEK, Karel; ŠLÉZAR, Pavel. Litovel (okr. Olomouc), Jungmannova ulice, parc. č. 193. Přehled výzkumů. 2008, čís. 49, s. 410–411. ISSN 0528-631X. 

Karla Sedláka[editovat | editovat zdroj]

 • Litovelské ulice: Karla Sedláka. Litovelské noviny. 2015, čís. 4, s. 9. Dostupné online. 
 • FALTÝNEK, Karel; ŠLÉZAR, Pavel. Litovel (okr. Olomouc), „Staré město“, ulice Uničovská, Loštická, Karla Sedláka, Žerotínova a Dukelská, Staroměstské nám.. Přehled výzkumů. 2015, roč. 56, čís. 2, s. 274–276. ISSN 0528-631X. 
 • FALTÝNEK, Karel; ŠLÉZAR, Pavel. Litovel (k. ú. Litovel), Ulice Karla Sedláka, parc. č. 425/3, 424/3. Přehled výzkumů. 2011, roč. 52, čís. 2, s. 161. ISSN 0528-631X. 

Karlovská[editovat | editovat zdroj]

 • KUBÍČKOVÁ, Ivana. Litovelské ulice: Karlovská. Litovelské noviny. 2015, čís. 3, s. 9. Dostupné online. 

Kollárova[editovat | editovat zdroj]

 • KUBÍČKOVÁ, Ivana. Litovelské ulice: Kollárova. Litovelské noviny. 2015, čís. 2, s. 9. Dostupné online. 

Komenského[editovat | editovat zdroj]

 • Litovelské ulice: Komenského. Litovelské noviny. 2015, čís. 5, s. 9. Dostupné online. 
 • FALTÝNEK, Karel; ŠLÉZAR, Pavel. Litovel (okr. Olomouc), Komenského ulice čp. 667 (Sic). Přehled výzkumů. 2007, čís. 48, s. 480. ISSN 0528-631X. 

Kosmonautů[editovat | editovat zdroj]

 • KUBÍČKOVÁ, Ivana. Litovelské ulice: Kosmonautů. Litovelské noviny. 2015, čís. 6, s. 9. Dostupné online. 

Kostelní[editovat | editovat zdroj]

 • KUBÍČKOVÁ, Ivana. Litovelské ulice: Kostelní. Litovelské noviny. 2015, čís. 6, s. 9. Dostupné online. 

Králova[editovat | editovat zdroj]

 • KUBÍČKOVÁ, Ivana. Litovelské ulice: Králova. Litovelské noviny. 2015, čís. 8, s. 9. Dostupné online. 
 • ŠLÉZAR, Pavel. Litovel (okr. Olomouc), Zahradní a Králova ulice, Staroměstské nám.. Přehled výzkumů. 2007, čís. 48, s. 379, 478–480. ISSN 0528-631X. 

Lesní zátiší[editovat | editovat zdroj]

 • KUBÍČKOVÁ, Ivana. Litovelské ulice: Lesní zátiší. Litovelské noviny. 2015, čís. 9, s. 8. Dostupné online. 

Lidická[editovat | editovat zdroj]

 • KUBÍČKOVÁ, Ivana. Litovelské ulice: Lidická. Litovelské noviny. 2015, čís. 8, s. 9. Dostupné online. 

Loštická[editovat | editovat zdroj]

 • KUBÍČKOVÁ, Ivana. Litovelské ulice: Loštická. Litovelské noviny. 2015, čís. 9, s. 8. Dostupné online. 
 • FALTÝNEK, Karel; ŠLÉZAR, Pavel. Litovel (okr. Olomouc), „Staré město“, ulice Uničovská, Loštická, Karla Sedláka, Žerotínova a Dukelská, Staroměstské nám.. Přehled výzkumů. 2015, roč. 56, čís. 2, s. 274–276. ISSN 0528-631X. 

Lužní[editovat | editovat zdroj]

 • KUBÍČKOVÁ, Ivana. Litovelské ulice: Lužní. Litovelské noviny. 2015-10-1, čís. 10, s. 9. Dostupné online. 

Masarykova[editovat | editovat zdroj]

 • KUBÍČKOVÁ, Ivana. Litovelské ulice: Masarykova. Litovelské noviny. 2015-10-30, čís. 11, s. 9. Dostupné online. 
 • FALTÝNEK, Karel; ŠLÉZAR, Pavel. Litovel (okr. Olomouc), Boskovicova ulice, parc. č. 1573/18, Dukelská ulice, parc. č. 518/2, Masarykova ulice čp. 764, parc. č. 210, Šafaříkova ulice, parc. č. 1573. Přehled výzkumů. 2009, čís. 50, s. 399–400. ISSN 0528-631X. 
 • FALTÝNEK, Karel; ŠLÉZAR, Pavel. Litovel (okr. Olomouc), nám. Přemysla Otakara, Masarykova ul.. Přehled výzkumů. 2005, čís. 46, s. 290–291. ISSN 0528-631X. 

Mlýnská[editovat | editovat zdroj]

 • KUBÍČKOVÁ, Ivana. Litovelské ulice: Mlýnská. Litovelské noviny. 2015-10-1, čís. 10, s. 9. Dostupné online. 

Nábřežní[editovat | editovat zdroj]

 • KUBÍČKOVÁ, Ivana. Litovelské ulice: Nábřežní. Litovelské noviny. 2015-12-01, čís. 12, s. 9. Dostupné online. 

Nádražní[editovat | editovat zdroj]

 • KUBÍČKOVÁ, Ivana. Litovelské ulice: Nádražní. Litovelské noviny. 2015-12-01, čís. 12, s. 9. Dostupné online. 

Na Rybníčku[editovat | editovat zdroj]

 • KUBÍČKOVÁ, Ivana. Litovelské ulice: Na Rybníčku. Litovelské noviny. 2016-03-01, roč. 2016, čís. 3, s. 9. Dostupné online. 

Nasobůrská[editovat | editovat zdroj]

 • KUBÍČKOVÁ, Ivana. Litovelské ulice: Nasobůrská. Litovelské noviny. 2016-03-01, roč. 2016, čís. 3, s. 9. Dostupné online. 

Nová[editovat | editovat zdroj]

 • KUBÍČKOVÁ, Ivana. Litovelské ulice: Nová. Litovelské noviny. 2015-12-01, čís. 12, s. 9. Dostupné online. 

Palackého[editovat | editovat zdroj]

Revoluční[editovat | editovat zdroj]

 • FALTÝNEK, Karel; ŠLÉZAR, Pavel. Litovel (okr. Olomouc), Revoluční ulice. Přehled výzkumů. 2006, čís. 47, s. 254–255. ISSN 0528-631X. 

Severní[editovat | editovat zdroj]

Smyčkova[editovat | editovat zdroj]

 • KUBÍČKOVÁ, Ivana. Litovelské ulice: Smyčkova. Litovelské noviny. 2016, čís. 11, s. 9. Dostupné online. 

Šafaříkova[editovat | editovat zdroj]

 • FALTÝNEK, Karel; ŠLÉZAR, Pavel. Litovel (okr. Olomouc), Boskovicova ulice, parc. č. 1573/18, Dukelská ulice, parc. č. 518/2, Masarykova ulice čp. 764, parc. č. 210, Šafaříkova ulice, parc. č. 1573. Přehled výzkumů. 2009, čís. 50, s. 399–400. ISSN 0528-631X. 

Třebízského[editovat | editovat zdroj]

 • FALTÝNEK, Karel; ŠLÉZAR, Pavel. Litovel (k. ú. Litovel), Ulice Třebízského, parc. č. 198/1, 198/2. Přehled výzkumů. 2011, roč. 52, čís. 2, s. 160–161. ISSN 0528-631X. 

Uničovská[editovat | editovat zdroj]

 • FALTÝNEK, Karel; ŠLÉZAR, Pavel. Litovel (okr. Olomouc), „Staré město“, ulice Uničovská, Loštická, Karla Sedláka, Žerotínova a Dukelská, Staroměstské nám.. Přehled výzkumů. 2015, roč. 56, čís. 2, s. 274–276. ISSN 0528-631X. 

Vítězná[editovat | editovat zdroj]

 • Retro. Litovelské noviny. 2015-12-30, roč. 2016, čís. 1, s. 14. Dostupné online. 

Zahradní[editovat | editovat zdroj]

 • ŠLÉZAR, Pavel. Litovel (okr. Olomouc), Zahradní a Králova ulice, Staroměstské nám.. Přehled výzkumů. 2007, čís. 48, s. 379, 478–480. ISSN 0528-631X. 
 • ŠLÉZAR, Pavel. Litovel (okr. Olomouc), Zahradní ulice, parc. č. 468/7. Přehled výzkumů. 2006, čís. 47, s. 143, 255. ISSN 0528-631X. 

Žerotínova[editovat | editovat zdroj]

 • FALTÝNEK, Karel; ŠLÉZAR, Pavel. Litovel (okr. Olomouc), „Staré město“, ulice Uničovská, Loštická, Karla Sedláka, Žerotínova a Dukelská, Staroměstské nám.. Přehled výzkumů. 2015, roč. 56, čís. 2, s. 274–276. ISSN 0528-631X. 
 • FALTÝNEK, Karel; ŠLÉZAR, Pavel. Litovel (okr. Olomouc), „Staré město“. Ulice Žerotínova, parc. č. 1577/30. Přehled výzkumů. 2013, roč. 54, čís. 2, s. 219–220. ISSN 0528-631X. 
 • ŠLÉZAR, Pavel. Litovel (okr. Olomouc), „Staré město“, Žerotínova ul., parc. č. st. 226/2. Přehled výzkumů. 2010, čís. 51, s. 443–444. ISSN 0528-631X. 

Domy, vily a paláce[editovat | editovat zdroj]

Náměstí Přemysla Otakara 752 (U Bílého koníčka)[editovat | editovat zdroj]

Náměstí Přemysla Otakara 753 (Německý dům)[editovat | editovat zdroj]

 • ŠLÉZAR, Pavel. Archeologický výzkum v suterénu budovy Městského klubu v Litovli. Vlastivědný věstník moravský. 2008, roč. 60, čís. 2, s. 167–183. ISSN 0323-2581. 
 • ŠLÉZAR, Pavel. Litovel (okr. Olomouc), nám. Přemysla Otakara čp. 753. Přehled výzkumů. 2004, čís. 45, s. 208–210. ISSN 0528-631X. 

Náměstí Přemysla Otakara 770 (Spořitelna)[editovat | editovat zdroj]

 • KOLLMANN, Vítězslav. Historie se opakuje. Litovelské noviny. 2009-09-01, s. 5. Dostupné online. 
 • Městská spořitelna v Litovli. In: Litovel, Konice a okolí. Brno: Národohospodářská propagace Československa, 1938. S. 43.

Náměstí Přemysla Otakara 777[editovat | editovat zdroj]

 • FALTÝNEK, Karel; GRÉGR, J.; ŠLÉZAR, Pavel. Litovel (okr. Olomouc), nám. Přemysla Otakara č.p. 777, Komenského ul. č.p. 721. Přehled výzkumů. 2008, čís. 49, s. 411. ISSN 0528-631X. 
 • -bk-. Jubiluje škola pro slabozraké. Hanácké noviny. 1994-09-22, roč. 5, čís. 214, s. 3. ISSN 1210-5376. 

Náměstí Přemysla Otakara 785[editovat | editovat zdroj]

 • Red. Opravy, restaurování, výstavba. Litovelské noviny. 2009-10-01, s. 2. Dostupné online. 

Dům u žlutého lva (náměstí Přemysla Otakara 779/3)[editovat | editovat zdroj]

Langův dům (Masarykova 769)[editovat | editovat zdroj]

 • SAMEK, Bohumil. Umělecké památky Moravy a Slezska. Svazek 2. (J–N). Praha: Academia, 1999. ISBN 80-200-0695-8. S. 380–381. 
 • KAUEROVÁ, Vlasta; KOUDELA, Miroslav. Památky staré Litovle. Olomouc: Památkový ústav v Olomouci v nakladatelství Danal, 1998. ISBN 80-85-973-44-8. Kapitola Dům čp. 769 (původní čp. 171), Masarykova ulice č. 2, s. 38–40. 
 • LUBOMÍR, Šik. Pravovárečné domy v Litovli – část 16. Litovelské noviny. Červen 2002, čís. 6. 
 • VLČKOVÁ-JEMELKOVÁ, Simona. Historické domy. ZIP: Kulturní žurnál. Květen 1998, s. 21. 
 • SEDLÁK, Karel. Ze života litovelského soukeníka v XVI. století. Litovelský kraj. 1938, roč. 15, čís. 10, s. 1. 
 • hoš; RoN. Litovelské kavárenství a pražírny v minulosti. Litovelské noviny. 2016, čís. 8, s. 7. Dostupné online. 
 • -jk-. Rozhovor. Litovelské noviny. Prosinec 1997, čís. 12. 
 • šrp. Jako v pohádce…. Litovelské noviny. Listopad 1997, čís. 11, s. 1. 

Dům soukenického cechu (náměstí Svobody 675/11)[editovat | editovat zdroj]

 • ŠOLCOVÁ, Petra. Městské knihovny se stěhují do nového : Kvalitnější služby i moderní interiér čtenáře překvapí. Hanácké noviny. 1998-08-20, roč. 9, čís. 113, s. 3. ISSN 1210-5376. 

Boskovicova 784 (Lidový dům)[editovat | editovat zdroj]

 • HLUBEK, Lukáš; FALTÝNEK, Karel; ŠLÉZAR, Pavel. Nález fragmentu kachle z kolekce tzv. rytířských kamen v Litovli. Archaeologia historica. 2016, čís. 41–2, s. 437–447. Dostupné online. 
 • J. M. Vyneseno z radnice. Litovelské noviny. 2008-01-01, s. 3. Dostupné online. 
 • Okresní lidová záložna v Litovli. In: Litovel, Konice a okolí. Brno: Národohospodářská propagace Československa, 1938. S. 44.
 • K. S. Drobné zprávy: K historii domu „U Božího oka“ v Litovli. In: Ročenka městského musea v Litovli. Litovel: [s.n.], 1937. S. 160–161.

Kolářova vila[editovat | editovat zdroj]

 • Stalo se v Litovli. Litovelské noviny. 2015, čís. 4, s. 8. Dostupné online. 

1. máje 787 (Litovel)[editovat | editovat zdroj]

 • KOLLMANN, Vítězslav. Historie a současnost domu č. p. 787 – ul. 1. máje v Litovli. Litovelské noviny. 2010-11-01, s. 5. Dostupné online. 

Rýznarova vila (Husova 906)[editovat | editovat zdroj]

 • FALTÝNEK, Karel; ŠLÉZAR, Pavel. Litovel (okr. Olomouc), Husova ulice čp. 906. Přehled výzkumů. 2007, čís. 48, s. 480. ISSN 0528-631X. 

Komenského 687[editovat | editovat zdroj]

 • FALTÝNEK, Karel; ŠLÉZAR, Pavel. Litovel (okr. Olomouc), Komenského ul. čp. 687. Přehled výzkumů. 2005, čís. 46, s. 290. ISSN 0528-631X. 

Komenského 721[editovat | editovat zdroj]

 • FALTÝNEK, Karel; GRÉGR, J.; ŠLÉZAR, Pavel. Litovel (okr. Olomouc), nám. Přemysla Otakara č.p. 777, Komenského ul. č.p. 721. Přehled výzkumů. 2008, čís. 49, s. 411. ISSN 0528-631X. 

Masarykova 767[editovat | editovat zdroj]

 • K. S. Drobné zprávy: Ještě jeden neznámý nápis v Litovli. In: Ročenka městského musea v Litovli. Litovel: [s.n.], 1937. S. 161–162.

Muzea[editovat | editovat zdroj]

Muzeum Litovel[editovat | editovat zdroj]

 • Dvě nové expozice, které stojí za to. Litovelské noviny. 2016-01-29, čís. 2, s. 1. Dostupné online. 
 • hk. Depozitář muzea už je reprezentativní budovou. Litovelské noviny. 2015-10-1, čís. 10, s. 1–2. Dostupné online. 
 • FRIŠTENSKÁ, Zdenka. Pozvánka na výstavu: Zkameněliny – archiv života. Litovelské noviny. 2011-02-01, s. 12. Dostupné online. 
 • RoN. Stálá expozice nestále. Litovelské noviny. 2010-29-12, s. 12. Dostupné online. 
 • RoN. Muzejní knihovna. Litovelské noviny. 2010-09-01, s. 12. Dostupné online. 
 • Muzeum Litovel představuje zajímavé dary do sbírek. Litovelské noviny. 2008-09-01, s. 12. Dostupné online. 
 • RoN. Muzeum Litovel představuje zajímavé dary do sbírek. Litovelské noviny. 2008-10-01, s. 13. Dostupné online. 
 • RoN; red. Rodinná vernisáž v muzeu. Litovelské noviny. 2008-06-01, s. 12. Dostupné online. 
 • STRNADOVÁ, Lenka. Řemeslo skončilo v muzeu. Mladá fronta Dnes. 2008-08-04, roč. 19, čís. 181, s. B/3. ISSN 1210-1168. 
 • NAJMAN, Robert. Muzejní společnost Litovelska. Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2007. 2007, s. 6–11. ISBN 978-80-904088-0-7. 
 • ŠALŠOVÁ, Jarmila. Zákulisí Muzejní společnosti. Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2007. 2007, s. 12–13. ISBN 978-80-904088-0-7. 
 • KOUDELA, Miroslav; SEDLÁČKOVÁ, Renáta. Písemnosti litovelského muzea ve Státním okresním archivu Olomouc. Zajímavosti z Litovelska: Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2008. 2008, s. 10–14. ISBN 978-80-904013-3-4. 
 • KOUDELA, Miroslav; SEDLÁČKOVÁ, Renáta. K zpřístupnění fondu Okresní vlastivědné muzeum Litovel 1923–1960. Olomoucký archivní sborník. 2008, čís. 6, s. 22–35. ISSN 124-4711. ISBN 978-80-86388-64-9. 
 • NAJMAN, Robert. Muzejní společnost Litovelska v letech 2007–2008. Zajímavosti z Litovelska: Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2008. 2008, s. 6–10. ISBN 978-80-904013-3-4. 
 • NAJMAN, Robert. Muzejní společnost Litovelska v roce 2009. Zajímavosti z Litovelska: Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2009–2010. 2011, s. 5–9. ISBN 978-80-254-7255-2. 
 • NAJMAN, Robert. Muzejní společnost Litovelska v roce 2010. Zajímavosti z Litovelska: Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2009–2010. 2011, s. 10–13. ISBN 978-80-254-7255-2. 
 • ŠALŠOVÁ, Jarmila. 5 let Muzejní společnosti Litovelska. Zajímavosti z Litovelska: Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2009–2010. 2011, s. 14. ISBN 978-80-254-7255-2. 
 • NAJMAN, Robert. Muzejní společnost Litovelska v roce 2011. Zajímavosti z Litovelska: Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2011. 2012, s. 5–7. ISBN 978-80-260-2038-7. 
 • NAJMAN, Robert. Zpráva o činnosti MSL v letech 2012-2013. Zajímavosti z Litovelska: Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2012–2014. 2015, s. 7–16. ISBN 978-80-260-7474-8. 
 • RoN. Výstava v muzeu. Litovelské noviny. 2011-07-01, s. 11. Dostupné online.  (100 let českého hasičstva v Litovli)
 • MELZER, Miloš. Městské muzeum v Litovli opět otevřeno. Vlastivědný věstník moravský. 2005, roč. 57, čís. 3, s. 313–315?. ISSN 0323-2581. 
 • -mč-. Z minulosti města Litovle. Střední Morava. 1996, roč. 2, čís. 2, s. 133–134. ISBN 80-85807-04-1.  O výstavě.
 • -šed-. Z dějin města Litovle. Hanácké noviny. 1995-07-15, roč. 6, čís. 83, s. 5. ISSN 1210-5376.  O výstavě.
 • DOLEŽELOVÁ, L. Litovelské muzeum. Litovelské noviny. Květen 1991, s. 7. 
 • DOLEŽELOVÁ, L. Historie a současnost muzea v Litovli. Zpravodaj Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci. 1987, čís. 17–18, s. 47–48. 
 • DOLEŽELOVÁ, L. Muzeum Litovel. Historie a současnost muzea v Litovli. Kulturní zpravodaj města Litovle. Květen 1983, s. 14. 
 • DOLEŽELOVÁ, L. Muzeum Litovel. Historie a současnost muzea v Litovli. Kulturní zpravodaj města Litovle. Červen 1983, s. 15–16. Pokračování z květnového čísla. 
 • KALISZOVÁ, Drahomíra. Archeologická sbírka z muzea v Litovli. Zprávy krajského vlastivědného muzea v Olomouci. 1983, čís. 222, s. 35–39. 
 • KANYZA, J. Musea Olomouckého kraje 1945-1955. Ročenka museí Olomouckého kraje. 1955, roč. I, s. 34. 
 • HUSIČKA, Josef. Chrám kultury předků. Litovelsko. 1947, roč. 1, čís. 5, s. 2. 
 • SEDLÁK, Karel. Vznik a dějiny musea v Litovli a Krajinské musejní společnosti. In: Litovel, Konice a okolí. Brno: Národohospodářská propagace Československa, 1938. S. 28–30.
 • BRTNÍČEK, Jan. Národopisné a museální vzpomínky z let osmdesátých. In: Ročenka Městského musea v Litovli 1937. Litovel: Městské museum v Litovli, 1937. S. 45-46.
 • jSk. Drobné zprávy: Slovanské nálezy z Loštic?. In: Ročenka městského musea v Litovli. Litovel: [s.n.], 1937. S. 158.
 • jSk. Drobné zprávy: Šošůvecké paleolitikum (?) v litovelském museu. In: Ročenka městského musea v Litovli. Litovel: [s.n.], 1937. S. 158–159.
 • jSk. Drobné zprávy: Ještě jedenkráte k t. zv. »mladečskému jezdci«. In: Ročenka městského musea v Litovli. Litovel: [s.n.], 1937. S. 159–160.
 • SEDLÁK, Karel. Městské museum v Litovli. Vlastivědný sborník pro mládež župy olomoucké. Roč. 1925/1926, čís. 4, s. 1–2 (příloha Litovelsko). 

Krajinská musejní společnost v Litovli[editovat | editovat zdroj]

 • NOVOTNÝ, Josef. Krásy krápníkových jeskyň v Mladči na Litovelsku. In: Litovel, Konice a okolí. Brno: Národohospodářská propagace Československa, 1938. S. 31–33.
 • FÜRST, Josef. Mladečské vzpomínky. In: Ročenka Městského musea v Litovli 1937. Litovel: Městské museum v Litovli, 1937. S. 41-44.

Muzejní společnost Litovelska[editovat | editovat zdroj]

 • hk. Vyšla ročenka Muzejní společnosti Litovelska. Litovelské noviny. 2015, čís. 3, s. 8. Dostupné online. 
 • Muzejní společnost Litovelska. Nová publikace muzejní společnosti. Litovelské noviny. 2011-07-01, s. 11. Dostupné online.  (o ročence 2011)

Muzeum harmonik[editovat | editovat zdroj]

 • hk. Město Litovel vyznamenalo 27. října v kapli sv. Jiří další své osobnosti. Litovelské noviny. 2015-12-01, čís. 12, s. 2, 4. Dostupné online. 
 • hk. Muzeum lásky k harmonikám. Litovelské noviny. 2011-09-30, s. 4. Dostupné online. 
 • ŠČUKOVÁ, Martina. Jiří Sedláček a Muzeum harmonik v Litovli. Zajímavosti z Litovelska: Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2012–2014. 2015, s. 111–116. ISBN 978-80-260-7474-8. 

Městský archiv Litovel[editovat | editovat zdroj]

 • hk. Okresní archiv uchovává kilometry záznamů o naší minulosti. Litovelské noviny. 2015, čís. 4, s. 7. Dostupné online. 

Městská knihovna[editovat | editovat zdroj]

 • ŠOLCOVÁ, Petra. Městské knihovny se stěhují do nového : Kvalitnější služby i moderní interiér čtenáře překvapí. Hanácké noviny. 1998-08-20, roč. 9, čís. 113, s. 3. ISSN 1210-5376. 

Kostely a kaple[editovat | editovat zdroj]

 • ŠLÉZAR, Pavel. Kostely a sakrální stavby v Litovli. Svazek 17. Olomouc: Archeologické centrum Olomouc, 2000. 75 s. (Archeologické památky Moravy). ISBN 978-80-86989-12-9. 
  • ČERMÁK, Miloslav. [Pavel Šlézar: Kostely a sakrální stavby v Litovli]. Střední Morava. 2009, roč. 15, čís. 29, s. 122. ISSN 1211-7889.  (Recenze na knihu Pavla Šlézara.)
 • MAZÁNEK, Vlastimil. Můj pohled na varhany v Litovli a okolí. Zajímavosti z Litovelska: Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2011. 2012, s. 25–28. ISBN 978-80-260-2038-7. 
 • Ruce na klávesách božského nástroje. Litovelské noviny. 2011-12-01, s. 11. Dostupné online. 
 • ZLÁMAL, Vladislav. Litovelské kostely. In: Litovel, Konice a okolí. Brno: Národohospodářská propagace Československa, 1938. S. 12–14.

Kostel svatého Marka[editovat | editovat zdroj]

 • KOČÁR, P.; ŠLÉZAR, P.; JANKOVSKÁ, V. Environmentální a archeologický výzkum příkopu kostela sv. Marka v Litovli - vztah nivy řeky Moravy a vrcholně středověkého města. In: Ve službách archeologie 8. Brno: [s.n.], 2008. Svazek 1. S. 157–170.
 • ŘEŘICHOVÁ, Z.; ŠLÉZAR, P.; HENDRYCHOVÁ, L. Environmentální nálezy z vrcholně středověké a raně novověké Litovle. In: Ve službách archeologie 8. Brno, Nitra: [s.n.], 2008. Svazek 2. S. 197–206.

Kostel svatých Jakuba a Filipa[editovat | editovat zdroj]

Kaple svatého Jiří[editovat | editovat zdroj]

 • red. Slavnostní otevření kaple sv. Jiří. Litovelské noviny. 2011-04-01, s. 1. Dostupné online. 
 • E. V. Kaple svatého Jiří bude dne 24. března otevřena veřejnosti. Litovelské noviny. 2011-03-01, s. 12. Dostupné online. 
 • MOTLOVÁ, Jana. Kaple svatého Jiří vydala svá tajemství. Litovelské noviny. 2010-09-01, s. 2, 4. Dostupné online. 
 • J. M. Oprava kaple sv. Jiří pokračuje. Litovelské noviny. 2009-12-01, s. 12. Dostupné online. 
 • MOTLOVÁ, Jana. Obnova kaple svatého Jiří v Litovli. Litovelské noviny. 2009-09-01, s. 7. Dostupné online. 
 • ČEHOVSKÝ, Petr. Kaple sv. Jiří v Litovli v kontextu soudobé achitektury a skulptury. Vlastivědný věstník moravský. 2016, roč. 68, čís. 3, s. 253–261. ISSN 0323-2581. 
 • Red. Zahájena oprava kaple svatého Jiří. Litovelské noviny. 2009-06-01, s. 4. Dostupné online. 
 • MOTLOVÁ, Jana. Církev usiluje o obnovu kaple svatého Jiří. Litovelské noviny. 2008-03-01, s. 1. Dostupné online. 
 • J. M. Vyneseno z radnice. Litovelské noviny. 2008-02-01, s. 3. Dostupné online. 

Kaple svatého Josefa[editovat | editovat zdroj]

Církve a náboženský život[editovat | editovat zdroj]

 • BEZDĚČKA, Josef. 75 let Církve čsl. husitské v Litovli. In: Almanach Litovel. [Litovel]: Městský klub Litovel, 1996. S. 109–119.

Farnost Litovel[editovat | editovat zdroj]

 • KUBÍČKOVÁ, Ivana. Písemnosti Farního úřadu Litovel ve Státním okresním archivu Olomouc. Zajímavosti z Litovelska: Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2009–2010. 2011, s. 78–86. ISBN 978-80-254-7255-2. 

Sochy, kříže, boží muka[editovat | editovat zdroj]

 • E. V. Poutní místo Tři kříže. Litovelské noviny. 2011-06-01, s. 2. Dostupné online. 
 • POLÁČEK, Michal. V Litovli hledali ztracený kamenný kříž, v řece ale našli úplně jiný. iDnes.cz [online]. 2011-10-29 [cit. 2017-08-18]. Dostupné online. 
 • red. Vyneseno z radnice. Litovelské noviny. 2011-03-01, s. 3. Dostupné online. 

Mariánský sloup[editovat | editovat zdroj]

 • GLACOVÁ, Kristina. Mariánský sloup na náměstí Přemysla Otakara v Litovli. Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2007. 2007, s. 14–17. ISBN 978-80-904088-0-7. 
 • ŠORM, Antonín; KRAJČA, Antonín. Mariánské sloupy v Čechách a na Moravě. Praha: [s.n.], 1939. 

Kristus z Litovle[editovat | editovat zdroj]

 • Kristus z Litovle : restaurování 2007-2010 : [katalog k výstavě Victimae Paschali laudes – velikonoční liturgie a výtvarné umění : Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum Olomouc : 20. dubna – 21. srpna 2011]. Příprava vydání Helena Zápalková. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2011. ISBN 978-80-87149-48-5. S. 72.  Obsah katalogu online.
 • OTTOVÁ, Michaela; ZÁPALKOVÁ, Helena. Ukřižovaný Kristus s pohyblivými pažemi z Litovle. In: Historická Olomouc XVII. Úsvit renesance na Moravě za vlády Matyáše Korvína a Vladislava Jagellonského (1479–1516) v širších souvislostech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. ISBN 978-80-244-2430-9. S. 201–214.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Litovel, Palackého[editovat | editovat zdroj]

Boží muka (Litovel, Hvězda)[editovat | editovat zdroj]

 • HRUBÁ, Marie. Boží muka na Hvězdě. Litovelské noviny. 2015-10-30, čís. 11, s. 7. Dostupné online. 

Boží muka (Litovel, Smyčkova)[editovat | editovat zdroj]

 • Red. Opravy, restaurování, výstavba. Litovelské noviny. 2009-10-01, s. 2. Dostupné online. 

Smírčí kříž[editovat | editovat zdroj]

 • MACHOVSKÝ, Jan. Smírčí kříže Mikroregionu Litovelsko : Bílsko, Cholina, Litovel, Litovel-Tři Dvory, Řimice, Senice na Hané, Senička, Vilémov. [Litovel]: Mikroregion Litovelsko, 2008?. 10 s. 
 • E. V. Do seznamu kulturních památek přibude smírčí kříž. Litovelské noviny. 2008-05-01, s. 13. Dostupné online. 

Hřbitovy[editovat | editovat zdroj]

Litovelský hřbitov[editovat | editovat zdroj]

 • Odbor ŽP; redakce. Městský hřbitov se dočká nové zeleně. Litovelské noviny. 2010-09-01, s. 4. Dostupné online. 

kamenný kříž u Vísky[editovat | editovat zdroj]

 • J. M. Vyneseno z radnice. Litovelské noviny. 2010-03-01, s. 3. Dostupné online. 
 • Obnova kříže ve Vísce. Litovelské noviny. Červen 2010, s. 14. Dostupné online. 

Mosty[editovat | editovat zdroj]

 • ŠLÉZAR, Pavel; FALTÝNEK, Karel. Archeologické doklady pozůstatků komunikací a dopravních staveb v Litovli. In: Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu II.. Brno: [s.n.], 2014. S. 25–29.

Svatojánský most[editovat | editovat zdroj]

 • KAUEROVÁ, Vlasta. Svatojánský most v Litovli. Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci. 1997 (1998), roč. 6, čís. 25, s. 125–129. ISSN 0862-2833. 
 • BULEJOVÁ, Jana; COUFAL, Vladimír; KREJČÍ, Vladimíra. Litovelští uchránili před demolicí památný most : Rok po záplavách. Hanácké noviny. 1998-07-08, roč. 9, čís. 96, s. 4. ISSN 1210-5376. 

Most přes Moravu (Litovel, Dukelská)[editovat | editovat zdroj]

 • red. Slavnostní předání mostu. Litovelské noviny. 2009-05-01, s. 2. Dostupné online. 
 • Most na hlavním silničním tahu přes Litovel se bude opravovat. Litovelské noviny. 2008-06-01, s. 1. Dostupné online.  V textu okrajově zmíněny i další mosty.
 • Stavba mostu na Dukelské zahájena. Litovelské noviny. 2008-08-01, s. 1. Dostupné online. 
 • red. Vánoční dárek řidičům: Litovlí bez dopravního omezení. Litovelské noviny. 2008-12-01, s. 2. Dostupné online. 

Most přes Moravu (Litovel, Pavlínka)[editovat | editovat zdroj]

 • red. Jak má vypadat nový most na Pavlínku? Město už má vítězný návrh. Litovelské noviny. 2016-01-29, čís. 2, s. 2. Dostupné online. 

Most přes Dušní Moravu (Litovel, Vítězná)[editovat | editovat zdroj]

 • red. Most slouží veřejnosti. Litovelské noviny. 2008-07-01, s. 2. Dostupné online. 

Školy[editovat | editovat zdroj]

 • ŠIK, Lubomír. Litovelské školství. In: Almanach Litovel. [Litovel]: Městský klub Litovel, 1996. S. 89–96.
 • NEMEŠKAL, Cyril. Školství města Litovle. In: Litovel, Konice a okolí. Brno: Národohospodářská propagace Československa, 1938. S. 18–19.
 • KRÁČMAR, Ladislav. Katolické kulturní a tělovýchovné hnutí na Litovelsku. In: Litovel, Konice a okolí. Brno: Národohospodářská propagace Československa, 1938. S. 40–42.

Gymnázium Jana Opletala[editovat | editovat zdroj]

 • MINAŘÍKOVÁ, Heda. K výročí litovelského Gymnázia Jana Opletala. Ročenka Státního okresního archivu v Olomouc. 2000 (2001), roč. 9, čís. 28, s. 164–172. ISSN 0862-2833. 
 • Gymnázium Jana Opletala 1901–2001. Litovel: Gymnázium Jana Opletala, 2001. 157 s. 
 • Devadesát let gymnázia Jana Opletala v Litovli 1901-1991. Litovel: Gymnázium J. Opletala, 1991. 
 • Osmdesát let Gymnázia Jana Opletala v Litovli 1901-1991. Litovel: Gymnázium J. Opletala, 1981. 264 s. 
 • SOVA, Josef, et al. Památník k šedesátému pátému výročí reálného gymnasia v Litovli : 1901-1966. Litovel: [Reálné gymnasium], 1966. 127 s. 
 • KOUDELA, Miroslav. Gymnázium Jana Opletala v Litovli : toulky regionem. Právo. Olomoucký kraj. 2006-02-03, roč. 16, čís. 29, s. 11. ISSN 1211-2119. 
 • BIEBERLE, Josef. Naši gymnaziální profesoři na reálném gymnáziu v Litovli v letech 1941–1948. Střední Morava. 2006, roč. 2, čís. 23, s. 103–108. ISSN 1211-7889. ISBN 978-80-85807-00-4. 
 • FÜRST, Josef. Reálné gymnasium v Litovli. In: Litovel, Konice a okolí. Brno: Národohospodářská propagace Československa, 1938. S. 20–22.

Střední odborná škola Litovel[editovat | editovat zdroj]

 • KUPKOVÁ, Helena. Nejstarší školní budově v Litovli je 140 let. Litovelské noviny. 2010-10-01, s. 7. Dostupné online. 
 • J. M. Den otevřených dveří v Litovelském učilišti. Litovelské noviny. 2009-01-01, s. 1. Dostupné online. 

Základní umělecká škola Litovel[editovat | editovat zdroj]

 • ŠIK, Lubomír. Hudební škola. In: Almanach Litovel. [Litovel]: Městský klub Litovel, 1996. S. 77–79.

Základní škola Litovel, Jungmannova[editovat | editovat zdroj]

 • Jungmannka má stodvacáté výročí. Na oslavy zve všechny absolventy. Litovelské noviny. 2015, čís. 4, s. 16. Dostupné online. 
 • -bk-. Stoletá jubilantka v Litovli : Oslava základní školy a ohlasy jejích hostů. Hanácké noviny. 1995-09-26, roč. 6, čís. 114, s. 3. ISSN 1210-5376. 

Základní škola Vítězná, Litovel[editovat | editovat zdroj]

 • red. Školu čeká rekonstrukce stropů. Litovelské noviny. 2008-12-01, s. 1. Dostupné online. 
 • red. Obnova stropů na ZŠ Vítězná. Litovelské noviny. 2009-01-01, s. 6. Dostupné online. 

Základní škola a mateřská škola Nasobůrky[editovat | editovat zdroj]

 • NAKLÁDALOVÁ, Jana. Základní škola v Nasobůrkách slaví 95. výročí založení. Litovelské noviny. 2008-05-01, s. 7. Dostupné online. 

Mateřská škola Gustava Frištenského[editovat | editovat zdroj]

 • ZMUNDOVÁ, Zdeňka. Je nám padesát…. Litovelské noviny. 2010-11-01, s. 6. Dostupné online. 

Další školy[editovat | editovat zdroj]

 • NAJMAN, Robert. IV. zemská hasičská škola v Litovli. Zajímavosti z Litovelska: Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2011. 2012, s. 48–53. ISBN 978-80-260-2038-7. 
 • MÜLLER, Jiří; BOHUMÍR, Kolář. Člověk přežívá ve svém díle : K 100. výročí narození prof. Václava Vejdovského. Hanácké noviny. 1996-02-01, roč. 7, čís. 14, s. 4. ISSN 1210-5376. 
 • -bk-. Jubiluje škola pro slabozraké. Hanácké noviny. 1994-09-22, roč. 5, čís. 214, s. 3. ISSN 1210-5376. 

Dětský domov v Litovli[editovat | editovat zdroj]

 • hk. Adresa bydliště: Dětský domov, Husova ulice 651, Litovel. Litovelské noviny. Roč. 2015, čís. 1, s. 11. Dostupné online. 
 • MOTLOVÁ, Jana. Dětský domov poskytuje lepší prostředí. Litovelské noviny. 2008-08-01, s. 2. Dostupné online. 
 • PINKAVA, Viktor. Otevření Okresního dětského domova v Litovli. Litovelský kraj. 1927-09-30, s. 2. 

Informační středisko CHKO Litovelské Pomoraví[editovat | editovat zdroj]

 • red. Dům přírody na Šargouně. Litovelské noviny. 2015, čís. 7, s. 3. Dostupné online. 
 • Dům přírody otvírá. Litovelské noviny. 2015, čís. 4, s. 5. Dostupné online. 

Základní organizace Litovel Českého zahrádkářského svazu[editovat | editovat zdroj]

 • Zahrádkáři ve 20. století. Litovelské noviny. 2015, čís. 6, s. 10. Dostupné online. 
 • Zahrádkářská Litovel současnosti. Litovelské noviny. 2015, čís. 6, s. 10. Dostupné online. 

Jednota Československé obce legionářské v Litovli[editovat | editovat zdroj]

 • ŠROT, Alois; VYMĚTAL, Josef. Jednota Čsl. obce legionářské v Litovli. In: Litovel, Konice a okolí. Brno: Národohospodářská propagace Československa, 1938. S. 37–38.

Restaurace a hotely[editovat | editovat zdroj]

 • NOVOTNÝ, Josef. Společenstvo hostinských a výčepníků v Litovli. In: Litovel, Konice a okolí. Brno: Národohospodářská propagace Československa, 1938. S. 42.

Záložna[editovat | editovat zdroj]

 • red. Restaurace Záložna otevřena. Litovelské noviny. 2011-08-01, s. 2. Dostupné online. 
 • J. M. Restaurace Záložna bude v provozu. Litovelské noviny. 2011-06-01, s. 1. Dostupné online. 

U Labutě[editovat | editovat zdroj]

Průmysl a výroba[editovat | editovat zdroj]

 • PAULŮ, Tomáš. Z historie pivovarství a sladařství. In: Almanach Litovel. [Litovel]: Městský klub Litovel, 1996. S. 137–143.

Měšťanský pivovar[editovat | editovat zdroj]

 • KOUDELA, Miroslav. Nejstarší budova měšťanského pivovaru v Litovli. Olomoucký archivní sborník. 2003, roč. 1, s. 169–171. ISSN 1214-4711. 

Pivovar Litovel[editovat | editovat zdroj]

 • POSPĚCH, Pavel. Josef Svozil a jeho doba. Hanácký kalendář. 2017 (2016), s. 165–167. ISBN 978-80-906236-1-3. 
 • SVOZILOVÁ, Zlata. Josefův pivovar. Brno: Host, 2015. 501 s. ISBN 978-80-7491-562-8. 
  • KOŽUŠNÍKOVÁ, Petra. Kronika rodu Svozilů aneb Konfrontace sestřenic-spisovatelek. Krok : kulturní revue Olomouckého kraje. 2016, roč. 13, čís. 1, s. 49-51. Dostupné online. ISSN 1214-6420.  (Recenze na knihu Zlaty Svozilové.)
 • KOUTEK, Miroslav; DOSTÁL, Martin. Naše varna je skvost českého pivovarnictví. Olomoucký deník. 2016-09-23, čís. 224, s. 9. ISSN 1801-9781. 
 • hk. Město Litovel vyznamenalo 27. října v kapli sv. Jiří další své osobnosti. Litovelské noviny. 2015-12-01, čís. 12, s. 2, 4. Dostupné online. 
 • MATULOVÁ, Hana. Pivovar otevřel svůj minipivovar. Litovelské noviny. 2011-07-01, s. 4. Dostupné online. 
 • Pivovar Litovel se stal Evropskou pivní hvězdou. Litovelské noviny. 2010-12-01, s. 4. Dostupné online. 
 • Úspěchy potvrzují, že kvalita se skrývá v klasické výrobě : Pivovar Litovel získal Extra zlatou pivní pečeť v Táboře. Litovelské noviny. Duben 2010, s. 5. Dostupné online. 
 • Litovelské pivo triumfovalo na největší degustační soutěži. Litovelské noviny. 2008-03-01, s. 6. Dostupné online. 
 • Městské knihovny se stěhují do nového : Kvalitnější služby i moderní interiér čtenáře překvapí. Hanácké noviny, příloha Olima ’94. 1994-10-13, roč. 5, čís. 223. ISSN 1210-5376. 

Litovelská cukrovarna[editovat | editovat zdroj]

 • ZAPLETAL, Jiří; GROFEK, Petr. Poděkování. Litovelské noviny. 2015, čís. 7, s. 6. Dostupné online.  (O petici proti zápachu.)
 • DUBSKÝ, Arnošt. Historie litovelského cukrovaru v kostce. Hanácký rok. 2010 (2009), roč. 1, s. 176–178. ISBN 978-80-87091-09-8. 
 • VIKTOŘÍK, Michael. Litovelský cukrovar: Dějiny podniku od jeho založení až do současnosti. Litovel: Litovelská cukrovarna, 2005. 73 s. ISBN 80-239-5702-3. 

Křižík, Tesla Litovel a SEV Litovel[editovat | editovat zdroj]

 • PINKAVA, Miroslav. Gramofony z Litovle: stručná historie slovem i obrazem. Brno: [s.n.], 2010. 116 s. 
  • KOLLMANN, V. Kniha: Gramofony z Litovle. Litovelské noviny. 2010-29-12, s. 5. Dostupné online.  Recenze na knihu Miroslava Pinkavy.
 • PÁŠOVÁ, Petra. Výstavu jsme udělali proto, aby se na Teslu nezapomnělo: Desítky gramofonů vyrobených v Litovli si lidé mohou prohlédnout v Luké na Olomoucku. Olomoucký deník. 2014-07-21, čís. 168, s. 8. ISSN 1801-9781. 

Papcel[editovat | editovat zdroj]

 • SEDLÁK, Vlastimil. Litovelská papírna : Včera, dnes a zítra. Litovel: Olšanské papírny, 1982. 59 s.  databáze EBSCO
 • hk. Město Litovel vyznamenalo 27. října v kapli sv. Jiří další své osobnosti. Litovelské noviny. 2015-12-01, čís. 12, s. 2, 4. Dostupné online. 
 • RoN. Vzpomínka na rodinu Mekiskovu. Litovelské noviny. 2010-12-01, s. 12. Dostupné online. 
 • OTÁHAL, Tomáš. Papcel oslavil výročí otevřením výstavy a Dnem otevřených dveří. Litovelské noviny. 2010-11-01, s. 12. Dostupné online. 
 • RoN. Co bylo před Papcelem?. Litovelské noviny. 2010-11-01, s. 12–13. Dostupné online. 
 • OTÁHAL, Tomáš. Největší projekt v historii firmy Papcel Litovel. Litovelské noviny. 2009-11-01, s. 15. Dostupné online. 
 • PAVLÍKOVÁ, Martina. Litovelský Papcel podepsal v únoru smlouvu za 29 mil. EUR. Litovelské noviny. 2009-04-01, s. 8. Dostupné online. 
 • PAVLÍKOVÁ, Martina. Nová papírenská linka v Rusku. Litovelské noviny. 2009-03-02, s. 5. Dostupné online. 
 • DOSTÁL, David. Situace v papírenském průmyslu se zhoršuje. Litovelské noviny. 2009-01-01, s. 4. Dostupné online. 
 • PAVLÍKOVÁ, Martina. Zakázka pro Francii. Litovelské noviny. 2009-01-01, s. 5. Dostupné online. 

Papírna v ulici Čihadlo[editovat | editovat zdroj]

 • Litovelská továrna na surovou a asfaltovou lepenku a papír Salomon Grätzer. In: Litovel, Konice a okolí. Brno: Národohospodářská propagace Československa, 1938. S. 48.

Alibona[editovat | editovat zdroj]

 • Stalo se v Litovli. Litovelské noviny. 2015, čís. 5, s. 8. Dostupné online. 

ADRIANA – výrobce těstovin[editovat | editovat zdroj]

 • NAVRÁTILOVÁ, Radka; JANEČKOVÁ, Jitka. Teď je z nás těstovinářský gigant. Mladá fronta Dnes: Olomoucký Dnes. 2011-07-24, roč. 22, čís. 171. ISSN 1210-1168. 
 • VRÁNOVÁ, Magda. Tuzemští spotřebitelé preferují klasické vrtule, špagety a nudle : Adriana vyrobila rekordní množství těstovin, chce se uchytit na evropském trhu. Olomoucký den. 2006-02-15, čís. 39, s. 6. ISSN 1212-4699. 
 • -vlc-. Nová linka pomůže Adrianě k prvenství. Hanácké noviny. 1996-11-16, roč. 7, čís. 137, s. 3. ISSN 1210-5376. 

Brazzale Moravia[editovat | editovat zdroj]

 • hk. Litovelské podniky: Orrero. Litovelské noviny. 2015-10-1, čís. 10, s. 5. Dostupné online. 
 • Pozvánka do výstavní síně Městského klubu. Litovelské noviny. 2010-05-01, s. 9. Dostupné online. 
 • VRÁNOVÁ, Magda. Tuny italského sýra z Hané putují do šesti desítek zemí : domácí zákazníci si na specifickou chuť zvykají pozvolna. Olomoucký den. 2006-02-06, čís. 31, s. 2. ISSN 1212-4699. 
 • HAVRLANT, Egon. Litovelská sýrárna představila nový provoz. Olomoucký den. 2004-04-17, čís. 91, s. 1. ISSN 1212-4699. 
 • ČTK. Orrero rozšířilo výrobu parmazánu : česko-italská společnost z Nových [i.e. Třech] Dvorů chystá po zrušení licencí průnik do Evropské unie. Mladá fronta Dnes: Střední Morava Dnes. 2004-04-22, roč. 15, čís. 95, s. C/4. ISSN 1210-1168. 
 • -pan-. Ve Třech Dvorech zvýšili výrobu italské speciality. Olomoucké listy. 2002-01-24, roč. 2, čís. 4, s. 2. ISSN 1213-595X. 

Sodovkárna Kubálek[editovat | editovat zdroj]

 • Alois Kubálek, výroba sodové vody, lihovin, ovocných šťav a palírna slivovivce v Litovli. In: Litovel, Konice a okolí. Brno: Národohospodářská propagace Československa, 1938. S. 49.

Městský mlýn[editovat | editovat zdroj]

 • HORÁK, Vincenc. Městská elektrárna v Litovli. In: Litovel, Konice a okolí. Brno: Národohospodářská propagace Československa, 1938. S. 45.

Špitálský mlýn[editovat | editovat zdroj]

Hydrocentrála[editovat | editovat zdroj]

 • HORÁK, Vincenc. Městská elektrárna v Litovli. In: Litovel, Konice a okolí. Brno: Národohospodářská propagace Československa, 1938. S. 45.

Městská teplárenská společnost Litovel[editovat | editovat zdroj]

 • hk. Litovelské podniky: Městská teplárenská společnost. Litovelské noviny. 2016-01-29, čís. 2, s. 1. Dostupné online. 

Městská cihelna[editovat | editovat zdroj]

 • HORÁK, Vincenc. Městská cihelna v Litovli. In: Litovel, Konice a okolí. Brno: Národohospodářská propagace Československa, 1938. S. 46.

Jiná výroba[editovat | editovat zdroj]

 • VONDRÁK, Petr. Továrna Emanuela Marka v Chudobíně. Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2007. 2007, s. 18–19. ISBN 978-80-904088-0-7. 
 • FRIŠTENSKÁ, Zdeňka; ŠTĚPÁNKOVÁ, Martina. Litovelská řemesla 1. poloviny 20. století. Litovel: Muzeum Litovel, 2005. 
 • Litovelské živnosti. In: Almanach Litovel. [Litovel]: Městský klub Litovel, 1996. S. 147–172.

Čistírna odpadních vod Litovel[editovat | editovat zdroj]

 • hk. Čistírna odpadních vod a kanalizace. Litovelské noviny. 2016-01-29, čís. 2, s. 10–11. Dostupné online. 
 • KAMENÍČEK, Jan. Litovel má čističku. Hanácké noviny. 1994-05-20, roč. 5, čís. 118, s. 5. ISSN 1210-5376. 

Litovelské vysílače[editovat | editovat zdroj]

Obchodní dům Stanislav Smékal[editovat | editovat zdroj]

 • Obchodní dům firmy Stan. Smékal v Litovli. In: Litovel, Konice a okolí. Brno: Národohospodářská propagace Československa, 1938. S. 50–51.

Hasiči[editovat | editovat zdroj]

 • NAJMAN, Robert. IV. zemská hasičská škola v Litovli. Zajímavosti z Litovelska: Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2011. 2012, s. 48–53. ISBN 978-80-260-2038-7. 
 • DOLEŽEL, Pavel. Litovelská koňka připomíná staré časy hasičů. Litovelské noviny. 2016-01-29, čís. 2, s. 7. Dostupné online. 
 • RoN. Výstava v muzeu. Litovelské noviny. 2011-07-01, s. 11. Dostupné online.  (100 let českého hasičstva v Litovli)
 • LEDVINKA, Otakar. Hasičstvo župy č. XXIII Karla Havlíčka Borovského na Litovelsku. In: Litovel, Konice a okolí. Brno: Národohospodářská propagace Československa, 1938. S. 39–40.

Budova pošty ve Vítězné ulici[editovat | editovat zdroj]

Doprava[editovat | editovat zdroj]

 • POLÁŠEK, Karel. Motorová vozidla v Litovli od počátků do roku 1940 v dobových souvislostech. Zajímavosti z Litovelska: Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2009–2010. 2011, s. 58–63. ISBN 978-80-254-7255-2. 

Železniční trať Červenka-Prostějov[editovat | editovat zdroj]

 • KŘEMENÁK, Martin. 95. výročí dráhy Litovel – Senice na Hané a Litovel předměstí – Mladeč. Zajímavosti z Litovelska: Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2009–2010. 2011, s. 64–65. ISBN 978-80-254-7255-2. 
 • MATĚJKA, Ivo. Putování po stopách ocelového oře : sto dest let trati Červenka–Litovel. Hanácké noviny. 1996-09-14, roč. 7, čís. 110, s. 2. ISSN 1210-5376. 

Lesánkova cyklotrasa[editovat | editovat zdroj]

 • VAŇKOVÁ, Eva. Naučné stezky na Litovelsku (4): Lesánkova cyklotrasa. Litovelské noviny. 2016-03-01, roč. 2016, čís. 3, s. 18. Dostupné online. 

Požární stanice Litovel[editovat | editovat zdroj]

Sport[editovat | editovat zdroj]

 • JÜNGLING, František. Sportovní život v Litovli. In: Litovel, Konice a okolí. Brno: Národohospodářská propagace Československa, 1938. S. 36.

TJ Sokol Litovel[editovat | editovat zdroj]

 • SPURNÍK, Mirko. Sokol Litovel v novodobé éře (přelom tisíciletí). Litovelské noviny. 2015, čís. 6, s. 18. Dostupné online. 
 • RoN. TJ Sokol Litovel ve službách vlasti v letech 1939–1945 a málo známé oběti druhé světové války. Litovelské noviny. 2015, čís. 5, s. 1, 7. Dostupné online. 
 • RoN. Tři výročí TJ Sokol. Litovelské noviny. 2015, čís. 5, s. 9. Dostupné online. 
 • Stručný nástin dějin litovelského Sokola. In: Litovel, Konice a okolí. Brno: Národohospodářská propagace Československa, 1938. S. 38.

Sokolovna[editovat | editovat zdroj]

 • red. Litovelský Sokol si výstavou připomene výročí. Litovelské noviny. 2015, čís. 4, s. 14. Dostupné online. 
 • ŠTĚPÁN, Oldřich. Investiční politika TJ Tatran Litovel. Litovelské noviny. 2010-09-01, s. 15. Dostupné online. 

Orel[editovat | editovat zdroj]

 • KRÁČMAR, Ladislav. Katolické kulturní a tělovýchovné hnutí na Litovelsku. In: Litovel, Konice a okolí. Brno: Národohospodářská propagace Československa, 1938. S. 40–42.

TJ Tatran Litovel[editovat | editovat zdroj]

 • TJ Tatran Litovel – nabídka sportů. Litovelské noviny. 2010-09-01, s. 15. Dostupné online. 

Házená[editovat | editovat zdroj]

 • BEŇA, Milan; ZMUND, Karel; ŠIMEK, Radovan. 80 let házené v Litovli 1934–2014. Olomouc: [s.n.], 2014. 120 s. 
 • Ohlédnutí za házenkářským podzimem. Litovelské noviny. 2008-01-01, s. 15. Dostupné online. 

Turistika[editovat | editovat zdroj]

 • ŠIK, Lubomír; ŠIŠMA, Zdeněk. Z historie klubu českých turistů – 100 let turistiky v Litovli. Litovelské noviny. 2011-07-01, s. 12. Dostupné online. 
 • ŠIŠMA, Zdeněk. Z historie klubu českých turistů v Litovli. Litovelské noviny. 2008-05-01, s. 12. Dostupné online. 
 • ŠIŠMA, Zdeněk. Z historie klubu českých turistů v Litovli. Litovelské noviny. 2008-06-01, s. 12. Dostupné online.  Pokr. z předchozího čísla.

Hanácký jezdecký klub Litovel[editovat | editovat zdroj]

 • Hanácký jezdecký klub Litovel. Litovelské noviny. 2011-09-30, s. 10. Dostupné online. 
 • ŠKRABALOVÁ, Martina; red. Hanácký jezdecký klub Litovel. Litovelské noviny. 2009-01-01, s. 15. Dostupné online. 

Městské koupaliště Litovel[editovat | editovat zdroj]

 • hk. Městské koupaliště v nové sezóně. Litovelské noviny. 2015, čís. 7, s. 3. Dostupné online. 
 • Redakce. Město Litovel připravuje obnovu koupaliště. Litovelské noviny. 2010-03-01, s. 5. Dostupné online. 
 • ŠROT, Alois. Litovelské Ostende. In: Litovel, Konice a okolí. Brno: Národohospodářská propagace Československa, 1938. S. 28.

Kuželky[editovat | editovat zdroj]

 • ČAMEK, Jaroslav. Starosti kuželkářů. Litovelské noviny. 2011-03-01, s. 15. Dostupné online. 
 • ČAMEK, Jaroslav. Kuželkářský oddíl oslavil 60. výročí svého založení. Litovelské noviny. 2008-02-01, s. 14. Dostupné online. 

TJ Vodní sporty Litovel[editovat | editovat zdroj]

 • hk. Město Litovel vyznamenalo 27. října v kapli sv. Jiří další své osobnosti. Litovelské noviny. 2015-12-01, čís. 12, s. 2, 4. Dostupné online. 

BobrCup[editovat | editovat zdroj]

Jiné sporty[editovat | editovat zdroj]

 • LINDUŠKA, Petr. Stručná historie petanque v Litovli. Zajímavosti z Litovelska: Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2008. 2008, s. 41–43. ISBN 978-80-904013-3-4. 

Příroda[editovat | editovat zdroj]

 • VAŇKOVÁ, Eva. Litovelsko - Studánky. [s.l.]: Mikroregion Litovelsko, 2016. 95 s. 
 • Naučné stezky : Historická Litovel, Hvězda, Kolem litovelských rybníků. Litovel: Město Litovel, 2009?. 6 s. 
 • Významné stromy Litovle a okolí. Litovel: Město Litovel, 2009?. 6 s. 
 • J. M. Vyneseno z radnice. Litovelské noviny. 2009-05-01, s. 3. Dostupné online.  (O odstřelu holubů.}
 • J. M. O veřejné zeleni s vedoucím odboru životního prostředí. Litovelské noviny. 2009-03-02, s. 8. Dostupné online. 
 • POTUŽÁK, Zdeněk. Deratizace v Litovli. Litovelské noviny. 2009-01-01, s. 2. Dostupné online. 
 • KUČERA, Oldřich; KUČEROVÁ, Jozefína. Lesní majetek města Litovle v oblasti Litovelského Pomoraví v průběhu staletí. Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2007. 2007, s. 44–49. ISBN 978-80-904088-0-7. 

Morava v Litovli[editovat | editovat zdroj]

 • Stalo se v Litovli. Litovelské noviny. 2015, čís. 4, s. 8. Dostupné online. 

Olomoucký rybník[editovat | editovat zdroj]

 • KRÁTKÝ, Michal. Vyjádření hydrobiologa. Litovelské noviny. 2011-09-30, s. 6. Dostupné online. 
 • JANEČKOVÁ, Jitka. Ochranáři budou v Litovli kvůli čištění rybníka lovit žáby. iDnes.cz [online]. 2010-09-13. Dostupné online. 
 • MILČICKÁ, R. Revitalizace Olomouckého rybníka a oprava napájecí stoky. Litovelské noviny. 2010-08-01, s. 2. Dostupné online. 

Muzejní voda[editovat | editovat zdroj]

 • VRBICKÝ, Jan. Muzejní vodu pokryly květy lakušníků. Litovelské noviny. 2015, čís. 7, s. 2. Dostupné online. 

Morávka[editovat | editovat zdroj]

 • PETRŽELA, Karel. Bude se čistit i rameno Morávka?. Litovelské noviny. 2015, čís. 8, s. 4. Dostupné online. 
 • Povodí Moravy. Odpověď povodí Moravy a města Litovel. Litovelské noviny. 2015, čís. 8, s. 4. Dostupné online. 

Třídvorka[editovat | editovat zdroj]

 • DOČKAL, Ondřej. Co se stalo s Třídvorkou. Litovelské noviny. Roč. 2015, čís. 2, s. 5. Dostupné online. 

Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví[editovat | editovat zdroj]

 • MACHAR, Ivo. Litovelské pomoraví. Svazek 6. Olomoucko. Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2003. S. 350–408. 
 • VYTÁSEK, Vladimír. Léčivky v Litovelském pomoraví. Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2012-2014. 2015, s. 117–137. ISBN 978-80-260-7474-8. 
 • DOČKAL, O. CHKO informuje: Proč se v CHKO kácí i mladé stromy?. Litovelské noviny. 2015, čís. 3, s. 5. Dostupné online. 
 • POPRACH, Karel; MACHAR, Ivo. Historie vývoje avifauny, biotopů a ornitologického výzkumu v Litovelském Pomoraví. Zprávy MOS. Přerov: Ornitologická stanice Muzea Komenského, 2012, čís. 70, s. 63–75. Dostupné online. ISSN 1804-2244. 
 • VYTÁSEK, Vladimír. Vzácené rostliny Litovelského Pomoraví. Zajímavosti z Litovelska: Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2009–2010. 2011, s. 95–96. ISBN 978-80-254-7255-2. 
 • HLŮZA, Bronislav. Houby CHKO Litovelské Pomoraví. Zajímavosti z Litovelska: Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2009–2010. 2011, s. 97–100. ISBN 978-80-254-7255-2. 
 • CHOLINSKÁ, Jarmila. Přírodu Litovelského Pomoraví chráníme 20 let. Litovelské noviny. 2010-05-01, s. 1. Dostupné online. 
 • DOČKAL, O. Život v tůních Litovelského Pomoraví. Litovelské noviny. 2009-04-01, s. 13. Dostupné online. 
 • DOČKAL, O. Bobr evropský v CHKO Litovelské pomoraví. Litovelské noviny. 2008-10-01, s. 9. Dostupné online. 
 • DOČKAL, O. Co je to karbofuran?. Litovelské noviny. 2008-06-01, s. 5. Dostupné online. 
 • DOČKAL, O. Kuňka ohnivá je chráněným druhem žáby. Litovelské noviny. 2008-04-01, s. 8. Dostupné online. 
 • NATURA 2000 v Litovelském Pomoravi. Litovelské noviny. 2008-01-01, s. 4. Dostupné online. 

Hvězda (přírodní památka)[editovat | editovat zdroj]

 • Obnovené tůně na Hvězdě. Litovelské noviny. 2010-12-01, s. 7. Dostupné online. 

Čerlinka[editovat | editovat zdroj]

 • Studánky a prameny, část V.. Litovelské noviny. 2015, čís. 5, s. 4. Dostupné online. 
 • MACHOVSKÝ, Jan. Svaté vody Mikroregionu Litovelsko : Cholina, Litovel, Senice na Hané. [Litovel]: Mikroregion Litovelsko, [2009?]. 6 s. 
 • Red. Socha u prameniště Čerlinky. Litovelské noviny. 2010-07-01, s. 2. Dostupné online. 
 • Stanovisko Prof. Vladimíra Homoly ke stavbě bramborárny. Litovelské noviny. 2008-01-01, s. 5. Dostupné online. 

Šargounský dub[editovat | editovat zdroj]

 • red. Šargounský dub ošetřen. Litovelské noviny. 2008-12-01, s. 4. Dostupné online. 

Šargounské louky[editovat | editovat zdroj]

 • Ing. Kurfürst; red. Šargounským loukám se dostalo pozornosti a péče. Litovelské noviny. 2015, čís. 7, s. 5. Dostupné online. 

Povodně[editovat | editovat zdroj]

 • GREPL, P. Protipovodňová ochrana města – co je nového?. Litovelské noviny. 2009-03-02, s. 5. Dostupné online. 

Kultura[editovat | editovat zdroj]

 • KRÁČMAR, Ladislav. Katolické kulturní a tělovýchovné hnutí na Litovelsku. In: Litovel, Konice a okolí. Brno: Národohospodářská propagace Československa, 1938. S. 40–42.

Divadlo[editovat | editovat zdroj]

 • LINDUŠKA, Petr. Ochotnické divadlo v Litovli – historie od roku 1993 aneb Znovuzrození. Ročenka Muzejní společnosti Litovelska. 2007, s. 81–91. ISBN 978-80-904088-0-7. 
 • BEZDĚČKA, Josef. Z historie divadla v Litovli. In: Almanach Litovel. [Litovel]: Městský klub Litovel, 1996. S. 5–26.
 • URBÁŠEK, Otto. Ochotnické divadlo v Litovli. In: Almanach Litovel. [Litovel]: Městský klub Litovel, 1996. S. 27–33.
 • ŠIK, Lubomír. Divadelní odbor závodního klubu Gramozávodů. In: Almanach Litovel. [Litovel]: Městský klub Litovel, 1996. S. 34–40.
 • URBÁŠEK, Otto. Divadelní soubor Domu osvěty. In: Almanach Litovel. [Litovel]: Městský klub Litovel, 1996. S. 41–48.

Folklórní soubor Hanačka[editovat | editovat zdroj]

 • 30 let souboru Hanačka. Litovelské noviny. 2011-11-01, s. 1,6. Dostupné online. 
 • Hanačka oslavila 25. výročí. Litovelské noviny. 2008-01-01, s. 12. Dostupné online. 
 • URVÁLEK, Radovan. Hanácká svatba – projekt Folklorního souboru Hanačka z Litovle. Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2007. 2007, s. 92–97. ISBN 978-80-904088-0-7. 

Litovelanka[editovat | editovat zdroj]

Jiné o hudbě v Litovli[editovat | editovat zdroj]

 • ŠIK, Lubomír. Hudba v Litovli. In: Almanach Litovel. [Litovel]: Městský klub Litovel, 1996. S. 51–54.
 • KUCHAŘ, Miroslav. Muzikantské vzpomínky. In: Almanach Litovel. [Litovel]: Městský klub Litovel, 1996. S. 55–60.
 • BEZDĚČKA, Josef. Tradice sborového zpěvu v Litovli. In: Almanach Litovel. [Litovel]: Městský klub Litovel, 1996. S. 61–64.
 • URVÁLKOVÁ, Hana. Smíšený pěvecký sbor Kantika. In: Almanach Litovel. [Litovel]: Městský klub Litovel, 1996. S. 65–68.
 • HALVOVÁ, Božena. Dětský pěvecký sbor mládí. In: Almanach Litovel. [Litovel]: Městský klub Litovel, 1996. S. 69–71.
 • NEDOMA, Vlastimil. Kruh přátel hudby. In: Almanach Litovel. [Litovel]: Městský klub Litovel, 1996. S. 72–73.
 • NEDOMA, Vlastimil. Litovelské kvarteto. In: Almanach Litovel. [Litovel]: Městský klub Litovel, 1996. S. 74–76.
 • BEZDĚČKA, Josef. Litovelské písničky. In: Almanach Litovel. [Litovel]: Městský klub Litovel, 1996. S. 81–83.

Městský klub Litovel[editovat | editovat zdroj]

 • NAJMAN, Robert. Hanácká ambasáda v Litovli. KROK : kulturní revue Olomouckého kraje. 2014, roč. 11, čís. 2, s. 32–34. Dostupné online. ISSN 1214-6420. 
 • KONEČNÁ, Jana. Hudební kursy Městského klubu. In: Almanach Litovel. [Litovel]: Městský klub Litovel, 1996. S. 80.

Charita Litovel[editovat | editovat zdroj]

 • Charita pomáhá potřebným již pátým rokem. Litovelské noviny. 2008-02-01, s. 5. Dostupné online. 
 • ZAVADILOVÁ, L. Organizační změny v Charitě. Litovelské noviny. 2009-03-02, s. 5. Dostupné online. 

Události[editovat | editovat zdroj]

Tornádo v Litovli roku 2014[editovat | editovat zdroj]

Volby 2010[editovat | editovat zdroj]

 • KOHOUT, Viktor. Poražený vítěz?. Litovelské noviny. 2010-12-01, s. 5. Dostupné online. 
 • Red. Ustavující zasedání zastupitelstva města. Litovelské noviny. 2010-12-01, s. 1. Dostupné online. 
 • Red. Volby skončily, strany jednají o postech. Litovelské noviny. 2010-11-01, s. 1. Dostupné online. 

Sčítání lidu 1930[editovat | editovat zdroj]

Povodeň v Litovli roku 1926[editovat | editovat zdroj]

Jubilejní živnostensko-průmyslová, hospodářská a školská výstava v Litovli (1925)[editovat | editovat zdroj]

 • PINKAVA, Viktor. Zpráva o jubilejní živnostensko-průmyslové, hospodářské a školské výstavě v Litovli r. 1925. Litovelský kraj. 1925-08-04, s. 1–2. 
 • Městské museum v Litovli. Litovelský kraj. 1925-08-04, s. 3. 
 • Výstavní výbor. Jubilejní živnostensko-průmyslová, hospodářská a školská výstava v Litovli. Litovelský kraj. 1925-07-31, s. 1. 
 • Výstava v Litovli. Litovelský kraj. 1925-07-24, s. 3–4. 
 • Naše Jubilejní živnostensko-průmyslová a hospodářská výstava v Litovli. Litovelský kraj. 1925-07-24, s. 1. 
 • Ústřední výbor. Jubilejní živnostensko-průmyslová a hospodářská výstava. Litovelský kraj. 1925-05-15. Přiložený leták. 

Povodeň v Litovli roku 1909[editovat | editovat zdroj]

 • RoN. Stalo se před 100 lety : Tragédie v rodině Eicherově. Litovelské noviny. 2009-02-01, s. 12. Dostupné online. 

Pruská okupace 1741[editovat | editovat zdroj]

Osobnosti[editovat | editovat zdroj]

 • SLAVÍK, Bedřich. Písemnictví na Litovelsku. Litovel: Městské museum v Litovli, 1937. 92 s.  Tentýž text též v Ročence Městského musea v Litovli 1937, s. 68–154, navíc doplněno ilustracemi.
 • MLČÁK, Leoš. K biografiím malířů, štafířů, pozlacovačů, grafiků a tiskařů v Olomouci, Litovli, Lošticích, Šternberku a Uničově v letech 1780–1900. Střední Morava. 2016, roč. 22, čís. 41, s. 4–23. ISSN 1211-7889. 
 • MOTLOVÁ, Jana; NAJMAN, Robert. Setkání současných litovelský autorů v Městské knihovně. Litovelské noviny. 2011-04-01, s. 12. Dostupné online. 
 • VŠETIČKA, František. K literatuře Olomoucka. Střední Morava. 2010, roč. 16, čís. 30, s. 15–31. ISSN 1211-7889. 
 • DOUBRAVA, Josef. Litovelští výtvarní umělci. In: Litovel, Konice a okolí. Brno: Národohospodářská propagace Československa, 1938. S. 33–34.

Lorenz Lang (činný kol. 1542)[editovat | editovat zdroj]

 • SEDLÁK, Karel. Ze života litovelského soukeníka v XVI. století. Litovelský kraj. 1938, roč. 15, čís. 10, s. 1. 

Vincenc Crha (1822–1915)[editovat | editovat zdroj]

Alois Janda (1845–1905)[editovat | editovat zdroj]

Josef Svozil (1847–1931)[editovat | editovat zdroj]

 • POSPĚCH, Pavel. Josef Svozil a jeho doba. Hanácký kalendář. 2017 (2016), s. 165–167. ISBN 978-80-906236-1-3. 
 • SVOZILOVÁ, Zlata. Josefův pivovar. Brno: Host, 2015. 501 s. ISBN 978-80-7491-562-8. 
  • KOŽUŠNÍKOVÁ, Petra. Kronika rodu Svozilů aneb Konfrontace sestřenic-spisovatelek. Krok : kulturní revue Olomouckého kraje. 2016, roč. 13, čís. 1, s. 49-51. Dostupné online. ISSN 1214-6420.  (Recenze na knihu Zlaty Svozilové.)

František Schenk (1851–1916)[editovat | editovat zdroj]

Vácslav Socha (1851–1937)[editovat | editovat zdroj]

 • KREJČÍ, Jaroslava. Vácslav Socha – první český starosta Litovle. Zajímavosti z Litovelska: Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2009–2010. 2011, s. 87–94. ISBN 978-80-254-7255-2. 

Karel Mekiska (1853–1916)[editovat | editovat zdroj]

 • RoN. Vzpomínka na rodinu Mekiskovu. Litovelské noviny. 2010-12-01, s. 12. Dostupné online. 

Jan Smyčka (1855–1927)[editovat | editovat zdroj]

 • SLAVĚTÍNSKÝ, Milan. Litovelský lékař Dr. Jan Smyčka. Zprávy Vlastivědné společnosti muzejní Olomouc. Roč. 1985, čís. 21–22, s. 27–28. 
 • SEDLÁK, Karel. Dr. Jan Smyčka. In: Ročenka Městského musea v Litovli 1937. Litovel: Městské museum v Litovli, 1937. S. 9-40.
 • STRAVA, František. Z mých vzpomínek. In: Ročenka Městského musea v Litovli 1937. Litovel: Městské museum v Litovli, 1937. S. 47-49.
 • SEDLÁK, Karel. Soupis literárních prací Dr. Jana Smyčky. In: Ročenka městského musea v Litovli. Litovel: [s.n.], 1937. S. 50–61.
 • SEDLÁK, Karel. Dr. Jan Smyčka. 1855–1927. Vlastivědný sborník pro mládež župy olomoucké. Roč. 1927/1928, čís. 6, s. 33–35. 
 • K 20. výročí úmrtí Dr. Jana Smyčky. Litovelsko. 1947, roč. 1, čís. 17, s. 6. 
 • HLUBEK, Lukáš. Mladohradištní pohřebiště na území bývalého soudního okresu Litovel. Vlastivědný věstník moravský. 2014, roč. 66, čís. 1, s. 69–83. ISSN 0323-2581. 
 • ŠIŠMA, Zdeněk. Z historie klubu českých turistů v Litovli. Litovelské noviny. 2008-05-01, s. 12. Dostupné online. 

Johann Kux (1861–1940)[editovat | editovat zdroj]

 • ZAORAL, Roman. Městští archiváři v dvojjazyčné Olomouci: Johann Kux a Václav Nešpor. Olomoucký archivní sborník. 2004, roč. 2, s. 170–180. ISSN 1214-4711. 
 • BEZDĚČKA, Josef. Lékař, historik a archivář MUDr. Johann Kux (1861–1940). Mládí a působení v Litovli.. Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci. 1993, roč. 1992, s. 143–150. ISSN 0862-2833. 

František Nevěřil (1861–1943)[editovat | editovat zdroj]

Vladimír Novotný (1863–1936)[editovat | editovat zdroj]

 • SEDLÁK, Karel. Za Vladimírem Novotným. In: Ročenka městského musea v Litovli. Litovel: [s.n.], 1937. S. 155–157.

Albín Smetana (1864–1925)[editovat | editovat zdroj]

Alois Knajbl (1865–1933)[editovat | editovat zdroj]

František Nerad (1865–1955)[editovat | editovat zdroj]

Jan Kopecký (1866–1901)[editovat | editovat zdroj]

 • STOKLAS, Eugen. Hrob Jana Kopeckého v Litovli. Vlastivědný sborník pro mládež župy olomoucké. Duben 1928, roč. VI, čís. 8, s. 10-12 (příloha Severní Morava). 

Viktor Pinkava (1868–1951)[editovat | editovat zdroj]

 • K 79. narozeninám P. Viktora Pinkavy. Vlastivědný věstník moravský. 1947-08-20, s. 189–191. Dostupné online. 
 • P. Viktor Pinkava pětasedmdesátníkem. Lidové noviny. 1943-07-20, s. 4. Dostupné online. 
 • Děkan Viktor Pinkava. Časopis rodopisné společnosti v Praze. 1943-03-15, roč. XV, čís. 1, s. 29?. 
 • Kulturní kronika: Vlastivěda moravská: Okres unčovský a rymařovský.. Lidové noviny. 1923-01-11, s. 7. Dostupné online. 
 • Úděl českého kněze ve zněmčeném území. Národní listy (večerní vydání). 1923-08-08, s. 2. Dostupné online. 

Stanislav Smékal (1869–1939)[editovat | editovat zdroj]

 • Obchodní dům firmy Stan. Smékal v Litovli. In: Litovel, Konice a okolí. Brno: Národohospodářská propagace Československa, 1938. S. 50–51.

Josef Beck (1875–1949)[editovat | editovat zdroj]

Josef Dušek (1876?–1906)[editovat | editovat zdroj]

Vincenc Horák (1876–1960)[editovat | editovat zdroj]

František Vopat (1877–1945)[editovat | editovat zdroj]

František Šrot (1877–1945)[editovat | editovat zdroj]

Gustav Frištenský (1879–1957)[editovat | editovat zdroj]

 • DITRYCH, Břetislav. S pozdravem Síle zdar Gustav Frištenský. Praha: Knižní klub, 2003. 415 s. ISBN 80-242-1109-2. 
 • FRIŠTENSKÁ, Zdenka; ŠEVČÍK, Pavel. Silný jako Gustav Frištenský. Štíty: Veduta, 2011. 203 s. ISBN 978-80-86438-38-2. 
  • KVAPILOVÁ, Nela. Silný jako Gustav Frištenský. Krok : kulturní revue Olomouckého kraje. 2012, roč. 9, čís. 1, s. 56-58. Dostupné online. ISSN 1214-6420.  (Recenze na knihu Z. Frištenské a P. Ševčíka.)
  • BENEŠ, Jiří. Kniha líčí Frištenského jako dobráka od kosti. Olomoucký deník. 2011-10-18, čís. 244, s. 7. ISSN 1801-9781.  (Recenze na knihu Z. Frištenské a P. Ševčíka.)
  • hk. Kniha o Frištenském. Litovelské noviny. 2011-11-01, s. 5. Dostupné online. 
 • zf. Gustav Frištenský má ve vesmíru planetku. Litovelské noviny. 2015-12-01, čís. 12, s. 6. Dostupné online. 
 • FRIŠTENSKÁ, Zdenka. Rok Gustava Frištenského. Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2007. 2007, s. 39–43. ISBN 978-80-904088-0-7. 
 • HÁNIŠOVÁ, Marie; FALTÝNEK, Karel. Gustav Frištenský ve vzpomínkách paní Hánišové z Moravičan. Zajímavosti z Litovelska: Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2012–2014. 2015, s. 175–191. ISBN 978-80-260-7474-8. 
 • BOMBÍK, František. Jedna ze vzpomínek mistra Gustava Frištenského ze žaláře z r. 1944. Zajímavosti z Litovelska: Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2012–2014. 2015, s. 192. ISBN 978-80-260-7474-8. 
 • KUBÍN, Rudolf. Jedna ze vzpomínek mistra Gustava Frištenského ze žaláře z r. 1944. Zajímavosti z Litovelska: Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2012–2014. 2015, s. 193. ISBN 978-80-260-7474-8. 
 • SLOUKA, František. Mistr Gustav Frištenský, jak jsme ho neznali. Zajímavosti z Litovelska: Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2012–2014. 2015, s. 194. ISBN 978-80-260-7474-8. 

Eugen Stoklas (1882–1963)[editovat | editovat zdroj]

 • BEZDĚK, Zdeněk. Tři moravští autoři loutkových her. Olomouc: Okresní kulturní středisko, 1975. 15 s. 
 • BEZDĚČKA, Josef. Litovelské písničky. In: Almanach Litovel. [Litovel]: Městský klub Litovel, 1996. S. 81–83.
 • Zachované dědictví otců. Rok na Hané. 1991, s. 100. 
 • RUSINSKÝ, M. Stranou cest. KM. Kulturní měsíčník. 1987, roč. 5, čís. 11, s. 71–72. 
 • STRATIL, V. Nedožité devadesátiny Eugena Stoklasa. Středisko. 1973, roč. 62, s. 278–279. 
 • VACA, J. Básník a spisovatel Eugen Stoklas. Litovelsko. 1947, roč. 1, čís. 19, s. 6. 
 • Prof. Eugen Stoklas padesátníkem. Litovelský, Šternberský a Šumperský kraj. 1932-11-18, s. 1. 

Helsner Jan (1885–1942)[editovat | editovat zdroj]

 • Stalo se v Litovli. Litovelské noviny. 2015, čís. 4, s. 8. Dostupné online. 

Karel Vaněk (1885–1949)[editovat | editovat zdroj]

Josef Lešenar (1885–1967)[editovat | editovat zdroj]

Josef Faltýnek (1885–?)[editovat | editovat zdroj]

Karel Sedlák (1887–1967)[editovat | editovat zdroj]

 • Litovelské ulice: Karla Sedláka. Litovelské noviny. 2015, čís. 4, s. 9. Dostupné online. 
 • ŠIK, Lubomír. Karel Sedlák. Litovelské noviny. Srpen 1992, s. 6. 
 • BENEŠ, J. Nedožité osmdesátiny profesora Karla Sedláka. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci. 1968, čís. 137, s. 19–20. 
 • BENEŠ, J. Za profesorem Karlem Sedlákem. Vlastivědný věstník moravský. 1968, roč. 20, s. 406–407. 
 • K sedmdesátinám profesora Karla Sedláka. Severní Morava. 1957, roč. 2, s. 67–68. 
 • Prof. Karel Sedlák. Mojmírova říše. Roč. 1937/1938, čís. 1, s. 61. 

Jan Sláma (1891–1941)[editovat | editovat zdroj]

Růžena Spurníková (1895–1945)[editovat | editovat zdroj]

Osvald Stryk (1895–1948)[editovat | editovat zdroj]

František Kučera (1899–1946)[editovat | editovat zdroj]

František Doubrava (1901–1975)[editovat | editovat zdroj]

 • ROGL, Vladimír. Paní z vily aneb Jak jsem se naučil milovat knihy. Olomoucký deník. 2016-01-27, čís. 22, s. 8. ISSN 1801-9781. 
 • BEZDĚČKA, Josef. O třech bratřích. In: Almanach Litovel. [Litovel]: Městský klub Litovel, 1996. S. 123–3.

Fritz Mekiska (1902–?)[editovat | editovat zdroj]

 • RoN. Vzpomínka na rodinu Mekiskovu. Litovelské noviny. 2010-12-01, s. 12. Dostupné online. 

František Flasar (1903–1989)[editovat | editovat zdroj]

 • PRUCKOVÁ, Petra. František Flasar : 1903–1989 : almanach obce Červenky 2009. Červenka: Obecní úřad, 2009. ISBN 978-80-260-3698-2. 13 s., 112 s. obr. příl.. 
 • NAJMAN, Robert. Velké sgrafito Františka Flasara nám postupně mizí před očima. Hanácký kalendář. 2012, roč. 2011, s. 46. 
 • Litovelští muzejníci. Velké Flasarovo sgrafito postupně mizí. Litovelské noviny. 2011-08-01, s. 4. Dostupné online. 
 • KOUDELKA, Oldřich. Šířil kolem sebe dobro a pochopení. Hanácký rok. 2010 (2009), roč. 1, čís. 46-47. ISBN 978-80-87091-09-8. 
 • Dílo Františka Flasara i v Polsku. Litovelské noviny. 2009-09-01, s. 12. Dostupné online. 
 • STRNADOVÁ, Lenka. Začínal jako malíř pokojů. Mladá fronta Dnes, příloha Střední Morava Dnes. 2009-02-23, roč. 20, čís. 45, s. D/4. ISSN 1210-1168. 
 • RoN. Muzeum Litovel a Muzejní společnost Litovelska zvou na výstavu. Litovelské noviny. 2009-01-01, s. 12. Dostupné online. 

Josef Doubrava (1907–1940)[editovat | editovat zdroj]

 • BEZDĚČKA, Josef. O třech bratřích. In: Almanach Litovel. [Litovel]: Městský klub Litovel, 1996. S. 123.

Martin Strouhal (1907–1987)[editovat | editovat zdroj]

 • ŠNÉVAJSOVÁ, Věra. Martin Strouhal – Hanák tělem i duší. Krok : kulturní revue Olomouckého kraje. 2016, roč. 13, čís. 4, s. 49-51. Dostupné online. ISSN 1214-6420. 

Václav Dragoun (1908–2001)[editovat | editovat zdroj]

 • FIŠMISTROVÁ, Věra. Profesor Václav Dragoun, pedagog, dramatik a spisovatel. Nové Přerovsko. 2003-01-17, roč. 12, čís. 3. </ref>
 • RICHTÁR, Vojtěch. Václav Dragoun devadesátníkem. Hanácké noviny, příloha Olima ’94. 1998-01-31, roč. 9, čís. 13, s. 8, příloha na neděli. ISSN 1210-5376. 

Jan Opletal (1915–1939)[editovat | editovat zdroj]

 • TURKOVÁ, Marie. Jan Opletal, známý či neznámý hrdina. Olomouc: Baštan, c2011. 71 s. ISBN 978-80-87091-26-5. 
 • VAŇÁK, Bohumil. Jan Opletal a 17. listopad. Litovel: [s.n.], 1979. 
 • red. Sto let Jana Opletala. Litovelské noviny. Roč. 2015, čís. 1, s. 7. Dostupné online. 

Kuneš Sonntag (1915–2009)[editovat | editovat zdroj]

 • L. Š. In memoriam JUDr. Kuneš Sonntag. Litovelské noviny. 2010-03-01, s. 2. Dostupné online. 
 • STRNADOVÁ, Lenka. S panem Sonntagem o životě. Litovelské noviny. 2009-08-01, s. 10–11. Dostupné online.  (Článek převzat z MF Dnes.)

Josef Bezděčka (1921–1996)[editovat | editovat zdroj]

 • PLHÁKOVÁ, Martina. Kalamář života litovelského rodáka ThMgr. Josefa Bezděčky. Litovel: Gymnázium Jana Opletala, 2011. 
  • hk. Životopisná kniha o Josefu Bezděčkovi. Litovelské noviny. 2011-09-30, s. 4. Dostupné online. 

Jaroslav Doubrava (1921–1997)[editovat | editovat zdroj]

 • BEZDĚČKA, Josef. O třech bratřích. In: Almanach Litovel. [Litovel]: Městský klub Litovel, 1996. S. 123.

Ladislav Havlíček (1921–?)[editovat | editovat zdroj]

Ladislav Kopřiva (1921–1995)[editovat | editovat zdroj]

Lubomír Ryška (1925–1981)[editovat | editovat zdroj]

Vlastimil Mazánek (1926–2014)[editovat | editovat zdroj]

Lubomír Šik (* 1928)[editovat | editovat zdroj]

 • pš; red. Osobnosti Litovle převzaly ocenění. Litovelské noviny. Roč. 2013, čís. 12, s. 1–2. Dostupné online. 
 • PÁŠOVÁ, Petra. Jsem patriot a jsem na to hrdý. Olomoucký deník. 2013-11-05, čís. 257, s. 1,8. ISSN 1801-9781. 
 • RoN. Muzejní společnost bilancovala. Litovelské noviny. 2010-01-31, s. 12. Dostupné online. 
 • KOLÁŘ, Bohumír. Lubomír Šik má neúnavné vitality stále na rozdávání. Hanácké noviny. 1998-01-29, roč. 9, čís. 12, s. 6. 

Vojtěch Grézl (1931–2015)[editovat | editovat zdroj]

 • FIALA, Jan. Památník jako vzpomínka na MVDr. Grézla. Litovelské noviny. 2015-12-30, roč. 2016, čís. 1, s. 6. Dostupné online. 

Alois Volkman (* 1937)[editovat | editovat zdroj]

 • VŠETIČKA, František. Silent musae (Alois Volkman). Olomoucký archivní sborník. Roč. 2008, čís. 6, s. 167–169. ISSN 1214-4711. 
 • HUSIČKA, Jindřich. Básník Alois Volkman v Litovli. Olomoucké listy. 2002-11-14, roč. 2, čís. 46, s. 15. ISSN 1213-595X. 
 • KOLÁŘ, Bohumír. Alois Volkman: poKrok rodiny. Hanácké noviny. 1994-08-23, roč. 5, čís. 197, s. 7. ISSN 1210-5376. 
 • KOLÁŘ, Bohumír. Volkmanova protiokupační poezie. Hanácké noviny. 1998-08-26, roč. 9, čís. 138, s. 7. ISSN 1210-5376. 

Lubomír Vymětal (1945–2010)[editovat | editovat zdroj]

 • Stalo se v Litovli. Litovelské noviny. 2015, čís. 5, s. 8. Dostupné online. 

Vítězslav Kollmann (* 1951)[editovat | editovat zdroj]

 • (jim). Litovel má nový film o své historii a také architektuře. Mladá fronta Dnes, příloha Střední Morava Dnes. 2006-03-08, roč. 17, čís. 57, s. C/1. Dostupné online. ISSN 1210-1168. 

Petr Šrůtek (* 1953)[editovat | editovat zdroj]

 • Red. Rozhovor s místostarostou Petrem Šrůtkem. Litovelské noviny. 2011-03-01, s. 4. Dostupné online. 

Zdeněk Potužák (* 1955)[editovat | editovat zdroj]

 • MOTLOVÁ, Jana. Rozhovor se starostou města. Litovelské noviny. 2010-29-12, s. 1, 4. Dostupné online. 

Alena Šromová (* 1959)[editovat | editovat zdroj]

 • hk. S MUDr. Alenou Šromovou nejen o Senátu. Litovelské noviny. 2015-10-1, čís. 10, s. 6. Dostupné online. 

Jaroslav Skála (* 1959)[editovat | editovat zdroj]

 • J. M. Rozhovor s místostarostou J. Skálou. Litovelské noviny. 2011-02-01, s. 1. Dostupné online. 

Petr Linduška (* 1961)[editovat | editovat zdroj]

 • hk. Město Litovel vyznamenalo 27. října v kapli sv. Jiří další své osobnosti. Litovelské noviny. 2015-12-01, čís. 12, s. 2, 4. Dostupné online. 

Rostislav Pohlmann (* 1964)[editovat | editovat zdroj]

 • VÁLKOVÁ, Hana; VÁLEK, Jakub; VÁLEK, Štěpán. Coaching wheelchair basketball players: from the beginning to the top. In: KOHE, Geoffery Z.; PETERS, Derek M. High Performance Disability Sport Coaching. Abingdon a New York: Routledge, 2017. ISBN 9781138860360. S. 113-127.
 • HOŘAVA, Čeněk. Významné osobnosti naší obce. Hrabišínské noviny. 2012-12-21, s. 3. Dostupné online. 
 • Stříbrná cesta Rostislava Pohlmanna. Litovelské noviny. 2012-10-11, s. 18. Dostupné online. 

Jan Krejčí (* 1992)[editovat | editovat zdroj]

 • MAT. Honza Krejčí mistrem České republiky. Litovelské noviny. 2009-04-01, s. 7, 15. Dostupné online. 
 • SPURNÝ, Ladislav. Jak jde šachový život? „Jo, děkuji, dobrý…“. Litovelské noviny. 2009-02-01, s. 12. Dostupné online.  (zkrácená verze rozhovoru z časopisu Gambit.)

Jiné osobnosti[editovat | editovat zdroj]

 • KUBÍČKOVÁ, Ivana. Bedřich Jaroslav z Holzerů. Zajímavosti z Litovelska: Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2011. 2012, s. 54–61. ISBN 978-80-260-2038-7. 

Části města[editovat | editovat zdroj]

 • SEDLÁK, Karel. Místní jména na Litovelsku a Konicku. Litovel: Okresní vlastivědné museum, 1959. 23 s. 

Komárov[editovat | editovat zdroj]

 • KUBÍČKOVÁ, Ivana. Litovelské ulice: Komárov. Litovelské noviny. 2015, čís. 3, s. 9. Dostupné online. 

Chořelice[editovat | editovat zdroj]

 • LOŠŤÁK, Jaroslav. Chořelice. In: Pečeti a znaky měst, městeček a obcí olomouckého okresu. Olomouc: Městský národní výbor, 1985. S. 101-102.
 • KUBÍČKOVÁ, Ivana. Jak se stavěla kaple v Chořelicích. Litovelské noviny. 2015-12-30, roč. 2016, čís. 1, s. 7. Dostupné online. 
 • KUBÍČKOVÁ, Ivana. Okolnosti vzniku kapličky sv. Floriána v Chořelicích u Litovle. Střední Morava. 2016, roč. 22, čís. 41, s. 105–110. ISSN 1211-7889. 
 • HLUBEK, Lukáš; FALTÝNEK, Karel. Soubor raně novověkých kachlů z Cholřelic (okr. Olomouc). Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2016, čís. 312, s. 113–124. ISSN 1212-1134. 
 • FALTÝNEK, Karel. Předběžná zpráva o výsledcích archeologických dohledů prováděných v Litovli v letech 2010 a 2011 a tak trochu o smyslu archeologie vůbec. Zajímavosti z Litovelska: Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2011. 2012, s. 77–110. ISBN 978-80-260-2038-7. 

Březové[editovat | editovat zdroj]

 • LOŠŤÁK, Jaroslav. Březové. In: Pečeti a znaky měst, městeček a obcí olomouckého okresu. Olomouc: Městský národní výbor, 1985. S. 50.
 • ONDERKA, Vladimír. Na Olomoucku zatím další pískovna nebude, lidé plány těžařů odmítli. iDnes.cz [online]. 2016-02-05 [cit. 2017-10-04]. Dostupné online. 
 • red. Jak dopadlo hlasování o pískovně v Unčovicích. Litovelské noviny. 2015-12-01, čís. 12, s. 5. Dostupné online. 
 • NAVRÁTIL, František. Těžba písku v Březovém a okolí. Zajímavosti z Litovelska: Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2011. 2012, s. 62–63. ISBN 978-80-260-2038-7. 
 • MACHOVSKÝ, Jan. Sluneční hodiny mikroregionu Litovelsko : Bouzov, Hradečná, Cholina, Litovel, Litovel-Unčovice, Litovel-Březové, Náměšť na Hané, Senička. [Litovel]: Mikroregion Litovelsko, 2010?. 12 s. 
 • Výňatek z paměti obce Unčovic-Březové. Unčovice-Březová: Obecní zastupitelstvo, 1931. 134 s. 
 • BARTOŠ, J. Z historie elektrifikace střední Moravy : Zapomenutá elektrárna. Hanácké noviny. 1994-06-04, roč. 5, čís. 131, s. 10 přílohy na neděli. ISSN 1210-5376. 
 • BĚLEŠ, Petr. Nezájem o sochařství je pouze dočasný, soudí Koléšek. Hanácké noviny. 1998-02-07, roč. 9, čís. 16, s. 10 přílohy na neděli. ISSN 1210-5376. 

Chudobín[editovat | editovat zdroj]

 • BARTOŠ, Josef; KOVÁŘOVÁ, Stanislava. Paměti obce Chudobína. [Olomouc]: Danal, 2000. S. 87. 
  • TRAPL, Miloš. Chudobín, vesnice tří kostelů, má nové dějiny. Střední Morava. 2001, roč. 7, čís. 12, s. 141–142. ISSN 1211-7889.  (Recenze na knihu J. Bartoše a S. Kovářové.)
 • LOŠŤÁK, Jaroslav. Chudobín. In: Pečeti a znaky měst, městeček a obcí olomouckého okresu. Olomouc: Městský národní výbor, 1985. S. 102-103.
 • MAREK, Pavel. Josef Žídek : nástin života a díla reformního kněze, zakladatelské postavy pravoslavné církve na Moravě. Olomouc2010: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 351 s. ISBN 978-80-244-2631-0. 
 • Stalo se v Litovli. Litovelské noviny. 2015, čís. 4, s. 8. Dostupné online.  (O kostelu sv. Cyrila a Metoděje)
 • KOUDELKA, Oldřich. Pět nezvyklých chudobínských dominant. Hanácký rok. 2011 (2010), roč. 2, s. 60. ISBN 978-80-87091-16-6. 
 • KOUDELKA, Oldřich. Štíhlé krásky z hanácké krajiny. Hanácký rok. 2010 (2009), roč. 1, s. 6–9. ISSN 978-80-87091-09-8. 
 • OŽP Litovel. Nový parčík v Chudobíně. Litovelské noviny. 2008-12-01, s. 4. Dostupné online. 
 • HLAVATÝ, Ivan. Paměti Tomáše Nedomy z Chudobína. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Roč. 2008, čís. 296, s. 131–134. ISSN 1212-1134. 
 • VONDRÁK, Petr. Továrna Emanuela Marka v Chudobíně. Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2007. 2007, s. 18–19. ISBN 978-80-904088-0-7. 
 • PÁŠOVÁ, Petra; KAŠNÁ, Jana. Husitský kostel se dočká nové fasády, bude vypadat k světu. Olomoucký deník. 2014-08-05, čís. 181, s. 3. ISSN 1801-9781. 
 • JANEČKOVÁ, Jitka. Zámek ožívá, bude tu hotel : chudobínský zámecký areál se díky třicetimilionové dotaci mění v místo s kvalitním ubytováním. Mladá fronta Dnes. 2009-05-04, roč. 20, čís. 103, s. D/2. Příloha Střední Morava Dnes. ISSN 1210-1168. 
 • VRÁNOVÁ, Magda. Opravu zámku Chudobín urychlí dotace : návštěvníci budou moci v hotelu využít wellness centra nebo masážních bazénků. Olomoucký deník. 2008-09-06, čís. 210, s. 2. ISSN 1801-9781. 
 • VRÁNOVÁ, Magda. Chátrající zámek opět přivítá hosty : chudobínský hotel má nového majitele. Opravuje budovy, ale také po letech zpřístupnil zámecký park místním obyvatelům. Olomoucký deník. 2007-08-03, čís. 179, s. 4. ISSN 1801-9781. 
 • MOŤKOVÁ, Jitka. Chudobínský zámek hlásí zavřeno. Přestal vynášet. Mladá fronta Dnes. 2005-01-24, roč. 16, čís. 19, s. D/1–2. Příloha Střední Morava Dnes. ISSN 1210-1168. 
 • GOGELOVÁ, Marie. Do rybníku se vracejí žáby : Tomáš Ježek o ekonomice i ekologii. Hanácké noviny. 1995-10-07, roč. 6, čís. 119, s. 2. ISSN 1210-5376. 

Myslechovice[editovat | editovat zdroj]

 • KOUDELA, Miroslav. Paměti obce Myslechovic. Olomouc: Danal, 1998. 48 s. ISBN 80-85973-17-0. 
  • BARTOŠ, Josef. Paměti obce Myslechovic. Střední Morava. 1997, roč. 3, čís. 5, s. 133–134. ISSN 1211-7889.  (Recenze na knihu Miroslava Koudely.)
 • LOŠŤÁK, Jaroslav. Myslechovice. In: Pečeti a znaky měst, městeček a obcí olomouckého okresu. Olomouc: Městský národní výbor, 1985. S. 154-155.
 • hk. Známé i neznámé – kaple a kapličky našich obcí. Litovelské noviny. 2015-12-01, čís. 12, s. 10–11. Dostupné online. 
 • HLUBEK, Lukáš. Mladohradištní pohřebiště na území bývalého soudního okresu Litovel. Vlastivědný věstník moravský. 2014, roč. 66, čís. 1, s. 69–83. ISSN 0323-2581. 
 • HLUBEK, Lukáš. Pravěké a raně středověké osídlení na katastrech obce Haňovice, Kluzov a městské části Litovel-Myslechovice (okr. Olomouc). Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Roč. 2012, čís. 304, s. 3–17. ISSN 1212-1134. 

Nasobůrky[editovat | editovat zdroj]

 • LOŠŤÁK, Jaroslav. Nasobůrky. In: Pečeti a znaky měst, městeček a obcí olomouckého okresu. Olomouc: Městský národní výbor, 1985. S. 157-158.
 • hk. Známé i neznámé – kaple a kapličky našich obcí. Litovelské noviny. 2015-12-01, čís. 12, s. 10–11. Dostupné online. 
 • NEDOMA, Tomáš. Nasobůrky, bylo, není a nebude. Hanácký kalendář. 2008 (2007), s. 66–68. 
 • HLUBEK, Lukáš. Mladohradištní pohřebiště na území bývalého soudního okresu Litovel. Vlastivědný věstník moravský. 2014, roč. 66, čís. 1, s. 69–83. ISSN 0323-2581. 

Nová Ves[editovat | editovat zdroj]

 • LOŠŤÁK, Jaroslav. Nová Ves. In: Pečeti a znaky měst, městeček a obcí olomouckého okresu. Olomouc: Městský národní výbor, 1985. S. 164.
 • hk. Známé i neznámé – kaple a kapličky našich obcí. Litovelské noviny. 2015-12-01, čís. 12, s. 10–11. Dostupné online. 
 • J. M. Vyneseno z radnice. Litovelské noviny. 2010-08-01, s. 4. Dostupné online.  (Zmínka o hornické činnosti.)

Rozvadovice[editovat | editovat zdroj]

 • LOŠŤÁK, Jaroslav. Rozvadovice. In: Pečeti a znaky měst, městeček a obcí olomouckého okresu. Olomouc: Městský národní výbor, 1985. S. 191-192.
 • ONDERKA, Vladimír. Na Olomoucku zatím další pískovna nebude, lidé plány těžařů odmítli. iDnes.cz [online]. 2016-02-05 [cit. 2017-10-04]. Dostupné online. 
 • red. Jak dopadlo hlasování o pískovně v Unčovicích. Litovelské noviny. 2015-12-01, čís. 12, s. 5. Dostupné online. 

Savín[editovat | editovat zdroj]

 • LOŠŤÁK, Jaroslav. Savín. In: Pečeti a znaky měst, městeček a obcí olomouckého okresu. Olomouc: Městský národní výbor, 1985. S. 198.
 • hk. Známé i neznámé – kaple a kapličky našich obcí. Litovelské noviny. 2015-12-01, čís. 12, s. 10–11. Dostupné online. 
 • Výročí 100 let školy v Savíně. Litovelské noviny. 2008-06-01, s. 7. Dostupné online.  Obsahuje též kapitolku o historii obce.

Tři Dvory[editovat | editovat zdroj]

 • LOŠŤÁK, Jaroslav. Tři Dvory. In: Pečeti a znaky měst, městeček a obcí olomouckého okresu. Olomouc: Městský národní výbor, 1985. S. 227.
 • MACHOVSKÝ, Jan. Smírčí kříže Mikroregionu Litovelsko : Bílsko, Cholina, Litovel, Litovel-Tři Dvory, Řimice, Senice na Hané, Senička, Vilémov. [Litovel]: Mikroregion Litovelsko, 2008?. 10 s. 
 • hk. Známé i neznámé – kaple a kapličky našich obcí. Litovelské noviny. 2015-12-01, čís. 12, s. 10–11. Dostupné online. 
 • RoN. Oběti druhé světové války z Litovle: Památník ve Třech Dvorech. Litovelské noviny. 2015, čís. 6, s. 7. Dostupné online. 
 • E. V. Tajemství smírčích křížů : Smírčí kříž u silnice. Litovelské noviny. 2009-12-01, s. 5. Dostupné online. 
 • NAVRÁTILOVÁ, Radka; JANEČKOVÁ, Jitka. Teď je z nás těstovinářský gigant. Mladá fronta Dnes: Olomoucký Dnes. 2011-07-24, roč. 22, čís. 171. ISSN 1210-1168. 
 • VRÁNOVÁ, Magda. Tuzemští spotřebitelé preferují klasické vrtule, špagety a nudle : Adriana vyrobila rekordní množství těstovin, chce se uchytit na evropském trhu. Olomoucký den. 2006-02-15, čís. 39, s. 6. ISSN 1212-4699. 
 • -vlc-. Nová linka pomůže Adrianě k prvenství. Hanácké noviny. 1996-11-16, roč. 7, čís. 137, s. 3. ISSN 1210-5376. 
 • VRÁNOVÁ, Magda. Tuny italského sýra z Hané putují do šesti desítek zemí : domácí zákazníci si na specifickou chuť zvykají pozvolna. Olomoucký den. 2006-02-06, čís. 31, s. 2. ISSN 1212-4699. 
 • HAVRLANT, Egon. Litovelská sýrárna představila nový provoz. Olomoucký den. 2004-04-17, čís. 91, s. 1. ISSN 1212-4699. 
 • ČTK. Orrero rozšířilo výrobu parmazánu : česko-italská společnost z Nových [i.e. Třech] Dvorů chystá po zrušení licencí průnik do Evropské unie. Mladá fronta Dnes: Střední Morava Dnes. 2004-04-22, roč. 15, čís. 95, s. C/4. ISSN 1210-1168. 
 • -pan-. Ve Třech Dvorech zvýšili výrobu italské speciality. Olomoucké listy. 2002-01-24, roč. 2, čís. 4, s. 2. ISSN 1213-595X. 

Unčovice[editovat | editovat zdroj]

 • LOŠŤÁK, Jaroslav. Unčovice. In: Pečeti a znaky měst, městeček a obcí olomouckého okresu. Olomouc: Městský národní výbor, 1985. S. 232.
 • ONDERKA, Vladimír. Na Olomoucku zatím další pískovna nebude, lidé plány těžařů odmítli. iDnes.cz [online]. 2016-02-05 [cit. 2017-10-04]. Dostupné online. 
 • red. Jak dopadlo hlasování o pískovně v Unčovicích. Litovelské noviny. 2015-12-01, čís. 12, s. 5. Dostupné online. 
 • hk. Známé i neznámé – kaple a kapličky našich obcí. Litovelské noviny. 2015-12-01, čís. 12, s. 10–11. Dostupné online. 
 • red. Sgrafita stále živá. Litovelské noviny. 2011-09-30, s. 9. Dostupné online. 
 • HLUBEK, Lukáš. Loštické poháry z Unčovic (okr. Olomouc). Střední Morava. 2015, roč. 21, čís. 39, s. 122–125. ISSN 1211-7889. 
 • HLUBEK, Lukáš. Mladohradištní pohřebiště na území bývalého soudního okresu Litovel. Vlastivědný věstník moravský. 2014, roč. 66, čís. 1, s. 69–83. ISSN 0323-2581. 
 • MACHOVSKÝ, Jan. Sluneční hodiny mikroregionu Litovelsko : Bouzov, Hradečná, Cholina, Litovel, Litovel-Unčovice, Litovel-Březové, Náměšť na Hané, Senička. [Litovel]: Mikroregion Litovelsko, 2010?. 12 s. 
 • KOVÁŘOVÁ, Stanislava. Unčovická tvrz v proměnách staletí : toulky regionem. Právo. Střední a východní Morava. 2009-02-06, roč. 19, čís. 31, s. 13. ISSN 1211-2119. 
 • BARTOŠ, Josef. Renesanční tvrz v Unčovicích : toulky regionem. Právo. Střední a východní Morava. Olomoucký kraj, Zlínský kraj. 2002-11-29, roč. 12, čís. 278, s. 11. ISSN 1211-2119. 
 • VLK, Svatopluk. Stará lidová řemesla obohatí duševní život lidí : Středověká tvrz by do Unčovic měla přilákat návštěníky. Hanácký a středomoravský den. 2000-03-06, roč. 11, čís. 55, s. 3. ISSN 1212-3625. 
 • TAUBEROVÁ, Daniela. Když se ruší škola, je to smutné, říkají Unčovičtí. Olomoucký den. 2002-08-26, roč. 13, čís. 198, s. 9. ISSN 1212-4699. 

Víska[editovat | editovat zdroj]

 • LOŠŤÁK, Jaroslav. Víska. In: Pečeti a znaky měst, městeček a obcí olomouckého okresu. Olomouc: Městský národní výbor, 1985. S. 244-245.
 • hk. Známé i neznámé – kaple a kapličky našich obcí. Litovelské noviny. 2015-12-01, čís. 12, s. 10–11. Dostupné online. 
 • J. M. Vyneseno z radnice. Litovelské noviny. 2010-03-01, s. 3. Dostupné online.  (Zmínka o kamenném kříži.)

Různé[editovat | editovat zdroj]

 • KOLLMANN, Vítězslav. Litovelské hostince na starých fotografiích a pohlednicích. Litovelské noviny. 2009-07-01, s. 13. Dostupné online. 
 • LINDUŠKA, Petr. Ochotnické divadlo v Litovli – historie od roku 1993 aneb Znovuzrození. Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2007. 2007, s. 81–91. ISBN 978-80-904088-0-7. 
 • NAJMAN, Robert. Okrašlovací spolek v Litovli. Zajímavosti z Litovelska: Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2008. 2008, s. 47–54. ISBN 978-80-904013-3-4. 
 • ZAPLETALOVÁ, Jarmila. Návštěva Tomáše G. Masaryka na Bouzově a v Litovli. Zajímavosti z Litovelska: Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2009–2010. 2011, s. 66–69. ISBN 978-80-254-7255-2. 
 • KAŠTANOVÁ, Hana. Sondy do hudebního života Mikroregionu Litovelsko ve 20. století. Zajímavosti z Litovelska: Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2011. 2012, s. 34–36. ISBN 978-80-260-2038-7. 
 • MACHOVSKÝ, Jan. Sluneční hodiny mikroregionu Litovelsko : Bouzov, Hradečná, Cholina, Litovel, Litovel-Unčovice, Litovel-Březové, Náměšť na Hané, Senička. [Litovel]: Mikroregion Litovelsko, 2010?. 12 s. 
 • KOVÁŘOVÁ, Stanislava. Cholera na Olomoucku, Litovelsku, Uničovsku a Šternbersku v letech 1831–1832. Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci. 1997 (1998), roč. 6, čís. 25, s. 130–134. ISSN 0862-2833. 
 • MARTINKOVÁ, Petra. Československá obec legionářská – místní jednota Litovel. Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci. 2000 (2001), roč. 9, čís. 28, s. 39–43. ISSN 0862-2833. 
 • KUBÍČKOVÁ, Ivana. Historie I. moravského spolku vojenských vysloužilců Litovel. Olomoucký archivní sborník. 2016, čís. 14, s. 157–163. ISSN 1214-4711. 
 • KOUDELA, Miroslav. Mnichov 1938 na Litovelsku a vytyčování nové státní hranice. Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci. 1998 (1999), roč. 7, čís. 26, s. 85–100. ISSN 0862-2833. 
 • ŠIK, Lubomír. Historie skautského hnutí v Litovli. In: Almanach Litovel. [Litovel]: Městský klub Litovel, 1996. S. 124–133.
 • FALTÝNEK, Jaroslav. Přehled vývoje dělnického revolučního hnutí na Litovelsku do V. sjezdu KSČ. Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci. 1982, čís. 218, s. 1–8. 

Muzejní ročenky[editovat | editovat zdroj]

 • Zajímavosti z Litovelska: Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2012–14. Litovel: Muzejní společnost Litovelska, 2015. 224 s. ISBN 978-80-260-7474-8. 
 • Zajímavosti z Litovelska: Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2011. Litovel: Muzejní společnost Litovelska, 2012. 160 s. ISBN 978-80-260-2038-7. 
 • Zajímavosti z Litovelska: Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2009–2010. Ostrava: Muzejní společnost Litovelska, 2011. 164 s. ISBN 978-80-254-7255-2. 
 • Zajímavosti z Litovelska: Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2008. Litovel: Muzejní společnost Litovelska, 2008. 66 s. ISBN 978-80-904013-3-4. 
 • Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2007. Litovel: Muzejní společnost Litovelska, 2007. 122 s. ISBN 978-80-904088-0-7. 
 • Ročenka Městského musea v Litovli 1930. Litovel: Městské museum v Litovli, 1930. 
 • Ročenka Městského musea v Litovli 1936. Litovel: Městské museum v Litovli, 1936. 
 • Ročenka Městského musea v Litovli 1937. Litovel: Městské museum v Litovli, 1937. 

Místní tisk[editovat | editovat zdroj]

 • Litovelské noviny. Vychází od roku 1990. Od r. 1998 dostupné online.  Vyjednáno zasílání výtisku zdarma (online zveřejňování mívá dlouhá zpoždění), který je k dispozici u Jana Kameníčka.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Profil pedagoga: PhDr. Pavel Šlézar, Ph.D. [online]. Katedra historie FF UP v Olomouci, rev. 2017-05-08. Dostupné online.